Zavrieť

Porady

Zákon o rodine

korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

V roku 2010 vláda neuvažuje s úpravou súčasného znenia Zákona o rodine. Zaujímalo by ma, ako ho jednotlivci vnímajú, či majú k niečomu výhrady, v čom vidia veľké nedostatky, a čo im chýba v zákone.
A keďže každý nemá prístup k zákonodarstvu v iných vyspelých štátoch, a veľmi ani médiá nepodporujú túto oblasť v rámci osvety, privítala by som porovnania zákona na konkrétnych prípadoch z iných štátov. Verím, že táto téma zaujme.
Ďakujem.
Usporiadat
bobiku bobiku

bobiku je offline (nepripojený) bobiku

Samozrejme, že tento zákon 36/2005, má mnoho nedostatkov a bolo by treba ho novelizovať, ale myslím si, že toto je debata na dlhšie a nie sem na poradu. Nedostatky tohto zákona sa nedajú len tak ľahko napísať na pár riadkov. Určite je to ale zauijímavá téma hodná diskusie.
0 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
Flinstone Flinstone

Flinstone je offline (nepripojený) Flinstone

bobiku Pozri príspevok
Samozrejme, že tento zákon 36/2005, má mnoho nedostatkov a bolo by treba ho novelizovať, ale myslím si, že toto je debata na dlhšie a nie sem na poradu. Nedostatky tohto zákona sa nedajú len tak ľahko napísať na pár riadkov. Určite je to ale zauijímavá téma hodná diskusie.
kvalitný zákon asi nespraví 150 rozhádaných "odborníkov" keď mávajú podľa doporučení straníckych tričiek. To by musela byť vôľa bez politiky, KTO sa pričinil o nejaký kvalitne urobený zákon a taký sa nerodí zo dňa na deň. Kým sme na Slovenku tak stále bude platiť, že to čo urobila druhá strana nieje dosť dobré a to čo sme urobili MY je dokonalé. Či sa dá podľa neho reálne fungovať, je nepodstatné.
Takže ak aj vydajú nový zákon, bude potrebovať aspoň tristo noviel.
1 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

bobiku Pozri príspevok
Samozrejme, že tento zákon 36/2005, má mnoho nedostatkov a bolo by treba ho novelizovať, ale myslím si, že toto je debata na dlhšie a nie sem na poradu. Nedostatky tohto zákona sa nedajú len tak ľahko napísať na pár riadkov. Určite je to ale zauijímavá téma hodná diskusie.
Niektoré témy na porade obsahujú aj 600 príspevkov. A všetko je v poriadku.
Prečo by mala byť táto téma zakonzervovaná? Ja som nechcela počuť kritiku
stávajúcich zákonov, ale predovšetkým poukázať na to, čo v našom zákone chýba, a čo je v niektorých krajinách samozrejmosťou. Aby sa predchádzalo zbytočným traumám prenášajúcich sa na ďalšie generácie.

Táto téma je hodná diskusie v každom prípade. Táto stránka nemá supľovať parlament.
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

Mihál chystá kvetinové ministerstvo
Soňa Pacherová | 1. júla 2010 7:20


http://spravy.pravda.sk/mihal-chysta..._sk_domace_p12
"Všetky ním navrhované opatrenia môžu tvrdo doľahnúť na ľudí. Napriek tomu sa však nový minister mieni správať sociálne. Ako hovorí, prial by si vytvoriť "kvetinové" ministerstvo, kde sa občan v ťažkej sociálnej situácii dočká rovnako ústretového prístupu ako v "dobrej banke". Na konci volebného obdobia bude preto zaiste zaujímavé zhodnotiť, ako sa mu viaceré protichodné sľuby podarilo splniť."

.
Aby sa občan v ťažkej, ale i v normálnej životnej situácii dočkal ústretového prístupu ako ani nie v dobrej banke, ale podľa dobre uzákoneného civilného práva, museli by byť na Slovensku vytvorené potrebné zákony. Inak sa ani ministerstvo nemá o čo oprieť. Žiaľ ani 20 rokov po zmene spoločenského zriadenia.

