Braňo
19.05.08,12:08
Dnes sociálka mení na celom Slovensku grid karty. Nejedná sa o spam ani hoax, prihláste sa a uvidíte. Iba upozorňujem, že môžu nastať problémy s prihlasovaním.

Samozrejme, že bez akéhokoľvek upozornenia.
katka50
19.05.08,12:18
Dnes sociálka mení na celom Slovensku grid karty. Nejedná sa o spam ani hoax, prihláste sa a uvidíte. Iba upozorňujem, že môžu nastať problémy s prihlasovaním.

Samozrejme, že bez akéhokoľvek upozornenia.

Citácia zo stránky Soc. poisťovne:
Zmena bezpečnostného predmetu a prihlasovania v systéme EZU platná od 14. júla 2008

V súvislosti so zmenou bezpečnostného predmetu používaného pre systém EZU a v súlade s článkom VI Osobitné ustanovenia Dohody o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretej podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. Sociálna poisťovňa nahradí v súčasnosti platné prístupové bezpečnostné predmety (GRID karty) novými (Prístupová GRID karta). Zmena sa uskutoční v mesiacoch jún a júl 2008. Nové bezpečnostné karty už nebudú vystavené na právnické osoby, ale na mená fyzických osôb (klientov EZU), ktorých odvádzateľ poistného (zamestnávateľ) poveril na výkon činností v systéme EZU vo svojom mene.

Výmena súčasných bezpečnostných predmetov (GRID karta) za nové bezpečnostné predmety (Prístupová GRID karta) sa uskutoční nasledujúcim spôsobom :


 • Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty). Klient EZU zodpovedá za správnosť vyplnených údajov.

 • Systém EZU skontroluje povinné údaje a v prípade zhody bude klientovi EZU poštou doručený doporučene do 14 dní (najskôr 5. júna.2008) na adresu uvedenú vo formulári, nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), ktorý nadobúda platnosť predbežne 14. júla 2008 a nové identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, ktorými sa klient EZU bude po 14. júli 2008 hlásiť do systému EZU. Do tohto dátumu bude klient EZU používať na doručenie podaní súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta).

 • Klient EZU, ktorý vykonáva podania v mene viacerých odvádzateľov poistného, bude používať len jeden bezpečnostný predmet, v súlade s oprávneniami pre každého odvádzateľa poistného, v mene ktorého je poverený vykonávať činnosti v systéme EZU.

 • Klientovi EZU ktorému nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), už bol zaslaný za prvého odvádzateľa poistného, po prihlásení za ďalšieho odvádzateľa poistného a po vyplnení formulára a potvrdení správnosti údajov systém EZU overí registráciu, informuje ho o tom a priradí mu na už zaregistrovaný nový bezpečnostný predmet oprávnenia na činnosť v mene ďalšieho odvádzateľa poistného. Tento postup sa zopakuje za všetkých odvádzateľov poistného.

 • V prípade nesúladu povinných kontrolovaných údajov, bude klient EZU o tomto informovaný a vyzvaný, aby navštívil pobočku Sociálnej poisťovne, kde sa musí preukázať povereniami na vykonávanie činností v systéme EZU od všetkých odvádzateľov poistného, v mene ktorých tieto činnosti vykonáva.

 • Na jeden súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta) je možné vydať len jeden nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta).

 • Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) budú osobitne listom informovaní o menovitých zoznamoch klientov EZU, ktorým boli pridelené nové bezpečnostné predmety na doručovanie podaní v mene odvádzateľa poistného.

  Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) sú povinní, bez zbytočného odkladu po obdržaní uvedeného listu, oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek požadované zmeny a iné úpravy súvisiace s vydaním bezpečnostných predmetov pre klientov EZU, ktorých poverili na vykonávanie činností v systéme EZU.
  Veríme, že nová a kvalitnejšia Prístupová GRID karta spolu s jednoznačnejšou identifikáciou prispeje k zlepšeniu Vašej práce.
  V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na tel.čísle: 02/59 248 988 alebo na e-mailovej adrese odd.08@socpoist.sk
 • Stina
  19.05.08,12:22
  Vďaka za upozornenie.
  Samozrejme som si oznámenie zverejnené na stránke SP prečítala až teraz.
  Rozalka
  19.05.08,20:05
  No, ja som vás už upozorňovala 16. mája: http://www.porada.sk/731216-post105.html
  Zoltán Kovács
  19.05.08,20:39
  Práve som sa pokusil prihlásiť do podateľne SP. A prečo by fungoval? Hlavne pri takýchto zmenách.
  Ľubica2
  20.05.08,09:12
  Ja sa zatiaľ do systému EZU môžem dostať, ale čo majú v usmernení písané :

  "Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty)."

  Ja tam žiadny formulár na vyplnenie nemám :eek:, vy áno ?
  Tweety
  20.05.08,09:19
  Ja sa zatiaľ do systému EZU môžem dostať, ale čo majú v usmernení písané :

  "Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty)."

  Ja tam žiadny formulár na vyplnenie nemám :eek:, vy áno ?


  Vyskočí tabuľka s RČ..., menom... to majú zrejme na mysli a ako formulár.
  michelle84
  20.05.08,09:27
  Vyskočí tabuľka s RČ..., menom... to majú zrejme na mysli a ako formulár.

  mne sa to tiež nezobrazuje. A chcem sa opýtať, túto novú grid kartu môže používať len jedna osoba alebo dve, keďže to bude na rodné číslo?
  VladoaKatka
  20.05.08,09:56
  Komu sa už podarilo vyplniť "formulár" a prebehlo všetko O.K.?
  ZuzanaP
  20.05.08,09:57
  Mne včera, stačilo to vyplniť na jednej firme.
  VERONIKA6
  20.05.08,09:58
  mne sa to tiež nezobrazuje. A chcem sa opýtať, túto novú grid kartu môže používať len jedna osoba alebo dve, keďže to bude na rodné číslo?
  Tiež sa s tým trápim a žiadny formulár tam nie je.
  Aňuška
  20.05.08,09:58
  Ja som včera vypĺňala formulár na 2 firmy a prebehlo to v poriadku.
  VERONIKA6
  20.05.08,09:59
  Ja som včera vypĺňala formulár na 2 firmy a prebehlo to v poriadku.
  A kde si ho objavila? Popíš postup.
  ZuzanaP
  20.05.08,10:00
  Hneď po zadaní prihlasovacích údajov nabehla stránky EZU a bola tam tabuľka...
  VERONIKA6
  20.05.08,10:03
  Hneď po zadaní prihlasovacích údajov nabehla stránky EZU a bola tam tabuľka...
  Tabuľka aká, kde sa prihlasuješ?
  Aňuška
  20.05.08,10:04
  A kde si ho objavila? Popíš postup.
  Musíš zadať údaje (IČZ ...) ako keby si išla posielať mesačný výkaz.
  Potom sa objaví formulár, ktorý vypíšeš. Potom pýta kód z pôvodnej
  GRID karty. Napíše ti oznámenie, že prihlásenie prebehlo v poriadku a že
  pošlú novú GRID kartu.
  Pri druhej firme, ak je to isté rodné číslo, tak sa už nemusí vyplňovať
  celá tabuľka.
  VERONIKA6
  20.05.08,10:06
  Musíš zadať údaje (IČZ ...) ako keby si išla posielať mesačný výkaz.
  Potom sa objaví formulár, ktorý vypíšeš. Potom pýta kód z pôvodnej
  GRID karty. Napíše ti oznámenie, že prihlásenie prebehlo v poriadku a že
  pošlú novú GRID kartu.
  Pri druhej firme, ak je to isté rodné číslo, tak sa už nemusí vyplňovať
  celá tabuľka.
  Ja sa prihlásim a formulár sa mi neobjaví. Sú tam iba údaje, ktoré sú tam pri odosielaní výkazu alebo RL FO. Nič nové.
  Aňuška
  20.05.08,10:09
  Vypísala si IČZ, užívateľské meno, heslo?
  VERONIKA6
  20.05.08,10:10
  Vypísala si IČZ, užívateľské meno, heslo?
  Všetko som vypísala.
  ZuzanaP
  20.05.08,10:11
  Mne sa nedá teraz ani len pripojiť na podateľňu...
  Aňuška
  20.05.08,10:12
  Skús z toho odísť a vyskúšaj znova. Inak neviem, čo by som
  poradila.
  VERONIKA6
  20.05.08,10:14
  Skús z toho odísť a vyskúšaj znova. Inak neviem, čo by som
  poradila.
  Už to skúšam neviem koľký krát a vždy po prihlásení sa mi otvorí stránka kde je:
  Dokumnet Platiteľ Nastavenia

  Nič viac.
  VladoaKatka
  20.05.08,10:21
  VERONIKA6
  20.05.08,10:25
  Toto sa má naklikať ?
  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/Images/prezeranie_sipka.gif Dokument - Prehľad

  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/Images/spacer.gif Mesačný výkaz https://podatelna.socpoist.sk/Resources/Images/spacer.gif Registračný list fyzickej osoby

  a v RLFO pokračovať?
  Nie, to je niečo iné. Tu sa jedná o formulár, ktorý musíme vyplniť pre novú grid kartu.
  AnnaK
  20.05.08,10:25
  Už to skúšam neviem koľký krát a vždy po prihlásení sa mi otvorí stránka kde je:
  Dokumnet Platiteľ Nastavenia

  Nič viac.
  Tiež sa dostanem po prihlásení iba tam, odkiaľ posielam mesačné výkazy a registračné listy, žiadny formulár sa mi tam neobjaví. Napadlo ma, nerobia to oni postupne pre jednotlivých zamestnávateľov napr. podľa oblastí, alebo to robí systém automaticky?
  michelle84
  20.05.08,10:28
  Ten formulár sa tam včera aj objavil, zobrazil sa kolegyni, ale dnes sa už nezobrazuje vôbec.
  VERONIKA6
  20.05.08,10:28
  Určite by tam mal byť formulár keď sa prihlásime a nie postupne pre zamestnávtateľov.
  VERONIKA6
  20.05.08,10:29
  Ten formulár sa tam včera aj objavil, zobrazil sa kolegyni, ale dnes sa už nezobrazuje vôbec.
  Asi nestíhajú spracovávať, čiže musíme čakať.
  abel
  20.05.08,10:35
  Ja som sa ráno pokúšala odoslať výkaz, ale vypísalo mi akúsi čudnú chybu a od tej doby - od rána doteraz sa mi vždy pri snahe dostať sa tam vypíše:
  Vypršal čas neaktívnosti spojenia. Je potrebné opätovné prihlásenie sa.
  ZuzanaP
  20.05.08,10:37
  Už to funguje a bez problémov....
  Viera Klimentová
  20.05.08,10:50
  Ja som dnes posielala odhlášku a nemala som žiadny problém, nič zvláštne, žiadna požiadavka, žiadny oznam.
  VERONIKA6
  20.05.08,10:54
  Ja som dnes posielala odhlášku a nemala som žiadny problém, nič zvláštne, žiadna požiadavka, žiadny oznam.
  Tiež som posielala RL FO bez problémov, ale tu hlavne hovoríme o formulári ktorý je potrebné vypísať pre novú GRID KARTU.
  AnnaK
  20.05.08,11:20
  Ten formulár na zmenu grid karty sa dnes určite nezobrazuje. Vyskúšala som posielanie mesačného výkazu, RL FO aj manuálne, prehľady, zmeny nastavenia, saldokonto platiteľa, všetko. Žiadny formulár sa neobjaví!! Asi musíme čakať. Chcela by som už ale mať zmenu grid karty, ako aj novú grid kartu mať u seba, lebo sa obávam, že mesačné výkazy za máj neodošlem so starou grid kartou. Ak už niekto má túto zmenu za sebou, prosím, nech podrobne popíše postup, aby sme vedeli, či je chyba v el.podateľni SP (čo bude asi najskôr).
  migelovci
  20.05.08,11:25
  Ja som vcera ten formular vypisovala vo vsetkych firmach. V prvej po zadani rodneho cisla, mena a priezviska sa ma pytalo na adresu, kam chcem aby zaslalo novu grid kartu a este chcelo aby som zadala kontrolnu otazku a odpoved.. potom uz len cislo zo starej grid karty a bolo to ok. Tu adresu a kontrolnu otazku uz v dalsich firmach nechcelo, ale ten zaciatocny formular chcelo vsade. Islo to vsetko ale v poriadku. Som zvedava co sa bude teraz diat.
  VladoaKatka
  20.05.08,11:28
  Ja som sa ráno pokúšala odoslať výkaz, ale vypísalo mi akúsi čudnú chybu a od tej doby - od rána doteraz sa mi vždy pri snahe dostať sa tam vypíše:
  Vypršal čas neaktívnosti spojenia. Je potrebné opätovné prihlásenie sa.
  mimotemy...asi s horlivosťou sme zapiekli stránku SP, skúsim v noci alebo hneď ráno.
  VERONIKA6
  20.05.08,11:30
  Ten formulár na zmenu grid karty sa dnes určite nezobrazuje. Vyskúšala som posielanie mesačného výkazu, RL FO aj manuálne, prehľady, zmeny nastavenia, saldokonto platiteľa, všetko. Žiadny formulár sa neobjaví!! Asi musíme čakať. Chcela by som už ale mať zmenu grid karty, ako aj novú grid kartu mať u seba, lebo sa obávam, že mesačné výkazy za máj neodošlem so starou grid kartou. Ak už niekto má túto zmenu za sebou, prosím, nech podrobne popíše postup, aby sme vedeli, či je chyba v el.podateľni SP (čo bude asi najskôr).
  V príspevku 16 je popísané ako sa tam dostať, no neunguje to. Musíme čakať.
  Stina
  20.05.08,11:43
  Potvrdzujem, včera sa formulár dal vyplniť bez problémov.
  Dnes sú asi prepracovaní...
  Zoltán Kovács
  20.05.08,13:12
  Zmena bezpečnostného predmetu a prihlasovania v systéme EZU platná od 14. júla 2008

  V súvislosti so zmenou bezpečnostného predmetu používaného pre systém EZU a v súlade s článkom VI Osobitné ustanovenia Dohody o podmienkach elektronickej komunikácie uzavretej podľa § 186 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z.z. Sociálna poisťovňa nahradí v súčasnosti platné prístupové bezpečnostné predmety (GRID karty) novými (Prístupová GRID karta). Zmena sa uskutoční v mesiacoch jún a júl 2008. Nové bezpečnostné karty už nebudú vystavené na právnické osoby, ale na mená fyzických osôb (klientov EZU), ktorých odvádzateľ poistného (zamestnávateľ) poveril na výkon činností v systéme EZU vo svojom mene.

