Zavrieť

Porady

Poradenstvo pre ubytovateľov alebo poradňa

Ubytovanie v súkromí – v režime živnostenského zákona alebo bez živnostenského oprávnenia?
V septembri 2007 nadobudol účinnosť zákon SNR c. 215/2007 o správe daní a poplatkov, ktorý spoločne so zákonom živnostenským v určitých paragrafoch pojednáva o nájme bytových a nebytových priestorov.

Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá vlastní nehnuteľnosť má právo ju prenajať iným osobám na ľubovoľný čas, pričom takto charakterizovaná činnosť nemá ešte zo zákona charakter podnikateľskej činnosti, s ktorou náš právny poriadok viaže určité podmienky a povinnosti, predovšetkým povinnosť vopred získať oprávnenie na podnikanie. Rozhodujúce je i to , či budete prenajímateľovi súčasne popri prenájme poskytovať aj iné ako základné služby. Taká činnosť má charakter podnikateľskej činnosti na vykonanie ktorej, je potrebné živnostenské oprávnenie.

Základné služby sú: dodávka tepla a teplej úžitkovej vody, elektrickej energie, plynu. Odvoz tuhého komunálneho odpadu, odvod odpadovej vody alebo odvoz splaškov, kominárske služby, upratovanie spoločných priestorov.

Za základné služby nemožno považovať služby: upratovanie prenajatých priestorov, poskytovanie lôžkovej bielizne, osušiek, poskytovanie spotrebných predmetov ako sú napr.: TV, rádio, chladnička, nábytok, kuchynský riad, sauny, atď.

Z uvedeného vyplýva, že poskytovanie prechodného ubytovania – ubytovacích služieb, ubytovanie v súkromí je živnosťou a na jej vykonávanie je potrebný živnostenský list., a preto poskytovanie prechodného ubytovania – ubytovacích služieb/ubytovanie v súkromí/ je živnosťou a na jej vykonanie je potrebný živnostenský list.

VIac na stránkach venovaným ubytovateľom a chatárom.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!

  Poradenstvo pre ubytovateľov alebo poradňa

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.