miňuša
01.04.07,16:14
Prajem pekný deň,

keď si FO - živnostník do roku 2005 viedol JÚ a k priznaniu dokladal aj výkazy, a za 2006 si chce uplatniť paušálne výdavky, ako je to potom s výkazmi? Nedáva k priznaniu žiadne alebo čo?
Ďakujem za odpoveď.
Muška
01.04.07,16:16
Výkazy sú výsledkom účtovníctva, takže ak vedie paušálne výdavky /nevedie účtovníctvo/, takže žiadne výkazy k DP nedáva.
Johanka
01.04.07,16:17
Zákon o účtovníctve
(4) Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitostí podľa odseku 2 obsahuje tieto súčasti:

a) výkaz o príjmoch a výdavkoch,
b) výkaz o majetku a záväzkoch.

Daňovník , ktorý si uplatňuje výdavky percentom z príjmov nie je účtovná jednotka, nevedie účtovníctvo, takže nemá ani závierku účtovníctva ;) .
Výkazy nepodáva :) .
miňuša
01.04.07,16:20
A ak sa na budúci - teda tento rok - opäť rozhodne pokračovať v JÚ, tak bude pokračovať vo výkazoch podľa stavov za rok 2005?
Muška
01.04.07,16:23
Nie, stav bude mať na začiatku roka "nula"
Muška
01.04.07,16:25
Len chcem upozorniť, že pozor na to "preskakovanie" z účta na pauš. výdavky a opačne....mala by si mať tzv. "čistý" koniec roka.

Alebo lepšie povedané - začiatok roka
mango11
01.04.07,16:25
nie nedava, vykazy sa ani nerobia, ak si uplatnuje vydavky percentom z prijmov (40%)...ale ak prechadza z vydavkov preukazatelnych na vydavky % z prijmov, musi podat DDP za rok 2005 a upravit ZD podla § 17 ods.10 zakona o daniach z prijmov
Muška
01.04.07,16:27
nie nedava, vykazy sa ani nerobia, ak si uplatnuje vydavky percentom z prijmov (40%)...ale ak prechadza z vydavkov preukazatelnych na vydavky % z prijmov, musi podat DDP za rok 2005 a upravit ZD podla § 17 ods.10 zakona o daniach z prijmov iba ak má dôvod

.... v texte
miňuša
01.04.07,16:29
Ďakujem pekne za všetky rady.
Muška
01.04.07,16:29
Tu je pekné zhrnutie o "preskakovaní"
http://www.porada.sk/showpost.php?p=324017&postcount=32
heike
02.04.07,08:37
Malkér nemá živnosť, má príjmy podľa § 6 - príjmy sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou. Má príjem, z toho si uplatnil minulého roku výdavky %, tohto roku taktiež. Má ale príjem aj z urbáru - prišiel mu výpis - podiel na výnosoch, podiel na nákladoch. Toto mal uvedené v DP v § 8, kde si mohol uplatniť výdavky z výpisu - podiel na nákladoch. Na DÚ mu v piatok prehodila pracovníčka urbár z § 8 do § 6 - príjmy z lesného a vodného hospodárstva, čo riadne skomplikovalo situáciu.
Pri oprave DP som zistila, že keďže má teraz v § 6 príjmy aj zo sprostredkovateľskej činnosti, aj z urbáru, musí si uplatniť reálne výdavky aj zo sprostredkovania, nie výdavky percentom, pretože nemôže meniť podiel na výdavkoch z urbáru, ktorý má na výpise a ani miešať spôsob uplatňovania výdavkov. Teda mal by prejsť z minuloročných výdavkoch % na reálne výdavky - aj na peňažný denník.
Pýtam sa: Má povinnosť predkladať aj VÝKAZY, keď nemá IČO? (má len DIČ a podľa horeuvedeného už aj povinnosť účtovať)
heike
02.04.07,09:13
Prosím, vie mi niekto poradiť?
Jana Acsová
02.04.07,09:23
Pýtam sa: Má povinnosť predkladať aj VÝKAZY, keď nemá IČO? (má len DIČ a podľa horeuvedeného už aj povinnosť účtovať)
Bez rozporovania ostatného uvedeného:
Ak je účtovnou jednotkou a teda mal povinnosť účtovať, tak zostavuje aj účtovnú závierku. Skutočnosť, že nemá IČO na tom nič nemení.
heike
02.04.07,09:47
Vrelé dík...