Jozef Mihál
07.03.14,09:00
Od 1. januára 2014 je v mzdárskej legislatíve množstvo viac či menej závažných zmien. Aby ste si vyskúšali, či vám niečo neuniklo, pripravili sme pre vás ďalší test. Prvý tohtoročný test (http://www.porada.sk/t236383-velky-test-pre-mzdarov-o-ceny.html) k ročnému zúčtovaniu mal medzi vami výborný ohlas.

Dnešný test obsahuje 10 otázok k legislatívnym zmenám - sociálne poistenie, zdravotné poistenie, daň z príjmov, zákon o nelegálnom zamestnávaní, doplnkové dôchodkové sporenie atď. Pri každej otázke máte na výber z troch možností odpovede (a/, b/, c/).

Pozor - každý účastník testu zadáva svoju odpoveď tak, že v rámci tejto témy zapíše prispevok, v ktorom napíše svoje odpovede, napríklad takto:

1b, 2c, 3a, 4b, 5a, 6b, 7b, 8a, 9c, 10b

... alebo stačí aj ...

bcababbacb

Ale pozor - každý účastník môže zadať len jeden príspevok a ten nesmie dodatočne opravovať. Preto si dobre rozmyslite vaše odpovede. Odporúčanie je neponáhľať sa, uvidíte sami, že víťazmi sa stanú tí, čo si na odpovede nechajú čas minimálne 20 minút až polhodinku.

A pozor - tí najlepší získajú ceny, rovnako ako naposledy (http://www.porada.sk/t236383-velky-test-pre-mzdarov-o-ceny.html).

Päť účastníkov testu, ktorí ako prví správne zodpovedajú všetky otázky, získa ceny a to:

1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/?p=42)
2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/objednavka.php?do=viewitem&cartplogproductid=83)
3. až 5. miesto = Prístup do DRAK-a na 6 mesiacov zdarma alebo jedno z mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/) alebo vstup na konzultačný seminár (http://www.porada.sk/t235543-konzultacne-seminare-v-marci-2014-a.html) zdarma

A pozor. Naviac špeciálny bonus LED TV Samsung UE22F5000 (http://www.samsung.com/sk/consumer/tv-audio-video/televisions/led-tv/UE22F5000AWXBT) v hodnote 180 eur získa ten účastník testu, ktorý už je predplatiteľ DRAK-a a ako prvý predplatiteľ DRAK-a správne odpovie na všetky otázky.

*
Poznámka: Test je prístupný pre všetkých Poraďákov - či sú alebo nie sú predplatiteľmi DRAK-a. Ak sa chcete zúčastniť otestovania svojich vedomostí a súťažiť o ceny, stačí ak ste registrovaní na www.porada.sk (http://www.porada.sk/). Ak však chcete vyhrať TV Samsung, musíte byť predplatiteľom DRAK-a.

***

A TU SÚ OTÁZKY:

1. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na syna, ktorý v máji 2014 maturuje. V štúdiu na VŠ pokračovať nebude, od 2.7.2014 sa chce zamestnať v pracovnom pomere. Dokedy bude mať zamestnanec nárok na daňový bonus?

a) Do júna 2014 vrátane
b) Do júla 2014 vrátane
c) Do augusta 2014 vrátane

2. Zamestnanec má v roku 2014 pridelené služobné auto aj na súkromné účely. Auto bolo zakúpené a zaradené do užívania v roku 2012 a to za cenu 10000 eur + dph = 12000 eur. Aká suma mesačne sa má započítať do zdaniteľného príjmu zamestnanca?

a) 1% z 10000 = 100 eur
b) 1% z 12000 = 120 eur
c) 1% zo 75% z 12000 = 90 eur

3. Aká je dolná hranica pokuty podľa zákona o inšpekcií práce ak zamestnávateľ neskoro prihlásil dohodára do Sociálnej poisťovne?

a) 16,67 eura
b) 100 eur
c) 2000 eur

4. Akú sumu si môže za rok 2014 odpočítať od základu dane daňovník, ktorý počas roka 2014 zaplatí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) v celkovej výške 200 eur? Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení uzavrel v roku 2009 a v roku 2014 k zmluve neuzavrie dodatok (zmenu) "po novom".

