STRELEC
28.11.07,10:10
Uvítal by som praktickú skúsenosť, radu, názor v takejto veci:

FO sa po vzniku živnosti zaevidoval na SP ako dobrovoľný plátca nem. a dôch. poistenia. Po roku mu vznikla povinnosť zaevidovať sa ako plátca zo zákona. Platil však veselo ďalej pod VS dobrovoľného plátcu ďalšie dva roky. SP ho k platbám nevyzývala, ako dobrovoľný plátca ich platil presne - trvalým príkazom.
Teraz sa ale SP spamätala a žiada od neho doplatiť tie dva roky "povinné" spätne. Aj keď si onen človek nevedomky platil poistné do SP ako dobrovoľný plátca, má na to SP samozrejme nárok. On sám bol v tom, že si len riadne plní svoju povinnosť odvodov do SP.
Existuje nejaká možnosť nápravy, "spätného" podania RL (odhlášky z dobrovoľného poistenia?). Ja som nič také nenašiel. Tento príspevok je "chytanie sa stebla trávy". Rád by som mu totiž pomohol a neviem. Je to človek jednoduchý, priamy, sympatický avšak s odporom voči všetkému administratívnemu. Žiaľ, jeho vtedajšia účtovníčka ho sice naviedla na dobrovoľné poistenie, ale na nutnosť odhlásenia sa , zrušenia registrácie - to sa zabudlo.
Skúsite pomôcť??? Ďakujem!!!
veronikasad
28.11.07,09:20
Uvítal by som praktickú skúsenosť, radu, názor v takejto veci:

FO sa po vzniku živnosti zaevidoval na SP ako dobrovoľný plátca nem. a dôch. poistenia. Po roku mu vznikla povinnosť zaevidovať sa ako plátca zo zákona. Platil však veselo ďalej pod VS dobrovoľného plátcu ďalšie dva roky. SP ho k platbám nevyzývala, ako dobrovoľný plátca ich platil presne - trvalým príkazom.
Teraz sa ale SP spamätala a žiada od neho doplatiť tie dva roky "povinné" spätne. Aj keď si onen človek nevedomky platil poistné do SP ako dobrovoľný plátca, má na to SP samozrejme nárok. On sám bol v tom, že si len riadne plní svoju povinnosť odvodov do SP.
Existuje nejaká možnosť nápravy, "spätného" podania RL (odhlášky z dobrovoľného poistenia?). Ja som nič také nenašiel. Tento príspevok je "chytanie sa stebla trávy". Rád by som mu totiž pomohol a neviem. Je to človek jednoduchý, priamy, sympatický avšak s odporom voči všetkému administratívnemu. Žiaľ, jeho vtedajšia účtovníčka ho sice naviedla na dobrovoľné poistenie, ale na nutnosť odhlásenia sa , zrušenia registrácie - to sa zabudlo.
Skúsite pomôcť??? Ďakujem!!!
Bohužiaľ, s tým spätne nič neurobíš. Dobrovolné poistenie zaniká najskôr doručením odhlášky do sociálnej poisťovne. Nezostáva mu nič iné, len doplatiť aj dlžne povinné poistenie.

--------
Veronika
STRELEC
30.11.07,06:06
Bohužiaľ, s tým spätne nič neurobíš. Dobrovolné poistenie zaniká najskôr doručením odhlášky do sociálnej poisťovne. Nezostáva mu nič iné, len doplatiť aj dlžne povinné poistenie.

