Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Dokumenty: Obchodné právo / zákony

Files in category : Obchodné právo / zákony
  File DátumZoradiť opačne Dokumenty Comments
Zákon o ochrane spotrebiteľa Zákon o ochrane spotrebiteľa :  (363.7 KB) 27.09.08 73 1
zmluva o dielo hodinová zmluva o dielo hodinová : netreba (22.0 KB) 07.12.05 542 0
obchodný zákonník obchodný zákonník : najaktuálnejšie znenie obchodného zákonníka (1.56 MB) 21.10.05 724 2
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : Zákon o konkurze a reštrukturalizácii platný od 1.7.2005<br /> (je ten istý, ako pridal Richa ... [more] (381.8 KB) 26.07.05 50 0
Živnostenský zákon Živnostenský zákon : Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní -posledná novela č. 725/2004 Z. z. (329.5 KB) 12.07.05 207 0
Občiansky zákonník Občiansky zákonník : Občiansky zákonník - úplné znenie (posl. novela č. 171/2005) (497.7 KB) 29.06.05 330 0
Zákon o konkurze a reštrukturalizácii Zákon o konkurze a reštrukturalizácii : úplne nový zákon, ktorý nahrádza doterajší zákon 431/2002 o konkurze a vyrovnaní (290.2 KB) 29.06.05 36 0
Sort By   Sort Order