Zavrieť

Porady

Koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky

Koncesionárske poplatky boli poplatky za používanie rozhlasových prijímačov a televíznych prijímačov.

​V roku 2008 sa zmenila filozofia vyberania poplatku a zaviedla sa úhrada za služby verejnosti v oblasti televízneho vysielania poskytované Slovenskou televíziou a v oblasti rozhlasového vysielania poskytované Slovenským rozhlasom viažúca sa k odbernému miestu elektriny.

Od 1.1.2013 je v platnosti zákon č. 340/2012 Z.z. o úhrade za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska.
••• viac••• menej
Sleduj témy Koncesionárske poplatky
na hlavnej stránke Porada.sk