Zavrieť

Porady

Komerčné poistenie - zdaniteľný príjem ?

Dobrý deň,
prosím Vás o radu.
Zamestnávateľ uhrádza za zamestnanca podľa interných predpisov komerčné poistenie / jedná sa o poistenie batožiny / pri zahraničnej pracovnej ceste. Je uvedené komerčné poistenie zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti a VZ na ZP, alebo nezdaniteľným príjmom ? Podľa § 11/2 Z.č. 283/2002 Z.z. o cest. náhradách môže zamestnávateľ poistiť ale neviem či mám aj zdaniť a zraziť poistné na ZP.
Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
Anna
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  UMMS je offline (nepripojený) UMMS

  UMMS
  Prikladám odpoveď z DR SR, takže treba zdaniť aj zraziť poistné na ZP.
  </PRE>

  Dobrý deň,na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:Podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znp. (ďalej ZDP) predmetom dane nie je cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z,. okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste.Podľa § 11 ods. 1 zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znp. (ďalej len zákon o cestovných náhradách) zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľPodľa § 11 ods. 2 zákona o cestovných náhradách môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj iné druhy poistenia, napríklad poistenie batožiny, poistenie za spôsobenú škodu, poistenie straty dokladov, poistenie storno poplatku a pod. Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, pokiaľ ho takto poistil zamestnávateľ. Náhrada výdavkov na iné druhy poistenia napr. na poistenie batožiny je nenárokové plnenie a u zamestnanca je predmetom dane (zdaniteľným príjmom) podľa § 5 ZDP.sekcia metodiky daníodbor služieb pre verejnosťDR SR Banská Bystrica
  </PRE>

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  UMMS Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  prosím Vás o radu.
  Zamestnávateľ uhrádza za zamestnanca podľa interných predpisov komerčné poistenie / jedná sa o poistenie batožiny / pri zahraničnej pracovnej ceste. Je uvedené komerčné poistenie zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti a VZ na ZP, alebo nezdaniteľným príjmom ? Podľa § 11/2 Z.č. 283/2002 Z.z. o cest. náhradách môže zamestnávateľ poistiť ale neviem či mám aj zdaniť a zraziť poistné na ZP.
  Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
  Anna
  ZoCN v § 11 ods. 1 uvádza:

  (1) Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ.

  od 1.1.2009 bol doplnený bod 2:

  (2) Zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj na iné druhy poistenia; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľ.

  Bolo to doplnené práve kvôli tomu, aby mohlo byť zamestnancovi uhradené aj iné poistenie, než len poistenie liečebných nákladov, pretože skoro vždy je súčasťou cestovného poistenia aj napr. poistenie batožiny, či iné pripoistenia okrem tých liečebných nákladov. Keď tam boli len liečebné náklady, tak zamestnávatelia zvykli odmietnuť uhradiť takéto komplexné cest. poistenie.

  Podľa zákona o dani z príjmov sú cestovné náhrady uvedené v zákone o CN oslobodené od príjmu. Ak je to teda uvedené v zákone o CN, to znamená, že to netreba zdaňovať.

  Mýlil som sa - DR má iný názor...
  Naposledy upravil Chobot : 23.06.11 at 13:21

  Lubo44 je offline (nepripojený) Lubo44

  Lubo44
  UMMS Pozri príspevok
  Dobrý deň,
  prosím Vás o radu.
  Zamestnávateľ uhrádza za zamestnanca podľa interných predpisov komerčné poistenie / jedná sa o poistenie batožiny / pri zahraničnej pracovnej ceste. Je uvedené komerčné poistenie zdaniteľným príjmom zamestnanca zo závislej činnosti a VZ na ZP, alebo nezdaniteľným príjmom ? Podľa § 11/2 Z.č. 283/2002 Z.z. o cest. náhradách môže zamestnávateľ poistiť ale neviem či mám aj zdaniť a zraziť poistné na ZP.
  Za skorú odpoveď vopred ďakujem.
  Anna
  Nemyslím si, že ide o zdaniteľný príjem. My vo firme tak isto poisťujeme zamestnancov pri zahraničných pracovných cestách komerčným poistením ale nezarátavame im to do príjmov.

  Chobot je offline (nepripojený) Chobot

  Chobot
  UMMS Pozri príspevok
  Prikladám odpoveď z DR SR, takže treba zdaniť aj zraziť poistné na ZP.
  </PRE>

  Dobrý deň,na základe Vášho dopytu podaného prostredníctvom internetu Vám Daňové riaditeľstvo SR Banská Bystrica oznamuje nasledovné:Podľa § 5 ods. 5 písm. a) zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. v znp. (ďalej ZDP) predmetom dane nie je cestovná náhrada poskytovaná v súvislosti s výkonom závislej činnosti do výšky, na ktorú vznikne zamestnancovi nárok podľa zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z. z,. okrem vreckového pri zahraničnej pracovnej ceste.Podľa § 11 ods. 1 zákona o cestovných náhradách č. 283/2002 Z.z. v znp. (ďalej len zákon o cestovných náhradách) zamestnancovi pri zahraničnej pracovnej ceste patrí náhrada preukázaných výdavkov za poistenie nevyhnutných liečebných nákladov v zahraničí; táto náhrada zamestnancovi nepatrí, ak ho takto poistil zamestnávateľPodľa § 11 ods. 2 zákona o cestovných náhradách môže zamestnávateľ poskytnúť náhradu preukázaných výdavkov aj iné druhy poistenia, napríklad poistenie batožiny, poistenie za spôsobenú škodu, poistenie straty dokladov, poistenie storno poplatku a pod. Táto náhrada zamestnancovi nepatrí, pokiaľ ho takto poistil zamestnávateľ. Náhrada výdavkov na iné druhy poistenia napr. na poistenie batožiny je nenárokové plnenie a u zamestnanca je predmetom dane (zdaniteľným príjmom) podľa § 5 ZDP.sekcia metodiky daníodbor služieb pre verejnosťDR SR Banská Bystrica
  </PRE>
  Takže štát (DR SR) má iný názor na vec. Tým ale teda stále neodstránili problém u komplexného cestovného poistenia. Čo s takým poistením? Ako to firmy zdania zamestnancovi, keď liečebné náklady sa nezdaňujú, ale ostatné pripoistenia áno - najmä, keď je poistné vyčíslené jednou sumou?

  No čo už? Treba dodržať pokyny DR....

  UMMS je offline (nepripojený) UMMS

  UMMS
  Veru DR má iný názor. Ak je komerčné poistenie považovaný za príjem zo záv. činnosti , tak je aj VZ na poistné.

  Komerčné poistenie - zdaniteľný príjem ?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.