Richard
18.06.04,19:01
Účtovná osnova
Príklady účtovania na tomto účte (pri texte možno uviesť aj protiúčet)
Každý novú možnosť prosím uvádzajte odrážkou (neskôr ich zhrniem do jedného príspevku):

- (príklad účtovania) + súvzťažné účty
mlyn16
26.05.05,10:07
V januári 2005 si vyúčtoval zamestnanec (konateľ) služobné cesty uskutočnené vlastným autom za mesiac január. Pokladničný doklad je zaúčtovaný na 326. V apríli bola schválená účtovná závierka a ja som až potom zistila, že v roku 2005 som zabudla interným dokladom zaúčtovať predpis 512/326. Teraz mám účet 326 nevyrovnaný. Ako sa dostať z tohto problému?
Palino
26.05.05,10:23
Ja nevidím v čom je problém. Jedine, že by ste mali účtovné obdobie Hospodársky rok, ktorý je od 3/2004 do 2/2005. Ale keď je to v r. 2005, a účtovné obd. je kal. rok,tak neviem o čo ide.
Skôr mi vadí účet 326, ja by som účtoval 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom.
mlyn16
26.05.05,10:29
V tom najdôležitejšom som sa sekla. Cesty vykonal v decembri 2004 a vyúčtoval 2005. Jedná sa mi o správne zaúčtovanie. Samozrejme musím dať dodatočné daňové priznanie na daň z príjmu.
Palino
26.05.05,10:42
A je to vysoká suma? Stojí za to, robiť dodatočné DP? Ja by som to riešil najradšej ako nedaňový výdavok.
mlyn16
26.05.05,11:07
Taktiež som na to myslela, len ešte nepoznám názor konateľov, či by s tým súhlasili. Ak by som uspela (je to čiastka cca 10.000 Sk), ako by si to zaúčtoval?
Palino
26.05.05,11:12
My máme urobené na nákladových účtoch analytiky končiace 999, napr. 512 999 a v účt. osnove sú vedené ako nedaňové. Potom upravujeme len v daňovom priznaní.
mlyn16
26.05.05,11:27
Teda na účet 588 by som účtovala, len ak by som dávala dodatočné daňové priznanie. V druhom prípade na účet 512 ale daňovo neuznané. Úprimne ďakujem.
Jana Acsová
26.05.05,15:24
Teda na účet 588 by som účtovala, len ak by som dávala dodatočné daňové priznanie. V druhom prípade na účet 512 ale daňovo neuznané. Úprimne ďakujem.V oboch prípadoch 512 AE - nedaňové náklady. Ak to bude účtovný prípad roka 2005, nie je pre účtovanie podstatné, či podáš dodatočné DP. Účet 588 má iné určenie - ide o "významné" opravy nákladov minulých rokov a to podľa mňa nie je tento prípad (ale nepoznám rozsah vášho účtovníctva).
Iný by bol iba postup, keby si otvorila účtovné knihy a zaúčtovala prípad do roku 2004.
A čo sa týka účtovania, tak ako bolo povedané vyššie 512/333. Účet 326 patrí do účtovej skupiny - záväzky z obchodného styku (nie z titulu pracovno-právnych vzťahov)
mlyn16
27.05.05,06:04
Obom vám veľmi pekne ďakujem. Dám to na 512 daňovo neuznané. Sme malá firma, tak SC vyučtovávam hneď z pokladne 512/211. Ten zápis 512/333 budem používať len na konci roka.
Jana Acsová
27.05.05,07:30
Ešte sa vrátim k tvojej poslednej reakcii. Niežeby si to tak nemohla robiť, ale...
