Šebelova Adriana
19.03.07,11:54
Ku koncu roku 2006 som dostala vyplatiť výsluhový dôchodok z DDS
vo výške 6000.- Sk. Patrí tento príjem medzi príjmi z kapitálového majetku
tab.2. DP B riadok 4. Ale čo mám dať do výdavkov? Okrem toho si odpočítavam ako nezdaniteľnú čiastku aj príspevok do DDS 3600 ročne.
renča1
19.03.07,11:09
Žiadny § 7 , pozri priložený link:

http://www.porada.sk/showpost.php?p=418617&postcount=2
Šebelova Adriana
19.03.07,12:08
Ďakujem za radu.