a) 0 eur
b) 180 eur
c) 200 eur

5. Akcionár a.s. dostane v apríli 2014 vyplatené dividendy (podiely na zisku) za rok 2012 vo výške 100 eur. Iné dividendy nepoberá. Aké poistné na zdravotné poistenie odvedie z tejto dividendy?

a) Žiadne, lebo je to suma nepresahujúca minimálny základ 402,50 eura
b) 10 eur, pretože sadzba pri dividende za rok 2012 je 10%
c) 14 eur, pretože sadzba sa zvýšila na 14%

6. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 na dohodu o pracovnej činnosti občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, pretože nebude pracovať v pracovnom pomere ale na dohodu
b) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 526,62 eura
c) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 539,35 eura

7. Zamestnávateľ zamestnal po 1.11.2013 v pracovnom pomere dlhodobo nezamestnaného občana a využil tak odvodovú úľavu. Po uplynutí skúšobnej doby sa zamestnávateľ z organizačných dôvodov rozhodol dať zamestnancovi výpoveď. Bude preto musieť zamestnávateľ doplatiť poistné?

a) Nebude musieť, výpoveď daná zamestnávateľom nie je dôvodom na doplatenie poistného
b) Bude musieť, poistné sa nemusí doplatiť len vtedy, ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe
c) Bude musieť, poistné sa musí vždy doplatiť, ak pracovný pomer skončí pred uplynutím 12 mesiacov

8. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 do pracovného pomeru na kratší pracovný čas s príjmom 140 eur mesačne občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, lebo pracovný pomer nebude na riadny pracovný čas ale len na kratší pracovný čas
b) Nemôže, lebo pri mesačnom príjme nepresahujúcom 148,57 eura občana nevyradia z evidencie nezamestnaných
c) Môže, samozrejme ak budú splnené všetky ďalšie podmienky dané zákonom

9. Živnostník si založil živnosť 1.9.2013. Za rok 2014 dosiahol príjem 13000 eur, výdavky mal 9000 eur, základ dane 4000 eur (odvody počas roka 2013 neplatil). Aký bude jeho vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne od 1.7.2014?

a) Žiadny, základ dane 4000 eur nepresiahol hranicu 4830 eur, nebude poistený v Sociálnej poisťovni
b) 402,50 eura, čiže minimálny základ, pretože 4000 / 12 mesiacov / koeficient 1,6 = 208,33 eura
c) 625 eur, pretože 4000 / 4 mesiace / koeficient 1,6 = 625 eur

10. Zamestnankyňa v pracovnom pomere odišla na materskú dovolenku, počas ktorej poberá materské. Popritom má u iného zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom, kde každý mesiac poberá odmenu. V mesiaci marec 2014 sa jej narodilo dieťa. Zamestnávateľ u ktorého pracuje v pracovnom pomere (a kde je na materskej dovolenke) jej vyplatí (za marec 2014) zo sociálneho fondu finančnú výpomoc 100 eur. Má táto zamestnankyňa nárok na materské za mesiac marec 2014?

a) Nemá, lebo mala príjem v zamestnaní, kde z nemocenského poistenia poberá materské
b) Nemá, lebo popri materskej pracuje na dohodu, kde je nemocensky poistená
c) Má nárok na materské, lebo práca na dohodu popri materskej nie je problém a príjem v zamestnaní nebol poskytnutý za vykonanú prácu

***

To boli otázky a teraz očakávame vaše odpovede :)

Pozor, test ukončíme o 12:00. Následne zverejníme správne odpovede a vyhlásime víťazov.