to že ste malá firma nijako neovplyvňuje spôsob účtovania CP. Dôležitý je dátum uskutočnenia účtovného prípadu, t.j. aby si nemala časový nesúlad medzi vznikom účtovného prípadu a jeho zaúčtovaním. Z praxe viem, že takmer "sústavne" dochádza k porušovaniu zákona o cestovných náhradách, čo sa týka povinných termínov na predkladanie CP a jeho vyúčtovanie po skončení pracovnej cesty. Ja účtujem 512/211 iba vtedy, ak sa dodržia všetky zákonné termíny na predkladanie CP v zmysle zákona a ešte to mám ošetrené aj v smernici. Pre istotu.
Netreba sa báť ani zápisu 512/333 - častokrát je to oveľa vhodnejšie, vzhľadom na uvádzaný "vznik účtovného prípadu".
mlyn16
30.05.05,06:56
Ďakujem. Prajem pekný deň.
alex1
21.12.05,09:41
Mám na úče 326 z roku 2004 zostatok, ktorý mi mal dodávateľ vyfaktúrovať. Zatiaľ tak neurobil a asi ani už neurobí. Čo mám s týtmo zostatkom urobiť? Mám ho pre istotu nechať tak, ak by náhodou poslal faktúru? A čo ak už fa nepošle, čo mám spraviť z nákladom v roku 2004?
sarmantna
21.12.05,09:44
Ja by som to zúčtovala do tržieb, daniari by to mohli dodaniť, do tržieb roku 2005. Ak by náhodou došla faktúra v roku 2006, tak by som to zúčtovala do nákladov daňovo neuznaných.
KEJKA
21.12.05,22:57
Mám na úče 326 z roku 2004 zostatok, ktorý mi mal dodávateľ vyfaktúrovať. Zatiaľ tak neurobil a asi ani už neurobí. Čo mám s týtmo zostatkom urobiť? Mám ho pre istotu nechať tak, ak by náhodou poslal faktúru? A čo ak už fa nepošle, čo mám spraviť z nákladom v roku 2004?
je tu téma odsúhlasovania záväzkov. A toto je typický prípad. Nemôžeš vedieť, či sa dodávateľ nezobudí a nepošle ti o polroka faktúru. Ale ak mu pošleš všeobecne znejúci list so žiadosťou o predloženie jeho PRÍpadných pohľadávok voči vám, prípadne podľa pravdy môžeš napísať, že neevidujete voči nemu žiadne neuhradené faktúry a ak je to inak, nech vám predloží zoznam. Ak vám potvrdí návratku, môžeš to povaovať za podklad k zúčtovaniu 326 do výnosov. Lenže v budúcnosti by som jeho faktúru už neakceptovala.
Ak sa ti toto riešenie nepozdáva, môžeš na základe inventarizácie ponechať 326 ešte do roku 2006, nevidím v tom problém. Nie si povinná naháňať DF. Máš všetko zúčtované v správnom období tak môžeš čakať.
KEJKA
21.12.05,22:59
Teda na účet 588 by som účtovala, len ak by som dávala dodatočné daňové priznanie. V druhom prípade na účet 512 ale daňovo neuznané. Úprimne ďakujem.
k poznámke o 588 musím poznamenať, že významné chyb minulých období teraz treba účtovať na 428 resp. 429
nevýznamné na bežné účty 5xx a 6xx s analytickým členením pre úpravu základu dane.
KEJKA
21.12.05,22:59
Teda na účet 588 by som účtovala, len ak by som dávala dodatočné daňové priznanie. V druhom prípade na účet 512 ale daňovo neuznané. Úprimne ďakujem.
k poznámke o 588 musím poznamenať, že významné chyb minulých období teraz treba účtovať na 428 resp. 429
nevýznamné na bežné účty 5xx a 6xx s analytickým členením pre úpravu základu dane.
Kristina27
13.01.06,18:19
Na tento účet účtujem ku koncu účt. obdobia:
- rezerva na telef. hovory, ak DF prišla v nasledujúcom účt. období a týka sa minulého a poznám presnú výšku záväzku strana Má dať účet 518.

