Zavrieť

Porady

Téma je uzavretá.
Usporiadať podľa času

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

veronikasad
kitty-fox Pozri príspevok
Presnejšie či je zamestnávateľ povinný dať dovolenku a koľko dní? Ďakujem
Pýtaš sa na dovolenku za rok 2011,. na ktorú ti ešte nevznikol nárok ?

Stanislav 1975 je offline (nepripojený) Stanislav 1975

Stanislav 1975
kitty-fox Pozri príspevok
Presnejšie či je zamestnávateľ povinný dať dovolenku a koľko dní? Ďakujem
Neviem, volakedy, keď som sa ja ženil( pred 10 rokmi), bol 1 deň , ale bez náhrady mzdy...

Stanislav 1975 je offline (nepripojený) Stanislav 1975

Stanislav 1975
veronikasad Pozri príspevok
Pýtaš sa na dovolenku za rok 2011,. na ktorú ti ešte nevznikol nárok ?
Veronika, ona asi nemyslí, normálnu dovolenku ktorú si može zobrať tak či tak- jej asi ide o to, či má nejaký nárok na nejaké voľno-aspoň ja som to tak pochopil...

Zoltán Kovács je offline (nepripojený) Zoltán Kovács

človek, príliš dôverčivý, a niekedy aj idealista, ktorý verí v dobro človeka ...viac Zoltán Kovács
buchač Pozri príspevok
Ale iné by bolo , keď sa jedná o ...

§ 141 ZP odst. 2. písm.e
svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe
A pokračovanie tebou citovaného odstavca e)

a pracovné voľno bez náhrady mzdy sa poskytne na účasť na svadbe dieťaťa a rodiča zamestnanca,

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
Či tak , či onak ...nie som síce personalista , ale jedno viem určite .
Že nárok je podmienený určitými skutočnosťami ...či svadba , pohreb , narodenie dieťaťa ...a bohvie , čo ešte ...
Mne je už jedno ...ja mám 360 dní dovolenky a 5 dní náhradného voľna už pár rokov ...

No neodpustím si :
Presnejšie či je zamestnávateľ povinný dať dovolenku a koľko dní? Ďakujem
Na blbú / neúplnú / otázku ....blbá / neúplná / odpoveď...

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

veronikasad
kitty-fox Pozri príspevok
Ďakujem za odpovede uz v tom mam jasno
na akú dovolenku si sa vlastne pýtala ? Nech v tom majú jasno aj poraďáci ...
Chcela som len vlastne vedieť či mám nárok na nejaké voľno pred svadbou, lebo som počula že zamestnávateľ ti musí dať dovolenku alebo voľno a kadečo iné, lebo mne ani snúbencovi nechcú dať dovolenku..tak preto som sa pýtala

Melnick je offline (nepripojený) Melnick

človek čo opustil Poradu. Melnick
Ale, ale,moji milí poraďáci, kitty - fox má pred sebou "SVOJ" deň a Vy ju div,že neukameňujete. A pritom stačí tak málo ........

Zákonník práce považuje isté životné situácie za také, počas ktorých má zamestnancom ako aj ich rodinným

príslušníkom náležať uvoľnenie spod plnenia pracovných povinností. Pokiaľ sa zamestnankyňa vydáva, je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnankyni pracovné voľno. Dĺžka pracovného voľna je jeden deň a viaže sa na účasť na svadbe, teda ak sa zamestnankyňa vydáva v sobotu a tento deň nie je jej pracovným dňom, tak jej nárok na pracovné voľno nevznikne. Nárok na pracovné voľno majú obidvaja partneri, ktorí uzatvárajú manželstvo. Zamestnanci, ktorí sa zúčastňujú na vlastnej svadbe, majú nárok na pracovné voľno s náhradou mzdy. Výška

náhrady mzdy v súvislosti s pracovným voľnom sa spravuje rovnakým režimom ako náhrada mzdy pri čerpaní dovolenky – čiže je vo výške priemerného zárobku zamestnanca.

Nárok na pracovné voľno na jeden deň majú aj rodinní príslušníci zamestnanca, ktorý sa vydáva, prípadne žení. Pôjde však len o rodičov, prípadne deti zamestnanca, ktorý má svadbu. Pracovné voľno sa opäť viaže na účasť na svadbe. Pokiaľ sa chcú na svadbe počas pracovného dňa zúčastniť súrodenci zamestnanca alebo ďalší vzdialenejší príbuzní zamestnanca, tak tí si musia zobrať dovolenku, Zákonník práce im negarantuje žiadne právo na pracovné voľno, a to ani bez náhrady mzdy

.

Rovnako je potrebné poznamenať, že Zákonník práce nepriznáva zamestnancom žiadne právo na pracovné voľno, prípadne osobitný režim pre čerpanie dovolenky v súvislosti s prípravami

na vlastnú svadbu. Pokiaľ by zamestnanci chceli čerpať dovolenku v súvislosti s prípravou na vlastnú svadbu, tak čerpanie dovolenky sa spravuje štandardnými ustanoveniami o dovolenke. Platí, že čerpanie dovolenky určuje vo všeobecnosti zamestnávateľ, avšak musí zohľadňovať oprávnené záujmy zamestnanca. Pokiaľ by teda zamestnanec v dostatočnom časovom predstihu oznámil zamestnávateľovi svoju požiadavku o dovolenku, nemal by zo strany zamestnávateľa vzniknúť problém pri poskytnutí primeraného času

na dovolenku. Odporúča sa však, aby takáto požiadavka na dovolenku, ako aj jej trvanie, boli oznámené a prediskutované so zamestnávateľom v dostatočnom časovom predstihu.


Nech Ti to v manželstve vyjde kitty - fox.

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

veronikasad
kitty-fox Pozri príspevok
Chcela som len vlastne vedieť či mám nárok na nejaké voľno pred svadbou, lebo som počula že zamestnávateľ ti musí dať dovolenku alebo voľno a kadečo iné, lebo mne ani snúbencovi nechcú dať dovolenku..tak preto som sa pýtala
Ak si pozrieš zákonník práce, zistíš že nemusí. Neviem kedy máš svadbu, ak ešte nebudeš mať odpracovaných 60 dní, nárok na dovolenku za kal. rok vám ešte nevzniká. A platený paragraf - len ak máš svadbu v pracovný deň.

Aj keď zamestnancovi ešte nevznikol nárok na dovolenku za kal. rok , väčšina zamestnávatelov v takýchto prípadoch vychádza zamestnancom v ústrety a dovolenku im poskytne

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
kitty-fox Pozri príspevok
Presnejšie či je zamestnávateľ povinný dať dovolenku a koľko dní? Ďakujem
Ahojte, chcela by som vediet ako je to s dovolenkou pred svadbou?

Hm , asi tak , ako po svadbe ....

Nie tá SVADBA je dôležitá , povedal by som že iné kritéria sú dôležitejšie ...
Odpracované ROKY ...hlavne

Zákonník práce rozoznáva niekoľko druhov dovolenky: dovolenka za kalendárny rok alebo jej pomerná časť, dovolenka za odpracované dni a dodatková dovolenka. Nárok na dovolenku za kalendárny rok vznikne zamestnancovi, ak vykonáva u toho istého zamestnávateľa prácu počas celého kalendárneho roka. Ak u neho nepracuje celý rok, ale pracuje dlhšie ako 60 dní, má nárok na pomernú časť dovolenky. Zákonník práce určuje výpočet pomernej časti dovolenky, ktorá sa odvíja od dĺžky trvania pracovného pomeru u zamestnávateľa. Za každý celý kalendárny mesiac nepretržitého trvania pracovného pomeru vznikne nárok na jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok.

Ak zamestnanec neodpracoval vo firme ani 60 dní, má nárok iba na dovolenku za odpracované dni. Za každých 21 odpracovaných dní jednu dvanástinu dovolenky za kalendárny rok. Za odpracovaný deň sa pritom považuje deň, keď zamestnanec odpracoval prevažnú časť svojej zmeny.

Koľko je minimum Minimálna dĺžka dovolenky je upravená v Zákonníku práce. Platí, že túto dovolenku musí zamestnávateľ rešpektovať bez ohľadu na to, či je v pracovnej zmluve alebo v organizačnom predpise uvedená iná, kratšia výmera dovolenky. Zamestnanec má nárok na minimálnu dovolenku vo výmere štyroch týždňov. Ak však pracuje aspoň 15 rokov, po dovŕšení 18. roku veku má nárok na dovolenku vo výmere minimálne piatich týždňov. Táto odpracovaná doba 15 rokov sa nevzťahuje na výkon práce u jedného zamestnávateľa, do tejto doby sa započítava aj práca pre iných zamestnávateľov, aj čas podnikania, prípravy na povolanie, ako aj skončené štúdium.

Zákonník práce upravuje iba minimálny nárok na dovolenku. Čas dovolenky však môže zamestnávateľ predĺžiť. Predĺženie dovolenky môže byť dohodnuté v pracovnej zmluve, v kolektívnej zmluve, prípadne vo vnútornom predpise. Nesmie však dôjsť k situácii, že zamestnanci pracujúci na rovnakej pozícii majú rôzne nároky na dovolenku. Ak sa tak stane, prípadná rozdielnosť v zaobchádzaní musí byť zdôvodnená. Najčastejšie sa uvádza náročnosť pracovnej pozície. Napríklad zamestnávatelia garantujú svojim manažérom nárok na dlhšiu dovolenku, pričom tento nárok je odôvodňovaný psychickou náročnosťou práce. Rovnako však aj tu platí, že manažéri na rovnakej úrovni majú mať rovnaký nárok na dovolenku.

Peniaze za dovolenku Medzi základné nároky zamestnanca patrí nárok na náhradu mzdy počas čerpania dovolenky. Náhrada mzdy pritom môže byť vyššia ako mzda dohodnutá v pracovnej zmluve, keďže tá sa vypočítava z priemerného zárobku dosiahnutého v predchádzajúcom kalendárnom štvrťroku. Ak teda boli zamestnancom vyplatené v predchádzajúcom štvrťroku odmeny, priemerný zárobok, čiže aj náhrada mzdy počas čerpania dovolenky bude vyššia, ako je dohodnutá mzda.

Na dodatkovú dovolenku, v rozsahu jedného týždňa nad rámec základnej dovolenky, vzniká nárok tým, ktorí vykonávajú povolanie špecifi kované v Zákonníku práce.

Ide o povolania, pri ktorých sa pracuje pod zemou pri ťažbe nerastov alebo pri razení tunelov a štôlní, a o povolania, pri ktorých sa vykonávajú zvlášť ťažké a zdraviu škodlivé činnosti (napríklad práca s karcinogénmi, práca s duševne chorými či chorými na AIDS v zdravotníctve a podobne.). Ak zamestnanec pracuje za týchto podmienok len časť kalendárneho roka, patrí mu za každých 21 takto odpracovaných dní jedna dvanástina dodatkovej dovolenky. Ale pozor! Za dodatkovú dovolenku nemožno poskytnúť náhradu mzdy, táto dovolenka sa musí vyčerpať, a to prednostne.

buchač je offline (nepripojený) buchač

Nedávaj otázky, na ktoré nechceš počuť odpoveď... ...viac buchač
kitty-fox Pozri príspevok
Presnejšie či je zamestnávateľ povinný dať dovolenku a koľko dní? Ďakujem
Ale iné by bolo , keď sa jedná o ...

§ 141 ZP odst. 2. písm.e
svadba; pracovné voľno s náhradou mzdy sa poskytne na jeden deň na účasť na vlastnej svadbe

Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.