Doplnené 12:31 - Test skončil 7. marca 2014 o 12:00. Správne odpovede nájdete v príspevku č. 117 tejto témy:

http://www.porada.sk/t238076-p6-velky-test-tu-su-otazky-pre-mzdarov-o-ceny-k-legislativnym-zmenam-2014-a.html#post2508641
Denisa70
07.03.14,08:07
1a
2c
3c
4a
5a
6a
7a
8b
9b
10c
topper1
07.03.14,08:08
1c, 2c, 3a, 4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 9a, 10c
Dragašeková Mária
07.03.14,08:08
1b,2c,3b,4b,5c,6a,7c,8b,9a,10c
mamut
07.03.14,08:09
1c 2c 3c 4b 5a 6a 7c 8a 9b 10c
Zdenusca
07.03.14,08:09
1b,2b,3b,4b,5a,6a,7c,8b,9b,10a,
biba69
07.03.14,08:09
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7c,8b,9a,10c
Slamôčka
07.03.14,08:09
1c2a3a4a5c6a7a8c9a10c
sollange
07.03.14,08:09
c,c,c,a,c,a,a,c,a,c,
Dana Deáková
07.03.14,08:09
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
pdvl
07.03.14,08:11
bccaabcbac
RenataK
07.03.14,08:11
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10a
asousek
07.03.14,08:11
cccacabcbc
sobica
07.03.14,08:13
1c,2c,3c,4b,5a,6a,7a,8c,9a,10c
natcha
07.03.14,08:13
cccaaacbc
profistart
07.03.14,08:13
1b 2c 3b 4b 5b 6a 7a 8c 9c 10c
Alena Čekelová
07.03.14,08:13
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
VERONIKA6
07.03.14,08:13
c, c, c, a, a, a, a, c, b, c
kpanikova
07.03.14,08:15
1c,2b,3c,4b,5a,6a,7c,8c,9a,10c
kajanakaja
07.03.14,08:15
1c
2b
3c
4b
5c
6a
7c
8c
9b
10c
EKOFINCENTRUM
07.03.14,08:15
1b,2c,3b,4c,5a,6a,7a,8b,9a,10c
Iveta Matlovičová
07.03.14,08:15
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
mikeri
07.03.14,08:15
1c2a3a4c5c6a7c8c9a10c
inuš
07.03.14,08:15
a c c a a a a c b c
natcha
07.03.14,08:16
cccaaaacbc
jednu otázku som omylom vynechala
uctovnik66
07.03.14,08:17
cccbcaabbc
Marta K.
07.03.14,08:18
1c, 2b, 3a, 4a, 5a, 6a, 7c, 8c, 9b, 10a
elesta
07.03.14,08:18
1c,2b,3a,4b,5b,6b,7a,8b,9b,10c
uzivatel2
07.03.14,08:18
c,c,c,a,a,a,a,c,b,c,
jamky
07.03.14,08:19
1B, 2C, 3C, 4C, 5A, 6A, 7C, 8C, 9C, 10C
evelyn123
07.03.14,08:20
1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a,7c, 8c, 9b, 10c
TADO
07.03.14,08:21
1c,2c, 3b,4b,5a,6a,7a,8c,9b,10cAlena Helegdová

OPTIMALsoft Martin,s.r.o.
bambkis
07.03.14,08:22
c,c,c,a,a,a,a,c,b,b
Xanti
07.03.14,08:22
1b, 2b, 3c,4a,5a,6a,7a,8b,9b,10c
janka@accace
07.03.14,08:23
1c2c3c4b5c6a7a8b9b10c
ivčatko
07.03.14,08:23
bacabbccac
Amanda
07.03.14,08:23
cccbbaacbc
VAS sro
07.03.14,08:25
1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7a, 8b, 9b, 10c
IvetaStavova
07.03.14,08:25
1,c

2,c

3,c

4,a

5,a

6,a

7,a

8,c

9,b

10,c
Peter Fejko
07.03.14,08:26
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
florkula
07.03.14,08:26
1c2c3c4a5a6a7a8b9b10c
pnavos
07.03.14,08:26
1c,2c,3c,4b,5b,6a,7a,8c,9b,10c
darling
07.03.14,08:27
ccbaaaacbc
Martina Valnychova
07.03.14,08:27
Odpovede k legislatívnym zmenám 2014:

