Zavrieť

Porady

Odstupné-zamestnávateľ nechce vyplatiť

Dobrý deň,

chcem sa len opýtať na jednu vec, ktorá súvisí s mojím prepustením z práce. Môj zamestnávateľ ruší prevádzku z dôvodu nízkeho počtu zákazok, ktoré klesli dôsledkom krízy. Tým pádom chce so mnou ukončiť pracovný pomer k 31.1.2009, ale problém je v tom, že mi nechce vyplatiť odstupné, na ktoré mám podľa môjho názoru právo. Existuje podľa ZP nejaký paragraf na základe ktorého by mohol z tejto povinnosti voči mne vykľučkovať a odstupné mi nevyplatiť? Ešte uvádzam, že môj PP je dohodnutý na dobu určitú do 30.9.2009. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem za skorú odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  boysy Pozri príspevok
  Dobrý deň,

  chcem sa len opýtať na jednu vec, ktorá súvisí s mojím prepustením z práce. Môj zamestnávateľ ruší prevádzku z dôvodu nízkeho počtu zákazok, ktoré klesli dôsledkom krízy. Tým pádom chce so mnou ukončiť pracovný pomer k 31.1.2009, ale problém je v tom, že mi nechce vyplatiť odstupné, na ktoré mám podľa môjho názoru právo. Existuje podľa ZP nejaký paragraf na základe ktorého by mohol z tejto povinnosti voči mne vykľučkovať a odstupné mi nevyplatiť? Ešte uvádzam, že môj PP je dohodnutý na dobu určitú do 30.9.2009. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem za skorú odpoveď.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  boysy Pozri príspevok
  Dobrý deň,

  chcem sa len opýtať na jednu vec, ktorá súvisí s mojím prepustením z práce. Môj zamestnávateľ ruší prevádzku z dôvodu nízkeho počtu zákazok, ktoré klesli dôsledkom krízy. Tým pádom chce so mnou ukončiť pracovný pomer k 31.1.2009, ale problém je v tom, že mi nechce vyplatiť odstupné, na ktoré mám podľa môjho názoru právo. Existuje podľa ZP nejaký paragraf na základe ktorého by mohol z tejto povinnosti voči mne vykľučkovať a odstupné mi nevyplatiť? Ešte uvádzam, že môj PP je dohodnutý na dobu určitú do 30.9.2009. Ako mám ďalej postupovať? Ďakujem za skorú odpoveď.
  Ak ti dá výpoveď z organizačných dôvodov, máš nárok na odstupné aj výpovednú dobu.

  boysy je offline (nepripojený) boysy

  boysy
  a co ak bude chciet ukoncit so mnou PP dohodou bez uvedenia dovodu? Mam trvat na ukonceni PP dohodou z organ. dovodov a mam tym padom aj narok na dvoj. mes. odstupne?

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  boysy Pozri príspevok
  a co ak bude chciet ukoncit so mnou PP dohodou bez uvedenia dovodu? Mam trvat na ukonceni PP dohodou z organ. dovodov a mam tym padom aj narok na dvoj. mes. odstupne?
  AK dáva výpoveď zamestnávateľ, ten v zmysle ZP musí uviesť dôvod výpovede. Iba zamestnanec môže dať výpoveď bez uvedenia dôvodu.

  Takže uvidíš aký dôvod uvedie. Ak neuvedie žiadny dôvod, je to neplatné skončenie PP.

