jued
18.03.07,11:54
Prosím Vás má niekto z Vás nejaký vzor žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, z dôvodu , že daňovník mal príjmy zo zahraničia a zatiaľ neobdržal potvrdenie o zdaniteľnej mzde? Ďakujem
DanielaSL
18.03.07,11:16
Zdá sa mi, že tu niečo bolo, ale ťažko sa to hľadá....stačí ti to napísať jednou vetou. že nakoľko menovaný mal príjem v zahraničí, žiada o predĺženie lehoty podania DP. Takto to píšem vždy pre kamarátkinho manžela a DÚ to vždy akceptuje.
jued
18.03.07,11:18
Ďakujem Ti pekne. A stretla si sa už aj s prípadom, že by Daňový úrad v takomto prípade nevyhovel žiadosti?
DanielaSL
18.03.07,11:18
Len doplním...citáciu z Draka :

Žiadosť o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania je potrebné podať písomne najneskôr 15 (kalendárnych) dní pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. Pre daňové priznanie za rok 2006 to znamená, že žiadosť je potrebné podať do 19.3.2007. Na podanie takejto žiadosti neexistuje žiadne odporúčané tlačivo.
DanielaSL
18.03.07,11:19
Ďakujem Ti pekne. A stretla si sa už aj s prípadom, že by Daňový úrad v takomto prípade nevyhovel žiadosti?
Nepočula som, že by niekomu nevyhoveli.
mysimis
18.03.07,11:25
prikladám link, kde sme to rozoberali: (http://www.porada.sk/showthread.php?t=47351)
Marianna01
18.03.07,11:27
Lydka R
05.02.08,05:58
Zdá sa mi, že tu niečo bolo, ale ťažko sa to hľadá....stačí ti to napísať jednou vetou. že nakoľko menovaný mal príjem v zahraničí, žiada o predĺženie lehoty podania DP. Takto to píšem vždy pre kamarátkinho manžela a DÚ to vždy akceptuje.

Na žiadosť o predĺženie lehoty na podanie DP z titulu príjmov zo zahraničia píšete aj dátum, dokedy žiadate predĺžiť? Píšem to prvýkrát, tak neviem
Johanka
05.02.08,06:43
Správca dane môže lehotu predĺžiť až o 6 mesiacov - presný dátum, dokedy chceš predĺžiť lehotu treba uviesť do žiadosti ;).
Lydka R
18.02.08,07:25
Prosím vás o radu pri určení šesťmesačnej lehoty na ukončenie daňovej kontroly. Daňová kontrola začala 26.07.2007. 30.1.2008 bolo písané na DÚ upovedomenie o tom, že sa kontrola v stanovenej 6 mes. lehote nestihne ukončiť. Neviem presne, kedy to bolo odoslané z DÚ, nemám obálku. Ale najskôr 30.1.2008.

Ako rozumiete tomu?:
§13 Zákon o správe dani a poplatkov
...
(3) Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo k skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Ak nie je taký deň v mesiaci, končí lehota posledným dňom mesiaca.

Kedy teda končila lehota v našom prípade? 28.1. (lebo 26.1. bola sobota), alebo 31.1.?

Ak by to bolo 28.1.2008, je to v poriadku, ak správca dane 30.1.2008 ešte len písal upovedomenie o tom, že sa nestihne kontrola ukončiť?
§ 15
...
(17) Správca dane ukončí daňovú kontrolu do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia. Orgán najbližšie nadriadený správcovi dane môže lehotu uvedenú v prvej vete v zložitých prípadoch pred jej uplynutím primerane predĺžiť, najviac však o šesť mesiacov, a ak ide o daňovú kontrolu zahraničných závislých osôb, ktoré vyčísľujú rozdiel základu dane podľa osobitného zákona, 6eg) najviac o 12 mesiacov. Ak vykonáva daňovú kontrolu orgán podľa odseku 15, príslušným orgánom na predĺženie lehoty je ministerstvo.

(18) Ak správca dane alebo orgán podľa odseku 15 nemôže daňovú kontrolu ukončiť do šiestich mesiacov odo dňa jej začatia, a ak bola lehota predĺžená podľa odseku 17, je povinný o tom s uvedením dôvodov písomne upovedomiť kontrolovaný daňový subjekt.
stanusa
19.02.08,09:43
Dobrý deň,
ja by som sa chcela opýtať, či v žiadosti o predlženie lehoty na podanie daňového priznania, nie je treba uviesť nejaký zákon. A tiež sa chcem opýtať či si môžem uviesť dátum odkladu napr. do 31.7.2008. Moja sestra pracuje v zahraničí a príde domov až 16.7.2008.