1a, 2c, 3c,4b, 5a, 6a, 7c, 8c, 9a, 10b
Krakonoš
07.03.14,08:29
1b

2c

3c

4a

5a

6a

7a

8c

9b

10c
zlatobanska
07.03.14,08:29
1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7b, 8a, 9b, 10c
uctovnik3924
07.03.14,08:30
c,c.c,b,a,a,a,c,b,c
kufelova
07.03.14,08:30
1C
2A
3C
4B
5C
6A
7A
8C
9A
10C
simekon
07.03.14,08:31
1c,2a,3b,4b,5a,6a,7c,8c,9c,10c
mavax
07.03.14,08:31
ccaacacbac
Katus24
07.03.14,08:32
1c

2b

3c

4b

5c

6a

7c

8c

9a

10c
Boža
07.03.14,08:32
1c,2c,3c,4b,5a,6a,7a,8c,9b,10c
ltomsa
07.03.14,08:33
1a,2c,3c,4b,5a,6a,7c,8b,9b,10c
Susy82
07.03.14,08:33
1c 2c 3c 4a 5c 6a 7a 8c 9b 10a
EPk
07.03.14,08:33
cccaaaaccc
Ysa
07.03.14,08:39
ccbaaaacbc
elena kubickova
07.03.14,08:39
1B

2C

3B

4B

5B

6A

7C

8C

9B

10A
Sendzova
07.03.14,08:40
1c

2c

3c

4a

5b

6a

7a

8c

9b

10c
kovarova dasa
07.03.14,08:41
Dobrý deň


Zasielam odpovede na veľký test


1b2a3c4b5c6c7a8c9b10c


Pekný deň
semi
07.03.14,08:42
1)c, 2)c, 3)b, 4)a, 5)b, 6)a, 7)a, 8)c, 9)b, 10)a,
Oci
07.03.14,08:42
cccbaaacac
Magda Brňáková
07.03.14,08:44
1c,2c,3c,4a,5c,6a,7a,8c,9b,10c
Oxana
07.03.14,08:44
1c
2c
3c
4a
5a
6a
7a
8c
9b
10c
veronikasad
07.03.14,08:45
1c, 2c, 3c, 4b, 5a, 6a, 7b, 8c, 9b, 10c
soo
07.03.14,08:46
1c

2c

3c

4a

5a

6a

7c

8b

9c

10a
katka1973
07.03.14,08:46
1c

2c

3c

4a

5c

6a

7a

8b

9b

10c
Roľnícke družstvo Cerovan
07.03.14,08:47
Roľnícke družstvo Cerovan, družstvo
1c
2b
3c
4a
5b
6a
7a
8c
9b
10c
Murínová
Silvia123
07.03.14,08:48
cccbcbcbbc
Anna332
07.03.14,08:49
cccaaaacbbza predpokladu, že v deviatej otázke je preklep a uvedený príjem má za rok 2013, s viacerými prípadmi sa vo svojej práci nestretávam, tak uvidíme...
Laguna13
07.03.14,08:50
1a, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a,7c, 8a, 9b, 10c.
kathie186
07.03.14,08:51
1c 2c 3c 4a 5b 6b 7a 8c 9a 10a
lenkak
07.03.14,08:51
1c,2c,3c,4b,5a,6a,7b,8c,9b,10b
zlatica74
07.03.14,08:52
1c,2c,3c,4b,5a,6a,7a,8c,9b,10c
janka27
07.03.14,08:54
1a2c3c4b5a6a7a8c9b10c
ludmila4
07.03.14,08:54
1a 2a 3c 4a 5c 6a 7c 8c 9b 10b
Šimon
07.03.14,08:55
accaabacbc
KSUKE
07.03.14,08:56
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7b,8c,9b,10c
andreaoa
07.03.14,08:56
1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a,8c, 9b, 10c
valery9
07.03.14,08:56
1c 2c 3c 4a 5b 6a 7a 8c 9b 10c
r_mzdy_sk
07.03.14,09:00
1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b, 10c
lubka0907
07.03.14,09:01
1b
2b
3b
4a
5a

6a
7b
8c
9a
10c
marten
07.03.14,09:02
c,b,c,a,b,a,a,c,b,c
syma04
07.03.14,09:06
1C

