Zavrieť

Porady

Evidencia na upsvar a max.zárobok na dohodu

Potrebujem poradiť, koľko môžem zarobiť na dohodu aby som nebola vyradená z evidencie od 01.01.2011 . Sú v tom nejaké zmeny v súvislosti so zmenou zrážkovej dane na daň preddavkovú pri výpočte mzdy dohodára ?
Tiež sa chcem opýtať či mi môže upsvar zraziť dávku v hmotnej núdzi a v akom prípade.

Ďakujem za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa bodov

  katka50 je offline (nepripojený) katka50

  katka50
  katka 23 Pozri príspevok
  Potrebujem poradiť, koľko môžem zarobiť na dohodu aby som nebola vyradená z evidencie od 01.01.2011 . Sú v tom nejaké zmeny v súvislosti so zmenou zrážkovej dane na daň preddavkovú pri výpočte mzdy dohodára ?
  Tiež sa chcem opýtať či mi môže upsvar zraziť dávku v hmotnej núdzi a v akom prípade.

  Ďakujem za odpoveď.

  uchádzač o zamestnanie je povinný vopred oznámiť úradu výkon zárobkovej činnosti a predpokladaný príjem zo zárobkovej činnosti, najneskôr v deň pred začiatkom vykonávania tejto činnosti a preukázať skutočnosti o výške mzdy alebo odmeny za uplynulý kalendárny mesiac v termíne podľa § 34 ods. 5.<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-comfficeffice" /><o:p></o:p>
  <o:p> </o:p>

  Aby Ťa nevyradili z evidencie na Úrade práce Tvoja mesačná odmena z dohody o vykonaní práce nesmie presiahnuť 136,52 €. Pozri si priložený link
  http://www.upsvar.sk/sluzby-zamestnanosti/aktuality/zmena-povinnosti-uchadzaca-o-zamestnanie-ktory-vykonava-zarobkovu-cinnost.html?page_id=13504

  Dávky v hmotnej núdzi –
  Za príjem podľa zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi sa nepovažuje:
  -
  25% z príjmu zo závislej činnosti osôb,
  -
  25% zo starobného dôchodku a z predčasného starobného dôchodku, dôchodcovi, ktorý získal obdobie dôchodkového poistenia viac ako 25 rokov sa táto suma zvyšuje o 1% priznaného starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku za každý ďalší rok dôchodkového poistenia získaného po 25. roku dôchodkového poistenia,
  -
  25% z materského,
  -
  25% z invalidného dôchodku,
  -
  25% zo sociálneho dôchodku priznaného z dôvodu invalidity,
  -
  25% zo sirotského dôchodku,
  -
  25% vdovského alebo vdoveckého dôchodku, ak vdova alebo vdovec dovŕšil dôchodkový vek,
  -
  prídavok na dieťa a príplatok k prídavku na dieťa podľa osobitného predpisu alebo dávka toho istého druhu vyplatená v členskom štáte Európskej únie, v štáte, ktorý je zmluvnou stranou
  Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo vo Švajčiarskej konfederácii najviac vo výške prídavku na dieťa ustanovenej osobitným predpisom,
  -
  nevyhnutná okamžitá pomoc poskytnutá obcou podľa zákona o obecnom zriadení,
  -
  príjem z príležitostných činností, náhodné a jednorazové príjmy a príjmy získané na základe dohody o vykonaní práce do výšky 2-násobku životného minima získané za 12 mesiacov

  Životné minimum platné v súčastnosti je 185,38 €. Čiže ak na dohodu o vykonaní práce za 12 mesiacov nepresiahneš 2-násobok ŽM t.j. 370,76 € tak sa Ti dávky v hmotnej núdzi nebudú krátiť o tento príjem.

  Pozri si aj toto
  http://www.upsvar.sk/socialne-veci-a-rodina/hmotna-nudza/davka-a-prispevky-v-hmotnej-nudzi.html?page_id=226

  Hlasovalo 6 pouzivatelov

  Užitočné (6)
  blondy, drobeceva, katka 23, Lubaba, ewita888, Timka1
  6

  Evidencia na upsvar a max.zárobok na dohodu

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.