--------
Veronika

Samozrejme súhlasím. Je tu ale ešte jedna vec, ktorú som včera zistil. Registráciu za dobrovoľného plátcu nemocenského a dôchodkového poistenia vypísal pracovník SP a on ju aj podpísal. Je aj t.č. zamestnancom SP, ale na inom úseku. Stretol som sa s ním včera. Nebol nejaký ústretový, korektný, ale skôr arogantný. Nemal som z neho dobrý pocit.
Vzhľadom na "administratívne slabiny" môjho človeka. Budem sa musieť s ním dnes stretnúť a znova si tú jeho históriu vzťahu k SP od vzniku živnosti prejsť a ponúknuť mu alternatívy. Moc ich nemá :
a) akceptovať daný stav a doplatiť povinné poistenie + zrušiť / nezrušiť registráciu ako dobr. plátca
b) nájsť si právnika a pustiť sa do neistého sporu s SP.
???
Manual
30.11.07,06:29
Samozrejme súhlasím. Je tu ale ešte jedna vec, ktorú som včera zistil. Registráciu za dobrovoľného plátcu nemocenského a dôchodkového poistenia vypísal pracovník SP a on ju aj podpísal. Je aj t.č. zamestnancom SP, ale na inom úseku. Stretol som sa s ním včera. Nebol nejaký ústretový, korektný, ale skôr arogantný. Nemal som z neho dobrý pocit.
Vzhľadom na "administratívne slabiny" môjho človeka. Budem sa musieť s ním dnes stretnúť a znova si tú jeho históriu vzťahu k SP od vzniku živnosti prejsť a ponúknuť mu alternatívy. Moc ich nemá :
a) akceptovať daný stav a doplatiť povinné poistenie + zrušiť / nezrušiť registráciu ako dobr. plátca
b) nájsť si právnika a pustiť sa do neistého sporu s SP.
???
Peter viem presne o čo ti ide, ale na tom sa nič nemení, že prihlášku vypísal pracovník SP a tvoj človek ju len podpísal. Podstatný je podpis = súhlas s tým čo je tam napísané. Z ústretovosti to tak občas robia, možno ten dotyčný nemal pri sebe okuliare:confused:
STRELEC
30.11.07,06:50
Zamestnanec poisťovne registračný list aj podpísal nielen vypísal.
Spomínal som určitú aroganciu v jednaní. Tá bola možno z jeho strany len "obranným reflexom" a to práve od tej chvíle, keď som sa vyslovene zdvorilo prekvapil, že on, ako zamestnanec SP podpísal listinu, kde podľa mňa výsostné právo podpis/nepodpis prináleží len oprávnenej osobe (štatutár u PO, iná oprávnená osoba napr. z titulu plnej moci, samotná FO). Reagoval dosť sprudka, že na to mal právo a po pár slovách odkráčal.
Manual
30.11.07,06:55
Zamestnanec poisťovne registračný list aj podpísal nielen vypísal.

Tak to je nepríjemné s možnou dohrou na súde...
STRELEC
30.11.07,07:04
Tak to je nepríjemné s možnou dohrou na súde...
.... a domnievam sa, že s dosť neistým výsledkom. Pravdepodobnosť úspechu nemám na základe čoho posúdiť, ale postavenie onej FO sa mi vidí dosť chabé.

Zákon nedáva žiadnu možnosť preúčtovať dobrovoľné platby nemocenského a dôchodkového poistenia na jeho povinnosť ako SZČO. Teda - aspoň som to nenašiel. Z dobrovoľného poistenia má aj určité benefity do budúcnosti - podľa mňa je obtiažne už len definovať, čo je vlastne jeho škodou a koľko.
Paula
30.11.07,07:29
Ten podpis za poistenca bude "nepravý" možno dva krát, neviem, na ktorej pobočke sa tak stalo, ale v KE pri odovzdávaní RLFO na toto poistenie dávajú podpísať aj poučenie, že poistenec berie na vedomie povinnosti z toho vyplývajúce. Dokonca aj pri osobnom odovzdaní RLFO-prihlášky zamestnanca na podateľni alebo na konkrétnom oddelení sa musí odovzdávajúci podpísať na miesto (na kópii) , kam pracovník potvrdil prijatie prihlášky. Z toho mi vyplýva, že je to obranný mechanizmus SP vďaka množiacim sa sporom.
Neprispela som k riešeniu daného problému, len popisujem, ako to beží na mojom konci. :)
veronikasad
30.11.07,11:16
Zamestnanec poisťovne registračný list aj podpísal nielen vypísal.
Spomínal som určitú aroganciu v jednaní. Tá bola možno z jeho strany len "obranným reflexom" a to práve od tej chvíle, keď som sa vyslovene zdvorilo prekvapil, že on, ako zamestnanec SP podpísal listinu, kde podľa mňa výsostné právo podpis/nepodpis prináleží len oprávnenej osobe (štatutár u PO, iná oprávnená osoba napr. z titulu plnej moci, samotná FO). Reagoval dosť sprudka, že na to mal právo a po pár slovách odkráčal.
S vypisovaním RL FO zamestnancom pobočky som sa stretla,/pokiaľ vidia, že si s tým nevie dať rady a 2-3 ks pokazí/, ale vždy to dajú podpísať poistencovi. Môžeš bližšie vysvetliť, prečo k tomu nedošlo v tomto prípade ? Bol tam živnostník osobne alebo to riešil cez telefon ?