  Výmena súčasných bezpečnostných predmetov (GRID karta) za nové bezpečnostné predmety (Prístupová GRID karta) sa uskutoční nasledujúcim spôsobom :


 • Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty). Klient EZU zodpovedá za správnosť vyplnených údajov.

 • Systém EZU skontroluje povinné údaje a v prípade zhody bude klientovi EZU poštou doručený doporučene do 14 dní (najskôr 5. júna.2008) na adresu uvedenú vo formulári, nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), ktorý nadobúda platnosť predbežne 14. júla 2008 a nové identifikačné číslo pridelené Sociálnou poisťovňou, ktorými sa klient EZU bude po 14. júli 2008 hlásiť do systému EZU. Do tohto dátumu bude klient EZU používať na doručenie podaní súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta).

 • Klient EZU, ktorý vykonáva podania v mene viacerých odvádzateľov poistného, bude používať len jeden bezpečnostný predmet, v súlade s oprávneniami pre každého odvádzateľa poistného, v mene ktorého je poverený vykonávať činnosti v systéme EZU.

 • Klientovi EZU ktorému nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta), už bol zaslaný za prvého odvádzateľa poistného, po prihlásení za ďalšieho odvádzateľa poistného a po vyplnení formulára a potvrdení správnosti údajov systém EZU overí registráciu, informuje ho o tom a priradí mu na už zaregistrovaný nový bezpečnostný predmet oprávnenia na činnosť v mene ďalšieho odvádzateľa poistného. Tento postup sa zopakuje za všetkých odvádzateľov poistného.

 • V prípade nesúladu povinných kontrolovaných údajov, bude klient EZU o tomto informovaný a vyzvaný, aby navštívil pobočku Sociálnej poisťovne, kde sa musí preukázať povereniami na vykonávanie činností v systéme EZU od všetkých odvádzateľov poistného, v mene ktorých tieto činnosti vykonáva.

 • Na jeden súčasný bezpečnostný predmet (GRID karta) je možné vydať len jeden nový bezpečnostný predmet (Prístupová GRID karta).

 • Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) budú osobitne listom informovaní o menovitých zoznamoch klientov EZU, ktorým boli pridelené nové bezpečnostné predmety na doručovanie podaní v mene odvádzateľa poistného.

  Odvádzatelia poistného (zamestnávatelia) sú povinní, bez zbytočného odkladu po obdržaní uvedeného listu, oznámiť Sociálnej poisťovni akékoľvek požadované zmeny a iné úpravy súvisiace s vydaním bezpečnostných predmetov pre klientov EZU, ktorých poverili na vykonávanie činností v systéme EZU.
  Veríme, že nová a kvalitnejšia Prístupová GRID karta spolu s jednoznačnejšou identifikáciou prispeje k zlepšeniu Vašej práce.
  V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na tel.čísle: 02/59 248 988 alebo na e-mailovej adrese odd.08@socpoist.sk

  Toľko zo stránky SP. Po prečítaní mne z toho vyšlo, že keď spracovávam externe mzdy pre viac firiem, tak grid karta bude vystavená na moje r.č. ako oprávnenú osobu vykonávať činnosti v EZU. Ale čo v prípade, ak pre jednu z firiem už nebudem spracovávať mzdy? Ako sa dostane nový spracovávateľ do systému EZU? Majú to dobre premyslené vôbec? Alebo nový spracovávateľ miezd bude musieť absolvovať procedúru registrácie nanovo? Ako ak grid karta bude u mňa, nakoľko ju potrebujem aj v ostatných firmách?
 • Tweety
  20.05.08,13:14
  Dobrý postreh.:cool:
  Zoltán Kovács
  20.05.08,13:16
  Dobrý postreh.:cool:

  Vôbec mi to nedáva logiku. Nový mzdár sa jednoducho nedostane do systému, nakoľko ja grid kartu nevydám z ruky. Na druhej strane môže dôjsť ak k zneužitiu.
  Tweety
  20.05.08,13:18
  Vôbec mi to nedáva logiku. Nový mzdár sa jednoducho nedostane do systému, nakoľko ja grid kartu nevydám z ruky. Na druhej strane môže dôjsť ak k zneužitiu.
  Rovnaký problém bude ak ukončím PP a GriD kartu si zoberiem so sebou, lebo je moja.
  AnnaK
  20.05.08,18:08
  Ahojte poraďáci. Zmena grid karty na stránke SP už funguje. Práve som zaregistrovala karty pre všetky firmy.

  1. Hneď ako zadáte heslo a prihlásite sa, objaví sa formulár, do ktorého zadáte rodné číslo, priezvisko a meno, potom údaje odošlete.

  2. Potom sa objaví Registrácia gird karty, kde už je predvyplnené vaše rodné číslo, meno a priezvisko. Vy ste povinní zadať poštovú adresu, na ktorú chcete aby doručili novú grid kartu, a kontrolnú otázku a odpoveď (všetko je tam vysvetlené), ak chcete zadáte aj číslo telefónu alebo mailu. Ja som mail neuviedla, môže sa mi zmeniť pri zmene operátora a bojím sa komplikácií so SP. Dáte potvrdiť.

  3. Následne vás systém vyzve zadať údaj zo starej grid karty a ste zaregistrovaní. Toto všetko som robila iba pri prvej firme.

  Pri ďalšej firme som zopakovala iba bod 1.
  Bod 2 bol zjednodušený, objaví sa iba registrácia grid karty s vyplnenými údajmi a vy zadáte potvrdiť.
  Potom sa zopakuje bod 3. A tak je to pri každej ďalšej firme, ktorú pridáte.
  Snáď toto niekomu pomôže pri registrácii.
  michelle84
  21.05.08,06:02
  Tiež mi nie je jasné, keď podateľňu používam ja-mzdárka na zasielanie mesačných výkazov a aj personalistka na zasielanie RL FO. Budem volať do SP, čo v takom prípade, keďže som si ja už dala zaslať novú grid kartu.
  VERONIKA6
  21.05.08,09:11
  Ak sa Vám náhodou nepodarilo včera vyplniť formulár pre novú GRID KARTU, tak dávam na vedomie, že dnes to funguje a mne sa to už podarilo. Takže skúšajte.
  Ľubica2
  21.05.08,09:43
  Ja sa zatiaľ do systému EZU môžem dostať, ale čo majú v usmernení písané :

  "Po prihlásení súčasného klienta EZU do systému, na stránke podateľne EZU vyplní formulár a potvrdí správnosť údajov kódom z bezpečnostného predmetu (GRID karty)."

  Ja tam žiadny formulár na vyplnenie nemám :eek:, vy áno ?


  ... takže dnes už aj ja som tam mala formulár na vyplnenie :) ....
  Jara
  21.05.08,09:59
  Večer to už bežalo. Ja som sa registrovala
  Farks
  22.05.08,10:20
  Toľko zo stránky SP. Po prečítaní mne z toho vyšlo, že keď spracovávam externe mzdy pre viac firiem, tak grid karta bude vystavená na moje r.č. ako oprávnenú osobu vykonávať činnosti v EZU. Ale čo v prípade, ak pre jednu z firiem už nebudem spracovávať mzdy? Ako sa dostane nový spracovávateľ do systému EZU? Majú to dobre premyslené vôbec? Alebo nový spracovávateľ miezd bude musieť absolvovať procedúru registrácie nanovo? Ako ak grid karta bude u mňa, nakoľko ju potrebujem aj v ostatných firmách?

  Bude to fungovať takým spôsobom, že SP vydá grid kartu, ktorá bude zaevidovaná pod rodným číslom fyzickej osoby. V prípade, že už nebudeš spracovávať mzdy pre jednu zo spoločností, zavoláš do SP, oni Ti zrušia prístup k dotyčnej spol. a zároveň pridelia prístup niekomu inému. A v prípade, že začnem robiť novú spoločnosť, tak si ju len cez SP zaregistruješ na svoju grid kartu.
  Ja mám len obavu z toho,aby na nás v tomto prípade neprešla väčšia zodpovednosť (myslím tým penále za oneskorené prihlásenie a pod.)
  Marianna01
  22.05.08,18:12
  Neviem, aké máte vzťahy s klientmi, ja mám pre každého klienta grid kartu na jeho meno, takže pri rozviazaní spolupráce mu vraciam kartu a nemám ďalej čo riešiť. On má kartu, ja nemám nič a hlavne nemáme ani jeden problém.
  Farks
  22.05.08,19:09
  Neviem, aké máte vzťahy s klientmi, ja mám pre každého klienta grid kartu na jeho meno, takže pri rozviazaní spolupráce mu vraciam kartu a nemám ďalej čo riešiť. On má kartu, ja nemám nič a hlavne nemáme ani jeden problém.

  U nás to funguje tak isto. Mám predstavu, že to bude fungovať tak, že keď sa prihlásim pod svojím rodným číslom, tak sa mi hneď ukáže prístup ku všetkým spoločnostiam a ja si vyberiem, v ktorej chcem pracovať. V prípade, že s klientom ukončím spoluprácu, prístup k danej spoločnosti si cez SP zruším a už bude na ňom či si ju zaregistruje na inú grid kartu poprípade novú registráciu. Samozrejme, že to bude zložitejšie, sama som zvedavá, koľko bude prechod prístupu z jednej osoby,ktorá má grid kartu na druhú trvať. Nuž...nechajme sa prekvapiť.
  Ešte by sa dalo každú spoločnosť, ku ktorej mám teraz prístup registrovať pod rodným číslom (napr. konateľa/ na jeho grid kartu,ktorú budem používať, kým budem pre neho pracovať a potom mu ju jednoduchu vrátim.
  Zoltán Kovács
  22.05.08,19:47
  Bude to fungovať takým spôsobom, že SP vydá grid kartu, ktorá bude zaevidovaná pod rodným číslom fyzickej osoby. V prípade, že už nebudeš spracovávať mzdy pre jednu zo spoločností, zavoláš do SP, oni Ti zrušia prístup k dotyčnej spol. a zároveň pridelia prístup niekomu inému. A v prípade, že začnem robiť novú spoločnosť, tak si ju len cez SP zaregistruješ na svoju grid kartu.
  Ja mám len obavu z toho,aby na nás v tomto prípade neprešla väčšia zodpovednosť (myslím tým penále za oneskorené prihlásenie a pod.)


  U nás to funguje tak isto. Mám predstavu, že to bude fungovať tak, že keď sa prihlásim pod svojím rodným číslom, tak sa mi hneď ukáže prístup ku všetkým spoločnostiam a ja si vyberiem, v ktorej chcem pracovať. V prípade, že s klientom ukončím spoluprácu, prístup k danej spoločnosti si cez SP zruším a už bude na ňom či si ju zaregistruje na inú grid kartu poprípade novú registráciu. Samozrejme, že to bude zložitejšie, sama som zvedavá, koľko bude prechod prístupu z jednej osoby,ktorá má grid kartu na druhú trvať. Nuž...nechajme sa prekvapiť.
  Ešte by sa dalo každú spoločnosť, ku ktorej mám teraz prístup registrovať pod rodným číslom (napr. konateľa/ na jeho grid kartu,ktorú budem používať, kým budem pre neho pracovať a potom mu ju jednoduchu vrátim.

  Podobne si to predstavujem aj ja. Ale toto doteraz nebolo, a takto nám pribudne jedna povinnosť navyše.:mad: Doteraz to fungovalo tak, že ak som ukončil spoluprácu, tak som vrátil grid kartu klientovi, samozrejme proti podpisu, a bolo hotové. Teraz ešte aby som volal do SP, kde väčšinou ani nezdvýhajú a nahlasoval zmenu. O tom ani nehovorím, že asi budú musieť zamestnať ďalšieho človeka, ktorý tieto zmeny bude evidovať, lebo ťažko si viem predstaviť, že doterajší zamestnanci by to stíhali, keď už teraz majú problémy s časom. Bežne dostávam potvrdené prihlášky dohodárov z minulého leta (r. 2007) teraz. :mad:
  VladoaKatka
  23.05.08,06:08
  Je to novinka tak na našej strane ako na strane SP. Všetko ukáže prax.
  Predpokladám, že to majú podobne ošetrené, ako v internet banking.
  Tam keď meníš GRID na iný druh karty, už ten pôvodný sa nedá použiť. Tak by malo byť aj v SP, každá karta má svoje serialové číslo a keď sa do systému zadá nové už to predchádzajúce je nepoužiteľné, aspoň dúfam že to tak bude.
  abel
  23.05.08,07:17
  Podobne si to predstavujem aj ja. Ale toto doteraz nebolo, a takto nám pribudne jedna povinnosť navyše.:mad: Doteraz to fungovalo tak, že ak som ukončil spoluprácu, tak som vrátil grid kartu klientovi, samozrejme proti podpisu, a bolo hotové. Teraz ešte aby som volal do SP, kde väčšinou ani nezdvýhajú a nahlasoval zmenu. O tom ani nehovorím, že asi budú musieť zamestnať ďalšieho človeka, ktorý tieto zmeny bude evidovať, lebo ťažko si viem predstaviť, že doterajší zamestnanci by to stíhali, keď už teraz majú problémy s časom. Bežne dostávam potvrdené prihlášky dohodárov z minulého leta (r. 2007) teraz. :mad:
  Včera bola jedna moja klientka, ktorú som konečne nahovorila na EZU, vybavovať v pobočke SP GRID kartu, tak som jej hneď kázala, nech sa spýta na tie otázky, čo sme tu aj my riešili. Pracovníčky na pobočke jej povedali, že ony o ničom nevedia, každý sa ich len vypytuje a telefonuje, ale im NIKTO NIČ NEPOVEDAL...
  Zoltán Kovács
  23.05.08,07:20
  Včera bola jedna moja klientka, ktorú som konečne nahovorila na EZU, vybavovať v pobočke SP GRID kartu, tak som jej hneď kázala, nech sa spýta na tie otázky, čo sme tu aj my riešili. Pracovníčky na pobočke jej povedali, že ony o ničom nevedia, každý sa ich len vypytuje a telefonuje, ale im NIKTO NIČ NEPOVEDAL...