2C

3B

4A

5A

6A

7A

8C

9B

10C
viera004
07.03.14,09:06
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7c,8c,9b,10c
Zuzana Bárdyová
07.03.14,09:11
1c 2c 3c 4a 5a 6a 7a 8c 9b 10a
dianka.sz
07.03.14,09:11
1c,2a,3a,4b,5a,6c,7a,8c,9c,10c,
peter.p
07.03.14,09:12
1c 2c 3c 4a 5a 6a 7a 8c 9b 10c
dobronika
07.03.14,09:13
1b,2c,3b,4a,5c,6a,7a,8c,9c,10a
beatam
07.03.14,09:13
1c, 2c, 3c, 4a, 5b, 6c, 7a, 8c, 9b, 10c
danyméky
07.03.14,09:14
1c2c3c4a5a6a7a8c9b10c
nela07
07.03.14,09:17
1c

2c

3b

4a

5a

6a

7a

8b

9b

10c
ewita888
07.03.14,09:19
c c c b a a c b b b
KAINDL
07.03.14,09:19
1c,2c,3b,4b,5c,6a,7a,8c,9c,10c
DUMAJ
07.03.14,09:22
c,c,c,b,a,a,c,c,b,c
Mona.M
07.03.14,09:24
1c2c3c4a5a6a7a8c9b10c
51gabika
07.03.14,09:28
1c, 2c, 3c , 4b 5a, 7a, 8c, 9b, 10c
Aca3
07.03.14,09:30
1C,2B,3C,4B,5A,6A,7C,8C,9B,10C
duhi
07.03.14,09:31
c c c b a a c b b c
l.portia
07.03.14,09:32
1c
2c
3c
4a
5a
6a
7a
8c
9b
10b
bombosko
07.03.14,09:32
1a 2c 3c 4a 5a 6a 7a 8c 9b 10c
polda999
07.03.14,09:34
cccaaaabac
calawen
07.03.14,09:35
1C,2C,3C,4B,5A,6A,7A,8C,9A,10C
evkatu
07.03.14,09:35
1c2b3c4a5b6a7a8c9c10c
PeKas
07.03.14,09:43
1c 2c 3c 4a 5a 6a 7a 8c 9b 10b
Alilienka1
07.03.14,09:43
1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8c, 9b, 10c
danka258
07.03.14,09:47
1c
2c
3a
4b
5a
6c
7c
8c
9b
10a
jarsza
07.03.14,09:48
1c2c3c4a5a6a7a8c9c10a
babkajanka
07.03.14,09:51
1c, 2c, 3c, 4b, 5c, 6a, 7a, 8c, 9b, 10c
korela888
07.03.14,09:52
1a 2a 3c 4a 5b 6c 7a 8c 9a 10c
flaki
07.03.14,09:54
1c

2c

3c

4a

5a

6a

7c

8c

9b

10c
gamako
07.03.14,09:58
1c,2a,3c,4b,5b,6a,7a,8c,9b,10c
J+K
07.03.14,09:59
Nemohla som sa otestovať o 10.hodine, ale aj neskoro si preverím schopnosti:1c 2c 3c 4b 5c 6a 7a 8c 9b 10ca o chvíľku sa doučím, čo neviem :)
Mandarinka
07.03.14,10:00
1c
2a
3c
4a
5c
6a
7a
8a
9b
10c
BMolkan
07.03.14,10:01
1c,2c,3c,4a,5a,6a,7a,8c,9b,10c
Jozef Mihál
07.03.14,10:02
STOP!

Všetky príspevky zadané po tomto sú neplatné - časový limit vypršal.
Jozef Mihál
07.03.14,10:02
Nasleduje vyhodnotenie.
Jozef Mihál
07.03.14,10:05
Správne odpovede:

1c, 2c, 3c, 4a, 5a, 6a, 7a, 8b, (9b), 10c

***

9. otázku vynechávame a je "mimo súťaž", pretože sa mi v nej podaril preklep.

Veta "Za rok 2014 dosiahol príjem 13000 eur, výdavky mal 9000 eur, základ dane 4000 eur (odvody počas roka 2013 neplatil)."

mala správne znieť takto:

"Za rok 2013 dosiahol príjem 13000 eur, výdavky mal 9000 eur, základ dane 4000 eur (odvody počas roka 2013 neplatil)."