Ďakujem za odpoveď.
AdelaS
19.02.08,11:34
Ahoj JUED,
lehota na podanie daňového priznania do 31. marca sa dá v niektorých prípadoch predĺžiť. Výnimočne tak môže daňový úrad urobiť na žiadosť alebo i z vlastného podnetu, a to najviac o tri mesiace. Ak sú „v hre“ i príjmy zo zahraničia, je to možné až do 30. septembra. Ak daňové priznanie vypracúva daňový poradca, predlžuje sa lehota automaticky do 30. júna.
Aspoň to tak býva. Ja som sa stretla s prípadom, kedy som vypracovala žiadosť o predĺženie lehoty pre jednu pani, ktorá na to mala oprávnený dôvod, ale zaobchádzali s ňou na DÚ ako s negramotnou a po takmer dvoch hodinách, čo na ňu kričali, zavolali riaditeľa, ktorý jej milostivo udelil lehotu jedného týždňa. Takže, aby som to upresnila: všetko záleží od toho, akých máš ľudí na daňovom úrade. Veľa šťastia.
lea77777
03.03.08,22:27
prosim, stale je to obdobie o poziadanie odkladu do 15 dni pred terminom na poodanie?
betyna8
11.03.09,06:44
Ahojte poradaci, prosim o radu. Ziadost o predlzenie doby na podanie DP musi zaniest zivnostnik osobne na dan.urad k spravcovi, na podatelni alebo to staci poslat postou.Moj sef je prevazne mimo SR.Dakujem
mmj
11.03.09,13:09
ja som ziadosti vzdy poslala postou. konatel podpisal. vyhoveli nam vzdy. predlzenie bolo o mesiac. musis vsak uviest dovod.
emarosl
11.03.09,13:15
Ahojte poradaci, prosim o radu. Ziadost o predlzenie doby na podanie DP musi zaniest zivnostnik osobne na dan.urad k spravcovi, na podatelni alebo to staci poslat postou.Moj sef je prevazne mimo SR.Dakujem

Rovnako sme to posielali poštou.
emarosl
11.03.09,13:15
prosim, stale je to obdobie o poziadanie odkladu do 15 dni pred terminom na poodanie?

Stále. Tu to presne DR SR píše:

http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/podaniedpfo2008_209.pdf
vlastiki
31.03.10,04:37
Ahojte,

v tehto súvislosti myslím, že mám vážny problém a neviem si s ním rady. Mám externú účtovníčku, ktorá mi 3 účtovné obdobia po sebe viedla relatívne spoľahlivo účtovníctvo a robila uzávierky + DP. Tento rok, ako zvyčajne som jej odovzdal v prvej dekáde januára všetky potrebné podklady s tým, že potrebujem mať DP do konca februára. V tej dobe však začala chodiť po lekároch, obmedzila komunikáciu /v podlený týždeň už absolútne/ a napriek výzvam do dnešného rána nemám potuchy, či DP načas odovzdá. Viem, že je to s krížikom po funuse, ale aké mám legálne východisko? Len spomeniem, nie som jediná firma, ktorú rieši a mám info, že viacerí jej klienti nemali DP do včera večera.
azla
31.03.10,04:53
Ide o FO alebo o PO ?

FO - žiadosť už nemôžeš podať, je po termíne .
PO - podaš oznámenie.

http://www.porada.sk/1359666-post730.html
vlastiki
31.03.10,04:58
Ide o PO.
Aké oznámenie?
A čo znamená vlastné DP? Veď všetky dokumenty mám od januára u účtovníčky. Jedine mám od nej predbežné sumy, čo by som mal platiť
azla
31.03.10,05:05
Ide o PO.
Aké oznámenie?
A čo znamená vlastné DP? Veď všetky dokumenty mám od januára u účtovníčky. Jedine mám od nej predbežné sumy, čo by som mal platiť

..to je link, na ktorý klikneš a nájdeš tam odpoveď.

Ale radšej ju prilepim aj tu:


Pôvodca textu príspevku: Tinika http://www.porada.sk/images/buttons/viewpost.gif (http://www.porada.sk/t22469-p73-mate-hotove-vlastne-dp.html#post1359518)
ja som tak tahala včera do rana do 6, lebo prisiel opozdilec s FO a s.r.o. ale dnes uz končim :)
a s tym odkladom s.r.o. to je ako? treba do nejakeho terminu, či len do konca marca oznamit? vdaka

Do konca marca oznámiš. (už len dnes:rolleyes:)
§ 49
(3) Daňovníkovi, ktorý je povinný podať daňové priznanie po uplynutí zdaňovacieho obdobia v lehote podľa odseku 2, sa na základe
a) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane128) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2, predlžuje táto lehota najviac o tri celé kalendárne mesiace s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie, a v tejto novej lehote je aj daň splatná,
b) oznámenia podaného príslušnému správcovi dane128) do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania podľa odseku 2, predlžuje táto lehota najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou jeho príjmov sú príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí s výnimkou daňovníka v konkurze alebo v likvidácii; daňovník v oznámení uvedie túto skutočnosť a novú lehotu, ktorou je koniec kalendárneho mesiaca, v ktorej podá daňové priznanie a v tejto novej lehote je aj daň splatná, pričom ak v podanom daňovom priznaní daňovník neuvedie príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, správca dane uplatní postup podľa osobitného predpisu, 146a)
....