  A už sú predpoklady na guláš, chaos.... na svete. :D
  katkaj
  23.05.08,08:12
  Včera bola jedna moja klientka, ktorú som konečne nahovorila na EZU, vybavovať v pobočke SP GRID kartu, tak som jej hneď kázala, nech sa spýta na tie otázky, čo sme tu aj my riešili. Pracovníčky na pobočke jej povedali, že ony o ničom nevedia, každý sa ich len vypytuje a telefonuje, ale im NIKTO NIČ NEPOVEDAL...

  Fakt ma bavia tieto štátne inštitúcie. :eek: účtovníci a mzdári musia vedieť všetko ale úradníci nemusia nič
  michelle84
  26.05.08,10:59
  Volala som do SP. Boli ochotní. Ak jedna firma má viacej zamestnancov, ktorí disponujú s elektronickou podatelňou, každý si musí vybaviť GRID kartu pre seba. Stačí napísať žiadosť o vydanie ďalšej GRID karty na pobočku SP.
  Stina
  27.05.08,09:22
  Nová prístupová GRID karta bude platná až od 14. júla 2008. Dovtedy sa v systéme EZU prihlasujete a pracujete so starými GRID kartami.
  viď : https://podatelna.socpoist.sk/Resources/dokumenty//EZU_ZmenaGRID_1.html
  Rozalka
  27.05.08,19:10
  Novinka zo stránky socpoist.sk

  27.05.2008 !!!
  Registrácia žiadosti o novú prístupovú kartu v systéme EZU od 15. mája 2008
  ZMENA BEZPEČNOSTNÉHO PREDMETU:
  Ako zaregistrovať žiadosť o novú prístupovú kartu ? Ako zrušiť chybnú registráciu ?

  Čítajte 'Novinky' z 27.05.2008

  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/dokumenty//EZU_ZmenaGRID_1.html
  kačer
  01.06.08,11:47
  aj mne sa to podarilo
  VladoaKatka
  11.06.08,07:30
  Prosím Vás, už ste dostali nové GRID karty zo SP?
  michelle84
  11.06.08,07:35
  Prosím Vás, už ste dostali nové GRID karty zo SP?

  Ja ešte nie.
  Vranová
  11.06.08,07:38
  Nie, ešte mi nič nedošlo!!! Čo zas vymýšľajú, stále nejaké zmeny, už ma to unavuje!!
  atka4
  11.06.08,10:42
  Nie, ešte mi nič nedošlo!!! Čo zas vymýšľajú, stále nejaké zmeny, už ma to unavuje!!
  Osobne si myslím, že je krok správnym smerom najmä pre tých , ktorí vedú účto a mzdy pre viac firiem, dostanú jeden prístup pre všetky firmy.... takže pre jednu poverenú osobu jedna karta....(môj názor)
  Pekný deň
  Stina
  11.06.08,10:53
  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/dokumenty//EZU_ZmenaGRID_1.html :
  postup musí klient zopakovať za každého zamestnávateľa, za ktorého je splnomocnený vykonávať podania.

  Pri ďalších registráciách už klient nevypĺňa adresu a bezpečnostnú otázku a odpoveď. Systém ich automaticky preberie na základe mena, priezviska a rodného čísla z prvej registrácie. Klientovi EZU nebude vydaná ďalšia prístupová karta. Na už zaregistrovanú novú Prístupovú GRID kartu mu budú pridané prístupové práva, na výkon podaní v mene zamestnávateľov, za ktorých sa úspešne zaregistruje (jedna karta = prístup k podaniam za viacerých zamestnávateľov!)
  AnnaK
  12.06.08,09:23
  Prosím Vás, už ste dostali nové GRID karty zo SP?
  Ani ja som ešte GRID kartu nedostala, no myslím si, že si dávajú načas. Inak ale je pravda, že na tých pôvodných papierových už pomaly bude problém prečítať číselný kód, boli vytlačené na biednych papieroch.
  VladoaKatka
  12.06.08,10:44
  Ani ja som ešte GRID kartu nedostala, no myslím si, že si dávajú načas. Inak ale je pravda, že na tých pôvodných papierových už pomaly bude problém prečítať číselný kód, boli vytlačené na biednych papieroch.
  Mám informáciu od pracovníčky SP, že karty budú od 15.7. a zatiaľ sú funkčné aj staré.

  Toto je zo stránky SP:

  Žiadosť o nový bezpečnostný predmet pre tento účet bola úspešne zaregistrovaná na (meno). Bezpečnostný predmet Vám bude (bol) doručený na Vami zadanú adresu. Nová prístupová GRID karta bude platná až od 14. júla 2008. Dovtedy sa v systéme EZU prihlasujete a pracujete so starými GRID kartami. V prípade, že ste sa pri vypĺňaní formuláru pomýlili a systém Vás neoveril na register SP, alebo ste návštevou v pobočke opravili nezrovnalosti v kontrolovaných údajoch, alebo ste uviedli zlú adresu, môžete e-mailom na adresu odd.08@socpoist.sk požiadať o uvoľnenie registrácie žiadosti. Do mailu musíte uviesť všetky čísla GRID kariet, na ktoré ste sa neúspešne zaregistrovali, dôvod neúspešnej registrácie a telefonický kontakt. O uvoľnení registrácie budete informovaný e-mailom.
  Ďakujeme za registráciu
  ZuzanaP
  12.06.08,10:45
  Aj na stránke socpoist je to uvedené....
  Modroocko
  13.06.08,10:06
  Čo mám z toho, že som požiadala o novú GRID kartu a že tá stará ešte funguje, keď nefunguje celý ten ich slávny elektronický portál???:mad::mad::mad: Už pol dňa sa snažím poslať nový výkaz za máj, ale je to márne. Stále tá istá odpoveď a stále tá istá obrazovka:

  Vypršal čas neaktívnosti spojenia. Je potrebné opätovné prihlásenie sa.
  Prihlásiť sa.

  Prihlásim sa .... a opäť to isté zas a znova. Do porazenia.
  Jara
  13.06.08,12:57
  Treba posielať skoro ráno alebo neskoro večer. Vtedy je to šupom... Inak asi tu kartu už mám na pošte, lebo mi poštárka nechala lístok v schránke a ke´dže ju poznám tak som jej volala kto je odosielateľ tak vraj SP. Tak je už najvyšší čas. No a karty teraz prídu na adresu súkromnej osoby ktorá sa registruje a nie na firmu, takže je to možné.
  Modroocko
  13.06.08,14:40
  Treba posielať skoro ráno alebo neskoro večer.

  No, nič v zlom, ale takúto radu neberiem. Ten portál by mal fungovať hlavne v bežnom pracovnom čase. Po večeroch a nociach nech si robia údržbu. Ja sama nie som ochotná nosiť si prácu domov a venovať sa jej viac ako je nutné. Mám aj svoj súkromný život a ten si nemienim kvôli práci zničiť. Žijem len raz a život nie je len o práci.
  Janiela
  26.06.08,11:47
  Všetkých som úspešne zaregistrovala, no len jedna firma má problém. Grid kartu si má vyzdvihnúť na soc. poisťovni. No ale ..... Klient došiel s tým, že žiadne také somariny teraz neprebiehajú a nech sa konečne začnem prestať vyhovárať. Poviem Vám, 1000 čertov do mňa vstúpilo. No a samozrejme, pani na poisťovni, po mojom telefonáte, vyhlásila, že o ničom takom ešte nepočula, jazýčok jej išiel statočne. Došlo to tak ďaleko, že klient sa to potreboval dokázať, no a ďalšia radosť, ten ich otrasný server mal poruchu. No ja neviem, tie tety na poisťovni sú tak veľmi neschopné, až to bolí. Všetci vieme, že ísť osobne na poisťovňu a "dokázať" im to na papieri je ozaj trápne. Záver celej drámy: som panovačná, tvrdohlavá a neústupná. Zhodnotil klient a tetuška z poisťovne.
  katkaj
  30.06.08,12:01
  zo stránky sociálnej poisťovne :

  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/Images/ezu.gif
  Upozornenie:

  Tlač a distribúcia nových prístupových kariet začne 30.júna 2008.
  Registrácia na pobočkách Sociálnej poisťovne od 1.júla 2008.
  VERONIKA6
  30.06.08,12:06
  zo stránky sociálnej poisťovne :

  https://podatelna.socpoist.sk/Resources/Images/ezu.gif
  Upozornenie:

  Tlač a distribúcia nových prístupových kariet začne 30.júna 2008.
  Registrácia na pobočkách Sociálnej poisťovne od 1.júla 2008.
  Vďaka za informáciu, je to téma č. 1, každý čaká GRID KARTU a rozmýšľa, či to bude zajtra fugovať na tej sociálke, keď nemáme nové karty.
  katkaj
  30.06.08,12:13
  Vďaka za informáciu, je to téma č. 1, každý čaká GRID KARTU a rozmýšľa, či to bude zajtra fugovať na tej sociálke, keď nemáme nové karty.


  Staré karty by mali fungovať až do 14.7
  AnnaK
  01.07.08,06:56
  Sledujem stránku SP len nechápem ten dátum 14.7.2008, keď distribúciu zahájili až teraz 30.júna. To akože chcú všetko stihnúť odoslať za tak krátky čas? To nemohli ponechať v platnosti staré Grid Karty aspoň do 31.7? Nemám so SP dobré skúsenosti. Ja napríklad teraz odchádzam a vrátim sa až toho 14.7. Niektoré výplaty stihnem ešte do odchodu, ale niektoré až keď sa vrátim. Zrejme ma čaká perné obdobie po návrate. Behanie na poštu, SP atď. A ešte nechápem tomu, že registrácia na pobočkách SP od 1. júla 2008. To budem musieť ísť s tou novou Grid Kartou ešte aj na SP kvôli registrácii?
  ZuzanaP
  04.07.08,08:17
  Dnes mi prišla grid karta, je veľkosti ako kreditná karta, je v ochrannej fólii:D

  Len aby fungovala podateľňa.
  HUMOTO
  05.07.08,18:08
  u nás je to so SP strašné, niekedy treba pol prac.doby čakat, ja to riešim skorším príchodom do práce inak to nefunguje.ale na SLOVENSKU JE TO TAK
  Zoltán Kovács
  07.07.08,14:17
  Práve som obdržal novú GRID kartu z SP. O rozmeroch platobnej karty, ktorá by sa mala prelepiť s druhou priesvitnou stranou fólie. Vtip je v tom, že sa nedá tá fólia odlepiť z papiera. :D
  ZuzanaP
  08.07.08,06:04
  Práve som obdržal novú GRID kartu z SP. O rozmeroch platobnej karty, ktorá by sa mala prelepiť s druhou priesvitnou stranou fólie. Vtip je v tom, že sa nedá tá fólia odlepiť z papiera. :D


  Mne sa dala odlepiť:D Joj, som rada, že sa mi aspoň čosi dalo....:)
  Aňuška
  08.07.08,08:29
  Mne sa podarilo nalepiť fóliu krivo a keď som to chcela
  napraviť, tak som s fóliou odtrhla aj časť papiera s kódami.
  No, som dnes proste "šikovná".
  drobeceva
  08.07.08,08:48
  Mne sa podarilo nalepiť fóliu krivo a keď som to chcela
  napraviť, tak som s fóliou odtrhla aj časť papiera s kódami.
  No, som dnes proste "šikovná".
  joj, vy už riešite problém s fóliami, ja ešte ani kartu nemám. No smola.
  MIRKA111
  08.07.08,09:30
  A ako to budú riešiť ak mi tá karta nedôjde do pondelka?
  Zoltán Kovács
  08.07.08,11:21
  Mne sa podarilo nalepiť fóliu krivo a keď som to chcela
  napraviť, tak som s fóliou odtrhla aj časť papiera s kódami.
  No, som dnes proste "šikovná".


  No ja som to prelepil s priesvitnou lepiacou páskou.
  m.hladka
  08.07.08,14:29
  Ja som si ju pre istotu skopírovala a zväčšila.
  Okrem toho sa chcem opytať, či to pre všetky firmy bude platiť, na ktoré som sa prihlásila? Nikde v priloženom liste som sa o tom nedočítala. Ď.
  Zoltán Kovács
  08.07.08,14:39
  Ja som si ju pre istotu skopírovala a zväčšila.
  Okrem toho sa chcem opytať, či to pre všetky firmy bude platiť, na ktoré som sa prihlásila? Nikde v priloženom liste som sa o tom nedočítala. Ď.

  Áno bude platiť pre všetky firmy, ktoré si registrovala na svoje meno.
  m.hladka
  08.07.08,15:19
  Ď :)
  A už si sa skúšal prihlásiť po novom?
  abel
  08.07.08,15:47
  Používať sa začnú až od 14.7.2008. Zrejme to bude podobný systém, ako je napr. vo VšZP. Po zadaní hesla a kódu si vyberiete zo zoznamu firiem, ku ktorým máte prístupové práva ( aspoň ja si to teda tak predstavujem).
  Martina12345
  09.07.08,08:09
  Dnes som volala na pobočku SP-lebo doteraz mi neprišla GRID Karta. Povedali mi, že termín platnosti od 14.07.2008 bude asi predlžená.
  katkaj
  09.07.08,08:32
  No ja som to prelepil s priesvitnou lepiacou páskou.


  Ja som tam tu fóliu mala, ale je to tak "kvalitné", že človek pri tom urobí aj maturitu :D Zase sa im raz niečo podarilo. :)
  Zoltán Kovács
  09.07.08,10:40
  Dnes som volala na pobočku SP-lebo doteraz mi neprišla GRID Karta. Povedali mi, že termín platnosti od 14.07.2008 bude asi predlžená.