Preto som otvorila túto tému, pretože ľudia majú iste svoje skúsenosti ako z nášho práva tak i z iných krajín. Či už blahé alebo neblahé.
Jedno je však isté, že zákon o rodine ako aj iné dotýkajúce sa každého občana, má nedostatky.

Takže, pán Mihál, prajem Vám aby ste uvili prekrásnu kyticu. Úprimne sa teším na zmeny, ktoré už mali byť dávno zakotvené v zákonoch.

(Rozdiely v zákonoch je možné porovnať v EÚ Prehľad členských štáto , nehovoriac o jednotlivých štátoch v USA a pod.
http://ec.europa.eu/civiljustice/index_sk.htm

http://ec.europa.eu/civiljustice/sitemap/sitemap_sk.htm
Belgicko
Bulharsko
Česká republika
Dánsko
Nemecko
Estónsko
ÍrskoGrécko
Španielsko
Francúzsko
Taliansko
Cyprus
Lotyšsko
Litva
Luxembursko
Mad'arsko
Malta
Holandsko
Rakúsko
Poľsko
Portugalsko
Rumunsko
Slovinsko
Slovensko
Fínsko
Švédsko
Spojené kráľovstvo
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

Flinstone Pozri príspevok
kvalitný zákon asi nespraví 150 rozhádaných "odborníkov" keď mávajú podľa doporučení straníckych tričiek. To by musela byť vôľa bez politiky, KTO sa pričinil o nejaký kvalitne urobený zákon a taký sa nerodí zo dňa na deň. Kým sme na Slovenku tak stále bude platiť, že to čo urobila druhá strana nieje dosť dobré a to čo sme urobili MY je dokonalé. Či sa dá podľa neho reálne fungovať, je nepodstatné.
Takže ak aj vydajú nový zákon, bude potrebovať aspoň tristo noviel.
Ľudia by si mali uvedomiť, že pokiaľ budú podporovať, resp. súhlasiť s názorom, aký sa tu prezentuje, tak dovtedy sa veci nepohnú. Netreba poukazovať na činnosť a počet poslancov v parlamente, to nie zdôvodniteľné.
Takýmto prístupom sa iba súhlasí s ich prácou a prístupom k nej. Sú platení z daní občanov a pracujú pre občanov.
Stačí sa pozrieť čo dokázali presadiť občianske združenia. Na ich základe vznikli nové úpravy. Keď je nedostatok v zákone, nech sa novelizuje aj ikskrát.
Ide o spravodlivosť. Aj keby išlo o jedného človeka. Ja poukazujem nato, že tieto právne úpravy v Európe existujú, tak prečo u nás nie? Nebudem konkrétna. Vedia o tom právnici, sociálni pracovníci, ja tomu jednoducho nerozumiem.
0 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

http://peniaze.pravda.sk/dochodok/cl...lostnu-penziu/
Prečo rozvedená žena nemá nárok na pozostalostnú penziu?

04.02.2015 07:41
"Prečo je zákon nastavený tak, že žena nemá nárok na pozostalostný dôchodok po svojom exmanželovi? Ja som sa po vyše dvadsiatich rokoch rozviedla so svojim agresívnym manželom a alkoholikom. Veľa som si toho vytrpela. Nie je možné posudzovať isté prípady individuálne? Čitateľka
.
Nárok na dôchodkové dávky a ich výplatu sa posudzuje individuálne v súlade so zákonom o sociálnom poistení.

Podľa tohto zákona má nárok na vdovský dôchodok len vdova po manželovi, pričom sa neprihliada na skutočnosť, či manželia žili, alebo nežili v spoločnej domácnosti. Rozvedenej žene vdovský dôchodok nepatrí.