------
Veronika
veronikasad
30.11.07,11:23
.... a domnievam sa, že s dosť neistým výsledkom. Pravdepodobnosť úspechu nemám na základe čoho posúdiť, ale postavenie onej FO sa mi vidí dosť chabé.

Zákon nedáva žiadnu možnosť preúčtovať dobrovoľné platby nemocenského a dôchodkového poistenia na jeho povinnosť ako SZČO. Teda - aspoň som to nenašiel. Z dobrovoľného poistenia má aj určité benefity do budúcnosti - podľa mňa je obtiažne už len definovať, čo je vlastne jeho škodou a koľko.
Súhlasím, možnosť preúčtovať nie. Riešením by bolo zrušenie prihlášky DPO - ak sa preukáže nepravosť podpisu a vrátenie peňazí. Dokazovanie bude asi ťažké, aj keď poistenec prihlášku nepodpísal, keďže posielal platby, teda s poistením súhlasil. Skôr by som za tým videla postih pracovníka pobočky. Súčasne zaplatenie dlžneho povinného poistného, samozrejme s penálami.

---------
Veronika
Manual
30.11.07,16:35
Peter myslím si, že v tomto nie je pomoci. A to z prostého dôvodu. Nech už bola prihláška vypísaná pracovníkom SP a aj podpísaná ale s vedomím tvojho klienta, pretože poistné riadne platil atď. Keby bol prihlásený a neplatil by, potom by sa mohol tvoj klient hájiť, že ho "niekto" prihlásil bez jeho vedomia. A teraz sa SP bude brániť tým, že neznalosť zákona neospravedlňuje a to už mal konať tvoj klient = mal vedieť že sa má odhlásiť a prihlásiť sa ako SZČO. Takže podľa môjho názoru je prakticky nepodstatné ako bola prihláška vypísaná a podpísaná.
Melnick
30.11.07,16:58
Slabou útechou mu bude snáď len to,že sa mu platby zarátajú do "dôchodku", no ak to bolo z minima, tak to tiež nie je žiadna výhra. :o
STRELEC
30.11.07,18:08
Ďakujem všetkým! Na základe debaty som zmenil svoj pôvodný úmysel - poradiť dotyčnému obranu a to aj cestou súdu, kde by to pravdepodobne muselo skončiť a ako som už uviedol s nejasným výsledkom.
Poradím mu teda zmier s osudom. Nerád. Dúfal som, či sa nevyskytol obdobný prípad "neželaného súbehu" s iným koncom. Zákon je tu ale ozaj jednoznačný. V podstate tak by to malo byť vo všeobecnosti.
Zoltán Kovács
30.11.07,18:22
Ďakujem všetkým! Na základe debaty som zmenil svoj pôvodný úmysel - poradiť dotyčnému obranu a to aj cestou súdu, kde by to pravdepodobne muselo skončiť a ako som už uviedol s nejasným výsledkom.
Poradím mu teda zmier s osudom. Nerád. Dúfal som, či sa nevyskytol obdobný prípad "neželaného súbehu" s iným koncom. Zákon je tu ale ozaj jednoznačný. V podstate tak by to malo byť vo všeobecnosti.

Skús navrhnúť, aby sa tvoj klient dohodol s SP na splátkach, ak mu robí problém jednorázovo doplatiť poistné. SP väčšinou pristupuje na takúto dohodu, veď ím ide o to aby nejako tie peniaze dostali.
Paula
30.11.07,18:28
No, ale ak je v hre aj penále, zišlo by sa zaplatiť podlžnosť čím skôr. Śociálka vyhlásila tretí (vraj posledný)generálny pardon na penále, ak sa vyplatí podlžnosť....dátum som pozabudla, asi do 31.1.08 (?)

P.S.: počula som v TV,dúfam je to pravda;)-ten pardon.
STRELEC
30.11.07,18:36
So zaplatením dlžného poistného predpokladám nie je problém. Súčasne by išiel list so žiadosťou - penále.
Melnick
02.12.07,10:05