Odpovede na otázku č. 9 preto pri vyhodnotení neberieme do úvahy.
Jozef Mihál
07.03.14,10:30
Zdôvodnenie odpovedí:

1. Zamestnanec si uplatňuje daňový bonus na syna, ktorý v máji 2014 maturuje. V štúdiu na VŠ pokračovať nebude, od 2.7.2014 sa chce zamestnať v pracovnom pomere. Dokedy bude mať zamestnanec nárok na daňový bonus?

a) Do júna 2014 vrátane
b) Do júla 2014 vrátane
c) Do augusta 2014 vrátane

c) je správne, pretože podľa novely zákona o prídavku na dieťa sa pri maturantoch už nebude skúmať, či začali pracovať v pracovnom pomere, podnikať alebo či sa zaevidujú na úrade práce a nárok na DB vždy bude až do konca školského roka, teda až do augusta vrátane. Viac v téme:

http://www.porada.sk/t227914-zmeny-v-pridavku-na-dieta-a-danovom-bonuse-k-1-1-2014-a.html

2. Zamestnanec má v roku 2014 pridelené služobné auto aj na súkromné účely. Auto bolo zakúpené a zaradené do užívania v roku 2012 a to za cenu 10000 eur + dph = 12000 eur. Aká suma mesačne sa má započítať do zdaniteľného príjmu zamestnanca?

a) 1% z 10000 = 100 eur
b) 1% z 12000 = 120 eur
c) 1% zo 75% z 12000 = 90 eur

c) je správne, pretože podľa novely zákona o dani z príjmov sa od druhého roku od zaradenia vozidla do užívania za každý rok nadobúdacia cena na tieto účely znižuje o 12,5%. Ak bolo vozidlo zaradené do užívania v roku 2012, tak v roku 2014 sa vychádza z nadobúdacej ceny (vr. DPH) zníženej o 25%. Viac v téme:

http://www.porada.sk/t230805-zmeny-v-zakone-o-dani-z-prijmov-k-1-1-2014-1-2-2014-a.html

3. Aká je dolná hranica pokuty podľa zákona o inšpekcií práce ak zamestnávateľ neskoro prihlásil dohodára do Sociálnej poisťovne?

a) 16,67 eura
b) 100 eur
c) 2000 eur

c) je správne, ale to všetci už viete. Viac tu:

http://www.porada.sk/t230162-zmeny-v-zakone-o-nelegalnej-praci-od-1-11-2013-a.html

4. Akú sumu si môže za rok 2014 odpočítať od základu dane daňovník, ktorý počas roka 2014 zaplatí príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie (3. pilier) v celkovej výške 200 eur? Zmluvu o doplnkovom dôchodkovom sporení uzavrel v roku 2009 a v roku 2014 k zmluve neuzavrie dodatok (zmenu) "po novom".

a) 0 eur
b) 180 eur
c) 200 eur

a) je správne. Pri starej zmluve (uzavretej pred 1.1.2014), pri ktorej účastník DDS neuzavrie po 1.1.2014 dodatok, nemá nárok na odpočítanie svocich príspevkov od základu dane. Nárok by mal len ak by uzavrel dodatok k zmluve a v takom prípade by to bolo max. 180 eur. Viac tu:

http://www.porada.sk/t229966-zmeny-v-doplnkovom-dochodkovom-sporeni-od-1-1-2014-a.html

5. Akcionár a.s. dostane v apríli 2014 vyplatené dividendy (podiely na zisku) za rok 2012 vo výške 100 eur. Iné dividendy nepoberá. Aké poistné na zdravotné poistenie odvedie z tejto dividendy?

