mato
22.06.04,10:11
vie mi niekto poradit ako je to s pouzivanim vlastneho auta konatelom s.r.o. ktory nie je v pracovnopravnom vztahu k s.r.o. (pracuje na zaklade zmulvy o vykone funkcie). ma narok na cestovne nahrady (6,20/km) + spotrebovane PHM? je to potom prijem ktory nepodlieha dani z prijmov ako je tomu v pripade zamestnancov?
cestnu dan platit netreba ako predpokladam, kedze v TP je zapisana fyzicka osoba, nie s.r.o.
dakujem
mato
MIPS
09.08.05,06:57
Toto by zaujímalo aj mňa, hlavne čo sa týka zamestnanca a používania vl.motorového vozidla na pracovné účely, ako zaučtujem paušál a čo z toho vyplýva zamestnancovi, či si to dá do daňového priznania . Ďakujem . Mips.
Chobot
09.08.05,07:06
U konatela neviem, ako je to upravené, ale u zamestnancov je to jednoznacne upravené v z. 283/2002 o cestovných náhradách.

Ak zamestnanec pouzije vlastné auto na sluzobné úcely (sluzobnú cestu), musí byt táto skutocnost vopred písomne dohodnutá so zamestnávatelom. Auto musí mat zákonné aj havarijné poistenie (sú na to dôvody, ktoré nebudem rozpisovat). V niektorých prípadoch môze zamestnávatel upustit od povinnosti mat havarijné poistenie.

Taktiez sa musia dohodnút vopred, akým spôsobom bude zamestnávatel uhrádzat náhradu. Jedna moznost je uhradit ciastku rovnajúcu sa cene cestovného iným prostriedkom hromadnej dopravy (npar. vlakom alebo autobusom) za vykonanú cestu. Druhou moznostou je postupovat v zmysle zákona, kde sa uhrádza cena spotrebovaných PHM a náhrada za opotrebenie vozidla vo aktuálne vyhlásenej výske (pre autá je teraz tusím 6,20/km). Vsetky tieto náhrady nie sú zdanitelným príjmom.

Kazdá cesta musí byt podlozená vyúctovaním o sluzobnej ceste.

Stací takto, aelbo este nieco blizsie?
emily
09.08.05,07:08
Toto by zaujímalo aj mňa, hlavne čo sa týka zamestnanca a používania vl.motorového vozidla na pracovné účely, ako zaučtujem paušál a čo z toho vyplýva zamestnancovi, či si to dá do daňového priznania . Ďakujem . Mips.
Paušál zúčtuješ v cestovnom príkaze, má na neho nárok podľa zákona o cestovných náhradách a s daňovým priznaním nemá nič spoločné, nie je to zdaniteľný príjem, ale náhrada za opotrebovanie vozidla.
Už o tom bolo dosť na porade popísané.
martinez
09.08.05,07:43
konatel ma v zmysle §5, ods.1, pism b/ podobny status ako zamestnanec... nakolko jeho prijmy sa ovazuju za prijmy zo zavislej cinnosti....

z uvedeneho vyplyva :
- moze pouzit vlastne motorove vozidlo na ucely SC
- nemusi platit dan z motorovych vozidiel
- moze si uplatnit PHM podla technickeho preukazu v nadvaznosti na pocet prejdenych km pocas SC
- moze si uplatnit sadzbu zakladnej narady 6,20 skk/km
- sc vyuctuje do 10 pracovnych dni po jej ukonceni
- vyssieuvedene prijmy nie su predmetom dane konatela/zamestnanca (§5. ods.5, pism a)...
Sefcikova
15.08.05,19:28
konatel ma v zmysle §5, ods.1, pism b/ podobny status ako zamestnanec... nakolko jeho prijmy sa ovazuju za prijmy zo zavislej cinnosti....

z uvedeneho vyplyva :
- moze pouzit vlastne motorove vozidlo na ucely SC
- nemusi platit dan z motorovych vozidiel
- moze si uplatnit PHM podla technickeho preukazu v nadvaznosti na pocet prejdenych km pocas SC
- moze si uplatnit sadzbu zakladnej narady 6,20 skk/km
- sc vyuctuje do 10 pracovnych dni po jej ukonceni
- vyssieuvedene prijmy nie su predmetom dane konatela/zamestnanca (§5. ods.5, pism a)...
ešte doplním, že pre firmu je to daňový náklad
anturia
30.08.05,20:25
ale na to, aby si konateľ mohol vyúčtovať cest. náhrady musí mať nejakú dohodu a tým pádom sa musí hlásiť do soc. poisťovne?

ďakujem
Jana Acsová
31.08.05,15:11
ale na to, aby si konateľ mohol vyúčtovať cest. náhrady musí mať nejakú dohodu a tým pádom sa musí hlásiť do soc. poisťovne?

ďakujemZadaním témy "konateľ" je možné vyhľadať problematiku odvodov.

Na úvod: prihláška do sociálnej poisťovne pre konateľa - zamestnanca je povinná iba v prípade pracovno-právneho vzťahu podľa Zákonníka práce (pracovný pomer, dohoda). V ostatných prípadoch sú povinnosti iné.

Odvod do fondov nemá nič spoločné s postavením konateľa ako zamestnanca z pohľadu Zákona o daniach z príjmov. Pre účely tohto zákona je konateľ zamestnancom vždy ak poberá príjmy:
- § 5 ods. 1 písm. b) - za prácu
alebo
- § 5 ods. 1 písm. d) - za výkon funkcie
Jana Acsová
31.08.05,15:28
konatel ma v zmysle §5, ods.1, pism b/ podobny status ako zamestnanec... nakolko jeho prijmy sa ovazuju za prijmy zo zavislej cinnosti....
z uvedeneho vyplyva :
- moze pouzit vlastne motorove vozidlo na ucely SC ...atď.
V tomto prípade, na ktorý sa odvoláva Martinez je pravdou, že konateľ je odmeňovaný za prácu pre spoločnosť a v prípade pracovno-právneho vzťahu má nárok na cestovné náhrady podľa § 1 ods. 1 písm. a) alebo c) Zákona o cestovných náhradách, t.j. ako zamestnanec v pracovnom pomere alebo na základe dohody (v ktorej musí byť dohodnutý nárok na cestovné náhrady).
Teda v prípade, že sú splnené vyššie uvedené podmienky platí nárok konateľa na náhrady a daňová uznateľnosť výdavku pre daňové účely zamestnávateľa v zmysle citovaných §§.

Uzávery vychádzajú z predpokladu, že sa jedná o príjem konateľa zo závislej činnosti za prácu pre spoločnosť podľa § 5 ods. 1 písm. b) Zákona o daniach z príjmov.

Mám za to, že každý príjem konateľa (a môžu byť rôzne, závisí od jeho vzťahu k spoločnosti - pracovno-právny, obchodný ...) je potrebné posudzovať individuálne aj s priradením príslušnosti k Zákonu o cestovných náhradách a v závislosti od príjmu, ktorý v spoločnosti poberá. Nielen podľa § 5 ods. 1 písm. b) ale aj podľa písm. d) ZDP.
nika.sum
31.08.05,15:52
Citala som si aj ine temy tykajuce sa konatela v s.r.o. Neviem ci som to spravne pochopila, konatel povazovany co sa tyka sluzobnych ciest, len v tom pripade ak pobera odmenu, ci uz vlastnym motorovym vozidlom alebo inym d.prostriedkom? Ak odmenu nepobera nemoze vykonavat sluz.cesty s preplatenim nakladov? Co ked pre s.r.o. pracuje bez odmeny alebo prac.pomeru?
bui
20.09.05,08:01
To by zaujimalo aj mna. Mame presne ten isty problem...moze konatel so zmluvou o vykone funkcie, bez naroku na odmenu vyuctovavat vo firme sluzobne cesty s pouzitim vlastneho auta?
emily
21.09.05,10:32
To by zaujimalo aj mna. Mame presne ten isty problem...moze konatel so zmluvou o vykone funkcie, bez naroku na odmenu vyuctovavat vo firme sluzobne cesty s pouzitim vlastneho auta?
Neodpovie nikto skúsený v tejto oblasti? Ja osobne s tým nemám skúsenosti.
emily
21.09.05,11:14
nikto ????????
Evanka
21.09.05,11:37
To by zaujimalo aj mna. Mame presne ten isty problem...moze konatel so zmluvou o vykone funkcie, bez naroku na odmenu vyuctovavat vo firme sluzobne cesty s pouzitim vlastneho auta?Môže, ak pri PC vykonáva záležitosti týkajúce sa funkcie konateľa. Nemusí poberať žiadny príjem ani odmenu. Hovorí o tom Zákon o cestovných náhradách, kde sú tieto osoby tiež vymedzené. Tento zákon upravuje aj poskytovanie náhrad osobám,
a) o ktorých to ustanovuje osobitný predpis,
b) ktoré sú vymenované alebo zvolené do orgánov právnickej osoby a nie sú k právnickej osobe v pracovnoprávnom vzťahu,
c) ktoré plnia pre právnickú osobu alebo fyzickú osobu na základe písomnej zmluvy úlohy a nie sú k právnickej osobe alebo fyzickej osobe v pracovno-právnom vzťahu, ak je to dohodnuté.
emily
21.09.05,11:57
Evanka ďakujem, presne to som potrebovala vedieť a nemala som po ruke zákon. :)
zuzla3
26.10.05,11:22
konatel ma v zmysle §5, ods.1, pism b/ podobny status ako zamestnanec... nakolko jeho prijmy sa ovazuju za prijmy zo zavislej cinnosti....

z uvedeneho vyplyva :
- moze pouzit vlastne motorove vozidlo na ucely SC
- nemusi platit dan z motorovych vozidiel
- moze si uplatnit PHM podla technickeho preukazu v nadvaznosti na pocet prejdenych km pocas SC
- moze si uplatnit sadzbu zakladnej narady 6,20 skk/km
- sc vyuctuje do 10 pracovnych dni po jej ukonceni
- vyssieuvedene prijmy nie su predmetom dane konatela/zamestnanca (§5. ods.5, pism a)...
Chcela by som sa opytať ako je to s obcianským združenímktoré nemá zamestnancov ale predseda klubu používa kde tu svoje súkromné auto na služobnú cestu....napr. na stretnutie so sponzorom a pod.....môžem tiež takto postupovať?

Ďakujem
majkatarajka
27.10.05,14:14
Prosím ta dostal si nejaky vzor alebo formu dohody zamestnanca a zamestnavatela o pouzivani motoroveho vozidla na sluzobne ucely? majkatarajka
Helmut
02.11.05,20:25
A ako to bude v pripade konatela, ktory nie je v pracovno-pravnom vztahu s firmou a pouziva na sluzobne ucely auto svojej manzelky? Musi mat jej pisomny suhlas, zmluvu ? :confused:
ajobs
02.11.05,22:13
A ako to bude v pripade konatela, ktory nie je v pracovno-pravnom vztahu s firmou a pouziva na sluzobne ucely auto svojej manzelky? Musi mat jej pisomny suhlas, zmluvu ? :confused:
To je jedno, či používa svoje alebo manželkine auto na služobné účely. Dôležité je, že používa súkromné vozidlo na pracovné cesty.
Evanka
03.11.05,08:48
A ako to bude v pripade konatela, ktory nie je v pracovno-pravnom vztahu s firmou a pouziva na sluzobne ucely auto svojej manzelky? Musi mat jej pisomny suhlas, zmluvu ? :confused:Podmienkou na preplatenie náhrad za používanie vozidla je, že to nesmie byť vozidlo zamestnávateľa.

Podľa §7 ods 1) Zákona o cestných náhradách platí
Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len „základná náhrada“) a náhrada za spotrebované pohonné látky.
jess
07.11.05,09:02
Podmienkou na preplatenie náhrad za používanie vozidla je, že to nesmie byť vozidlo zamestnávateľa.

Podľa §7 ods 1) Zákona o cestných náhradách platí
Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy;) a náhrada za spotrebované pohonné látky. (ďalej len „základná náhrada“
platí to aj v prípade, ak použije spoločník=konateľ svoje auto, ktoré má na leasing ako súkr.osoba ?
Evanka
07.11.05,09:40
platí to aj v prípade, ak použije spoločník=konateľ svoje auto, ktoré má na leasing ako súkr.osoba ? Áno, platí - nie je to vozidlo zamestnávateľa.
jess
07.11.05,10:23
čiže nevadí, že je to leasingované auto, aj tak patrí náhrada za km ?
Tweety
07.11.05,12:22
čiže nevadí, že je to leasingované auto, aj tak patrí náhrada za km ?Nevadí, nevadí, pokiaľ to nie je v majetku, tak patrí náhrada za km. :rolleyes: :cool:
jess
07.11.05,12:42
Nevadí, nevadí, pokiaľ to nie je v majetku, tak patrí náhrada za km. :rolleyes: :cool:
supiš,supiš, díky moc :):):):D:D:D
Tweety
07.11.05,12:44
[QUOTE=Tweety]Nevadí, nevadí, tu som si pomohla reklamou.;) :cool:
Anonymka
15.11.05,10:21
Nazdarte.

