Zavrieť

Porady

prechod z JÚ na evidenciu paušálnych výdavkov

Dobrý deň prajem!
Chcel by som sa spýtať nasledovné:

V predošlom roku v mesiaci august som začal svoju živnosť a dané účtovné obdobie som uzavrel v režime jednoduchého účtovníctva (nebol som platcom DPH). Ako mám pri prechode účtovania z JÚ na evidenciu paušálnych výdavkov postupovať s účtovnými položkami používanými v JÚ (napr. skladové zásoby, krátkodobý majetok, ceniny atď.,)?

Ďakujem za odpoveď.

L.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  slavka124 je offline (nepripojený) slavka124

  začiatočníčka v jú slavka124
  spočítaj si príjmy a ztoho si vypočítaj 40% a to budú tvoje výdavky. buď si vedieš účtovníctvo alebo si dáš paušálne výdavky.
  buď- alebo. nemôžeš viesť aj účtovnictvo aj si dať paušálne výdavky

  lagoon je offline (nepripojený) lagoon

  lagoon
  Ďakujem za odpoveď, ale asi som zle sformuloval otázku:

  ako ďalej pri paušálnych výdavkoch so skladovými zásobami, ktoré ostali ešte z JÚ?

  L.

  ego.mc je offline (nepripojený) ego.mc

  ? ego.mc
  Píše sa o tom v ZoDP:
  § 17
  Základ dane v zdaňovacom období, v ktorom dochádza k zrušeniu daňovníka s likvidáciou (§ 41 ods. 3) alebo v ktorom bol na daňovníka vyhlásený konkurz (§ 41 ods. 5), alebo v ktorom dochádza k skončeniu podnikania daňovníka (§ 6) alebo k skončeniu inej samostatnej zárobkovej činnosti, alebo prenájmu (§ 6), upraví daňovník, ktorý
  a) účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ktorý vedie evidenciu podľa § 6 ods. 11 alebo 14, o cenu nespotrebovaných zásob, zostatky vytvorených rezerv podľa § 20 ods. 9 písm. b), d) a e) a opravných položiek k nadobudnutému majetku, výšku záväzkov, ktorých úhrada sa považuje za daňový výdavok podľa § 19, a výšku pohľadávok, ktorých inkaso sa považuje za zdaniteľný príjem, okrem pohľadávok uvedených v § 19 ods. 2 písm. h) prvom až piatom bode a písm. i) a o pomernú výšku nájomného, ktorá pripadá na príslušné zdaňovacie obdobie alebo jeho časť; pri ďalšom predaji nespotrebovaných zásob sa zahrnie do základu dane iba rozdiel, o ktorý prevyšuje cena, za ktorú boli nespotrebované zásoby predané, cenu nespotrebovaných zásob už zahrnutých do základu dane,

  Inými slovami: V uzávierkových operáciách za rok 2009 (ak tým "predošlým rokom" myslíš rok 2009) dáš do POZD hodnotu zásob a pohľadávok, do VOZD hodnotu záväzkov.
  Čo sa týka krátkodobého majetku - ak je už používaný (nemáš ho v zásobách materiálu) a cenín, tie ZD neovplyvňujú.

  prechod z JÚ na evidenciu paušálnych výdavkov

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.