Zavrieť

Porady

Prepis domu darovacou zmluvou

Moji rodičia žijú sami v rodinnom dome, ktorý postavili rodičia mojej matky, už 29rokov. Starí rodičia si kúpili dom v inej obci, odsťahovali sa tam bývať a mojich rodičov nechali bývať samých, dom však nikdy na nich neprepísali. Dnes už žije iba stará mama, ktorej už však pamäť takmer vôbec neslúži a tak je zrejmé, že dom, v ktorom bývajú moji rodičia, už nikdy nevysporiada. No dom, v ktorom stará mama žije, už prepísala darovacou zmluvou na jednu z dcér, ktorá sa o ňu stará. To by bolo v poriadku, lenže teraz rodičia žijú v neistote, či nemôže stará mama prepísať aj dom, kde žijú, na niekoho iného. O dom sa starajú celé roky sami bez akejkoľvek pomoci od ostatných, trvalé bydlisko tam majú iba oni a ja (ich dcéra). Majú vôbec nejaké právo na dom? Je možnosť, že stará mama daruje dom niekomu inému? Môže sa tak stať bez ich vedomia? Vopred ďakujem.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  geronimo13 je offline (nepripojený) geronimo13

  geronimo13
  V prvom rade je dôležité, kto je vlastníkom toho domu, kde žijete to je potrebné zistiť na liste vlastníctva ...

  Ako píšete, starí rodičia sa síce odsťahovali (kúpili si dom v inej obci), ale vlastníctvo im zostalo naďalej; ďalej je dôležité, čo sa udialo po smrti starého otca, kto bol dedičom predmetného rodinného domu a pozemkov?

  A je tu aj možnosť, že rodinný dom stojí na pozemkoch, ktoré sú nevysporiadané, t.z. že existujú "E" listy vlastníctva na pozemky na ktorých stojí rodinný dom ... v takom prípade, ak rodičia žijú v rodinnom dome už 29 rokov, je tu aj možnosť vydržania ...

  Napísali ste veľmi málo informácií a tieto chýbajúce informácií sú potrebné na akúkoľvek presnú odbornú radu. Takže najprv je potrebné napísať, či rodinný dom je zapísaný v katastri nehnuteľností na "C" liste vlastníctva a kto je jeho vlastníkom alebo spoluvlastníkom. Ak je vlastníkom len stará mama v podiele 1/1 (čo je podľa mňa veľmi nepravdepodobné) tak ako "výlučný vlastník" si môže rodinný dom darovať, predať alebo inak scudziť vlastne komukoľvek aj bez vedomia rodičov.
  Pozemok, na ktorom sa nachádza dom, nie je vysporiadaný. Sme informovaní o tom, že dokým sa pozemok nevysporiada, dom sa nedá predať ani nič podobné. To samozrejme ani nemáme v pláne. Na výpise listu vlastníctva v časti B: "Vlastníci a iné oprávnené osoby" sú ako vlastníci stále obaja starí rodičia, aj keď starý otec už nežije. Dom sa nachádza na parcele, ktorej vlastníkmi je veľké množstvo ľudí. Na výpise z katastra nehnuteľností je, že je to PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: Zastavné plochy a nádvoria, spôsob využívania pozemku: 13100- Pozemky, na ktorých sú postavené bytové budovy označené súpisným číslom, Umiestnenie pozemku: 1- Pozemok umiestnený v zastavanom území obce, Právny vzťah: 7- Neusporiadaný vlastnícky vzťah k pozemku (pozemkom).

  geronimo13 je offline (nepripojený) geronimo13

  geronimo13
  takzetak85 Pozri príspevok
  Pozemok, na ktorom sa nachádza dom, nie je vysporiadaný. Sme informovaní o tom, že dokým sa pozemok nevysporiada, dom sa nedá predať ani nič podobné. To samozrejme ani nemáme v pláne. Na výpise listu vlastníctva v časti B: "Vlastníci a iné oprávnené osoby" sú ako vlastníci stále obaja starí rodičia, aj keď starý otec už nežije. Dom sa nachádza na parcele, ktorej vlastníkmi je veľké množstvo ľudí. Na výpise z katastra nehnuteľností je, že je to PARCELA registra "C" evidovaná na katastrálnej mape, druh pozemku: Zastavné plochy a nádvoria, spôsob využívania pozemku: 13100- Pozemky, na ktorých sú postavené bytové budovy označené súpisným číslom, Umiestnenie pozemku: 1- Pozemok umiestnený v zastavanom území obce, Právny vzťah: 7- Neusporiadaný vlastnícky vzťah k pozemku (pozemkom).
  Z toho čo ste napísali, že dom sa nachádza na parcele registra "C" a ktorej vlastníkmi je veľké množstvo ľudí, t.z. že pozemok má "C" list vlastníctva a teda je vysporiadaný a druhá vec, naozaj nevidím právny dôvod, prečo by sa nemohol predať alebo darovať rodinný dom aj bez pozemku. Druhá vec je, že kto by mal záujem o nadobudnutie takého rodinného domu bez pozemku.
  Pozemok pod rodinným domom je v podielovom spoluvlastníctve viacerých ľudí a Vám zostáva buď uzatvoriť so všetkými týmito ľuďmi kúpnu zmluvu a odkúpiť od nich ich spoluvlastnícke podiely na pozemku alebo získať pozemok vydržaním formou notárskej zápisnice (§63 Notárskeho poriadku), avšak na to podľa zákona okrem iného potrebujete vyjadrenie - súhlas osôb, ktorým posledný zápis v katastri nehnuteľností preukazuje vlastnícke právo,... teda spoluvlastníkov uvedeného pozemku. Určite je najlepšie odkúpiť jednotlivé podiely od spoluvlastníkov buď naraz alebo postupne a takouto formou získať pozemok do vlastníctva.
  Ďalšia vecou je, že starý otec zomrel, určite prebehlo dedičské konanie a pravdepodobne sa "zabudlo" na jeho podiel v danom rodinnom dome. Bude potrebné prejednať tento novoobjavený majetok. Treba si podať žiadosť na súd o prejednanie a treba priložiť doklady, napr. kedy starý otec zomrel, úmrtný list, kedy a kde prebehlo pôvodné dedičské konanie, či starý otec zanechal závet, výpisy z listov vlastníctva, kolok. Súd určí notára, ktorý dedičstvo prejedná a ak starý otec nezanechal závet a nikoho nevydedil, tak jeho podiel podľa § 473 ObZ v prvej skupine nadobúdajú manžel (stará mama) a jeho deti a to každý rovnakým dielom.

  Prepis domu darovacou zmluvou

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.