  Podľa mňa nie asi, ale určite. A ešte neviem koľko týždňov, mesiacov prebehne kým to začne fungovať tak ako má.
  Manual
  09.07.08,13:40
  No ja som to prelepil s priesvitnou lepiacou páskou.
  Ja som si to dal zalaminovť, dúfam že to bude dostatočne odolné voči oderu:D
  MIRKA111
  11.07.08,05:54
  no v sobotu pošta nechodí, takže ak mi dnes ta karta nepríde, budem musieť oznámiť riaditeľovi, že ma ani vyhodiť nemôže, kedže ma nemá ako odhlásiť. A o výkazoch ani nehovorím.
  liviar
  11.07.08,06:34
  ani ja ju ešte nemám a to som robila registráciu hneď ako vyšiel oznam
  liviar
  11.07.08,07:00
  dostala som odpoveď zo soc. poisťovne:
  Nemusite mat obavy pokial Vam nepride nova Grid karta, so starou Grid kartou sa bude dat prihlasit minimalne do
  18.08.2008


  tak dúfam, že to bude pravda
  liviar
  11.07.08,11:12
  soc. poisťovňa vydala oznam:
  Práca so systémom EZU od 28. júla 2008


  V súvislosti so zmenou bezpečnostného predmetu používaného pre systém EZU (viď „Novinky zo dňa 15. mája 2008 a 27. mája 2008“) sa bude meniť aj spôsob prihlasovania do aplikácie podateľne. Užívateľom, ktorí si úspešne zaregistrovali žiadosť o novú prístupovú kartu, budú v týchto dňoch nové prístupové karty doručené poštou do vlastných rúk na adresy, ktoré uviedli pri vyplňovaní registrácie.
  Od 11. júla 2008 bude možnosť elektronicky zaregistrovať žiadosť o vydanie novej prístupovej karty zablokovaná. O novú prístupovú kartu môžete od tohto dátumu požiadať len na pobočke Sociálnej poisťovne , na ktorej sa musíte preukázať splnomocneniami od zamestnávateľa na výkon podaní v jeho mene.

  Prihlasovanie novými kartami bude možné až od 28. júla 2008.
  V systéme EZU sa bude možné od tohto dátumu prihlasovať a pracovať aj so starou GRID kartou , aj s novou prístupovou kartou. Systém bude upravený tak, že si budete môcť vybrať prihlásenie so starou alebo s novou kartou.

  O ukončení platnosti starých grid kariet budete včas informovaní (predbežný dátum je 18. augusta 2008).
  Zuziana
  11.07.08,21:28
  Už mám novú grid kartu doma. Zásielka do vlastných rúk, tak sa neľakajte.
  DanielaSL
  11.07.08,21:44
  Niečo do vlastných rúk prišlo dnes aj nám...ale sme to nestihli vybrať, žeby nová grid karta? Nebyť porady..aj som zabudla, že to bude.
  vema
  17.07.08,21:01
  Dnes je 17.7. 2008 a ja som ešte nedostala novú GRID kartu.Na starú sa mi nedá prihlásiť. Zobrazí sa mi oznam, že mi bude zaslaná na adresu do 14.7.2008. Mám tam zavolať, alebo mám ešte čakať?
  Zoltán Kovács
  17.07.08,21:05
  Dnes je 17.7. 2008 a ja som ešte nedostala novú GRID kartu.Na starú sa mi nedá prihlásiť. Zobrazí sa mi oznam, že mi bude zaslaná na adresu do 14.7.2008. Mám tam zavolať, alebo mám ešte čakať?

  Pozri príspevok č. 94 od liviar. Mne to dnes išlo so starou Grid kartou.
  Modroocko
  17.07.08,22:01
  Dnes je 17.7. 2008 a ja som ešte nedostala novú GRID kartu.Na starú sa mi nedá prihlásiť. Zobrazí sa mi oznam, že mi bude zaslaná na adresu do 14.7.2008. Mám tam zavolať, alebo mám ešte čakať?

  To, že je tam oznam, ešte neznamená, že to nejde. Treba skúsiť.
  Aj mne to vypisovalo oznam, ale výkaz som dnes odoslala bez problémov.
  vema
  18.07.08,06:32
  Ďakujem Vám pekne, dnes skúsim znova.
  heja3
  18.07.08,07:08
  Ja ju tiež ešte nemám....:mee:, aj keď som sa registrovala ešte koncom mája. Už som sa chcela hrať s nalepovacou fóliou.....;). Možno príde dnes..... :rolleyes:
  Ešteže mám výplatný termín 10. Tak to hádam stihnú.
  Zoltán Kovács
  18.07.08,07:20
  Ja ju tiež ešte nemám....:mee:, aj keď som sa registrovala ešte koncom mája. Už som sa chcela hrať s nalepovacou fóliou.....;). Možno príde dnes..... :rolleyes:
  Ešteže mám výplatný termín 10. Tak to hádam stihnú.

  Ešte fungujú aj staré Grid karty.
  abel
  18.07.08,07:44
  Zo stránky SP
  Od 11. júla 2008 bude možnosť elektronicky registrovať žiadosť o vydanie novej prístupovej karty neprístupná. O novú prístupovú kartu budete môcť od tohto dátumu požiadať len na pobočkách Sociálnej poisťovne.  Prihlasovanie sa prostredníctvom nových prístupových kariet bude možné od 28. júla 2008. Od tohto dňa bude v systéme EZU prístupné duálne prihlásenie, t. z. bude sa dať prihlasovať a pracovať so starou grid kartou, aj s novou prístupovou kartou. Systém bude upravený tak, že si užívateľ bude môcť vybrať spôsob prihlásenia.  O ukončení platnosti starých grid kariet budeme včas informovať (predbežný dátum ukončenia platnosti starých grid kariet je 18.augusta 2008).
  vema
  18.07.08,10:15
  Už sa mi podarilo odoslať mes.výkaz, ale po starom. Prišla mi dnes aj GRID karta nová. Chcem sa opýtať. IČZ zostáva, prihlasovacie meno dám to číslo čo mi poslali v sprievodnom liste a heslo zostáva?Ďakujem
  drobeceva
  28.07.08,10:28
  Hoci je dnes 28.7., stále nemám novú GRID kartu. Skúšala som, na starú mi to berie. Zvedavá som, čo mi bude robiť od zajtra. Sú ešte takí, čo nedostali novú kartu?
  veronika1
  28.07.08,10:47
  mne to došlo minulý týždeň v piatok, zrejme to ešte len teraz rozposielajú
  Manual
  28.07.08,10:48
  Hoci je dnes 28.7., stále nemám novú GRID kartu. Skúšala som, na starú mi to berie. Zvedavá som, čo mi bude robiť od zajtra. Sú ešte takí, čo nedostali novú kartu?
  Áno sú, ja osobne mám ale poznám kto nemá, ide to tam dnes reklamovať :)
  evina
  28.07.08,10:49
  Hoci je dnes 28.7., stále nemám novú GRID kartu. Skúšala som, na starú mi to berie. Zvedavá som, čo mi bude robiť od zajtra. Sú ešte takí, čo nedostali novú kartu?

  Dostala som práve pred pol hodinou :)
  MIRKA111
  28.07.08,10:49
  Ja som ju dostala v piatok, a to som si myslela, že som posledná, neviem ako to chceli stihnúť do 14. keď to nestíhajú ani do 28. Jednoducho štátna správa. (česť výnimkám)
  Maruška54
  28.07.08,10:51
  Mne tiež prišla dnes.
  Stina
  28.07.08,11:01
  Ja som ju dostala už začiatkom júla.
  Eulaly
  28.07.08,11:51
  my sme ešte nedostali a už vieme, že ani nedostaneme. Kolegyňa si dala poslať na svoje meno, ale na firemnú adresu. Poštárka z dôvodu, že v občianskom má uvedenú inú adresu, poštu nevydala. Volali sme na SP do KE, kde nám povedali, že je to naša chyba, že sme pozorne nečítali návod, že tam malo byť uvedené trvalé bydlisko, že ona teraz funguje ako informačná služba, lebo to tak urobilo kopec ľudí a že ona má s tým teraz... že nevie čo tí ľudia teraz budú robiť, karty sa vraj dajú poslať iba raz, potom boli poslané spat do BA, kde sa majú zlikvidovať...
  potom sme volali na centrálu do BA, kde nám dotyčný pán vysvetlil, že situácia sa zamotala, poštárky boli síce upovedomené, že majú aj v takomto prípade vydať kartu, ale nestalo sa tak, vznikol poriadny zmatok. Vraj sa karty budu opatovne posielat, ale este sa nerozhodlo akou formou, či opat poštou alebo sa to vydá osobne na pobočke SP. Máme sledovať stránku SP, kde to bude oznámené. Staré GRID karty vraj budú platiť ešte do 18. augusta.
  judita1971
  28.07.08,12:08
  mne karta tiež ešte nedošla, evidovala som sa hneď medzi prvými a dobre sa pamätám, že zo začiatku v prvých dňoch nebolo žiadne vysvetlenie či na adresu školy alebo adresu trvalého bydliska. Len dávalo meno používateľa, to som dala a adresu školy. Lebo v systéme je len adresa školy. Žiadna moja - trvalé bydlisko. Keď som zistila, po ukončení evidencie, že mi dáva moje meno a adresu školy, tak som volala na infolinku sociálnej poisťovne, tam mi povedali, že to záleží od pošty či mi vydá alebo nie. Vtedy som im hovorila, že na nete nie je žiadny pokyn aká adresa to má byť. Aj tak si myslím, že Grid karta mala byť zasielaná na organizáciu, lebo to nie je môj súkromný majetok, lebo keď ukončím PP s firmou tak ju nemám čo používať, má byť vrátená do SP. Teraz je to naša chyba. zaevidovať som sa musela, lebo som potrebovala odoslať výkaz. Zo začiatku neboli žiadne také informácie, že tam malo byť trvalé bydlisko. Až neskôr. Hoci čo nám to pomôže. Nič.
  MIRKA111
  28.07.08,12:11
  Tak to by som si mala asi dávať všetku služobnú poštu posielať ku mne domov aby som nemala problém s prevzatím?!
  Eva .Beriacová
  28.07.08,12:12
  Nič sa nedeje. Dá sa všetko spraviť cez manuálny vstup, vydržíme to do štvrtku, nie??? Treba si pomáhať ako vieme, aj oni majú dosť problémov, nielen my, ale oznámiť to mohli.
  "Úspech - to sme my"!!!!!!
  ZuzanaP
  28.07.08,12:14
  my sme ešte nedostali a už vieme, že ani nedostaneme. Kolegyňa si dala poslať na svoje meno, ale na firemnú adresu. Poštárka z dôvodu, že v občianskom má uvedenú inú adresu, poštu nevydala. Volali sme na SP do KE, kde nám povedali, že je to naša chyba, že sme pozorne nečítali návod, že tam malo byť uvedené trvalé bydlisko, že ona teraz funguje ako informačná služba, lebo to tak urobilo kopec ľudí a že ona má s tým teraz... že nevie čo tí ľudia teraz budú robiť, karty sa vraj dajú poslať iba raz, potom boli poslané spat do BA, kde sa majú zlikvidovať...
  potom sme volali na centrálu do BA, kde nám dotyčný pán vysvetlil, že situácia sa zamotala, poštárky boli síce upovedomené, že majú aj v takomto prípade vydať kartu, ale nestalo sa tak, vznikol poriadny zmatok. Vraj sa karty budu opatovne posielat, ale este sa nerozhodlo akou formou, či opat poštou alebo sa to vydá osobne na pobočke SP. Máme sledovať stránku SP, kde to bude oznámené. Staré GRID karty vraj budú platiť ešte do 18. augusta.

  Aj mne prišla do práce a trvalý pobyt mám inde a bolo to v poriadku. :)
  Eulaly
  28.07.08,12:22
  No, tak ako pozerám, záleží to iba od pošty alebo od poštárky... no čo už, smola je smola... budeme to musieť nejako vyriešiť. A je pravda, že to nikde nebolo uvedené, že sa má posielať na adresu trvalého bydliska, ihneď som na to pozrela, ked mi to tvrdila tá pani zo SP v KE. V návode píše iba "adresa", takže neviem čo vystrájajú... ale asi škoda sa rozčuľovať.
  judita1971
  28.07.08,12:23
  ja dúfam, že mi tiež dôjde, lebo som na pošte upozornila na to poštárky, že mi príde na meno ale adresa bude školy. Dnes je pošta u nás zatvorená.


  A ešte k adrese : preto som dala adrešu školy, lebo keď sa pamätám dobre, tak tam písalo, že systém SP bude údaje overovať. Meno moje mali, ale moju adresu trvalého bydliska nemali. Iba adresu zamestnávateľa.
  jani73
  28.07.08,12:44
  Mne ešte tiež neprišla, už som upovedomila aj vedúceho,že by niečo malo prísť, aby vedell, keď budem na dovolenke, ale keďže to je do vlastných rúk, mala by zásielka zostať myslím 18 dní na pošte a až potom ju posielajú späť. Nie? Do 18.8.08 snáď príde. Ešte majú času dosť.:---
  IVEB
  28.07.08,13:42
  Mne tiež karta ešte nedošla a tiež som si ju dala poslať na adresu firmy. Poštára som upovedomila , ale zatiaľ nič také u seba nemal. Takže to asi ešte ani neposlali. Urobili z toho neskutočný zmätok a nebudú sa vedieť z toho vyhrabať. Ja som sa tiež registrovala hneď na začiatku a nebolo tam uvedené , že musíte uviesť adresu kde máte trvalý pobyt.
  evina
  28.07.08,18:48
  No chcela som vyskúšať novú grid kartu a je to tu - máme technickú údržbu ;)
  Paula
  28.07.08,18:51
  :D .
  MIRKA111
  29.07.08,05:43
  Už to ide, máme na výber či sa chceme prihlásiť starou alebo novou GRID kartou.


  Informácia o zablokovaní konta
  ==============================

  Po doručení GRID karty na Vašu adresu ste mali povinnosť
  aktivovať konto prvým prihlásením do systému v stanovenej
  lehote.

  Keďže ste túto lehotu nedodržali, Vaše osobné konto bude
  zablokované. O odblokovanie konta môžete požiadať na pobočke
  Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska.

  Ako som sa mala prvý krát prihlásiť v lehote keď to spustili až dnes?
  Dáša_
  29.07.08,06:11
  Už to ide, máme na výber či sa chceme prihlásiť starou alebo novou GRID kartou.


  Informácia o zablokovaní konta
  ==============================

  Po doručení GRID karty na Vašu adresu ste mali povinnosť
  aktivovať konto prvým prihlásením do systému v stanovenej
  lehote.

  Keďže ste túto lehotu nedodržali, Vaše osobné konto bude
  zablokované. O odblokovanie konta môžete požiadať na pobočke
  Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska.

