Zavrieť

Porady

zrážka za škodu

Poprosila by som o radu:

Zamestnanec spôsobil škodu na vozidle. Má podpísanú dohodu o hmotnej zodpovednosti. Bol urobený škodový zápis, kde mu bola vyčíslena škoda vo výške 2000,- Sk. Následne mu bola vykonaná zrážka zo mzdy.
Môže zamestnávateľ určiť výšku škody sám, podľa vlastného odhadu? Alebo bolo potrebné urobiť obhliadku v poisťovni a poisťovňa by bola určila skutočnú výšku škody? Ďalšia perlička, škoda nebola odstránená (auto nebolo v oprave). Boli úkony zo strany zamestnávateľa oprávnené?
Ďakujem za všetky odpovede.
Pekný deň
Usporiadat
anka1 anka1

anka1 je offline (nepripojený) anka1

Chcela by som sa ešte opýtať, môže sa uzatvoriť hmotná zodpovednosť na motorové vozidlo?

Zamestnanec spôsobil škodu na motor. vozidle, bola urobená obhliadka v poisťovni. Môže sa zamestnancovi urobiť zrážka zo mzdy len do výšky 3 mesač. prieme. zárobku, alebo toto obmedzenie neplatí pokiaľ má hmotnú zodpovednosť? Neviem ako mám posudzovať auto. Nie je to ani hotovosť, ani cenina, tovar, zásoba ...ktoré je povinný zamestnanec vyúčtovať.
ďakujem za pomoc
0 0
Vera Vera

Vera je offline (nepripojený) Vera

Podľa môjho názoru
1. by mal najprv dať opraviť auto, aby vedel určiť výšku spôsobenej škody na základe rozdielu medzi nákladmi za opravu a výnosmi ktoré sú od poisťovni (teda ak to bolo nahlásené a auto má havar. poistku)
2. mali by mať určenú zodpovednosť v nejakej smernici na používanie mot. vozidla pri zavinenej škode (viem, že je to iný prípad, ale u nás boli zamestnanci poistení - ak niečo napr. rozbili - tak to šlo cez poisťovňu)

A k tej hmotnej zodpovednosti - myslím, že aj tak je to vo výške 3 mes. priem. zárobku - viem, že sme mali ale prípad, že keď niečo ukradli - úmyselne - tak sme im dali podpísať vyhlásenie, že to zaplatia a ak nie - tak ich udáme na políciu.
Naposledy upravil Vera : 26.11.04 at 11:49
0 0
Mirčo1 Mirčo1

Mirčo1 je offline (nepripojený) Mirčo1

ekonóm na pozícii riaditeľ odboru učtárne a styku so štátnou pokladnicou, cca 26 rokov praxe na rôznych ekonomických riadiacich pozíciách, čo sa však na mne nepodpísalo, inak som vcelku veselá kopa ...viac
Náhradu škody je možné odstániť :
- uvedením do pôvodného stavu v réžii zamestnanca, ktorý škodu spôsobol
- náhradou v peniazoch
V prípade poškodenia prevzatého vozidla (som presvedčený, že ho prevzal na podpis) ide o poškodenie z nedbanlivosti pri plnení pracovných povinností.Škodu mala škodová komisia riešiť až po vyčíslení škody v servise ( po úhrade faktúry za opravu). V prípade dohody o hmotnej zodpovednosti hradí zamestnanec celú výšku škody.
Je to môj názor, ale podporený mnohoročnými skúsenosťami a ustanoveniami zákonníka práce. Dúfam, že to pomôže.
Naposledy upravil Mirčo1 : 26.11.04 at 12:47 Dôvod: chybné slovo
0 0
anka1 anka1

anka1 je offline (nepripojený) anka1

To Mirčo:

Je to aj v prípade ak mi poisťovňa uhradí celú výšku škody? Tým pádom budem mať výnos aj od zamestnanca ( náhrada škody v plnej výške) aj od poisťovne (havarijná poistka). ????
0 0
Luba2 Luba2

Luba2 je offline (nepripojený) Luba2

Anka, Ty si sa na začiatku pýtala, či sa môže uzatvoriť hmotná zodpovednosť aj na motorové vozidlo. Ak sa na to pýtaš, asi si tiež na pochybách. Ja by som dala ruku do ohňa za to že na auto sa nemôže uzatvoriť hmotná zodpovednosť, ale neviem to nikde násjť /neviem teda či to neplatilo len v starom zákonníku/.