a) Žiadne, lebo je to suma nepresahujúca minimálny základ 402,50 eura
b) 10 eur, pretože sadzba pri dividende za rok 2012 je 10%
c) 14 eur, pretože sadzba sa zvýšila na 14%

a) je správne. Problematika poistného na zdravotné poistenie z podielov na zisku je zložitá, v danom prípade ide o dividendu za rok 2012 a preto sa z dividendy do minimálneho základu (402,50) poistné neplatí. Viac tu:

http://www.porada.sk/t230741-podiely-na-zisku-a-zdravotne-poistenie.html

6. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 na dohodu o pracovnej činnosti občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, pretože nebude pracovať v pracovnom pomere ale na dohodu
b) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 526,62 eura
c) Môže, ak jeho mesačný príjem nepresiahne 539,35 eura

a) je správne, odvodovú úľavu je možné uplatniť len ak ide o pracovný pomer. Viac k odvodovej úľave tu:

http://www.porada.sk/t227220-odvodova-vynimka-pri-zamestnavani-dlhodobo-nezamestnanych-obcanov.html

7. Zamestnávateľ zamestnal po 1.11.2013 v pracovnom pomere dlhodobo nezamestnaného občana a využil tak odvodovú úľavu. Po uplynutí skúšobnej doby sa zamestnávateľ z organizačných dôvodov rozhodol dať zamestnancovi výpoveď. Bude preto musieť zamestnávateľ doplatiť poistné?

a) Nebude musieť, výpoveď daná zamestnávateľom nie je dôvodom na doplatenie poistného
b) Bude musieť, poistné sa nemusí doplatiť len vtedy, ak zamestnávateľ skončí pracovný pomer v skúšobnej dobe
c) Bude musieť, poistné sa musí vždy doplatiť, ak pracovný pomer skončí pred uplynutím 12 mesiacov

a) je správne. Akékoľvek skončenie pracovného pomeru pri uplatnenej odvodovej výnimke nezakladá dôvod na doplatenie odvodov.

8. Zamestnávateľ chce prijať od 1.4.2014 do pracovného pomeru na kratší pracovný čas s príjmom 140 eur mesačne občana, ktorý bol v evidencií na úrade práce viac ako rok. Môže si uplatniť odvodovú úľavu zavedenú pri zamestnávaní dlhodobo nezamestnaných občanov?

a) Nemôže, lebo pracovný pomer nebude na riadny pracovný čas ale len na kratší pracovný čas
b) Nemôže, lebo pri mesačnom príjme nepresahujúcom 148,57 eura občana nevyradia z evidencie nezamestnaných
c) Môže, samozrejme ak budú splnené všetky ďalšie podmienky dané zákonom

b) je správne. Táto otázka je chyták, na ktorom sa skutočne väčšina z vás chytila. Úrad práce by nemal vyradiť z evidencie občana, ktorý síce začne pracovať (na dohodu alebo v pracovnom pomere) ale jeho mesačný príjem nepresiahne 148,57 eura. Viď § 36 ods. 1 písm. a) zákona 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti.

9. Živnostník si založil živnosť 1.9.2013. Za rok 2014 dosiahol príjem 13000 eur, výdavky mal 9000 eur, základ dane 4000 eur (odvody počas roka 2013 neplatil). Aký bude jeho vymeriavací základ do Sociálnej poisťovne od 1.7.2014?

a) Žiadny, základ dane 4000 eur nepresiahol hranicu 4830 eur, nebude poistený v Sociálnej poisťovni
b) 402,50 eura, čiže minimálny základ, pretože 4000 / 12 mesiacov / koeficient 1,6 = 208,33 eura
c) 625 eur, pretože 4000 / 4 mesiace / koeficient 1,6 = 625 eur

V druhej vete mal byť na začiatku uvedené "Za rok 2013 dosiahol ..." a potom je správna odpoveď b). A to preto, lebo po novom sa pri výpočte vymeriavacieho základu do Sociálnej poisťovne už nedelí počtom mesiacov podnikania ale vždy 12-timi.