Nie som si istá, prišla nám faktúra od právnika za právne zastupovanie firmy na pojednávaniach, ktoré sa vykonali 12/2005 a faktúra došla v januári 2006, mám aj na túto službu vytvoriť rezervu v roku 2005 ako 518 / 326?
Tweety
13.01.06,18:21
Na tento účet účtujem ku koncu účt. obdobia:
- rezerva na telef. hovory, ak DF prišla v nasledujúcom účt. období a týka sa minulého a poznám presnú výšku záväzku strana Má dať účet 518.
Nie som si istá, prišla nám faktúra od právnika za právne zastupovanie firmy na pojednávaniach, ktoré sa vykonali 12/2005 a faktúra došla v januári 2006, mám aj na túto službu vytvoriť rezervu v roku 2005 ako 518 / 326?
Je to za službu roku 2005, preto ju treba naúčtovať do nákladov toho účtovného obdobia-518/321.;)
emily
13.01.06,18:24
Na tento účet účtujem ku koncu účt. obdobia:
- rezerva na telef. hovory, ak DF prišla v nasledujúcom účt. období a týka sa minulého a poznám presnú výšku záväzku strana Má dať účet 518.

Nie som si istá, prišla nám faktúra od právnika za právne zastupovanie firmy na pojednávaniach, ktoré sa vykonali 12/2005 a faktúra došla v januári 2006, mám aj na túto službu vytvoriť rezervu v roku 2005 ako 518 / 326?
Podľa mňa áno.
Tweety
13.01.06,18:26
Podľa mňa áno.
Nevidím dôvod na účtovanie na nevyfakturované dodávky, pretože faktúru už má.:eek:
emily
13.01.06,18:29
ale až v januári.....myslím, že to je nekonečná debata o nevyfakturovaných službách....
Tweety
13.01.06,18:32
ale až v januári.....myslím, že to je nekonečná debata o nevyfakturovaných službách....
Zbytočne si komplikujete život, ak mám fa do dátumu na podanie DP k DPH za december, účtujeme všetky náklady a výnosy do mesiaca decembra. O rezervách a nevyfakturovaných dodávkach účtujeme až po tomto termíne.;)
emily
13.01.06,18:34
Zbytočne si komplikutete život, ak mám fa do dátumu na podanie DP k DPH za december, účtujeme všetky náklady a výnosy do mesiaca decembra. O rezervách a nevyfakturovaných dodávkach účtujeme až po tomto termíne.;)
Ja to tiež tak robím, ale ani cez 326 to nie je nesprávne. :)
Tweety
13.01.06,18:39
Ja to tiež tak robím, ale ani cez 326 to nie je nesprávne. :)
Ja netvrdím, že to je nesprávne, ale nelogické, pretože faktúru mám a vzniká mi záväzok a nie nevyfakturovaná dodávka.;)
liba2
13.01.06,23:55
Na tento účet účtujem ku koncu účt. obdobia:
- rezerva na telef. hovory, ak DF prišla v nasledujúcom účt. období a týka sa minulého a poznám presnú výšku záväzku strana Má dať účet 518.

Nie som si istá, prišla nám faktúra od právnika za právne zastupovanie firmy na pojednávaniach, ktoré sa vykonali 12/2005 a faktúra došla v januári 2006, mám aj na túto službu vytvoriť rezervu v roku 2005 ako 518 / 326?
http://www.porada.sk/showpost.php?p=165445&postcount=3
Kristina27
14.01.06,07:51
Ďakujem za všetky odpovede.
Naša firma nie je platcom DPH, takže právne služby sa určite týkajú roka 2005, faktúra došla v januári 2006, takže faktúru si zaevidujem v roku 2006 a ID vytvorím rezervu na právne služby v roku 2005 518 / 326.
mlyn16
16.01.06,11:15
Aký dátum je na faktúre od právnika, je plátcom DPH? Ak je dátum zdaniteľného plnenia december nie je vôbec dôvod účtovať na účet 326.
Tento účet aj tak by nebol správny ale účet 381.
ZuzanaA
16.01.06,11:31
Aký dátum je na faktúre od právnika, je plátcom DPH? Ak je dátum zdaniteľného plnenia december nie je vôbec dôvod účtovať na účet 326.
Tento účet aj tak by nebol správny ale účet 381.

Účet 381 slúži predsa na opačný prípad. Keď ti vznikne v bežnom účtovnom období výdavok, ale týka sa nákladu až v ďalšom roku..
mlyn16
16.01.06,11:33
Prepáč, pomýlila som sa účet 383 - výdavky budúcich období.
Kristina27
16.01.06,13:00
Právnik nie je plátcom DPH, na faktúre je dátum vystavenia, zd. plnenia a splatnosti január 2006. Preto si myslím, že vytvorím rezervu v roku 2005, lebo všetky tie pojednávania sa uskutočnili v decembri a novembri 2005, len ten právnik vystavil faktúru 9. 1. 2006.
mlyn16
16.01.06,13:11
Takýto prípad som mala aj ja. Zatelefonovala som právnikovi, vysvetlila som mu, prečo si myslím, že faktúroval do nesprávneho obdobia a on vystavil faktúru správnu. Skús to, možno faktúru tiež opraví. Ak nie, potom naozaj zaúčtuj časové rozlíšenie.
Kristina27
16.01.06,16:26
Je to na sumu takmer 20 tis., ale viem to zdôvodniť, že sa to týka roka 2005, takže by nemal byť pred daňovákmi s tým problém, ešte si k tomu spravím nejakú smernicu.
Ďakujem za odpovede.
Leila
19.01.06,12:59
V 1/06 mi prislo vyuctovanie elektrickej energie do 31.12.2005. Datum vystavenia dokladu 16.1.2006, dodanie 31.12.2005. Pocas roka bolo platene zalohovo. Vysledkom je preplatok. Ako zauctujem takyto "nevyfakturovany" dobropis???? Na 315 ? 326 s minusom sa mi zda zvlastne. Dakujem.
mlyn16
19.01.06,13:12
Prečo sa trápiš, veď na účte 321 sa účtujú aj dobropisy. Účtovať budeš
502/321 napr. 10000
343/321 1900
321/314 20000

alebo odpíšeš z 314 len 11900, zostatok necháš na 314 a keď ti príde preplatok vyrovnáš 314.
TATRY MKS
22.01.06,07:59
Prosím, prosím aj mne pomôžte. V noci som maturovala nad nevyfakturovanými dodávkami.