Nevyjadríte sa niekto k tomu?
0 0
Peťo Peťo

Peťo je offline (nepripojený) Peťo

Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti /§ 182 ZP/ sú predmety obehu alebo obratu /hotovosť, ceniny tovar , zásoby materiálu apod./ , s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celý čas, čo sú mu zverené. Z okruhu týchto hodnôt sú motorové vozidla vyňate. Aj v prípade uzatvorenia hmotnej zodpovednosti s vodičom /čo by nemalo byť/ a v prípade vzniku škody jedná sa o všeobecnú zodpovednosť / §179 ZP resp. § 186 ZP/ a nie zodpovednosť za
schodok / §§ 182 až 185/. V podstate súhlasím s Mirčo 1. Pekný deň.
0 0
tonkat tonkat

tonkat je offline (nepripojený) tonkat

Predpis náhrady škody od zamestnanca môžem zaúčtovať 335/648???? Ak mi to bude splácať napr. aj 3 roky??
0 0
stanula stanula

stanula je offline (nepripojený) stanula

Prosím Vás nevie mi niekto poradiť, šéf chce, aby mali všetci jeho zamestnanci zodpovednosť za škodu, aby všetci bez prostestu súhlasili s možnou náhradou škody.
Chce to urobi formou dodatku k prac.zmluvám. Nestačí mu, že je to v Pracovnom poriadku, pertože by ju nemohol hneď zraziť a keď mu to niekto podpíše, tak mu hneď strhne z platu a hotovo. Nemusí sa dlho súdiť.
0 0
anka1 anka1

anka1 je offline (nepripojený) anka1

No neviem o akú zodpovednosť by išlo. Podľa mňa sa to nedá nejako všeobecne napísať do dodatku. Zrážky zo mzdy upravuje Zákonník práce a taktiež aj poradie zrážok § 131. Ja by som to riešila Dohodou o zrážkach zo mzdy. Ale tam musíš napísať konkrétne o aké zrážky by išlo.
0 0
bepo bepo

bepo je offline (nepripojený) bepo

Stanula-nech šéf zaplatí zamestnancom poistenie zodpovednosti za škodu a bude mať po probléme.
0 0
evina evina

evina je offline (nepripojený) evina

Peťo
Predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti /§ 182 ZP/ sú predmety obehu alebo obratu /hotovosť, ceniny tovar , zásoby materiálu apod./ , s ktorými má zamestnanec možnosť nakladať po celý čas, čo sú mu zverené. Z okruhu týchto hodnôt sú motorové vozidla vyňate. Aj v prípade uzatvorenia hmotnej zodpovednosti s vodičom /čo by nemalo byť/ a v prípade vzniku škody jedná sa o všeobecnú zodpovednosť / §179 ZP resp. § 186 ZP/ a nie zodpovednosť za
schodok / §§ 182 až 185/. V podstate súhlasím s Mirčo 1. Pekný deň.
Mne sa zdá čudné podpisovať dohodu o hmotnej zodpovednosti za auto. Auto - majetok - má mať zamestnávateľ poistené a poisťovňa mu uhradí predsa škodu. Už vôbec sa mi zdá absurdné, aby auto nebolo opravené, t.j. škoda riadne vyčíslená odborníkom a napriek tomu zo strany zamestnanca zaplatená.Nepíšeš, či škodu spôsobil vlastnou vinou alebo nie /ale to je tiež problém, nepoznám vodiča, ktorý by neoškrel aspoň nárazník a určite to nechcel/. Má predsa ako spomína aj Bepo možnosť platiť zamestnancom poistenie zodpovednosti za škodu. Podľa mňa to jasne vyplýva aj z toho čo píše Peťo.
0 0
anto anto

anto je offline (nepripojený) anto

ekonóm
Zamestnávateľ nemôže určovať výšku škody sám, len na základe svojho úsudku. To by viedlo k svojvôli a poškodzovalo by pracovníkov. Výšku škody možno určiť na základe odborného odhadu, uvedením veci do pôvodného stavu. S náhradou škody musí zamestnanec súhlasiť. Ak nesúhlasí, tak zamestnávateľ musí dokázať, že má právo na náhradu škody aj súdom.
0 0
Paula Paula

Paula je offline (nepripojený) Paula

Poisťovňa v prípade,že je vozidlo poistené, škodu (opravu bez DPH) preplatí a DPH preplatí štát. Dá sa dať k úhrade zamestnancovi spoluúčasť , o ktorú poisťovňa poníži náhradu škody, ak nehodu spôsobil on? Alebo nie?
0 0
anto anto

anto je offline (nepripojený) anto

ekonóm
Určite je možné dať zamestnancovi k náhrade rozdiel, ktorý vznikol medzi úhradou poisťovne a nákladmi na odstránenie poškodenia. Samozrejme, zamestnávateľ by mal zvážiť, či bude dávať k náhrade tento rozdiel, pretože tým, že auto bolo opravené, bolo akože zhodnotené, pretože tam boli dané nové diely, nový lak a podobne. (To je všeobecný názor poisťovní). Ak pracovník zavinil porušením dopravných predpisov haváriu, tak tam potom nech zacvaká.
0 0
Ervin Ervin