  Ako som sa mala prvý krát prihlásiť v lehote keď to spustili až dnes?

  mne momentálne podatelne nejde vobec :eek:
  ZuzanaP
  29.07.08,06:57
  Už to ide, máme na výber či sa chceme prihlásiť starou alebo novou GRID kartou.


  Informácia o zablokovaní konta
  ==============================

  Po doručení GRID karty na Vašu adresu ste mali povinnosť
  aktivovať konto prvým prihlásením do systému v stanovenej
  lehote.

  Keďže ste túto lehotu nedodržali, Vaše osobné konto bude
  zablokované. O odblokovanie konta môžete požiadať na pobočke
  Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska.

  Ako som sa mala prvý krát prihlásiť v lehote keď to spustili až dnes?


  Nefunguje to, píše toto aj mne...:cool:
  abel
  29.07.08,07:02
  Úplne žasnem. Tiež už mám kartu zablokovanú, pretože som sa v stanovenom termíne neprihlásila.
  abel
  29.07.08,07:13
  Teraz neviem, či toto mám považovať už za úspech, že som sa niekam pohla, alebo za krach.
  Error page login

  Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný
  Boli zadané nesprávne prihlasovancie údaje

  A pritom prihlasovancie údaje som určite dávala správne.
  MIRKA111
  29.07.08,07:19
  No ešte s s novými GRID kartami užijeme ... Predtým mi písalo že je blokovaná a teraz že zadávam zle údaje, čo bude pokračovať?
  ZuzanaP
  29.07.08,07:20
  Úplne žasnem. Tiež už mám kartu zablokovanú, pretože som sa v stanovenom termíne neprihlásila.


  Teraz neviem, či toto mám považovať už za úspech, že som sa niekam pohla, alebo za krach.
  Error page login

  Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný
  Boli zadané nesprávne prihlasovancie údaje

  A pritom prihlasovancie údaje som určite dávala správne.


  No zase niečo funguje úplne fantasticky...:D
  Andyke
  29.07.08,07:32
  Error page login

  Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný
  Boli zadané nesprávne prihlasovancie údaje

  A pritom prihlasovancie údaje som určite dávala správne.

  Presne takto som dopadla aj ja pred chvíľou.
  liviar
  29.07.08,07:37
  tiež som teraz tak dopadla, najprv zablokovaná karta a potom erorr :confused:
  Dáša_
  29.07.08,07:41
  no ja som sa aj prihlasila, ale subor mi nepresiel :( Vraj chyba.

  No je to iba jeden zamestnanec, v najhorsom to asi poslem manualne.
  VladoaKatka
  29.07.08,07:57
  Už to ide, máme na výber či sa chceme prihlásiť starou alebo novou GRID kartou.


  Informácia o zablokovaní konta
  ==============================

  Po doručení GRID karty na Vašu adresu ste mali povinnosť
  aktivovať konto prvým prihlásením do systému v stanovenej
  lehote.
  Keďže ste túto lehotu nedodržali, Vaše osobné konto bude
  zablokované. O odblokovanie konta môžete požiadať na pobočke
  Sociálnej poisťovne v mieste Vášho bydliska.

  Ako som sa mala prvý krát prihlásiť v lehote keď to spustili až dnes?

  Aká bola tá stanovená lehota?
  Pozerám sa na ten list zo SP, nič tam nepíšu o lehote.

  To je super, rozosielajú počas dovoleniek a ešte k tomu aj stanovujú lehotu na prihlásenie.
  mimotemyAké boli odmeny za tieto super GRID karty?
  Zoltán Kovács
  29.07.08,08:14
  mimotemyAké boli odmeny za tieto super GRID karty?

  Asi odvolanie riaditeľa SP?
  abel
  29.07.08,08:19
  Potrestali ho vyslaním do Bruselu? :D:D:D Tempora mutantur - časy sa menia. Kedysi sa trestalo "vyslaním" na Sibír...
  Zoltán Kovács
  29.07.08,08:26
  No poďakoval som im za "úspešnú" adaptáciu nového systému mailom. :D

  Uvidíme aká bude reakcia.
  MIRKA111
  29.07.08,08:29
  Potrestali ho vyslaním do Bruselu? :D:D:D Tempora mutantur - časy sa menia. Kedysi sa trestalo "vyslaním" na Sibír...

  No časy sa menia, posielať za tres ľudí na oveľa lepšie miesto je možné len na Slovensku.
  Zoltán Kovács
  29.07.08,08:30
  No poďakoval som im za "úspešnú" adaptáciu nového systému mailom. :D

  Uvidíme aká bude reakcia.

  Žeby nečakaná kontrola vlasnej firmy a všetkých klientov?
  katkaj
  29.07.08,08:34
  Ja som pre istotu zatiaľ neskúšala prihlásenie s novou kartou. Vidím že som urobila dobre. Počkám si ešte pár dní kým vychytajú všetky chyby :)
  Alebo žeby sme počkali pár mesiacov ? :D
  brm
  29.07.08,08:45
  ja radšej ani na sociálku teraz nejdem...zabijem debila a zavrú ma jak za zdravého...fuj, nemám slov:(:mad::mee:
  abel
  29.07.08,08:56
  Skúšala som manuálny vstup - vôbec neprepočíta GP a RFS, takže ani takýmto spôsobom sa výkaz nedá zaslať.
  evina
  29.07.08,09:06
  keďže to ide všetko takým rýchlym tempom, neviem si teraz spomenúť na nasledovné :D:D
  Prihlasovacie meno som udala niekde ja alebo mi ho dala poisťovňa alebo je to číslo prístupovej karty, ktorú mi poslali včera?:D:D jednoducho som to z mladíckej nerozvážnosti zabudla a nepustí ma tam a teraz neviem, či preto ako všetkých - "pre dobre fungujúci systém Sociálne poisťovne" , alebo pre nedobre fungujúcu moju hlavu...
  MIRKA111
  29.07.08,09:10
  keďže to ide všetko takým rýchlym tempom, neviem si teraz spomenúť na nasledovné :D:D
  Prihlasovacie meno som udala niekde ja alebo mi ho dala poisťovňa alebo je to číslo prístupovej karty, ktorú mi poslali včera?:D:D jednoducho som to z mladíckej nerozvážnosti zabudla a nepustí ma tam a teraz neviem, či preto ako všetkých - "pre dobre fungujúci systém Sociálne poisťovne" , alebo pre nedobre fungujúcu moju hlavu...

  Bolo uvedené pri GRID karte na lístočku, je tam číslo GRID karty a prihlasovacie meno generované systémum Soc. poisťovne
  :)
  evina
  29.07.08,09:13
  Bolo uvedené pri GRID karte na lístočku, je tam číslo GRID karty a prihlasovacie meno generované systémum Soc. poisťovne
  :)

  No super ja som tam žiadny lístoček nemala...to bude asi zas paráda
  Zoltán Kovács
  29.07.08,09:17
  No super ja som tam žiadny lístoček nemala...to bude asi zas paráda
  Evina musel tam byť. Veď posielali iba jednu A4, a na spodnej časti s perforáciou oddelené to bolo.
  evina
  29.07.08,09:23
  Evina musel tam byť. Veď posielali iba jednu A4, a na spodnej časti s perforáciou oddelené to bolo.

  No už asi na to prichádzam. Miatlo ma to, že keď tie čísla som tam napísala tak mi písalo, že mám nesprávne údaje...

  há a už ma to pustilo.... bola som asi za najnechápavejšiu a žeby ma prvú pustilo :D:D
  MIRKA111
  29.07.08,09:23
  No super ja som tam žiadny lístoček nemala...to bude asi zas paráda

  Ked si to dostala - otvorila si to a na vnútornej časti na jednej polovici bola GRID karta a na druhej Vážený klient, ........... a v texte boli údaje.
  Zoltán Kovács
  29.07.08,09:29
  Už ma to vôbec nepúšťa. Vypisuje, že zadávam zle prístupové údaje. Pritom zadávam prihlasovacie meno z toho listu, a príslušné políčko z grid karty.
  ZuzanaP
  29.07.08,09:34
  A teraz už nefunguje vôbec
  Zoltán Kovács
  29.07.08,09:37
  A teraz už nefunguje vôbec

  Server nevydržal nápor nedočkavých účtovníkov a zrútil sa. :D

  P.S. Škodoradosť je najväčšia radosť. (no fuj). ;)
  VladoaKatka
  29.07.08,10:18
  Skúšali ste na starú Grid kartu?
  Mne sa podarilo prihlásiť sa na ňu, ale asi to nebude nič platné, vo štrvtok mám poslať odhlášku a prihlášku, alebo mám skúsiť?
  :D už vidím ako pekne pôjdem už zajtra na pobočku,nemôžem dúfať, že tento zázrak bude vo štvrtok funkčný, lebo vo štvrtok majú nestránkový deň.
  invest
  29.07.08,10:30
  Ja som sa prihlásila starou grid kartou, prílohy mi išli ale po prepočítaní sumárnej karty mi nevyhadzuje RFS a GP.
  MIRKA111
  29.07.08,10:31
  Skúšali ste na starú Grid kartu?
  Mne sa podarilo prihlásiť sa na ňu, ale asi to nebude nič platné, vo štrvtok mám poslať odhlášku a prihlášku, alebo mám skúsiť?
  :D už vidím ako pekne pôjdem už zajtra na pobočku,nemôžem dúfať, že tento zázrak bude vo štvrtok funkčný, lebo vo štvrtok majú nestránkový deň.
  Neviem ako inde,ale v KK mimo stránkových dní a hodín majú zamknuté mreže, aby ich nik neotravoval, a keď som minule niečo súrne potrebovala, kvôli termínom tak po zdvihnutí telefónu som sa dozvedela, že je nestránkový deň a preto mi neposkytnú žiadne info ani nič podobné, takže ak budem chcieť niečo vo štvrtok tak im pošlem poštového holuba.(ak zázrakom nebude fungovať el. odosielanie, hoc sa čudujem že to nemá stránkové hodiny)
  ZuzanaP
  29.07.08,10:45
  Neviem ako inde,ale v KK mimo stránkových dní a hodín majú zamknuté mreže, aby ich nik neotravoval, a keď som minule niečo súrne potrebovala, kvôli termínom tak po zdvihnutí telefónu som sa dozvedela, že je nestránkový deň a preto mi neposkytnú žiadne info ani nič podobné, takže ak budem chcieť niečo vo štvrtok tak im pošlem poštového holuba.(ak zázrakom nebude fungovať el. odosielanie, hoc sa čudujem že to nemá stránkové hodiny)

  Joj tak takéto odpovede milujem, ale hlavne, že my musíme byť k dispozícii hocikedy, keď oni čosi potrebujú.:eek:

  mimotemyRaz som si chcela niečo overiť na SP cez telefón, samozrejme mi povedali, že také info cez telefón neposkytujú. Povedala som si OK, ale keď raz k nám volala nejaká pani z SP a chcela nejakú info o zamestnancovi, tak som jej povedala, že také info cez telefón neposkytujeme. Ten výraz na druhej strane som si vedela živo predstaviť.mimotemy
  Zoltán Kovács
  29.07.08,12:36
  No poďakoval som im za "úspešnú" adaptáciu nového systému mailom. :D

  Uvidíme aká bude reakcia.

  Stal sa zázrak. :eek: Na môj mail SP zareagovala do necelých 4 hodín. Chceli po mne meno na koho bola vystavená grid karta, a číslo karty. Teraz čakám na ďalší vývoj situácie.
  Viera Klimentová
  29.07.08,12:58
  Dnes som odhlasovala zamestnancov a mala som nasledovný problém. Ukázali sa mi dve možnosti: - podľa starej Grid karty
  - podľa novej Grid karty
  Samozrejme, že som chcela vyskúšať tú - novú. nevyšlo mi to. Dostala som sa len na zaregistrovanie, overenie a viac sa mi žiadna z možností neukázala. Vrátila som sa preto k starej Gird karte a išlo to bez problémov, len trochu iným systémom. Zdalo sa mi, že skombinovali obidve.
  Od 1. augusta budem prihlasovať nových zamestnancov, dúfam, že ešte stále budú dve možnosti, alebo nová už bude fungovať.
  Novú grid kartu som si vybavovala osobne - prešvihla som totiž termín elektronického podania. Mám však veľmi dobrú skúsenosť s našou pobočkou SP - ochotne, na počkanie.
  VladoaKatka
  29.07.08,13:40
  Dnes som odhlasovala zamestnancov a mala som nasledovný problém. Ukázali sa mi dve možnosti: - podľa starej Grid karty
  - podľa novej Grid karty
  Samozrejme, že som chcela vyskúšať tú - novú. nevyšlo mi to. Dostala som sa len na zaregistrovanie, overenie a viac sa mi žiadna z možností neukázala. Vrátila som sa preto k starej Gird karte a išlo to bez problémov, len trochu iným systémom. Zdalo sa mi, že skombinovali obidve.
  Od 1. augusta budem prihlasovať nových zamestnancov, dúfam, že ešte stále budú dve možnosti, alebo nová už bude fungovať.
  Novú grid kartu som si vybavovala osobne - prešvihla som totiž termín elektronického podania. Mám však veľmi dobrú skúsenosť s našou pobočkou SP - ochotne, na počkanie.
  ... len aby z tohto dôvodu nefungovala ani jedna.
  Viera Klimentová
  29.07.08,13:49
  Tak z toho mám aj ja obavy. Začína nový mesiac a my máme aj študentov a sezónnych zamestnancov, takže pohyb je dosť veľký. Vždy "tŕpnem", ako to dopadne, aj pri starej grid karte. V "horúcich" termínoch je vôbec problém dostať sa na stránku SP.
  Dúfajme, že to pôjde. Podelíme sa zase o skúsenosti.
  Eulaly
  29.07.08,13:49
  Keďže nemáme tú novú kartu, na starú sme sa v pohode prihlásili, ale ani nám neprepočítava GP a RFS. Aj keď to ručne prepíšeme, neberie to, potom prepíše celkovú sumu :( no, zo zaslania výkazu asi nič nebude... ach tá SP
  jozka56
  29.07.08,14:44
  Pri novej Grid karte do SP sa ťažko rozozná číslica 1 od malého písmena "l". My, čo máme okuliare budeme mať, čo lúštiť.
  zuzana
  29.07.08,14:48
  Ja tu grid kartu tiez este nemam.
  Dáša_
  29.07.08,14:53
  tento priamy prenos je uplne super:D

  Možno by nebolo odveci poslať link aj chudákom programátorom. Možno by sa im rýchlejšie podarilo vychytať chyby :) :cool::---
  IVEB
  29.07.08,15:43
  No žiaľ mne nejde prihlasovanie ani zo starej ani z novej GRID karty. Doobedu som sa vedela ešte aspoň prihlásiť starým heslom teraz už vôbec. Úžasná SP!!!! A ďalej to ani nekomentujem .
  VladoaKatka
  29.07.08,17:28
  Pri novej Grid karte do SP sa ťažko rozozná číslica 1 od malého písmena "l". My, čo máme okuliare budeme mať, čo lúštiť.