Faktúry prišli v prvých dňoch 1/2006 za plyn,energiu a pevnú linku.Dátumy dodania sú 31.12.2005- vystavené a splatné v 1/2006.
Do DPH (sú kvartálny platitelia) by som to dala ešte do decembra keďže dátum dodania je 31.12.2005. Musím použiť účet 326 ako keby som ešte faktúry nemala? A čo potom s DPH? To by som mohla dať do IV.Q 2005.
Najradšej by som to zaúčtovala 5,,/321 a 343/321 ale je to správne?

Prosím o pomoc... Ďakujem všetkým, ktorí mi pomôžete...Pekný deň
Paula
22.01.06,08:10
Prosím, prosím aj mne pomôžte. V noci som maturovala nad nevyfakturovanými dodávkami.

Faktúry prišli v prvých dňoch 1/2006 za plyn,energiu a pevnú linku.Dátumy dodania sú 31.12.2005- vystavené a splatné v 1/2006.
Do DPH (sú kvartálny platitelia) by som to dala ešte do decembra keďže dátum dodania je 31.12.2005. Musím použiť účet 326 ako keby som ešte faktúry nemala? A čo potom s DPH? To by som mohla dať do IV.Q 2005.
Najradšej by som to zaúčtovala 5,,/311 a 343/211 ale je to správne?

Prosím o pomoc... Ďakujem všetkým, ktorí mi pomôžete...Pekný deň
Pozri v linku. Napr. v prísp.č.35 máš rozpísané obe možnosti
http://www.porada.sk/showthread.php?t=4299&highlight=prelom%2A
TATRY MKS
22.01.06,09:36
ďakujem veľmi pekne, rozhodla som sa pre spôsob, že aj keď fa má dátum vystavenia 1/2006 zaradím ju a DPH uplatním v 12/2005 cez 321 - nie cez 326. Dúfam, že nepohorím...
KEJKA
22.01.06,14:49
ďakujem veľmi pekne, rozhodla som sa pre spôsob, že aj keď fa má dátum vystavenia 1/2006 zaradím ju a DPH uplatním v 12/2005 cez 321 - nie cez 326. Dúfam, že nepohorím...
Baby, netrápte sa nad 326, 321.... Je to takto postavené ako možnosť, nie povinnosť, a to z dôvodu, že je stále viac informačných sytémov, kde sa účtovníctvo spracúva "implicitne" na základe vopred daných nastavení.
Tam sa nedá DF zaradiť alebo OF vystaviť len-tak hocikedy podľa ľudského faktora. Klasická a najmä externe pracujúca účtovníčka tieto možnosti má. Nechcem to bagatelizovať. Postup v konkrétnej firme má byť popísaný v internej smernici.
MUSIA sa dodržať : Zákon o účtovníctve a Postupy účtovania.
nikula
11.04.13,09:55
Na konci roka som na základe vyúčtovacej faktúry zaúčtovala nedoplatok. Nakoľko firma ukončila nájom v začiatkom marca, vypovedala zmluvu aj elektrárňam. Tí urobili odpočet a na základe neho poslali dobropis vyúčtovacej faktúry. Dátum dodania je tam 31.12.12. Tento dobropis však došiel už po schválení účtovnej závierky. Môžem tento preplatok zaúčtovať v tomto roku, s tým že sa znížia náklady, ale použiť 588- nevýznamné chyby? Ako postupovať?
KEJKA
11.04.13,11:23
Na konci roka som na základe vyúčtovacej faktúry zaúčtovala nedoplatok. Nakoľko firma ukončila nájom v začiatkom marca, vypovedala zmluvu aj elektrárňam. Tí urobili odpočet a na základe neho poslali dobropis vyúčtovacej faktúry. Dátum dodania je tam 31.12.12. Tento dobropis však došiel už po schválení účtovnej závierky. Môžem tento preplatok zaúčtovať v tomto roku, s tým že sa znížia náklady, ale použiť 588- nevýznamné chyby? Ako postupovať?za aké obdobie a na základe čoho si účtovala nedoplatok?
kedy bol odpočet a ako súvisí s dátumom 31.12.2012?
ak ste už schválili RUZ2012 /hm - nejako skoro, nie?/, tak účtuješ do tohto roka.
Zrejme si nedoplatok účtovala na základe odhadu - rezervy, takže rozdiel účtuješ na opačnú stranu pôvodného účtu v r. 2013.