Zavrieť

Porady

Upraviť

Hlavné

Dokumenty: Zákony

Sub-Categories

Category Description Files
Daňové zákony DPH, Daň z príjmu, Správa daní a poplatkov atď 9
Obchodné právo / zákony Obchodný zákonník a súvisiace predpisy, Živnostenský zákon 7
Pracovné právo / zákony Zákonník práce, Sociálne poistenie, Zdravotné poistenie, Cestovné náhrady atď 14
Účtovné zákony Zákon o účtovníctve, Postupy účtovania atď 6

Files in category : Zákony
  File DátumZoradiť opačne Dokumenty Comments
Klasifikácia prodikcie pre ODPISY inv. majetku Klasifikácia prodikcie pre ODPISY inv. majetku :  (2.21 MB) 14.01.11 151 1
Minimálna mzda 2010 Minimálna mzda 2010 : NR SR č. 441/2009 ktorým sa upravuje minimálna mzda pre rok 2010 (26.3 KB) 25.11.09 126 0
Novela zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dane z Novela zákona č. 105/2004 Z.z. o spotrebnej dane z : Koniec oznamovacej povinnosti na Slovensku. Zrušenie § 44 ods. 18 a ods. 19 zákona č. 105/2004 ... [more] (63.8 KB) 27.02.09 23 0
Maximálne zrážky zo mzdy Maximálne zrážky zo mzdy : Maximálny rozsah zrážok zo mzdy pri výkone rozhodnutia - životné minimum ... [more] (30.0 KB) 14.01.09 134 0
Vyhláška 630/2005 Z.z.- Úradu pre reguláciu sieťov Vyhláška 630/2005 Z.z.- Úradu pre reguláciu sieťov : Táto vyhláška ustanovuje a) teplotu teplej úžitkovej vody na odbernom mieste, b) pra ... [more] (118.0 KB) 02.10.08 13 0
Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie : Zákon č.523 Z.z. z 24. októbra 2003 o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z ... [more] (926.5 KB) 17.07.06 43 0
Verejné obstarávanie Verejné obstarávanie : Zákon č.523 Z.z. z 24. októbra 2003 o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z ... [more] (926.5 KB) 17.07.06 23 0
Stavebné právo Stavebné právo : ZÁKON č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) (534.5 KB) 27.02.06 123 1
Zivnostensky zakon Zivnostensky zakon : 455/1991 Zb. ZÁKON zo dňa 2. októbra 1991 o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) <br ... [more] (626.5 KB) 20.09.05 200 0
Zakon o rodine Zakon o rodine : Zakon o rodine 36/2005 Z.z. (137.5 KB) 20.09.05 114 1
Autorsky zakon Autorsky zakon : 618/2003 Z.z. ZÁKON zo 4. decembra 2003 o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským pr ... [more] (363.0 KB) 20.09.05 87 0
Finančný spravodajca 2/2004 Finančný spravodajca 2/2004 : Finančný spravodajca 2/2004 (317.8 KB) 28.07.05 57 0
Sort By   Sort Order