  boysy je offline (nepripojený) boysy

  boysy
  ak sa môj zamestnávateľ rozhodne ukončiť so mnou PP dohodou z org. dovodov /napr. rušenie prevádzky/ môze alebo musi mi vyplatiť odstupné? Ja som to pochopila tak, že on nemá povinnosť mi odstupné vyplatiť, len ak chce. Výpoveď z jeho strany neprichádza v úvahu, pretože by ma musil ešte dva mesiace zamestnávať a platiť mi mzdu.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  boysy Pozri príspevok
  ak sa môj zamestnávateľ rozhodne ukončiť so mnou PP dohodou z org. dovodov /napr. rušenie prevádzky/ môze alebo musi mi vyplatiť odstupné? Ja som to pochopila tak, že on nemá povinnosť mi odstupné vyplatiť, len ak chce. Výpoveď z jeho strany neprichádza v úvahu, pretože by ma musil ešte dva mesiace zamestnávať a platiť mi mzdu.
  § 76
  Odstupné a odchodné

  (1) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. l písm. a) alebo b) alebo z dôvodu, že zamestnanec stratil vzhľadom na svoj zdravotný stav podľa lekárskeho posudku dlhodobo spôsobilosť vykonávať doterajšiu prácu alebo dohodou z tých istých dôvodov, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej dvojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku. Ak pracovný pomer zamestnanca trval u zamestnávateľa najmenej päť rokov, patrí mu odstupné v sume najmenej trojnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

  (2) Zamestnancovi, s ktorým zamestnávateľ skončí pracovný pomer výpoveďou alebo dohodou z dôvodov, že zamestnanec nesmie vykonávať prácu pre pracovný úraz, chorobu z povolania alebo pre ohrozenie touto chorobou, alebo ak na pracovisku dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu určenú rozhodnutím príslušného orgánu verejného zdravotníctva, patrí pri skončení pracovného pomeru odstupné v sume najmenej desaťnásobku jeho priemerného mesačného zárobku.

  (3) Ak zamestnanec po skončení pracovného pomeru nastúpi opäť k tomu istému zamestnávateľovi alebo k jeho právnemu nástupcovi do pracovného pomeru pred uplynutím času určeného podľa poskytnutého odstupného, je povinný vrátiť odstupné alebo jeho pomernú časť. Pomerná časť odstupného sa určí podľa počtu dní od opätovného nástupu do pracovného pomeru do uplynutia času vyplývajúceho z poskytnutého odstupného.

  (4) Odstupné nepatrí zamestnancovi, u ktorého pri organizačných zmenách alebo racionalizačných opatreniach dochádza k prechodu práv a povinností z pracovnoprávnych vzťahov na iného zamestnávateľa podľa tohto zákona.

  (5) Odstupné vypláca zamestnávateľ po skončení pracovného pomeru v najbližšom výplatnom termíne určenom u zamestnávateľa na výplatu mzdy, ak sa zamestnávateľ nedohodne s uvoľňovaným zamestnancom na výplate odstupného inak.

  (6) (6) Pri prvom skončení pracovného pomeru po nadobudnutí nároku na predčasný starobný dôchodok, starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ak pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť je viac ako 70 %, patrí zamestnancovi odchodné najmenej v sume jeho priemerného mesačného zárobku podľa § 134, ak požiada o poskytnutie uvedeného dôchodku pred skončením pracovného pomeru alebo bezprostredne po jeho skončení.

  boysy je offline (nepripojený) boysy

  boysy
  je mi jasné, že ak sa so zamestnávateľom dohodnem na ukončení PP dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ZP písm. 1 odst. a resp. b mi odstupné jednoznačne patrí, ale čo ak mi ho nebude cieť alebo môcť vyplatiť? Čo v takom prípade? Nemám dohodu podpísať a trvať na vyplatení odstupného?

