Zavrieť

Porady

s.r.o. v strate tretí rok

žena v "najlepšom veku" čerstvá stará mama ...viac
Ahojte poraďáci!
Neviem, kde by som zadala tému, tak teda som v ekonom.analýze.
Účtujem pre s.r.o., dva roky po sebe vykazovali stratu /2003,2004/ momentálne to vyzerá tak, že aj rok 2005 bude stratový. Nemôžu byť v žiadnom prípade?? Ešte to môžem napraviť.
Ďakujem za odpovede.
Usporiadat
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

dakujem za odpoved aj ja si myslím ale určite sa nezenil teraz zákon?
0 0
fosgeen fosgeen

fosgeen je offline (nepripojený) fosgeen

Nie , nie je v tomto zmena.
0 0
fosgeen fosgeen

fosgeen je offline (nepripojený) fosgeen

Zrušenie registrácie na pridanej hodnoty upravuje ustanovenie § 81 zákona o DPH. Ustanovenie § 81 ods. 1 zákona vymedzuje, aké podmienky musí splniť platiteľ registrovaný podľa § 4, aby mu mohla byť zrušená registrácia na dani z pridanej hodnoty.

Platiteľ registrovaný podľa § 4 môže požiadať o zrušenie registrácie pre daň najskôr po uplynutí jedného roka odo dňa, keď sa stal platiteľom, ak jeho obrat nedosiahol za 12 predchádzajúcich po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov sumu 49 790 eur.

Čo sa rozumie pod pojmom „obrat“ definuje ustanovenie § 4 ods. 9 zákona o DPH. Obratom na účely tohto zákona sa obratom rozumejú výnosy (príjmy) bez dane z dodávaných tovarov a služieb v tuzemsku okrem výnosov (príjmov) z tovarov a služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 28 až § 36 a podľa § 40 až § 42. Výnosy (príjmy) z poisťovacích služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 37, a finančných služieb, ktoré sú oslobodené od dane podľa § 39, sa nezahŕňajú do obratu, ak tieto služby sú poskytované pri dodaní tovaru alebo služby ako doplnkové služby. Do obratu sa nezahŕňajú výnosy (príjmy) z príležitostne predaného hmotného majetku okrem zásob a výnosy (príjmy) z príležitostne predaného nehmotného majetku.Toto môže urobiť len podnikateľ, nie daňový úrad.
0 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

Poprosím o nejaké konkretizovanie alebo zhrnutie dôvodov , prečo sro nemôže mať záporné vlastné imanie? Zistila som - po zhliadnutí tejto témy - že sro ktorú účtujem je viac rokov po sebe v zápornom imaní ...... čo sro z toho hrozí? Ďakujem.
0 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

posúvam
0 0
alusa783 alusa783

alusa783 je offline (nepripojený) alusa783

pokial som to pochopila je tak by mali spoločníci zvážiť či má firma budúpcnost ak nie tak ju dat do konkurzu (lebo maju povinnost ked zistia že firma je v predlžení, úpadku podat návrh na konkurz ale je velmi komplikované aby niekto dokázal že spoločník v vedel o tom že firma je v upadku)
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
alusa783 Pozri príspevok
pokial som to pochopila je tak by mali spoločníci zvážiť či má firma budúpcnost ak nie tak ju dat do konkurzu (lebo maju povinnost ked zistia že firma je v predlžení, úpadku podat návrh na konkurz ale je velmi komplikované aby niekto dokázal že spoločník v vedel o tom že firma je v upadku)
a to z čoho vyplýva?????
spoločník schvaľuje RUZ, teda je oboznámený s výsledkami. Stačí pozrieť na jeden riadok v súvahe a je to jasné.
Okrem toho - ak sro neprodukuje zisk, tak načo mu taká firma je? Ved ju musí neustále dotovať.
Konateľ, ktorý nerieši záporné vlastné imanie, neprihlási alebo nedá podnet na vstup firmy do konkurzu, pácha trestný čin.
/vysvetlenie právnika/
3 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

To naozaj? Ale keď on nechce aby firma padla, najhoršie už prekonali a idú ďalej - so ziskom .... aj dlhy už sú poplatené , len to VI je stále v mínuse, tak neviem , či ich mám na to upozorniť alebo nie, len aby nedošlo jedného dňa k tomu, že na OR zistíme, že súd uskutočnil výmaz z obchodného registra ako sa nám to stalo pri náhodnom nakuknutí na nete do OR - že firma je už dávnejšie zrušená na OR, pri jednej nečinnej sro. Tam nám to ani nevadilo, ale ak má súd takú právomoc, že na základe záporného VI vymaže sro....tak to neviem čo mi potom konateľ urobí, lebo to bude samozrejme moja chyba ....
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
čo má čo konateľ robiť tebe? Vari nepozná výsledky? a spoločník? vari neschvaľuje RUZ? čo ty s tým okrem účtovníctva máš spoločné?
Ja samozrrejme klienta priebežne upozorňujem, väčšinou do Poznámok a do zápisnice VZ píše vetičku, že momentálny status je taký ako je ale vedenie firmy urobilo účinné opatrenia na dosiahnutie zisku....blabla.....
O právomoci súdu tiež viem, aj o vymazaných firmách.
2 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

No o tom čo má čo konateľ robiť mne ....vieme viaceré svoje..... . Takže keď to poriešim takto, bude to v poriadku? : zasadlo zhromaždenie k schvaľovaniu závierky 2011 v 4/2012 a rozhodlo , že HV z 2011 presúva na 428 - nerozdel. zisk min. rokov . Stratu na 429 z min. rokov spoločník nariaďuje vyrovnať z účtu 428 min. rokov, tým hodnota VI stúpne ale ešte nie do plusu. Na vyrovnanie zostatku mínusového stavu VI v súvahe spoločník poskytuje dar 211/413 . Toto všetko bude v zápisnici, ktorú pošleme na súd založiť do zbierky listín. Hoc v minulých rokoch a aj v 2011 výkazoch bude VI záporné, týmto val. zhromaždením bude záporné VI vyrovnané v roku 2012 , ale vo výkazoch sa to premietne až v 2013 keď budú predložené do centrál. registra za rok 2012. Myslíte, že toto bude postačujúce aby nás súd nevymazal? Viem že tak funguje x firiem a ešte sa to nestalo, len aby tá naša práve nebola prvá, čo tak dopadne. Prípadne ak niekto s tým už má negatívnu skúsenosť, že bol za porušenie zákona o konkurze konateľ stíhaný - za trestný čin? Bude to správny postup? Alebo radšej podať opravenú súvahu 2011 a vysporiadať to tam ? Ale to by som veľmi nerada robila. Ešte raz vďaka za názor a váš čas.
0 0
KEJKA KEJKA

KEJKA je offline (nepripojený) KEJKA

audítor, účtovník, odborný poradca ...viac
práve že zďaleka prax nie je taká horúca. Môžeš to nechať tak.
Isto nie je možné vyplácať zisk, ak je záporné VI, takže uhradiť stratu zo zisku 2011 treba.
Plus sa mrkni, či nie je RF - aj ten treba využiť na úhradu straty.
dá sa časť straty predpísať spoločníkovi 354/431, takže sa tiež zníži mínus vo VI.
ak si RUZ neposielala - tak doplň poznámky za rok 2011 o tieto opatrenia.
0 0
AdaMtiM AdaMtiM

AdaMtiM je offline (nepripojený) AdaMtiM

Ďakujem veľmi pekne za rady, urobím to teda tak radšej. Pekný deň
0 0