Ervin je offline (nepripojený) Ervin

Ad Stanula: šéf by sa mal spamätať, to čo požaduje je maximálny pracovnoprávny nezmysel. Svojvoľné krátenie mzdy z dôvodu "náhrady škody" može vyústiť až do trestnoprávnej zodpovednosti za TČ nevyplatenia mzdy a odstupného. Ak by zamestnanec podpísal predmetný dodatok, jednalo by sa o absolútne neplatný právny úkon.

Auto ako vec nemôže byť predmetom dohody o hmotnej zodpovednosti.
R 12/1976 Dohody o hmotnej zodpovednosti, ktorých predmetom sú motorové vodzidlá sú neplatné a zodpovednosť vodiča za zverené motorové vozidlo možno posudzovať iba podľa všeobecnej zodpovednosti zamestnanca.
Ad Anto: Súhlasím s názorom o rozsahu náhrady škody. Tu bude potrebné vychádzať z § 443 Občianskeho zákonníka platného aj pre sféru PP vzťahov, v zmysle ktorého pri určení výšky škody je rozhodujúca cena veci v čase poškodenia. Súdy vychádzajú nielen z nadobúdacej ceny veci ale prihliadajú aj na jej pokles vyplývajúci z veku, amortizácie, opotrebenia veci. Iba pri nových veciach je možné uvažovať o náhrade rozdielu zamestnancom v plnej výške.
Naposledy upravil Ervin : 17.05.05 at 05:29
0 0
stanula stanula

stanula je offline (nepripojený) stanula

Plne súhlasím s tebou Ervín. Vďaka, len neviem ,či mi to pomôže. Mám tvrdohlavého šéfa.
0 0
Filipček Filipček

Filipček je offline (nepripojený) Filipček

Vedel by mi niekto poradiť ohľadne všeobecnej zodpovednosti za škody zamestnanca, ktoré poistenie by bolo najvýhodnejšie, ktorá poisťovňa poskytuje uvedený produkt. Zaujímalo by ma hlavne to ked mi pracovník zle odvedie prácu napr. montáž na stavbe. Ako postupovať, keď nie je daný pracovník poistený. Čo musí predchádzať tomu, aby mu mohla byť škoda zrazená zo mzdy. Ako je to z právneho hľadiska. Vopred ďakujem
0 0
Vlastas Vlastas

Vlastas je offline (nepripojený) Vlastas

žena
Nemá niekto vzor, ako má vyzerať zápis škodovej komisii. Zamestnanec poškodil Notebook, už sa opravuje a zamestnanec súhlasí s úhradou škody, je poistený a poisťovňa mu preplatí z tejto škody 90%. Nikdy som takýto zápis nerobila, kto môže nech pomôže. Díky moc.
0 0
Luna Luna

Luna je offline (nepripojený) Luna

Nemá niekto vzor,ako má vyzerať zápis škodovej komisií pri havarovanom aute?
0 0
Sany Sany

Sany je offline (nepripojený) Sany

Prosím, má niekto skúsenosť s niečím podobným, ako sa stalo v našej firme? Sme veľkoobchod a nakoľko sa robí rozvoz tovaru po celom Slovensku, bežne sa stáva, že vodič si naloží tovar do auta už deň dopredu, aby mohol vyštartovať na cestu skoro ráno a auto parkuje uňho doma. Aj teraz sa tovar naložil, ale nadránom, keď vodič vyrážal na cestu, všimol si, že dvere sú zle pribuchnuté, ale otvoriť sa nedali, takže ich len zatlačil. Keď prišiel k odberateľovi, zistil, že tovar v aute nie je, niekto ho ukradol. Nejedná sa o malú čiastku v nákupných cenách, takže skúmame možnosť, ako to riešiť. Aj hlásenie na políciu bolo podané až neskôr, lebo vlastne krádež bola zistená po prejdení 400 km. Nie je to jednoduché, ale je tu aj určité podozrenie na nejakú spoluprácu. Kto tu vlastne nesie zodpovednosť? Firma, zamestnanec....obaja? A vôbec, môžem nakoniec tú škodu daňovo odpísať, ak budem mať od polície uzavreté vyšetrovanie a páchateľ bude neznámy? Na takýto prípad sa ani poistenie nevzťahuje....Mám z toho hlavu v smútku.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať