Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Odkazy medzi Erik Jakubík a kolla19

3 Odkazy a pochvaly

    -
    Dobrý deň, nie ak pozemok dostal darovaním alebo pred manželstvom tak je jeho výlučným vlastníctvom avšak všetko čo ste nadobudli počas manželstva spadá do bezpodielového spoluvlastníctva manželov - BSM bez ohladu na to na koho meno z maželov to je napísané. Jedína výnimka je už spomínaný dar napr. od rodicov ten je iba jeho.
    nemusim byt teda na liste vlastníctva domu?
Odkazy od 1 po 3 z 3celkove