  ...toto je GRID karta:eek:, nech sa nedajú vysmiať, keď som to zbadala, som nevedela či sa mám smiať :--- alebo plakať :mee:. Ach tie miliony, čo to stálo...
  Však je to na výsmech nás všetkých.
  Paula
  29.07.08,17:41
  Pri novej Grid karte do SP sa ťažko rozozná číslica 1 od malého písmena "l". My, čo máme okuliare budeme mať, čo lúštiť.  To vieš, účel svätí prostriedky . Čím menšie čísmenká, tým menej materiálu + nepribalenie lupy = tým väčší balík chechtákov na platy a odmeny v mrníkovitom rezorte :cool:
  Centrum
  29.07.08,18:54
  To je teda naozaj veľká pravda, že tie dva znaky jednotka a malé písmeno l, ak je to vôbec l, je dosť málo rozlíšené, nielen pre nás s okuliarmi, ale vôbec.Je to všetko drobné a o nervy !
  Dáša_
  29.07.08,20:25
  Tak, práve mi prešiel prvý manuálny výkaz (1 osoba)

  Poznatky: sumár na prvej strane miesto sumovania opisoval všetky napisane čísla a potom sa mu to nepačilo.
  Nakoniec som si ale všimla, že navrchu je "prepočítať prvú stranu"
  A napodiv, to pomohlo, aj ked to spočítalo blbo, nezarátalo do sumáru garančné a rezervný fond. Ale takto to akceptovalo.

  Čiže blbý sumár dobrých čísel.

  Spatne si spomínam, že presne toto mu vadilo aj v elektronickom vykaze - na garancne a rf ocakavalo 0, ale ja tam mam istu sumu.

  Sice tomu nerozumiem, ale idem pokracovat v dalsich firmach.
  Paula
  29.07.08,21:01
  Tak, práve mi prešiel prvý manuálny výkaz (1 osoba)

  Poznatky: sumár na prvej strane miesto sumovania opisoval všetky napisane čísla a potom sa mu to nepačilo.
  Nakoniec som si ale všimla, že navrchu je "prepočítať prvú stranu"
  A napodiv, to pomohlo, aj ked to spočítalo blbo, nezarátalo do sumáru garančné a rezervný fond. Ale takto to akceptovalo.

  Čiže blbý sumár dobrých čísel.

  Spatne si spomínam, že presne toto mu vadilo aj v elektronickom vykaze - na garancne a rf ocakavalo 0, ale ja tam mam istu sumu.

  Sice tomu nerozumiem, ale idem pokracovat v dalsich firmach.  No a posielala si výkaz za ktorý mesiac? Od výplat za júl sú nové prílohy a možno to tam majú v el. podateľni domiešané staré s novým.
  Dáša_
  29.07.08,21:03
  zatial iba za 6
  (7. mesiac tuším ešte neskončil) a zjavne bude problém v kontrolách.
  Ale hlavne, že mi to prešlo.
  willy
  29.07.08,21:07
  Skúšala som manuálny vstup - vôbec neprepočíta GP a RFS, takže ani takýmto spôsobom sa výkaz nedá zaslať.


  Presne tak, práve chytám osýpky. Asi zasa niekto myslel a vymyslel fúrik... Mantáci tupí, nepočíta to GP a RFS, ako je uvedené vyššie. Skúšal som nahodiť aj manuálne, reku, je to štátna správa, pomaly to zapína... Lenže vtip je v tom, že v prílohe pekne prepočítalo všetko a keď som dal prepočítať sumárnu stranu, GP a RFS 0,- Sk a červeným - chyba na celú stranu. Najlepšie je však to, že osobne nebudú chcieť výkaz prevziať, lenže ja som horší ako pijavica!!!! Prevezmú, aj keby som mal niekomu tie výkazy napchať do krku!!!:mad::mad::mad:
  Dáša_
  29.07.08,21:11
  Presne tak, práve chytám osýpky. Asi zasa niekto myslel a vymyslel fúrik... Mantáci tupí, nepočíta to GP a RFS, ako je uvedené vyššie. Skúšal som nahodiť aj manuálne, reku, je to štátna správa, pomaly to zapína... Lenže vtip je v tom, že v prílohe pekne prepočítalo všetko a keď som dal prepočítať sumárnu stranu, GP a RFS 0,- Sk a červeným - chyba na celú stranu. Najlepšie je však to, že osobne nebudú chcieť výkaz prevziať, lenže ja som horší ako pijavica!!!! Prevezmú, aj keby som mal niekomu tie výkazy napchať do krku!!!:mad::mad::mad:
  Ja som dala prepočítať prvu stranu, GP a RFS naozaj vynulovalo, vypisalo, že chyba, ale vykaz mi prešiel, akceptovali ho. Akurát v tom bude riadny zmatok.
  willy
  29.07.08,21:19
  no veď hej, len potom v tom majú taký bordel, že budú vypisovať predvolanky a podobné veci. Majitelia firiem čo urobia? Zavolajú.... prečo sú chyby, prečo hento, prečo tamto...veď ste za to zodpovedný... Takže žiadne ústupky. Zajtra im otrieskam výkazy o gebule.
  Rozalka
  29.07.08,21:26
  Ja len tak nahlas rozmýšľam: nové verzie majú platiť od 31.júla, možno niekto iniciatívny ich dal k dispozícii skôr. Nebude chyba v nesprávnom načasovaní?
  willy
  29.07.08,21:28
  zrejme niekto myslí, že mzdy za júl sa robia v júli hi-hi-hi
  Rozalka
  29.07.08,21:31
  v tom "bordeli" to inak asi ani nebude
  http://www.porada.sk/779840-post2931.html
  Na konci by som Sestru Máriu zmenila na Sociálna poisťovňa.
  Paula
  29.07.08,21:36
  zrejme niekto myslí, že mzdy za júl sa robia v júli hi-hi-hi


  Nuž, aj posledný deň v mesiaci sa veru zvyknú robiť, nič výnimočné:)
  evina
  29.07.08,22:02
  v tom "bordeli" to inak asi ani nebude
  http://www.porada.sk/779840-post2931.html
  Na konci by som Sestru Máriu zmenila na Sociálna poisťovňa.

  :D:D ... a keby len dnes...:D
  ZuzanaP
  30.07.08,06:09
  Skúsila som sa prihlásiť do podateľne, po novom to samozrejme nejde, tak teda po starom. Pozerám mesačné výkazy a :eek:, chýba tam výkaz za 06/2008, ktorý som poslala 14.07.2008.
  MIRKA111
  30.07.08,06:40
  Mne "radšej" nejde ani otvoriť stránku podatelne.
  Eulaly
  30.07.08,06:48
  Mne najprv tiež nešlo, teraz mi ju už otvorilo... len teraz rozmýšľam, či opäť skúsiť zaslať výkaz, keď tu niektorí písali, že im to vzalo aj ked im vyhodilo chybu s tým GP a RFS... tak neviem...
  Viera Klimentová
  30.07.08,06:50
  Ja som si zväčšila tú malú kartičku na formát A4 a nemám problém. Bolo by to perfektné, keby 1 nebola podobná I, ba vlastne ani neviem čo to je za písmeno. predpokladám, že l.
  abel
  30.07.08,07:51
  Ja som si tak prerobila ešte aj staré grid karty, pekne v exceli na formát A4. Pozerala som tie ich znaky, podľa mňa jednotka má dolu podstavec a šikmú striešku :D, a s vodorovnou čiarkou hore je malé písmenko od L :D
  ZuzanaP
  30.07.08,07:54
  Chcem ten výkaz nahodiť ručne, lebo zo mzdového programu mi to nechce zobrať, je tam iný formát. A stále ma odpája.....No nech si ten výkaz naháňajú, kde chcú.:mad:
  evina
  30.07.08,07:56
  Ja som si tak prerobila ešte aj staré grid karty, pekne v exceli na formát A4. Pozerala som tie ich znaky, podľa mňa jednotka má dolu podstavec a šikmú striešku :D, a s vodorovnou čiarkou hore je malé písmenko od L :D

  Začína to byť fakt zábavné ...:D
  Llívia
  30.07.08,08:02
  Neviem ako inde,ale v KK mimo stránkových dní a hodín majú zamknuté mreže, aby ich nik neotravoval, a keď som minule niečo súrne potrebovala, kvôli termínom tak po zdvihnutí telefónu som sa dozvedela, že je nestránkový deň a preto mi neposkytnú žiadne info ani nič podobné, takže ak budem chcieť niečo vo štvrtok tak im pošlem poštového holuba.(ak zázrakom nebude fungovať el. odosielanie, hoc sa čudujem že to nemá stránkové hodiny)

  No, el. odosielanie má stránkové hodiny. Je to denne od cca 6.00 do 8.00 a potom len náhodne. Keď sa pokúšam poslať prihlášky/odhlášky, výkazy po 8.00, buď sa vôbec nedá načítať stránka podateľne, alebo v priebehu odosielania celý systém padne a nepodarí sa mi to odoslať ani na x-tý pokus. Skutočne je zázrak, keď sa mi niečo podarí poslať po 8.00.

  Včera som sa pokúšala prihlásiť cez novú grid kartu. Chcelo to odo mňa nejaké SSV. Čo to je?
  Eulaly
  30.07.08,08:03
  Tak, už ma to skúšanie omrzelo, nakoniec mi nešlo už ani prihlásiť, volala som do SP, aká je situácia, tak sa dnes ani nemusíte snažiť... síce, človek so SP nikdy nevie, možno niektorým to pôjde, ale dotyčná pani mi tvrdila, že už im prišla správa, že to neprepočítava GP a RFS, aj výkazy sú nové, takže vznikli problémy, ale zajtra by to už VRAJ malo ísť... sankcionovať sa za oneskorene zaslaný výkaz nebude. Tak - uvidíme zajtra :) možno sa opäť zabavíme...
  Paula
  30.07.08,08:05
  Ja som si tak prerobila ešte aj staré grid karty, pekne v exceli na formát A4. Pozerala som tie ich znaky, podľa mňa jednotka má dolu podstavec a šikmú striešku :D, a s vodorovnou čiarkou hore je malé písmenko od L :D


  A ja som si spomenula na debatu s tetuškou z Mrníkova, keď som kedysi niesla tlačivo perom vypísané. Brblala, že prečo nepíšem sedmičku s tou čiaročkou, že ako má ona vedieť, či je to jednotka alebo sedmička. Po mojej informácii, že tá sedmička je napísaná presne podľa ich návodu na použitie pozrela na mňa priam nahnevane. Tak vyšlo:cool:
  abel
  30.07.08,08:06
  Včera som sa pokúšala prihlásiť cez novú grid kartu. Chcelo to odo mňa nejaké SSV. Čo to je?
  Na tom papieriku, z ktorého si si "vylúpla" novú GRID kartu, je text:
  Vážený klient, na prístup ........atď. a potom tam je veta: musíte zadať jedinečné prihlasovacie meno generované systémom Sociálnej poisťovne: XXXXXXXXXX a kód z Vašej prístupovej karty. Tak to 10-miestne XX je pravdepodobne to SSV. Škoda len, že to nikto nemôže odskúšať, či to tak naozaj je :mee:
  abel
  30.07.08,08:09
  A ja som si spomenula na debatu s tetuškou z Mrníkova, keď som kedysi niesla tlačivo perom vypísané. Brblala, že prečo nepíšem sedmičku s tou čiaročkou, že ako má ona vedieť, či je to jednotka alebo sedmička. Po mojej informácii, že tá sedmička je napísaná presne podľa ich návodu na použitie pozrela na mňa priam nahnevane. Tak vyšlo:cool:
  Paula, tak toto je za 100 bodov. Mojej kolegyni raz volali zo SP, že prečo píše číslo 7 s čiaročkou, keď hore na výkaze je jasne napísaný vzor, ako majú čísla vyzerať.
  Rozalka
  30.07.08,08:55
  Babenky, nechcem vás strašiť, ale toto nás čaká opäť o polroka, pretože od januára sa zas zmenia tlačivá, takže asi aj elektronické výkazy.
  MIRKA111
  30.07.08,09:01
  Babenky, nechcem vás strašiť, ale toto nás čaká opäť o polroka, pretože od januára sa zas zmenia tlačivá, takže asi aj elektronické výkazy.

  Nedajú ešte aj novú verziu nových GRID kariet? :rolleyes::mee: a budeme mať zábavu aj do marca.
  katkaj
  30.07.08,09:22
  A potom že v lete je "uhorková sezóna" ......:)
  tuta
  30.07.08,09:43
  Babenky, nechcem vás strašiť, ale toto nás čaká opäť o polroka, pretože od januára sa zas zmenia tlačivá, takže asi aj elektronické výkazy.

  Ešte ani jedna zábava neskončila a už sa chystá druhá. ;)
  nesca
  30.07.08,09:56
  Práve som sa vrátila z našej SP-ešte stále nemám tú ich novú po... kartičku.Bolo mi povedané,že sa im vrátilo asi 5000 kariet späť do Blavy,v priebehu budúceho týždňa ich budú vracať na krajské pobočky, tam si po ne z okresov musia ísť a následne budú každému volať aby si po ňu prišiel osobne.Zábava na najbližšie 3 týždne.A prihlásiť sa nedá už zopár dní o čom vedia.
  abel
  30.07.08,10:26
  zatial iba za 6
  (7. mesiac tuším ešte neskončil) a zjavne bude problém v kontrolách.
  Ale hlavne, že mi to prešlo.
  No neviem, či je dôležité, aby to prešlo. Keďže výkaz nie je správne vypočítaný, budeš mať ešte väčšie problémy podávať opravný výkaz. Ja som im ho pekne poslala v papierovej forme.
  barto
  30.07.08,10:55
  Pred chvíľou som posielala mesačný výkaz cez EZU a chcem sa opýtať, či mi ušla nová informácia alebo je to len chyba programu. Starobný dôchodcovia od 1.1.2008 neplatia invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti a v EZU mi zobralo, že neplatia aj poistenie nemocenské.
  Ďakujem
  A ešte podotázka. V systéme EZU musia byť už aj tí, ktorí majú menej ako 9 zamestnancov?
  Dáša_
  30.07.08,10:57
  No neviem, či je dôležité, aby to prešlo. Keďže výkaz nie je správne vypočítaný, budeš mať ešte väčšie problémy podávať opravný výkaz. Ja som im ho pekne poslala v papierovej forme.

  Druha strana vykazu prešla dobre. Akurat prvu stranu si samo spočítalo podľa toho, čo chcelo :D
  Čiže ked chcu, data maju všetky a správne, výkaz je akceptovaný.

  Ked bude problém, budem ho riešiť potom, načo sa dopredu strachovať, ako budem posielať opravný výkaz :D
  barto
  30.07.08,11:16
  Pred chvíľou som posielala mesačný výkaz cez EZU a chcem sa opýtať, či mi ušla nová informácia alebo je to len chyba programu. Starobný dôchodcovia od 1.1.2008 neplatia invalidné poistenie a poistenie v nezamestnanosti a v EZU mi zobralo, že neplatia aj poistenie nemocenské.
  Ďakujem
  A ešte podotázka. V systéme EZU musia byť už aj tí, ktorí majú menej ako 9 zamestnancov?
  Haló nikto mi nevie poradiť?
  judita1971
  30.07.08,11:29
  za starobného dôchodcu sa od 1.1.2008 práve má platiť na nemocenské. Zľakla som sa aj ja, lebo ja tiež platím, zavolala som k nám na pobočku SP a odpoveď znie máme platiť na NP za starobného dôchodcu.
  barto
  30.07.08,11:35
  Ďakujem za opoveď. Nevie ešte niekto ohľadne toho či majú byť v systéme EZU aj tí, ktorí majú menej ako 9 zamestnancov?
  Zoltán Kovács
  30.07.08,11:37
  Ďakujem za opoveď. Nevie ešte niekto ohľadne toho či majú byť v systéme EZU aj tí, ktorí majú menej ako 9 zamestnancov?

  Keď je menej ako 9, tak je to na dobrovoľnej báze.
  Olgica
  30.07.08,11:49
  Včera som dostala novú Grid kartu zo socky ale tiež máme menej ako 9 ZC-ov. Ako je to v takomto prípade?
  Olgica
  30.07.08,11:50
  Včera som dostala novú Grid kartu zo socky ale tiež máme menej ako 9 ZC-ov. Ako je to v takomto prípade?
  Už som si prečítala príspevok - je to na dobrovoľnej báze.
  Tweety
  30.07.08,11:50
  Včera som dostala novú Grid kartu zo socky ale tiež máme menej ako 9 ZC-ov. Ako je to v takomto prípade?
  No, ak ju máte, tak ju potom už musíte používať.
  brm
  30.07.08,12:03
  dávam si pohov do konca týždňa...zajtra vraj majú dostať programátori nové xml.súbory od sociálky...a kým to tí spracujú v našich programoch...a kým sa sociálkoví geroji rozhodnú čo milého na nás ešte vymyslia...odmietam si kaziť náladu myšlienkami na ten štátny bordel platený z našich daní...
  :mee:
  MIRKA111
  30.07.08,12:12
  Ak to programátori dostanú zajtra a budú to chcieť zahrnúť do nového upgradu, tak im to bude trvať.........., takže si asi vezmem dovolenku a výplaty budem robiť až koncom mesiaca. :confused:
  heja3
  30.07.08,12:36
  Práve som sa vrátila z našej SP-ešte stále nemám tú ich novú ... kartičku.Bolo mi povedané,že sa im vrátilo asi 5000 kariet späť do Blavy,v priebehu budúceho týždňa ich budú vracať na krajské pobočky, tam si po ne z okresov musia ísť a následne budú každému volať aby si po ňu prišiel osobne.Zábava na najbližšie 3 týždne.A prihlásiť sa nedá už zopár dní o čom vedia.

  Ja tiež ešte nemám kartičku....Ja som teda dosť zvedavá, ako nám budú volať. Vždy mi je na smiech, keď sa všade píše do výkazov telefón, fax, e-mail a potom to vôbec nepoužijú. Vždy príde až"pozdraveníčko o kontrole"poštou a nič viac. Ja by som si rada poklábosila s tetičkami na SP telefonicky alebo mailom (keď už to platím z daní) o tom, či mám všetko v poriadku...

  mimotemy Asi som im už chýbala, mám ohlásenú kontrolu od 4.8.08 (kontrola 2004-2008) Budem môcť klábosiť, ale osobne....Zasa idú moje dane inde....
  a jož raz mimotemy : pôjdem sa opýtať, či tam náhodou nemajú na nejakom oddelení MOJU! (moje vlastíctvo) GRIDKU.
  IVEB
  30.07.08,16:08
  Celé toto je absolútna ignorancia štátnej inštitúcie voči klientom SP. Na ich stránke nie je žiadna zmienka o tom , že je nejaký problém so zasielaním výkazov , prihlášok a pod. Opäť sa mi nepodarilo poslať výkaz za 06/2008 či už na starú kartu alebo novú . Budete zasielať výkazy v papierovej forme , aby sme sa vyhli prípadnej pokuty za oneskorené zaslanie výkazov?
  evina
  30.07.08,17:29
  Mne sa podarilo odoslať prvý registračný list na novú grid kartu /aspoň si to myslím :D/. každý krok som musela urobiť znova lebo prvý bola chyba :D. Po dnešnom osobnom zážitku v SP sa už vlastne čudujem, že to aj odišlo....Kto vie, či to tu niekedy prečíta aj niekto z kompetentných v tejto inštitúcii koľko trpkých byrokratických chvíľ nám pripravujú, alebo je to jedno...ako napr. aj taký, ako nenašli v registri poistenca, ktorý je tam od februára t.r....
  Paula
  30.07.08,17:45
  nenašli v registri poistenca, ktorý je tam od februára t.r....


  Tak tak tak, oni nájdu a to vtedy, keď prídu na kontrolu a bude im treba dodať kópiu kópie, najlepšie na dvakrát kópiu kópie (lebo jeden kanclík neposunie druhému kanclíku a podateľňa asi radšej do koša určeného na zber papiera) , máme skúsenosť s výrobou kópií kópií...UFF!, takmer sa mi pršteky zavrkočili , ešteže nie nakopírovali, čo by som si s toľkými počala :rolleyes:
  evina
  30.07.08,17:48
  Tak tak tak, oni nájdu a to vtedy, keď prídu na kontrolu a bude im treba dodať kópiu kópie, najlepšie na dvakrát kópiu kópie (lebo jeden kanclík neposunie druhému kanclíku a podateľňa asi radšej do koša určeného na zber papiera) , máme skúsenosť s výrobou kópií kópií...UFF!, takmer sa mi pršteky zavrkočili , ešteže nie nakopírovali, čo by som si s toľkými počala :rolleyes:

  Pauli dnes, keď ma v SP skoro porazilo od bezmocnosti , čo sa mi v takomto rozsahu stalo prvýkrát v živote som si uvedomila, že škoda kvôli nim vrkočiť pršteky....život je predsa krásny :D
  Antea
  30.07.08,19:10
  Musím sa s vami podeliť o velikánsku radosť, konečne mi výkaz prešiel po trojdňovom maturovaní.
  Paula
  30.07.08,19:15
  Musím sa s vami podeliť o velikánsku radosť, konečne mi výkaz prešiel po trojdňovom maturovaní.


  Gratulujem:), možno sa raz dočkáme aj maturitného oznámenia mrníkovitej inštitúcie.
  MIRKA111
  31.07.08,05:38
  Mne to ešte stále nejde na novú kartu, zadám prihlasovacie meno(meno je O.K. lebo mi vypíše IČZ firmy) a potom ma žiada heslo podľa súradníc zadám ho, ale zakaždým mi píše že mám chybné heslo. Má ešte niekto tento problém?
  Janiela
  31.07.08,05:40
  Dobrý deň, pozorne sledujem celú túto debatu, poviem vám, že to nemá obdoby. Včera som nemohla odoslať RL, najprv zahlásilo zlé prihlasovacie údaje, potom sa RL nedal odoslať z dôvodu novej xml verzie. Na staré prihlásenie celý "systém" už nereagoval, na novosti ešte nie je pripravený, klient nado mnou, vyšla som z toho totálne neschopná. Nejako som to ukecala, pretože nakoľko ani manuálne som nemohla RL odoslať, vždy vykazovalo nejakú chybu, tak mi nezostávalo nič iné ako to odoslať v papierovej podobe. A ešte ani v podvečer som nemala kľud, tak som si skočila so práce a pokúsila sa urobiť to ešte raz, manuálne. A čudejte sa svete, zrazu tam bol chlapík nahlásený 2-krát. To čo mi popoludní vyhlasovalo, že nie je v poriadku bolo. Neviem, ako vy, ale ja som už so sociálky chorá. Už ma nebaví sa s nimi vypravdovať.
  Trochu teraz mimo témy: najnovšie som taká hnusná, že vždy, keď niečo stratia, tak im svoju potvrdenú kópiu oskenujem v najhoršom rozlíšení, a takto im to dám. A ešte druhý krát mimo tému, mne už dokonca aj nahrali 3-krát ten istý výkaz, klient to "vybavil", potom prišiel celý napálený ako mu počítam poistné!!!!. Jasné, že som sa obránila a tak namiesto ospravedlnenia - kontrola!


  S tými ich grid kartami to je niečo odporné. Akúkoľvek hlášku na obrazovke okamžite sťahujem a odkladám, neskôr s to možno zíde. Prajem všetkým pevné nervy.
  VladoaKatka
  31.07.08,05:44
  No, ak ju máte, tak ju potom už musíte používať.
  ... veru, veru, je to tak.To len u SP existuje, že Ak klesne počet zamestnancov, napr. máte už len jedného zamestnanca v evidenčnom stave - napr. na MD alebo na RD, aj vtedy im treba zasielať prázdne výkazy.
  ZuzanaP
  31.07.08,05:50
  Mne to stále nejde:mee: a to mám prihlásiť nového pracovníka. :mad: Prečo my musíme stále toto znášať....
  MIRKA111
  31.07.08,05:54
  Ja tiež neviem ako to tam majú zariadené, keď mám niektorých zamestnancov prihlásených v ten istý deň na ten istý pracovný pomer dvakrát(ešte keď sa zasielali v papierovej forme).
  kačer
  31.07.08,06:01
  Tiež som skúšala dnes odoslať výkaz a aj odhlášku RLFO cez starú Grid kartu(nová je od včera na pošte -hádam to je ono) a vôbec to nefunguje.
  VladoaKatka
  31.07.08,06:18
  Ja by som si rada poklábosila s tetičkami na SP telefonicky alebo mailom (keď už to platím z daní) o tom, či mám všetko v poriadku...

  .
  mimotemy Je to trochu mimo Grid kariet, ale je to skúsenosť so SP:
  - prípad.
  Poistenec - ročník 1977 po strednej škole 1 rok na VŠ, následne 1 rok ZVS,
  od roku 1998 - čistá SZČO - doteraz nie je evidovaný na centrále SP, nedostal výpis z individ.účtu poistenca. Keď to začal zisťovať najprv na pobočke pôvodného bydliska a potom na pobočke podľa terajšieho trvalého pobytu ... to boli reakcie od tetušiek SP:D
  Načo Vám to je, však ste mladý, čo už chcete dôchodok... atď.
  Tí ktorí poznáte pobočku pre Bratislavu, viete ako sú tam okienka. Tak v jednom okienku pani bola usmiata a ochotná aspoň podľa RČ sa pozrieť, či vôbec bol zaevidovaný - jej zistenie, všetko OK, sedeli dátumy, platby, ale -SZČO treba o dve okienka vybavovať. Prešiel teda vedľa. Tam tá tetuška zistila: Vy máte zlé RČ !!! Asi po 10-ich minútach, ako sa radila s už spomenutou pani, zmenila svôj názor:confused: a už aj RČ bolo správne, ale jej verdikt: Vám chýbajú roky !!! 1996 a 1997 do 10/1998 (chýbal rok VŠ a rok na vojne) a preto sme to nezaslali ďalej, to treba vydokladovať.
  10 rokov sedí na zadku, nezaradí ho zo zoznamu na ústredie, nevyžiada doplnenie údajov - načo, však ešte do dôchodku má ďaleko.
  Stačilo oznámiť ústne: bol som na VŠ a na vojne. Tetuška naťukala, sľúbila zaslanie na ústredie. Na pobočke pre Blava-okolie takisto, láskavo poprosiť o prekontrolovanie a ešte láskavejšie poprosiť, aby to zaslali na ústredie.
  Ústredie už asi ani neposiela výpisy, vybaviť prístup na svôj individualny účet je asi na ..., včera som to chcela skúsiť pre seba. Nakoľko som s tým nerátala, že to bude trvať asi celý deň, radšej som to vzdala. Snáď po dovolenkách...
  VladoaKatka
  31.07.08,06:27
  Dobrý deň, pozorne sledujem celú túto debatu, poviem vám, že to nemá obdoby. Včera som nemohla odoslať RL, najuprv zahlásilo zlé prihlasovacie údaje, potom sa RL nedal odoslať z dôvodu novej zml verzie. Na staré prihlásenie celý "systém" už nereagoval na novosti ešte nie je pripravený. klient nado mnou, vyšla som z toho totálne neschopná. Nejako som to ukecala, pretože nakoľko ani manuálne som nemohla RL odoslať, vždy vykazovalo nejakú chybu, tak smi nezostávalo nič iné ako to odoslať v papierovej podobe. A ešte ani v podvečer som nemala kľud, tak som si skočila so práce a púokúsila sa urobiť to ešte raz, manuálne. A čudejte sa svete, zrazu tam bol chlapík nahlásený 2-krát. To čo mi popoludní vyhlasovalo, že nie je v poriadku bolo. Neviem, ako vy, ale ja som už so sociálky chorá. Už ma nebaví sa s nimi vypravdovať.
  Trochu teraz mimo témy: najnovšie som taká hnusná, že vždy, keď niečo stratia, tak im svoju potvrdenú kópiu oskenujem v najhoršom rozlíšení a takto im to dám. A ešte druhý krát mimo tému, mne už dokonca aj nahrali 3-krát ten istý výkaz, klient to "vybavil", potom prišiel celý napálený ako mu počítam poistné!!!!. Jasné, že som sa obránila a tak namiesto ospravedlnenia - kontrola!


