hksforge
27.06.14,09:34
Musí sro, ktorá nemusí mať účtovnú závierku overenú audítorom vypracovať Výročnú správu? Musí ju poslať na portál FS a musí aj oznámiť dátum schválenia závierky na portál FS?
JankaO
27.06.14,07:37
nie
nie
ano do 5 dni
Dáša_
27.06.14,08:38
druhé nie znamená, že nemusí poslať výročnú správu na portál FS alebo nemusí poslať uzávierku na portal FS?
JankaO
27.06.14,09:23
otázky boli:
-či musí vypracovať Výročnú správu
-či ju musí poslať na portál FS
-či musí oznámiť dátum schválenia závierky na portál FS.
Miloš22
27.06.14,12:07
Treba poslať Zápisnicu z valného zhromaždenia o schválení účtovnej závierky za rok 2013 do obchodného registra? Vopred ďakujem za odpoveď!
avalik
27.06.14,13:47
Miloš22, otázky sa nezadávajú do komentárov - zápisnica sa neposiela, posiela sa http://www.porada.sk/t245341-pisomne-vyhlasenie-o-schvaleni-alebo-neschvaleni-uz-do-zbierky-listin.html