Zamestnanec použil svoje vozidlo na prac.ceste. Patrí mu náhrada za 6,20/km a spotr.PHM. Ale, kde nájdem priem. cenu PHM? Ide o dnešný deň.
Dík.
Anonymka
16.11.05,07:26
Vie mi niekto odpovedať na predchádzajúcu otázku? Hrabala som sa v príspevkoch. Niečo som našla ale odpoveď na moju otázku zatiaľ nie. Súrne to potrebujem, tak ak niekto vie, poraďte mi, prosím...

Díky
ucetni_fantozzi
16.11.05,07:39
Nazdarte.

Zamestnanec použil svoje vozidlo na prac.ceste. Patrí mu náhrada za 6,20/km a spotr.PHM. Ale, kde nájdem priem. cenu PHM? Ide o dnešný deň.
Dík.
ja by som odporucal, aby cenu preukazal zamestnanec prilozenim blocku o tankovani z poslednych dni - priemerna cena byva niekedy nizsia (cize mozno aj menej vyhodna...), neviem presne, ale mozno sa da najst na web stranke slovnaftu?
Anonymka
16.11.05,07:59
No ano, ale on taknkovať nebol ... :o

Inak, ahoj fantozzi :)
Paula
16.11.05,08:05
Nazdarte.

Zamestnanec použil svoje vozidlo na prac.ceste. Patrí mu náhrada za 6,20/km a spotr.PHM. Ale, kde nájdem priem. cenu PHM? Ide o dnešný deň.
Dík.Zamestnanec sa aspoň mohol cestou okolo ČS pozrieť na cenu ;).
Anonymka
16.11.05,08:16
To mohol, ale na papiery by to nemal ... daňovákom by sa to asi nepáčilo.
jjendro
18.11.05,16:12
Chcem sa spytat aky je Váš názor - je možné si uplatniť cestovné náhrady - napr. autobus. Aj u Dohodárov, a aj u dievčat na Absolventskej praxi - cez úrad práce - ak napríklad boli na nejakom seminári, resp. školení.

Dakujem za odpoved - nechcem robit novu skupinu, hoci to nie to iste co sa pytali predtym.
ajobs
18.11.05,19:53
Chcem sa spytat aky je Váš názor - je možné si uplatniť cestovné náhrady - napr. autobus. Aj u Dohodárov, a aj u dievčat na Absolventskej praxi - cez úrad práce - ak napríklad boli na nejakom seminári, resp. školení.

Dakujem za odpoved - nechcem robit novu skupinu, hoci to nie to iste co sa pytali predtym.

U dohodárov to ide uplatniť, u absolventov pravdu povediac, neviem.:confused:
bui
24.02.06,13:27
Chcela by som otvorit tuto staru temu a len sa uistit, ci je pravdou, ze ak spolocnik s.r.o./ a zaroven konatel pojde na sluz. cestu svojim sukromnym motorovym vozidlom alebo hocijakym inym autom, ktore nie je v majetku s.r.o., ci je povinnost mat za toto vozidlo zaplatenu dan z motor. vozidiel.....dakujem
ajobs
24.02.06,13:40
Chcela by som otvorit tuto staru temu a len sa uistit, ci je pravdou, ze ak spolocnik s.r.o./ a zaroven konatel pojde na sluz. cestu svojim sukromnym motorovym vozidlom alebo hocijakym inym autom, ktore nie je v majetku s.r.o., ci je povinnost mat za toto vozidlo zaplatenu dan z motor. vozidiel.....dakujem

Nie je:) .
bui
24.02.06,14:54
da sa to niekde najst? lebo uz davnejsie som na porade citala..a teraz to neviem najst...ze je to nutne, pretoze dan z motor. vozidiel sa plati za auto, ktore je vyuzivane na podnikanie...a kedze je konatel aj spolocnikom...teda aj ked ide o s.r.o.....spolocnik vyuziva toto sukromne auto na podnikanie vo vlastnej s.r.o......
ajobs
24.02.06,17:43
da sa to niekde najst? lebo uz davnejsie som na porade citala..a teraz to neviem najst...ze je to nutne, pretoze dan z motor. vozidiel sa plati za auto, ktore je vyuzivane na podnikanie...a kedze je konatel aj spolocnikom...teda aj ked ide o s.r.o.....spolocnik vyuziva toto sukromne auto na podnikanie vo vlastnej s.r.o......

Sú na to rôzne názory, ale pokiaľ si prečítaš napr. odpoveď andreja_rv
http://www.porada.sk/showpost.php?p=156916&postcount=23, myslím, že dostatočne to vystihuje podstatu problému a dáva odpoveď na otázku, prečo daň z MV neplatiť. Ani v našej firme konateľ za súkromné MV, ktoré používa v súvislosti s podnikaním neplatí (je zároveň aj spoločníkom).