Zavrieť

Porady

odpisy k 31.1.2009 Daňový náklad?

Chcem Vás poprosiť o radu, mam firmu, ktorej likvidácia začala 2.2.2009. Robím účtovnú zavierku k 1.2.2009 a vyčíslujem aj odpisy z HM, ale nie som si istá, či tieto odpisy sú aj daňovými odpismi, nakoľko mi ich softver nezahrnul do základu dane. Vie mi niekto poradiť, prípadne ma naviesť priamo na §,ktorý to tak určuje?

Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  ZDP:

  (11) Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.

  (12) Pri vyradení hmotného majetku a nehmotného majetku odpisovaného podľa § 26 ods. 6 až 9 uplatní daňovník odpis vo výške pripadajúcej na počet celých mesiacov, počas ktorých daňovník majetok účtoval1) alebo majetok evidoval podľa § 6 ods. 11.

  (13) Daňovník, ktorý sa zrušuje bez likvidácie, 112) uplatní z vypočítaného ročného odpisu alikvotnú časť pripadajúcu na celé mesiace, počas ktorých daňovník majetok účtoval.1) Zvyšnú časť ročného odpisu prepočítaného na kalendárne mesiace uplatní právny nástupca zaniknutého daňovníka; zvyšná časť ročného odpisu sa uplatňuje už v mesiaci, v ktorom bol majetok zaevidovaný v majetku právneho nástupcu. Rovnako sa postupuje aj pri prevode správy majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku.

  Daskale je offline (nepripojený) Daskale

  Daskale
  Toto som čítala v zákone aj ja,ale ani teraz mudrejšia nie som. §26 ods. 6 až 9 sú lomy, modely,leasing a to sa ma netýka.
  A ani daňovník zrušený bez likvidácie,nakoľko právneho nástupcu nemáme, je to len čistá likvidácia.

  Takže odpoveď stále neviem..

  Je tu ešte niekto, kto by mi vedel priamo odpovedať,prosím?

  azla je offline (nepripojený) azla

  azla
  Nemala som takýto prípad, ale možno by som uvažovala takto:
  § 41
  Daňové priznanie a zdaňovacie obdobie
  (3) Ak sa daňovník zrušuje s likvidáciou, zdaňovacie obdobie, ktoré sa začalo pred vstupom daňovníka do likvidácie, končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie.

  Tvoje zdaňovacie obdobie je od 1.1.2009 do 1.2.2009.
  Daňovým výdavkom sú odpisy majetku podľa §27,28, o ktorom učtuješ k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia. (u Teba je to pri majetku, o ktorom učtuješ k 1.2.2009)

  (11) Odpis vo výške vypočítaného ročného odpisu z hmotného majetku podľa § 26 ods. 6 až 9, § 27 alebo § 28 účtovaného1) alebo evidovaného podľa § 6 ods. 11 k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia, okrem majetku vylúčeného z odpisovania, môže daňovník uplatniť k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia.
  Podľa môjho názoru splňaš podmienky na uznanie ročného daňového odpisu.

  Daskale je offline (nepripojený) Daskale

  Daskale
  Ďakujem Ti veľmi pekne, aj mne to tak vychádzalo.
  Len sa mi zdá trošku moc, lebo ak by som stihla likvidáciu do konca tohto roka, mohla by som takto uplatniť dvakrát daňový ročný odpisv kalendárnom roku.
  Takže, skúsim to ešte preskúmať...

  Pekný deň...

  odpisy k 31.1.2009 Daňový náklad?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.