Napiš jednoduchý list na DÚ, v ktorom oznamuješ , že podľa § 49 zákona o dani z príjmov sa predlžuje lehota na podanie DP k dani z príjmov PO do 30.6.2010.
hena22
31.03.10,05:07
Pre PO stačí napísať:

oznamujeme Vám, že sme sa rozhodli, v súlade s §49 platného Zákona o dani z príjmov, že termín na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2009 bude pre našu spoločnosť 30.4.2010. (alebo 31.5.,30.6)

Dnes to treba podať a tým pádom sa odkladá termín podania aj splatnosť dane.
vlastiki
28.06.10,08:56
Ahojte,

bohužiaľ sa tu musím na Vás opätovne obrátiť so starým problémom, ktorý sa mi absolútne nedarí vyriešiť a poriadne mi tečie do topánok.

30.4. som podal žiadosť o predĺženie lehoty do 30.6.2010 /ktorú DÚ akceptoval/.
Dnes, 28.6. napriek enormnej snahe nemám vďaka nulovej aktivite a komunikácii poverenej účtovníčky odovzdané DP. Nakoľko má už pol roka pokope všetku dokumentáciu a nie je ochotná sa stretnúť a odovzdať ju /bez ohľadu na dokončenie pre potreby poverenia tretej osoby/, dávam podnet právnikovi na vyvodenie trestnoprávnej zodpovedniosti. ˇ
Ako však postupovať voči DÚ? Existuje možnosť podania nejakej žiadosti o mimoriadny odklad DP?
Jana Acsová
28.06.10,09:03
Ahojte,

bohužiaľ sa tu musím na Vás opätovne obrátiť so starým problémom, ktorý sa mi absolútne nedarí vyriešiť a poriadne mi tečie do topánok.

30.4. som podal žiadosť o predĺženie lehoty do 30.6.2010 /ktorú DÚ akceptoval/.
Dnes, 28.6. napriek enormnej snahe nemám vďaka nulovej aktivite a komunikácii poverenej účtovníčky odovzdané DP. Nakoľko má už pol roka pokope všetku dokumentáciu a nie je ochotná sa stretnúť a odovzdať ju /bez ohľadu na dokončenie pre potreby poverenia tretej osoby/, dávam podnet právnikovi na vyvodenie trestnoprávnej zodpovedniosti. ˇ
Ako však postupovať voči DÚ? Existuje možnosť podania nejakej žiadosti o mimoriadny odklad DP?

Platí nasledujúce (zákon o správe daní):

§ 13a Predĺženie lehoty

(1) Z dôležitých dôvodov môže účastník konania pred uplynutím lehoty podľa § 13 ods. 1 požiadať správcu dane o jej predĺženie. Správca dane nemôže lehotu predĺžiť o dlhšiu dobu, než o akú účastník konania žiada. Ďalšie predĺženie už predĺženej lehoty nie je prípustné.

(2) Lehotu ustanovenú týmto zákonom alebo osobitným zákonom správca dane nemôže predĺžiť. Ak osobitný zákon ustanovuje, že lehotu možno predĺžiť, správca dane ju nemôže predĺžiť o dlhšiu dobu, než je ustanovená v tomto osobitnom zákone alebo o dlhšiu dobu, než o akú účastník konania žiada.

(3) Ak osobitný zákon neustanovuje inak, proti rozhodnutiu o žiadosti o predĺženie lehoty nie je prípustný opravný prostriedok.

Na základe ustanovenia § 13a/2 podľa môjho názoru nie je možné ďalšie predĺženie:
- jedná sa o zákonnú lehotu s možnosťou odkladu zo strany správcu dane riešenú osobitným predpisom
- predĺženie je možné najdlhšie podľa ZoDP alebo na dobu, o ktorú požiadal daňovník ak je kratšia