10. Zamestnankyňa v pracovnom pomere odišla na materskú dovolenku, počas ktorej poberá materské. Popritom má u iného zamestnávateľa uzatvorenú dohodu o vykonaní práce s pravidelným príjmom, kde každý mesiac poberá odmenu. V mesiaci marec 2014 sa jej narodilo dieťa. Zamestnávateľ u ktorého pracuje v pracovnom pomere (a kde je na materskej dovolenke) jej vyplatí (za marec 2014) zo sociálneho fondu finančnú výpomoc 100 eur. Má táto zamestnankyňa nárok na materské za mesiac marec 2014?

a) Nemá, lebo mala príjem v zamestnaní, kde z nemocenského poistenia poberá materské
b) Nemá, lebo popri materskej pracuje na dohodu, kde je nemocensky poistená
c) Má nárok na materské, lebo práca na dohodu popri materskej nie je problém a príjem v zamestnaní nebol poskytnutý za vykonanú prácu

c) je správne. Dôvodom na nevyplatenie materského by bol prípad, kedy by dostala v zamestnaní, z ktorého si uplatnila nárok na materské, príjem za prácu vykonanú v čase, kedy poberá materské. A to sa v danom prípade nestalo - nešlo o príjem za prácu ale o sumu zo sociálneho fondu. Paralelná existencia dohody nehrá žiadnu rolu. Viac napríklad tu:

http://www.porada.sk/t226129-komentar-k-schvalenej-novele-zakona-o-socialnom-poisteni-k-1-11-2013-1-1-2014-1-1-2015-a.html
zrzr
07.03.14,10:32
1c

2c

3c

4b

5a

6a

7a

8c

9b

10c
Jozef Mihál
07.03.14,10:38
Dnešný test bol ťažký a zákerná bola najmä 8.-ma otázka. V časovom limite do 12:00 správne odpovedali len dvaja účastníci testu a to:

florkula
polda999

(ako vidíte, nebolo dobré ponáhľať sa ale skôr poriadne sa zamyslieť, hľadať na webe - najlepšie v DRAK-ovi - a dvakrát merať, raz písať)

Ceny získavajú:

florkula = 1. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo balík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/skolenia/?p=42)

polda999 = 2. miesto = Prístup do DRAK-a na 1 rok zdarma alebo minibalík mzdárskych videoškolení (http://www.porada.sk/objednavka.php?do=viewitem&cartplogproductid=83)

Cenu si prosím uplatnite emailom u Richarda, admin@porada.sk (admin@porada.sk)

Gratulujeme!

A ďakujeme všetkým, čo sa testu zúčastnili.

A keďže ani florkula ani polda999 doteraz neboli predplatiteľmi DRAK-a, špeciálna cena LED TV Samsung dnes nepozná víťaza.

Túto cenu si však nenecháme pre seba ale dáme vám príležitosť vyhrať ju už v ďalšom teste - čoskoro.
Anna332
07.03.14,10:48
A cena útechy za postreh na deviatej otázke nebude? Ja viem, viem, už minule som sa k výhre dostala aj napriek tomu, že som bola šiesta. :-) Veľká vďaka za spestrenie a možnosť naučiť sa, čo nevieme.
kostickaa
07.03.14,11:23
test za mnou :) vyborny napad takto prevetrat svoje vedomosti ..cakam dalsi testik
kaupke
07.03.14,12:03

Riešenie od Jozef Mihál (http://www.porada.sk/member.php?u=67) Dnes 12:38
#119 (http://www.porada.sk/t238076-p6-post.html#post2508648)
Dnešný test bol ťažký a zákerná bola najmä 8.-ma otázka. V časovom limite do 12:00 správne odpovedali len dvaja účastníci testu a to:

florkula
polda999

(ako vidíte, nebolo dobré ponáhľať sa ale skôr poriadne sa zamyslieť, hľadať na webe - najlepšie v DRAK-ovi - a dvakrát merať, raz písať)

.......to sme mohli hladať odpovede aj na webe ? Ejha ja som dáka moc poctivka , bo som myslela, že treba odpovedať podľa vedomostí .....nesúťažila som , ale test som si robila , priznávam 2 chyby , nepoužívam v praxi takú oblasť , tak som si len tipla ....(bez webu)
nibiru
23.04.14,07:19
Ja som taktiež nesúťažila, lebo v praxi tiež nepoužívam všetky oblasti,
nemám ich dobre naštudované, ale aj tak som si aspoň preverila vedomosti v oboch testoch, slúžia mi na lepšie osvojenie si daných oblastí a zvláštnych prípadov vyskytujúcich sa v praxi. Teším sa na ďalšie testy.