  S tými ich grid kartami to je niečo odporné. Akúkoľvek hlášku na obrazovke okamžite sťahujem a odkladám, neskôr s to možno zíde. Prejem všetkým pevné nervy.
  Noooo,... to veru bude bordel, ja som predvčerom večer a včera ráno odhlasovala asi 5-6 krát toho istého, ešte budem mať mínusový stav :confused:
  Už sa idem pozrieť čo mi to tam porobilo, lebo nakoniec som odhlášku zaniesla na pobočku osobne.
  ZuzanaP
  31.07.08,06:41
  Error page login


  Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný
  Boli zadané nesprávne prihlasovancie údaje:D:D:D
  evina
  31.07.08,06:54
  Error page login


  Váš pokus o prihlásenie sa bol neúspešný
  Boli zadané nesprávne prihlasovancie údaje:D:D:D

  To mi vždy napíše na prvýkrát a na druhý ma prihlási ...:D
  ZuzanaP
  31.07.08,06:55
  To mi vždy napíše na prvýkrát a na druhý ma prihlási ...:D
  No mňa ani na tretí:):rolleyes:
  evina
  31.07.08,06:58
  No mňa ani na tretí:):rolleyes:

  Aspoň v niečom mám šťastie....Zuzi ale divíš sa, ke´d v SP pri priamej platbe do štátnej pokladne priamo v pobočke Ti miesto vydaného príjmového dokladu dajú vypísať poštovú poukážku a na základe nej prijme tetuška do pokladne peniaze /ako na pošte :D/
  Paula
  31.07.08,07:00
  Aspoň v niečom mám šťastie....Zuzi ale divíš sa, ke´d v SP pri priamej platbe do štátnej pokladne priamo v pobočke Ti miesto vydaného príjmového dokladu dajú vypísať poštovú poukážku a na základe nej prijme tetuška do pokladne peniaze /ako na pošte :D/  :eek: .
  evina
  31.07.08,07:05
  :eek: .

  Áno Pauli presne tak - a kým som tu poukážku vypísala tak tá milá teta mi zavrela pokladňu, lebo skončili stránkové hodiny a ona vraj odkiaľ mala vedieť, že ešte niekto príde :)
  Zoltán Kovács
  31.07.08,07:06
  No SP je teda podarená inštitúcia.

  Na novú Grid kartu ani zasvet ma nepustí. Na starú áno. Potreboval som odhlásiť 3 ľudí, samozrejme, že ím vadí štruktúra xml súboru, a pritom komfirmačný (txt) súbor už ani nepýta. Ale dal možnosť uložiť zaslaný súbor.

  A čuduj sa svet pri prehľade RLFO zaslane boli v zozname, a dokonca akceptované.

  Pre boha, keby sa nejaký nový systém spúšťal v komerčnej poisťovni takto (bez odskúšania, a vychytania múch) už zodpovedný by nesedel na svojej stoličke určite.

  Hrúza......
  Rozalka
  31.07.08,07:14
  Aspoň v niečom mám šťastie....Zuzi ale divíš sa, ke´d v SP pri priamej platbe do štátnej pokladne priamo v pobočke Ti miesto vydaného príjmového dokladu dajú vypísať poštovú poukážku a na základe nej prijme tetuška do pokladne peniaze /ako na pošte :D/
  To snáď nie je ani pravda ... :eek::eek:

  Ja som si spočiatku myslela, že to len tá naša pobočka je takáto, ale vidím, že ryba smrdí od hlavy a celá!
  ZuzanaP
  31.07.08,07:28
  Aspoň v niečom mám šťastie....Zuzi ale divíš sa, ke´d v SP pri priamej platbe do štátnej pokladne priamo v pobočke Ti miesto vydaného príjmového dokladu dajú vypísať poštovú poukážku a na základe nej prijme tetuška do pokladne peniaze /ako na pošte :D/

  Nedivím sa už ničomu :D


  No SP je teda podarená inštitúcia.

  Na novú Grid kartu ani zasvet ma nepustí. Na starú áno. Potreboval som odhlásiť 3 ľudí, samozrejme, že ím vadí štruktúra xml súboru, a pritom komfirmačný (txt) súbor už ani nepýta. Ale dal možnosť uložiť zaslaný súbor.

  A čuduj sa svet pri prehľade RLFO zaslane boli v zozname, a dokonca akceptované.

  Pre boha, keby sa nejaký nový systém spúšťal v komerčnej poisťovni takto (bez odskúšania, a vychytania múch) už zodpovedný by nesedel na svojej stoličke určite.

  Hrúza......

  Skúsila som výkaz za 06/2008 odoslať takto, teda len xml súbor a vypíše mi:

  Chyby :
  XML validácia:
  Neznáma chyba. Správca systemu bol informovaný.
  Varovania :


  tak ja neviem, idem volať do SP. A pritom som si vedomá, že som ten výkaz 14.07.2008 posielala a teraz tam chýba.:mad:

  Doplnok: už mi to prešlo, ufff
  katkaj
  31.07.08,07:32
  ja som sa ešte stále neodvážila vyskúšať novú Grid kartu. Dúfam že nikoho v blízkej dobe nebudeme prijímať ani prepúšťať :)
  Zoltán Kovács
  31.07.08,07:34
  Nedivím sa už ničomu :D  Skúsila som výkaz za 06/2008 odoslať takto, teda len xml súbor a vypíše mi:


  Chyby :
  XML validácia:
  Neznáma chyba. Správca systemu bol informovaný.
  Varovania :


  tak ja neviem, idem volať do SP. A pritom som si vedomá, že som ten výkaz 14.07.2008 posielala a teraz tam chýba.:mad:

  Doplnok: už mi to prešlo, ufff

  Po tomto chybovom hlásení ponúkalo uloženie, a potom už išlo ako som písal vyššie.
  zuzana
  31.07.08,07:56
  Ak odošlem ten výkaz cez novú Grid kartu, treba tu prvu stranu výkazu vytlacit a zaslať do Sociálnej poisťovni, ak áno mám to podpísať ja, ak je karta na mňa alebo šéf?
  jozka56
  31.07.08,08:17
  Zuzana vytlačíš si ju pre seba, v SP už je elektr. poštou.
  zuzana
  31.07.08,08:26
  Lebo tusim doteraz sa musela zasielať ta prva strana aj poštou.Takže už sa nemusi?
  katkaj
  31.07.08,08:26
  Lebo tusim doteraz sa musela zasielať ta prva strana aj poštou.Takže už sa nemusi?

  už dosť dlho sa nemusí :)
  Jara
  31.07.08,08:31
  No tak teda aj ja som teraz zasielala RL do SP. Tiež mi to hlásilo chyby, ale nakoniec je akceptovaný. Je to trošku pracnejšie ako bolo, ale veď my si zvykneme...
  MIRKA111
  31.07.08,08:35
  Aj vy keď si vytlačíte RLFO tak doplnené údaje su veľmi slabé? Bez okuliarov by som asi videla len nevypísané tlačivo. :eek:
  zuzana
  31.07.08,08:51
  Dobre Vam tlaci tie vykazy zo stranky EZU, lebo mne vytlaci stranu, kde chýba polovica udajov-teda nie celú.
  Antonia1
  31.07.08,08:54
  Aj vy keď si vytlačíte RLFO tak doplnené údaje su veľmi slabé? Bez okuliarov by som asi videla len nevypísané tlačivo. :eek:
  Aj mne to tlačilo veľmi slabo ja som to nevidela ani s okuliarmi,tak som skúšala, keď mi nabehla tabuľka. tak som dala preferencie/ dokončiť dala som fajku vytlačiť celý text čierne, tak mi to vytlačilo už dobre. Lebo inak mám fajku na šetrenie toneru.
  Jara
  31.07.08,08:59
  Tiež tam chyba verzia pre tlač RLFO, takže ja to mám trochu seknuté a svetlé. Ale tak hlavne že tam vidno akceptovaný a to je dosť čierne a potom som si vytlačila ešte jeden RL zo softu. Veď to hádam nabehne, treba vychytať muchy....
  Eulaly
  31.07.08,09:22
  žasnem... aspoň nejaká informácia od SP, ale iba ohľadom RLFO. Ale čo mesačné výkazy? Včera mi na SP povedali, že by to už dnes malo fungovať. Tak to opäť posielam a ono to naozaj prerátalo aj GP a RFS. Ovšem predčasná radosť... následne mi vypísalo nejaké chyby,operátor či kto bol vraj o tom upovedomený a mám sa vrátiť na hlavnú stránku. No super... potom sa opäť príhlasim a ako som už tušila, výkaz bol tam, ale neakceptovaný a nespracovaný. Tak reku, že aspoň pozriem, či mi pri ňom vyhodí zasa tie chyby ako keď som ho zasielala, otvorím ho a vyhodí mi, že daný výkaz nie je v evidencii... No ja už fakt neviem...
  Ohľadov tých chýb, poraďte, lebo neviem, či som už blbá ja, ale ako to mám nahodiť... ak mám dohodu o vykonaní práce, dám iba fajku na "dohoda"?Okrem toho je vyplnené iba RČ, počet kal. dní, VZ pre UP a vypočítané poistné UP - zamestnávateľ. Je to tak alebo je to inak?Doteraz som to vždy uvádzala takto a nebol s tým problém.
  Druhá chyba: invalida nad 70% - keďže je tam iba dohoda, dôchodca a zrušiť, žiadnu z možností nemôžem zafajknúť, tak som zafajkla iba neplatí PvN. Vypočítalo mi vsade poistné z VZ a pri PvN zamestnávateľ a zamestnanec mám 0. Tak čo tam mám zle, že mi to stále neberie?
  Zoltán Kovács
  31.07.08,10:43
  Je to síce mimotemy, ale je to perla zo SP.

  Pred chvílkou volal klient, že dostal poštou potvrdené prihlášky brigádnikov. Ale medzi RLFO sa vyskytol človek, ktorého nepozná, a ani nezamestnáva.

  A slahačka na torte, zhodou okolnosti zamestnávateľa toho neznámeho človeka účtujem ja.

  Jednoducho už asi ani adresy nevedia riadne prečítať. A dokonca jeden je szčo, a druhý zamestnávateľ je s.r.o. Takže nemôže ísť ani o zámenu mena.
  katkaj
  31.07.08,10:46
  Je to síce mimotemy, ale je to perla zo SP.

  Pred chvílkou volal klient, že dostal poštou potvrdené prihlášky brigádnikov. Ale medzi RLFO sa vyskytol človek, ktorého nepozná, a ani nezamestnáva.

  A slahačka na torte, zhodou okolnosti zamestnávateľa toho neznámeho človeka účtujem ja.

  Jednoducho už asi ani adresy nevedia riadne prečítať. A dokonca jeden je szčo, a druhý zamestnávateľ je s.r.o. Takže nemôže ísť ani o zámenu mena.

  Tak to je sila. Ochrana osobných údajov im asi veľa nehovorí :eek:
  Eulaly
  31.07.08,11:42
  Tak ako je to s tými dohodármi a invalidmi vo výkaze? Nikto neporadí?
  Kathryn
  31.07.08,12:53
  Ráno som prihlásila dvoch nových zamestnancov - nastupujú zajtra. Ručne som prihlášky vypísala priamo v elektr.podateľni. Jedného mi akceptovali, pri druhom som mala vypísané - nekontrolovaný. Teraz pre istotu sa nedá vôbec prihlásiť, aby som si skontrolovala či to už akceptovali. Volala som teda na žilinskú pobočku - a keďže dnes majú nestránkový deň, mám prísť osobne zajtra aj s prihláškou, budú mi to akceptovať akoby som ho prihlásila dnes. A možno tam zajtra zistím, že mi to akceptovali už dnes a vôbec som tam nemusela chodiť.
  MIRKA111
  31.07.08,13:03
  No tak to je ochota. Písala som im mail včera ráno a dodnes som nedostala odpoveď. Ešteže pravidelne menia stránkové hodiny a sú čoraz kratšie. Už len čakám kedy oznámie stránové hodiny len doobeda jeden deň n týždni.
  lusil329
  31.07.08,13:11
  od rána sa pokúšam prihlásiť aspon na jednu z kariet, aby som mohla poslať odhlášku. pred chvílou sa mi konečne podarilo prihlásiťna novú Gridku a aj poslať-uložiť odhlášku, napriek tomu, že vypísalo ostrým červeným chybové hlásenie som ju uložila a je dokonca aj akceptovaná :rolleyes: . len dúfam, že je tomu ozaj tak, pretože ked som si dala zobraziť chyby, vyhodilo mi to nejaké ...

  ak budem takto posielať RLFO a aj výkazy, asi navrhnem aby šéf prijal ešte jedného zamestnanca, čo sa bude len celý deň pripájať na stránku podateľne.
  VladoaKatka
  31.07.08,15:13
  Ja som sa chcela teraz prihlásiť a toto je na stránke.

  Oznam:

  V súvislosti s momentálnymi problémami pri zasielaní registračných listov a mesačných výkazov poistného a príspevkov prostredníctvom elektronického zberu údajov (EZU) si Vás dovoľujeme požiadať o trpezlivosť. Sociálna poisťovňa vzniknuté problémy odstráni tak, aby bola opätovne obnovená funkcionalita EZU v plnom rozsahu.


  Informácia:

  V súvislosti s odoslaním registračných listov Vám oznamujeme, že zatiaľ nie je možné zasielať RLFO v novej schéme 1.7. V priebehu dnešného dňa Vám poskytneme Ďalšie informácie.
  Maruška54
  31.07.08,15:17
  Ja som to tiež teraz vzdala