Ťažko odporučiť, čo ďalej. Správca dane však na Vami uvedené dôvody prihliadať nemôže a nebude. Na základe znalosti podmienok by som zrejme odporúčala podať daňové priznanie, vyvodiť z neho postup pre účely preddavkov a čo najefektívnejšie riešiť situáciu s možnosťou podať dodatočné daňové priznanie.
tibor1000
14.01.11,08:41
Dobrý deň.
prosím Vás,teraz v r.2011 je možné požiadať o predĺženie lehoty na podanie DPH aj PO aj FO,áno prosím?
a ako je to v prípade FO - treba zaslať aj žiadosť na zdravotnú poisťovňu,o predĺženie lehoty na podanie RZZP za r. 2010?
ďakujem pekne
wallie
14.01.11,12:10
predĺženie lehoty sa už len oznamuje, nežiada sa oň, veď čítaj aj predošlé príspevky,už je to tam vysvetlené, pre tento rok sa to vzťahuje ako na PO tak aj na FO, navyše odporúčaný vzor tohoto oznámenia nájdeš už aj na stránke drsr.sk, medzi tlačivami

k RZZP podávaného do ZP sa neviem zodpovedne vyjadriť
tibor1000
22.01.11,16:07
áno,ďakujem,len som zle formuloval otázku :-(
ja to na stranke drsr vobec nemozem najst,medzi tlacivami.. našiel som iba danove priznania,hlasenia,vykazy,ale vzor oznamenia nie.. :((
olybaba
22.01.11,21:27
- syn pracuje v zahranici, v predchadzajucich rokoch poziadal danovy urad o predlzenie lehoty na podanie danoveho priznania, nasledne mu danovy urad zaslal rozhodnutie o predlzeni lehoty do konca septembra prislusneho roka
- aj tento rok poslal predmetnu ziadost na danovy urad, danovy urad zareagoval tak, ze zaslal vyzvu aby sa dostavil ihned na danovy urad ....
- bola som prekvapena ze co sa deje, pracovnicka danoveho uradu mi vysvetlila, ze podla novelizacie zakona sa nepodava ziadost, danovy urad nevydava rozhodnutie, ale ...
- fyzicka osoba napr.pracujuca v zahranici zasle na danovy urad OZNAMENIE, ze z dovodov ..... nevie predlozit danove priznanie za rok 2010 podla zakona do 31.03.2011, ale ho predlozi do .... napr.30.09.2011
- danovy urad berie toto oznamenie na vedomie a FO poda danove priznanie v lehote ako im to oznamil
- pisem to ako informaciu
wallie
23.01.11,13:16
áno,ďakujem,len som zle formuloval otázku :-(
ja to na stranke drsr vobec nemozem najst,medzi tlacivami.. našiel som iba danove priznania,hlasenia,vykazy,ale vzor oznamenia nie.. :((
aha ozaj, nie je to tam, to len ku mne sa dostalo mailom, prepáčte mi myslela som že to bolo pridané aj na stránke :)
oriesok
03.02.11,21:03
Keď daňovník oznámi DÚ, že si predlžuje dobu na podanie DP na 30.6., zaujima ma, či to má nejaký vplyv na platcu preddavkovej dani, keď daňovníkovi vyjde platiť štvrťročné preddavky , DP podáva k 30.6 a prvý štvrťrok je fuč.
wallie
04.02.11,06:39
s tým prvým štvrťrokom žiaden problém nie je, aj teraz je predsa predpisovaný z minuloročného daň priznania, ak vznikla povinnosť platenia preddavkov z DP 2009 podaného 31.03. 2010, tak sa predpísali preddavky na 30.06.2010, 30.09.2010.31.12.2010 a 31.03.2011,takže to či si predľži lehotu na podanie DP do 30.06.2011 nemá na preddavky 1.Q/2011 nijaký vplyv, buď ich má predpísané z DP 2009 a musí ich zaplatiť alebo nemá a nerieši...
problém skôr bude z druhým štvrťrokom, pretože ak mal predpísané preddavky z DP 2009 do marca 2011, automaticky s predĺžením lehoty na podanie DP 2010 sa mu predlžuje aj preddavkové obdobie a teda aj k 30.06.2011 bude povinný zaplatiť rovnaký preddavok ako k 31.03.2011, t.j. ak tam povinnosť bola - platí, ak nie - tak nič.
Preddavkové obdobie je totiž zákonom stanovené od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daň.priznania za predchádzajúce zdaň. obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daň. priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. (t.j. ak je lehota predĺžená do 30.06..2011 aj preddavkové obdobie končí až k 30.06.2011
dara
15.02.11,19:40
Pekný deň, chcem sa informovať, pláti aj pre FO resp. SZČO, že v roku 2011 môže požiadať, tak ako PO o predĺženie lehoty na podanie DP?
dara
16.02.11,05:25
Posúvam ďakujem
wallie
16.02.11,09:49
Pekný deň, chcem sa informovať, pláti aj pre FO resp. SZČO, že v roku 2011 môže požiadať, tak ako PO o predĺženie lehoty na podanie DP?

nie požiadať ale oznámiť ;)
áno platí to aj pre FO v tomto roku, napíše a zašle na DÚ oznámenie
o predĺžení lehoty na podanie DP

pripájam link na vzor oznámenia, nájdeš ho na tretej strane letáku
http://www.drsr.sk/drsr/slovak/danovy_subjekt/brozury_a_letaky/data/odklad_2010.pdf