LILIEZ
13.08.13,15:24
Ahojte, chcela by som si len overiť správnosť môjho účtovania stravných lístkov pre SZČO bez zamestnancov. Účtujem v ALFA PLUS. SZČo vykonáva stavebné práce mimo sídla podnikania.

SZČO si objednala stravné lístky v počte 60 ks /4€.
1/Dňa 10.7.2013 zálohová faktúra vo výške 248,70 € - faktúra zaevidovaná ako záväzok, preddavková faktúra v celkovej výške 248, 70 € bez rozpisu DPH.

2/Dňa 12.7.2013 - úhrada zálohovej faktúry 248, 70€ - z bankového účtu v celej sume v rozpise takto:
účtovanie v PD: 240 € VNOZD/Iný/stravné lístky
5,16 € VOZD/Ostatné/odplata za SL
3,54 € VOZD/Služby/poštové a doručovateľské služby
Neuplatňovala som tu DPH z dôvodu vydaného usmernenia, že SZČO, ktorý spotrebúva SL pre seba nemá nárok na uplatnenie DPH z odplaty a poplatku za doručenie a balné za SL.

3/Dňa 18.7. 2013 prišli lístky a FAD na sumu 248, 70 s rozpisom : 240 € jedálne kupóny, 4,30 € odplata, 2,95 € poplatok za doručenie a balné. Pričom 240 € - oslobdené zdaniteľné plnenie, základ dane 7, 25 €, 1,45 € DPH.

FAD zaevidovaná do záväzkov bez rozpisu DPH v zmysle usmernenia. Zaevidovala som príjem cenín v počte 60 ks/ 4 € v evidencii cenín. Následne v PD príjem do Ceninovej pokladnice (tú som si vytvorila ako samostatnú pokladnicu pre prehľadnosť) v hodnote 240 € ako PNOZD/Iný/stravné lístky.

4/ Výdaj cenín. Výdaj SL z evidencie cenín v počte 1 ks/4€. a V PD výdaj 4 € ako VOZD/Ostatné/stravné lístky. V kolonke text v PD - uvádzam: výdaj stravného lístku - stavba s uvedením miesta práce.

Je moje účtovanie správne? Za každý podnet ďakujem.
a_je_to
13.08.13,23:54
K správnosti účtovania mám tieto dobromyseľné pripomienky :

- Celé je to príliš komplikované a podľa mňa aj nie správne, ptretože :
- Zálohová faktúra v opísanej podobe nie je záväzok, iba administratívna a neúčtovná požiadavka na zaplatenie čiastky, ktorá sa po úhrade stane rovno daňovým výdavkom. Nemôže byť záväzkom, lebo si za ňu ešte nič nedostala. Ak by bola, tak vyúčtovacia faktúra by už záväzkom nemohla byť ... lebo nemôžeš mať dva záväzky za jedno vecné plnenie.
- Úhrada zálohovej faktúry sa v JÚ neúčtuje do VNOZD, ale rovno do výdavkov. JÚ nie je PÚ. Do roku 2004 sa aj v JÚ záloha účtovala tak, ako píšeš. Ale odvtedy je v JÚ zálohová platba vopred za konkrétne plnenie tak výdavkom, ako aj príjmom.
- DPH zo sumy 8,70 = 1,45 ide do odpočtu, aj u SZČO. Ak k tomu vyšlo nejaké usmernenie, tak je domätené a protizákonné, nech by ho vydal aj generálny riaditeľ drsr a skdp spolu. Pretože tento výdavok nie je výdavkom stravníka, ale organizácie zabezpečujúcej jeho stravovanie, ktorú znáša firma, zabezpečujúca stravovanie. . Daňovým výdavkom nemôže byť odpočítateľná DPH, má sa ošetriť v rámci odpočtu. Výdavok organizácie nemožno účelovo prepájať s výdavkom na osobnú potrebu daňovníka, ani u szčo, je to metodicko demagogický zločin. Veď ... napokon väčšinu ceny lístka predsa znáša organizácia stravujúca szčo, nie szčo ... tak akáže logika ?
- Ako môže byť FAD evidovaná bez rozpisu DPH, keď je to prvý daňový doklad, ktorý o tomto plnení máš ? To ... čo je za usmernenie .... pripoj ho, prosím Ťa. Ak je vo faktúre DPH, tak u platiteľa sa musí účtovne oddeliť.
- Tých 240 Eur nie je oslobodené plnenie /nikde v ZoDPH ho takto nenájdeš/ ale vôbec nie je predmetom dane. Lebo je to peňažný ekvivalent – forma platidla, nie oslobodené plnenie.
- Lístky pre szčo nie je treba prijímať do ceninovej pokladnice, ale oproti úhrade povinnej čiastky stravníka predať rovno szčo, nech si ich opatruje,, ako už svoje vlastné, na stravovanie. Lístky, ktoré prijímajú v predajniach potravín ako platidlo sa evidujú ako peniaze, vrátane príjmu, aj výdaja. Ale lístky, kúpené na zabezpečenie stravovania zamestnancov a szčo sa v pokladni nevedú. A už absolútne nie ako PNOZD a VOZD.
Ja Ti napíšem, ako to robím už cca 20 rokov :
- Zálohovú faktúru zaplatím a zaúčtujem plný daňový výdavok v réžii /teraz iba služby/., DPH samozrejme účujem oddelene, plný odpočet. Zálohovú faktúru pripojím k úhrade pri výpise.
- Keď po pár dňoch prídu lístky, aj s faktúrou, tak tú faktúru pripojím k tej úhrade zálohovej faktúry. Je tam trochu sklz v dátumoch, ale nie podstatný, za cenu lepšej prehľadnosti a zjednodušenia. Ak úhrada zálohy je na konci mesiaca a faktúra s lístkami dojde až začiatkom nasledujúceho mesiaca, tak DPH oddelím už v účtovaní minulého mesiaca u platby, ale vylúčim ju ešte z odpočtu. Odpočet uplatním až z došlej faktúry cez KDF, v tom mesiaci, keď došla.
- Lístky rozdám zamestnancom a szčo, vyinkasujem tých 45%, ktoré hradí stravník a bez príplatku zo SF u zamestnancov. Tento príjem zaúčtujem podľa zoznamu ako mínus výdavok réžie /teraz služby/. Ako mínus výdavok zaúčtujem aj nepeňažný príjem zo SF, ako príspevok na stravovanie zamestnancov, szčo nie a zároveň výdaj z knihy SF. Po tomto odmínusovaní z plného výdavku zostáva v daňových výdavkoch iba tých 55%, ktoré znáša firma, ako svoj výdavok na stravovanie.
- Za 20 rokov som nemal k tomuto spôsobu účtovania žiadnu pripomienku daňovej kontroly.
Ester plus
14.08.13,09:26
Ak na konci účtovného obdobia ostatnú SL v zásobe, tak je potrebné urobiť storno vo výdavkoch za služby v hodnote SL a zapísať do knihy cenín.
LILIEZ
14.08.13,16:45
1) zálohovú faktúru som dala do záväzkov preto, lebo si myslím, že ak si u niekoho niečo záväzne objednám prostredníctvom písomnej objednávky, tak sa tým zaväzujem - vytváram obchodný vzťah, že za objednaný tovar zaplatím..bez ohľadu na plnenie. (je to len moje domnenie) aj keď opatrenie MF/27076/2007-74 § 5 ods. 3 hovorí, že v knihe záväzkov sa účtujú záväzky z obchodných vzťahov za uskutočnené dodávky výrobkov, tovaru a služieb voči dodávateľom...
takže máš v podstate pravdu - nepatrí tam.

2) http://www.porada.sk/t53808-stravovanie-szco-a-dph-usmernenie-drsr.html
tuto som našla to usmernenie. Je možné, žeby už nebolo platné?

3) tých 240 € za kupóny, bolo priamo vo faktúre označené ako oslobodené zdaniteľné plnenie, bol to len odpis z faktúry, preto som to tak nazvala.

4) Lístky som prijala do ceninovej pokladnice z dôvodu, že v programe, v ktorom účtujem bolo takéto odporúčania a z hľadiska prehľadnosti mi to prišlo vhod. A keďže sa lístky hneď nespotrebúvajú a teda ich hneď neodovzdám SZČO, tak z toho dôvodu ich evidujem aj v evidencii cenín.

5) našla som ale postup účtovania príjmu a výdaja cenín v pomocníkovi programu cez ktorý účtujem, a to účtovanie cez priebežné položky -kvázi ako peniaze na ceste, zdá sa mi to byť logické.. tak to skúsim urobiť tak. Lebo Tvoj postup je odlišný v tom, že ty hneď odovzdáš lístky szčo, ja ich hneď neodovzdávam, ale dávajú sa postupne, každý deň alebo podľa potreby.

6) ešte mám jednu otázku: účtovať ako služby alebo ako ostatné VOZD?


Prosím o pochopenie, som na začiatku svojej cesty stať sa účtovníkom a musím sa ešte veľa učiť, preto aj tu zbieram cenné rady. Tvoje rady mi však pomáhajú. Ďakujem.
a_je_to
14.08.13,22:45
To usmernenie je nekompetentné a hlúpe. Už vtedy sa viacerí nad ním divili, aj rozčuľovali. Ak ZoDP priznáva szčo právo na uplatnenie daňových výdavkov svojho stravovania, tak sa rovnaké právo vzťahuje aj na súvisiace výdavky, aj na odpočet DPH. Keby bolo možné považovať stravovanie szčo za osobnú potrebu, nebolo by možné ani uplatniť daňové výdavky. Stravovacia služba je zdaniteľné plnenie s nárokom na odpočet, aj u zamestnancov, aj u szčo.
Ja ten poplatok účtujem ako službu, lebo má všetky vlastnosti služby.