Odpovedal: Peter Višváder, riaditeľ komunikačného odboru Sociálnej poisťovne"
.
V SRo bola raz debata o na túto tému. Bolo by naozaj vhodné, aby verejnosť mala aspoň nejakú predstavu, ako to to majú zariadené iné štáty. Napr. v Kalifornii exmanželka dostáva peniaze od manžela za každý spoločne prežitý rok. Zrejme určené súdom, dôvody rozvodu a pod.
Domievam sa, že by to bolo spravodlivé, zvlášť v niektorých prípadoch, ak už nie celoplošne.
.
Čo sa týka dôchodku po expartnerovi zo socpoist, tam sa nebudú ponáhľať s nejakou novelizáciou, vznikol by ďalší odtok financií.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Vdovské a vdovecké dôchodky sú nezásluhové, nemali by sa vyplácať vôbec.
Pred pár rokmi to aj navrhol slovenský zväz dôchodcov. Dôvodil tým, že v Európe sa v niektorých krajinách vplácajú len prvé roky po smrti na preklenutie situácie.

Faktom je, že každý si sporí na svoj dôchodok. Prečo by mali práve vydaté ženy, ktoré nemuseli napr. výdavky na byt platiť len zo svojho príjmu, teda si skôr mohli šetriť, dostávať aj po smrti manžela časť jeho dôchodku? Dokonca si môžu vybrať, či brať z vdovského alebo zo svojho polovicu a ten druhý celý ..

Platí sa to zo spoločnej kasy, doplácajú na to všetci ostatní.
2 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

Je to na diskusiu. Ale stále v spoločnosti dochádza ku diskriminácii.
Neviem posúdiť, či je dnes menej alebo viac dvojkariérových manželstiev ako predtým. Pretože mnoho žien obetovalo svoj čas v prospech kariéry manžela a nikto ju finančne neodmení za starostlivosť o domácnosť a rozvoj a výchovu detí na svoj úkor.

Nakoniec to rieši aj http://ec.europa.eu/news/justice/140228_sk.htm
"Európsky deň rovnosti v odmeňovaní už druhý rok po sebe pripadá na posledný februárový deň, čo ukazuje na skutočnosť, že vzhľadom na výrazný rozdiel v odmene za prácu ženy skutočne pracujú prvé 2 mesiace v roku zadarmo.
Priemerný rozdiel v príjmoch sa v posledných rokoch takmer vôbec nezmenil a v Európe naďalej dosahuje približne 16 %."
Ďakujem pekne.
Niektoré zdroje uvádzajú oveľa väčšiu finančnú priepasť. A tu vidím možnosť určitej kompenzácie partnerov v manželstvách.

Tvoj argument platby za byt neviem či obstojí. Ak sa žena ocitne v manželskom zväzku a vybuduje sa rodina, je samozrejnmé, že sa rodina neuskromní z logických dôvodov s malometrážnym bytom, ako keby žila žena sama.

Neviem z akej analýzy vychádzal Slov. zväz dôchodcov, ale viem iba ako je to v Rakúsku podnes. Slovenka vydatá za Rakúšana (vek rovnaký) prišla smrťou o manžela po dvoch rokoch spolužitia. Roky dostáva po ňom penziu vyššiu ako tu svoju, jej dôchodok predstavuje dvojnásobnú priemernú penziu na Slovensku.
Možno majú Rakúšania limit a spadá pre nich do nízkopríjmovej skupiny. Takže predpokladám, že to nie je iba na preklenutie. Ak je žena mladšia, tak má šancu na nový začiatok, ale v staršom veku, je to pre mnohé ženy finančná záchrana. Už sa nemajú o koho oprieť.

Okrem toho je síce fajn, že zákon myslí aj na podporu detí rodičov, ale ako sa zarátavajú do výpočtu dôchodku matkám roky strávané na materskej dovolenke? A tu je kameň úrazu. Na to štát vôbec nemyslí, pritom je predovšetkým na žene, ako aj svojou pôrodnosťou podporí vlastný štát. Ide hlavne o viac ako štandardne veľké rodiny, ale aj o počtom detí na normálne rodiny.
0 0
Mária27 Mária27

Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

Rozvedená žena s deťmi to má asi ťažšie ako vydatá, ktorej manžel zarába.
Nezásluhovosť pozostalostných dôchodkov sa zdôrazuje dosť často. Napr. z rozpravy z parlamentu: ... poberatelia pozostalostných dôchodkov, teda vdovského dôchodku, vdoveckého a sirotského dôchodku ako ja poberateľky dôchodku manželky, sú osobitnou skupinou poberateľov dôchodkov, ktorá neparticipuje na forme zdrojov sociálneho systému ...