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  boysy Pozri príspevok
  je mi jasné, že ak sa so zamestnávateľom dohodnem na ukončení PP dohodou z dôvodov uvedených v § 63 ZP písm. 1 odst. a resp. b mi odstupné jednoznačne patrí, ale čo ak mi ho nebude cieť alebo môcť vyplatiť? Čo v takom prípade? Nemám dohodu podpísať a trvať na vyplatení odstupného?
  Predsa, ak tú dohodu podpíšeš, budete súhlasiť s určitým dátumom odchodu, teda skôr, ako by uplynula VD , nárok na odstupné ostane zachovaný, tak ako je uvedené v § 76.

  boysy je offline (nepripojený) boysy

  boysy
  neviem či sa chápeme, ale ja by som nemala mať žiadnu výpovednú dobu, nejde o klasickú výpoveď s výpovednou lehotou. On ma chce prepustiť k 31.1.2009 bez akejkoľvek VL pretože to nemá byť výpoveď ako taká. Tým pádom mi nechce platiť odstupné len mzdu za min. mesiac. Je to vôbec možné.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  boysy Pozri príspevok
  neviem či sa chápeme, ale ja by som nemala mať žiadnu výpovednú dobu, nejde o klasickú výpoveď s výpovednou lehotou. On ma chce prepustiť k 31.1.2009 bez akejkoľvek VL pretože to nemá byť výpoveď ako taká. Tým pádom mi nechce platiť odstupné len mzdu za min. mesiac. Je to vôbec možné.
  A čo to bude, ak nie výpoveď? Veď v príspevku si písala, že ruší prevádzku, ak ju ruší, z jeho strany skončí PP s Tebou výpoveďou, resp. dohodou z tých istých príčin, ináč postupovať ani nemôže.
  Naposledy upravil Tweety : 27.01.09 at 10:18 Dôvod: gram.

  boysy je offline (nepripojený) boysy

  boysy
  Ano, tak ako som napísala, on ruší prevádzku, preto ma aj chce prepustiť, takže predpokladám, že bude musieť uviesť dôvod §63 ZP hoci to bude forma dohody z tých istých príčin. Takže aj tak mám nárok na odstupné a mám aj nárok sa ho dožadovať hoci mi ho nebude chcieť vyplatiť? Bližšie info ti poskytnem, keď budem mať v ruke papier a uvidím, čo uviedol. Zatiaľ ti aj tak pekne ďakujem.

  Tweety je offline (nepripojený) Tweety

  Tweety
  boysy Pozri príspevok
  Ano, tak ako som napísala, on ruší prevádzku, preto ma aj chce prepustiť, takže predpokladám, že bude musieť uviesť dôvod §63 ZP hoci to bude forma dohody z tých istých príčin. Takže aj tak mám nárok na odstupné a mám aj nárok sa ho dožadovať hoci mi ho nebude chcieť vyplatiť? Bližšie info ti poskytnem, keď budem mať v ruke papier a uvidím, čo uviedol. Zatiaľ ti aj tak pekne ďakujem.
  Áno, máš, už som to vo svojich príspevkoch, aj priamo v citácii § 76 uviedla.

  LUBY je offline (nepripojený) LUBY

  konateľka LUBY
  Keď zamestnávateľ ruší miesto z org. dôvodov, môže na to použiť ukončenie PP formou dohody trebárs hneď a dať 2 mesačné odstupné? Keby dal výpoveď s dvojmesačnou lehotou a k tomu 2 mes. odstupné, to by bolo pre zamestnanca výhodnejšie, nie? Je zamestnanec povinný prijať ukončenie PP z org. dôvodov formou dohody?

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  LUBY Pozri príspevok
  Keď zamestnávateľ ruší miesto z org. dôvodov, môže na to použiť ukončenie PP formou dohody trebárs hneď a dať 2 mesačné odstupné?
  áno, môže. Dokonca je to aj bežná prax ponúknuť najprv dohodu. Ak zamestnanec neprijme, podá sa výpoveď.

  LUBY Pozri príspevok
  Keby dal výpoveď s dvojmesačnou lehotou a k tomu 2 mes. odstupné, to by bolo pre zamestnanca výhodnejšie, nie?
  áno, bolo.

  LUBY Pozri príspevok
  Je zamestnanec povinný prijať ukončenie PP z org. dôvodov formou dohody?
  nie nemusí. Dohoda je súhlas 2 zmluvných strán. Ak jedna nesúhlasí, k dohode nedôjde.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.