Zavrieť

Porady

nárok na vdovský dôchodok

Prosím Vás o radu
Vdova vo veku 50 rokov poberá vdovský dochodok po manželovi a sirotský dochodok. Syn má 18 rokov a tento rok ukončí školu. Na sirotský dochodok už nebude mať nárok ale chcele by som vedieť či aj vdova príde o vdovský dochodok alebo jej ostane?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  ondrejvla je offline (nepripojený) ondrejvla

  Podstatné, že zatiaľ to viem... Ale zajtra už možno bude inak. ...viac ondrejvla
  Aďa D, pozri si zákon 461/2003 Zz v znení neskorších predpisov, prípadne pozri na stránku, pripájam link :
  http://www.porada.sk/showthread.php?...+d%F4chodok%2A

  evina je offline (nepripojený) evina

  evina
  Aďa D
  Prosím Vás o radu
  Vdova vo veku 50 rokov poberá vdovský dochodok po manželovi a sirotský dochodok. Syn má 18 rokov a tento rok ukončí školu. Na sirotský dochodok už nebude mať nárok ale chcele by som vedieť či aj vdova príde o vdovský dochodok alebo jej ostane?
  Zákon č,
  461/2003 v znení neskorších predpisov paragraf 74:

  Podmienky nároku na vdovský dôchodok a nároku na vdovecký dôchodok
  1/ Vdova má nárok na vdovský dôchodok po manželovi, ktorý
  a) ku dňu smrti bol poberateľom starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku,
  b) ku dňu smrti splnil podmienky nároku na starobný dôchodok alebo získal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok, alebo
  c) zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania.
  2/ Vdova má nárok na výplatu vdovského dôchodku počas jedného roka od smrti manžela.
  3/ Po uplynutí obdobia uvedeného v odseku 2 má vdova nárok na výplatu vdovského dôchodku, ak
  a) sa stará o nezaopatrené dieťa,
  b) je invalidná z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 % alebo
  c) dovŕšila dôchodkový vek.
  4/ Nezaopatrené dieťa podľa odseku 3 písm. a je dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, a dieťa, ktoré bolo v rodine zomretého vychovávané, ak ide o vlastné dieťa alebo osvojené dieťa vdovy alebo ak bolo dieťa vdove alebo zomretému manželovi zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov na základe rozhodnutia príslušného orgánu počas trvania manželstva.

  Prihliadnuc na body 2,3 podľa mňa jej zanikne aj nárok na vdovský dôchodok

  Pre úplnosť ešte uvádzam paragraf 9 tohto zákona:

  1/ Nezaopatrené dieťa podľa tohto zákona je dieťa a/ do skončenia povinnej školskej dochádzky,
  b/ po skončení povinnej školskej dochádzky, najdlhšie do dovŕšenia 26 rokov veku, ak
  1. sa sústavne pripravuje na povolanie,
  2. pre chorobu a stav, ktoré si vyžadujú osobitnú starostlivosť podľa prílohy č. 2, sa nemôže sústavne pripravovať na povolanie alebo nemôže vykonávať zárobkovú činnosť alebo
  3. pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav je neschopné sa sústavne pripravovať na povolanie alebo je neschopné vykonávať zárobkovú činnosť.

  nárok na vdovský dôchodok

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.