Čo sa týka rakúskych dôchodkov, vid prílohu z r. 2011
2 0
korela korela

korela je offline (nepripojený) korela

Aj pri rozvedenej manželke predsa zarába rozvedený exmanžel. Na deti od neho dostáva výživné. Aké, to je vec súdov a zákonov. Mnohokrát, žiaľ, táto strana ťahá za kratší koniec.

Čo sa povie všetko v našom parlamente, nie je z môjho pohľadu hodnoverné, čiže niektoré názory ani neberiem do úvahy. Ak to majú v pláne urobiť, jednoducho idú ešte zbierať peniaze kde sa ešte dá. To je môj názor. Pokladám to za nespravodlivé, ja tu neriešim teraz seba, ale systém ako celok.

Ešte pripomeniem, že matka počas materskej prichádza o prax, následne dostáva nižší plat po nástupe do zamestnania a aj tak ho budú mať ženy vždy nižšie zatiaľ. Pri vymieravaní dôchodku za roky čo bola doma s deťmi, je oproti partnerovi zasa znevýhodnená. Je tu stále diskriminácia vydatých matiek, a tie z riadne fungujúcich rodín, čo mali viac ako 4 deti až 7 napr., taká matka dostane aký dôchodok, resp. dostala? V predchádzajúcom dôchodkovom systéme sa dôchodok rátal z úplne iného obdobia, takáto žena to mohla ešte ako-tak mzdovo dobehnúť. Ale situácia sa nečakane zmenila.

Podľa mňa žena na manželovom dôchodku participuje v každom prípade.
Keď urobil Kaník reformu, mal ju rozpracovať postupne napr. po dekádach a nie s nenávisťou k určitej skupine ľudí urobiť jednu hrubú čiaru. Vstúpil do politiky tesne po škole, dá sa povedať bez akejkoľvek praxe.

Toto je asi tá posledná vec, na čo by mal štát začať siahať, je to nespravodlivé. Ak zostane žiť človek sám v dôchodku, je to rovnako ťažké.
Keby v parlamente sedelo viac žien, a keby poslanci dostávali plat ako bežní ľudia, zrejme by celé zákonadarstvo vyzeralo inak a bolo by dôslednejšie aj vzhľadom na patriorizmus. Zrejme by sa tak nerozhadzovali peniaze. Nakoniec, čo dnes znamená výška poslaneckého platu? Tiež drobné.Okrem ešte nedávno Rosovej. Nedokážu si cez to všetko uvedomiť, z čoho žijú ľudia, platia poplatky, a akú majú výživu, následne sa im znižuje životná úroveň kvôli stúpajúcim nákladom na lieky atď.
Na platy poslancov sa zbiera celý národ. To by si mali uvedomiť rovnako, ako aj štátna správa.
Aj na zlaté padáky. Tam treba zamieriť pozornosť. Nie na žobrákov.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Mňa by zaujímalo, kto je zapísaný ako rodičia u dieťaťa z hniezda záchrany.
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Ďalej by ma zaujímalo, či takíto ľuia nemajú právo založiť si rodinu?
http://spravy.pravda.sk/svet/clanok/...etie-pohlavie/
0 0
marjankaj marjankaj

marjankaj je offline (nepripojený) marjankaj

I am a man
Zákon o rodine

§ 90
Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným vyhlásením oboch rodičov.

§ 91
(1) Za otca sa považuje muž, ktorého otcovstvo bolo určené súhlasným vyhlásením rodičov.
(2) Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom.
(3) Maloletý rodič môže urobiť súhlasné vyhlásenie iba pred súdom.
--------------------------------
Teda rodičia sa môžu dohodnúť a za otca určiť iného muža? Napríklad Bila Gatesa?

Kto sú to rodičia? Jeden je istý a druhý je kto?
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať