Zavrieť

Porady

Audit v správcovskej spoločnosti

Dobrý deň, vie mi niekto poradiť spoločnosť, ktorá by vykonala audit v správcovskej spoločnosti ktorá spravuje našu bytovku. Sme z okolia Rbk. Stala sa nám totiž taká vec, že v 2005 urobil správca nesprávne vyučtovania. Teraz v roku 2012 si danú sumu stiahol s nášho fondu opráv. Má na to právo? Mne sa to nepáči. Ale nenašla som zatiaľ žiadnu auditorskú firmu ktorá by účtovníctvo skontrolovala. Dakujem
Usporiadat
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Zo zákona nemá na to právo.

Ani mne sa to nepáči!

Ale ja sa nemusím s tým vyrovnať, finančne.

Treba ich požiadať o vysvetlenie a potom sa rozhodnúť.

V tej bytovke bývate sama?

182/1993, § 10

(1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome vykonávajú úhrady do fondu prevádzky, údržby a opráv podľa veľkosti spoluvlastníckeho podielu; ak je súčasťou bytu balkón, lodžia alebo terasa, pre účely tvorby fondu prevádzky, údržby a opráv domu sa zarátava do veľkosti spoluvlastníckeho podielu 25 % z podlahovej plochy balkóna, lodžie alebo terasy.

(2) Príjmom fondu prevádzky, údržby a opráv domu sú
a) mesačné preddavky vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
b) príjem za prenájom spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku,
c) výnosy z účtu domu vedeného v banke,
d) príjmy z výťažku exekúcie bytu alebo nebytového priestoru alebo z dobrovoľnej dražby bytu alebo nebytového priestoru, vo výške pohľadávok voči vlastníkovi bytu zo zákonného záložného práva, ktoré vzniklo podľa tohto zákona,
e) zmluvné pokuty a úroky z omeškania vzniknuté použitím prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv domu,
f) príjmy z predaja spoločných nebytových priestorov, spoločných častí domu alebo spoločných zariadení domu, ak sa vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome nedohodli inak.


(3) Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú výdavky spojené s nákladmi na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu. Z fondu prevádzky, údržby a opráv sa financujú aj opravy balkónov a lodžií. Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv možno prechodne použiť na úhradu za plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome v prípade ich dočasného nedostatku. Po preklenutí nedostatku prostriedkov na úhradu tohto plnenia, sa uvedené prostriedky vrátia do fondu prevádzky, údržby a opráv.

(4) Spoločenstvo a správca vedie prostriedky vo fonde prevádzky, údržby a opráv oddelene od prostriedkov zhromaždených od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome na úhrady za plnenia, pričom sa musí zachovať účel použitia týchto prostriedkov. Ak spoločenstvo tvorí viac domov, zriaďuje sa fond prevádzky, údržby a opráv osobitne pre každý dom.

(5) Prevodom alebo prechodom vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru nemá doterajší vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome právo na vrátenie alikvotnej časti zostatku fondu prevádzky, údržby a opráv od spoločenstva alebo správcu.

(6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke. Pri rozúčtovaní úhrad za plnenia sa zohľadňuje miera využívania spoločných častí domu a spoločných zariadení domu vlastníkmi bytov alebo nebytových priestorov v dome. Okrem služieb a prác, ktoré vlastník bytu a nebytového priestoru v dome uhrádza priamo dodávateľovi, sa za plnenie spojené s užívaním bytu alebo nebytového priestoru považuje najmä osvetlenie spoločných častí domu, odvoz odpadov, čistenie žúmp, užívanie výťahov, upratovanie, dodávka tepla a teplej vody, dodávka vody od vodárenských spoločností a odvádzanie odpadových vôd.
1 0
Menej reklamy? Zaregistrujte sa! - Žiadne vyskakovacie reklamy!
IvanPK IvanPK

IvanPK je offline (nepripojený) IvanPK

U nás si správca nemôže len tak stiahnuť z fondu opráv euráča...nemá k nemu prístup...mám ho iba ja predseda SVB...
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

Je to 6 bytovka. Všetci sa zhodli, že sa tam vykoná audit nakoľko nám v podstate vysvetlenie nedali. Mne len povedali, že im to PC zle zrátal. Rozdiel bol až 140000 ešte Sk ale už je to len 2000€. Ostatným to ešte povedať neboli, lebo že nemajú čas na schôdzovanie. Mne sa ich práca už dávno nepáčila, ale keďže sa nikto do papierov nevyzná tak sa to neriešilo. Teraz nám ide len o ten audit, nech to niekto skontroluje a potom im dáme výpoveď, aby sme zas niečo neprešvihli čo sa týka toho ak tam budú nezrovnalosti aby nám to potom doplatili. Ako som napísala rozdiel je tam 7 rokov a medzi tým sa jeden byt predal, takže si neviem predstaviť kto by to doplácal. Problém je ale zohnať audit.firmu na správcovskú firmu.
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

ruza76 Pozri príspevok
Je to 6 bytovka. Všetci sa zhodli, že sa tam vykoná audit nakoľko nám v podstate vysvetlenie nedali. Mne len povedali, že im to PC zle zrátal. Rozdiel bol až 140000 ešte Sk ale už je to len 2000€. Ostatným to ešte povedať neboli, lebo že nemajú čas na schôdzovanie. Mne sa ich práca už dávno nepáčila, ale keďže sa nikto do papierov nevyzná tak sa to neriešilo. Teraz nám ide len o ten audit, nech to niekto skontroluje a potom im dáme výpoveď, aby sme zas niečo neprešvihli čo sa týka toho ak tam budú nezrovnalosti aby nám to potom doplatili. Ako som napísala rozdiel je tam 7 rokov a medzi tým sa jeden byt predal, takže si neviem predstaviť kto by to doplácal. Problém je ale zohnať audit.firmu na správcovskú firmu.
Sito ti to síce napísal, ale asi si to nepochopila.

Vy, ako vlastníci bytov nemôžete nariadiť audit v správcovskej spoločnosti. Na to audítora nenájdete. Úlohou auditu je niečo iné, nie riešiť a šetriť podvody. Auditora si objednáva sama firma na to, aby jej potvrdila účtovníctvo. Nemôže cudzí audítor prísť do firmy, že "Dobrý deň, som audítor a prišiel som Vám urobiť audit." Pekne ho pošlú domov. Nemá právo kontrolovať účtovníctvo firmy. Takže audítora nehľadaj, nenájdeš ho.

Ak máte podozrenie z podvodu, treba dať trestné oznámenie. Potom to môže prešetrovať polícia, ale polícia zase nebude šetriť celé účtovníctvo firmy, ale len tú konkrétnu sumu, ktorú si myslíte, že vám neprávom zobrali.

Ak chcete skontrolovať svoje účty, na to máte právo ako vlastník bytu. Ktorýkoľvek z vás šiestich môže prísť k správcovi a skontrolovať si účtovníctvo, ale len týkajúce sa vášho domu! Nemôžete pozerať účtovníctvo firmy, nie ste na to oprávnení. Ak sa na to necítite dosť odborní, môžete na to splnomocniť nejakého účtovníka. Ale ten zase len môže pozrieť Vaše účty.
Naposledy upravil Chobot : 24.07.12 at 15:40
1 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

Aha, tak teraz mi je to jasne. Ja že to robia auditori pre nás. Takže nám stačí najsť učtovnícku firmu spraviť s ňou zmluvu a ona prekontroluje naše učtovníctvo? Samozrejme, že nie ich účtovníctvo. Nás trápia len naše veci. Vieš, lebo ja som tam aj bola ale oni mi nedali doklady a denník tu máš a kukaj. Len mi tam rýchlo listovali takže to bolo o ničom. A hlavne sa mi jednalo o to, že kto má teraz zaplatiť ten ich omyl v hodnote 2000. My či oni? Veď hádam majú dáku poistku či ako? Učtovníčka keď sa pomýli tak jej to zhodnotia. Ja si myslím, že by to malo byť na ich triku. Neradi by sme to ťahali po polícii kým to nemáme potvrdené.
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

A ešte by ma zaujímalo, či je potom povinný správca odovzdať papiere, aby si to mohla učtovníčka v kľude pozrieť, alebo musí to kukať len u nich "jemu cez plece". ?
0 0
Chobot Chobot

Chobot je offline (nepripojený) Chobot

ruza76 Pozri príspevok
A ešte by ma zaujímalo, či je potom povinný správca odovzdať papiere, aby si to mohla učtovníčka v kľude pozrieť, alebo musí to kukať len u nich "jemu cez plece". ?
V zmysle zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov je správca povinný citujem:

"(2) Pri správe domu je správca povinný

a) ....
f) umožniť vlastníkovi bytu alebo nebytového priestoru v dome na požiadanie nahliadnuť do dokladov týkajúcich sa správy domu alebo čerpania fondu prevádzky, údržby a opráv,"


Takže nie je povinný dať celé účtovníctvo niekomu domov, aby si to preštudoval. Je to aj z toho dôvodu, aby sa doklady nestratili a nezvyknú ich dávať mimo firmy. Takže splnomocnená osoba bude musieť stráviť čas počas kontroly u správcu.
1 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

ruza76 Pozri príspevok
Je to 6 bytovka. Všetci sa zhodli, že sa tam vykoná audit nakoľko nám v podstate vysvetlenie nedali. Mne len povedali, že im to PC zle zrátal. Rozdiel bol až 140000 ešte Sk ale už je to len 2000€. Ostatným to ešte povedať neboli, lebo že nemajú čas na schôdzovanie. Mne sa ich práca už dávno nepáčila, ale keďže sa nikto do papierov nevyzná tak sa to neriešilo. Teraz nám ide len o ten audit, nech to niekto skontroluje a potom im dáme výpoveď, aby sme zas niečo neprešvihli čo sa týka toho ak tam budú nezrovnalosti aby nám to potom doplatili. Ako som napísala rozdiel je tam 7 rokov a medzi tým sa jeden byt predal, takže si neviem predstaviť kto by to doplácal. Problém je ale zohnať audit.firmu na správcovskú firmu.
Je malá pravdepodobnosť, že by to spravil počítač. Teda, áno, spravil! Ale kto mu dal príkaz? 140 000 : 30 = 4 666. Prečo už len 2 000 euro? Ako správca sú povinný jeden krát za rok spraviť schôdzu. A že až po siedmich rokoch, a čo ak sa na to vzťahovala trojročná premčacia doba? Ale to hádam nie? To nikto nevie spočítať koľko ste spolu dali správcovi, koľko bolo na vašom účte, koľko a prečo a začo sa s toho účtu odčerpalo a koľko na tom účte zostalo? Najprv máte právo, vlastne povinnosť si to skontrolovať vy, vlastníci bytov, domu aj účtu domu, ten je tiež vaše vlastníctvo. Výpoveď je jedna z možnosti. Keď je to z fondu opráv, tak všetci, aj ten človek, ktorý byt predal, aj ten ktorý byt kúpil. Fond opráv predsa zostáva domu, nepodlieha vyúčtovaniu, vyrovnaniu. Auditora si zvyčajne hľadá správca, aby mu potvrdil, že jeho účtovné postupy sú v poriadku. Asi nemali, auditora, ani účtovníctvo v poriadku, či? Ale mohli si to dovoliť, nikto ich predsa nekontroloval, stých, ktorých sa to bytostne týka.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

ruza76 Pozri príspevok
Aha, tak teraz mi je to jasne. Ja že to robia auditori pre nás. Takže nám stačí najsť učtovnícku firmu spraviť s ňou zmluvu a ona prekontroluje naše učtovníctvo? Samozrejme, že nie ich účtovníctvo. Nás trápia len naše veci. Vieš, lebo ja som tam aj bola ale oni mi nedali doklady a denník tu máš a kukaj. Len mi tam rýchlo listovali takže to bolo o ničom. A hlavne sa mi jednalo o to, že kto má teraz zaplatiť ten ich omyl v hodnote 2000. My či oni? Veď hádam majú dáku poistku či ako? Učtovníčka keď sa pomýli tak jej to zhodnotia. Ja si myslím, že by to malo byť na ich triku. Neradi by sme to ťahali po polícii kým to nemáme potvrdené.
To, aha, je potrebné! Nie vaše účtovníctvo. Ich účtovníctvo, ktoré sa týka vášho domu. To s tým listovaním je ako keď exhibicionista roztiahne kabát a osoba pred ním zvrieskne. Teraz prečo? Že videla, alebo preto čo videla? Noo, zatiaľ vy. To vieš, poslední prepadnú peklu, a poslední ste vy. Ak, ale veď je to len 2 000 euro na jeden byt len 333,3333 euro
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

ruza76 Pozri príspevok
A ešte by ma zaujímalo, či je potom povinný správca odovzdať papiere, aby si to mohla učtovníčka v kľude pozrieť, alebo musí to kukať len u nich "jemu cez plece". ?
Ale veď o tom musí byť nejaký doklad, faktúra, dobropis. To by im nemal byť problém s toho spraviť kópiu. Ale je, asi. Prečo, asi? Že by ten PC nevedel?
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

Vieš, Sito, práve o to sa mi jedná, že aby sme neprešvihli dáky termín, napr. o tom premlčaní. Ono je to tak, v bytovke sú vlastníci, ktorí papierom vôbec nerozumejú. Ja keď som tam bola, mne to nevadilo stráviť s dokladmi aj celý deň, aby som si to pekne odkontrolovala podľa denníka, lenže správca mi to neumožnil, len tliachal o tom, že ich upodozrievame a podobné blbosti a potom na mna vybalil to s tými 2000€. Takže to som povedala, že musia prísť vysvetliť a zatiaľ to za 3 mesiace nestihli. Jeden byt sa od vtedy predal, takže od nich euráče nedostanú a nový by boli hlúpi keby zaplatili ich starú chybu. Tak to jednoducho preúčtovali z fondu opráv do nájmu a je.
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

Chobot, tohto sa presne obávam, že im tie doklady nemusia dať, tak neviem či to dáka účtovníčka bude chcieť kontrolovať. A ty nemáš skúsenosti s tým, či majú oni nejakú zodpovednosť čo sa týka toho zlého zaúčtovania. Či nezodpovedajú za ten rozdiel? Ja by som im to dala najradšej zaplatiť, ale neviem kto by mi v tom poradil.
0 0
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

Všetko niečo stojí. Najať si na takúto vec účtovnícku alebo audítorskú firmu môžu byť dosť slušné peniaze a niekto ich samozrejme musí zaplatiť. V prvom kole by to boli vlastníci, ktorím by sa možno zbytočne zvýšil nedoplatok. Vymáhať tieto peniaze od správcu by bolo dosť zložité - určite by sa tomu bránil.
Ja by som možno skúsil možnosť, že by ste tu na porade povedali, čo konkrétne o vzniknutej chybe viete - ako sa stala a podobne. Na to dostanete určité reakcie a prípadne môžete ísť za správcom múdrejšia, budete mu oponovať a zase na poradu dáte čo on na to a atď..
Ešte existuje varianta zavolať nejakého známeho účtovníka aby sa išiel na to pozrieť - či má zmysel sa v tom vŕtať alebo nie.
Skutočnosť, že nedoplatok je najskôr 140.000 SKK, potom sa zníži na 2.000 EUR - - s takýmito praktikami som sa stretol: napr. obyvateľom sa nepáčilo vyúčtovanie, mali veľké nedoplatky, potom brblali, búrili sa, až správca našiel nejaké "chybičky" vo vyúčtovaniach a zrazu mali všetci opravené vyúčtovania na preplatky. Všetci boli razom spokojní, ale aj tak sa neubránim pocitu že správca ich "obabral" aj pri druhom vyúčtovaní, ale len menej.
Rada odo mňa: vymeňte čo najskôr správcu a ako jedného zo zástupcov vlastníkov zvoľte niekoho kto má "vzťah k číslam", aby robil dohľad priebežne a nie spätne sa hrabal v starých veciach.
1 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

ruza76 Pozri príspevok
Vieš, Sito, práve o to sa mi jedná, že aby sme neprešvihli dáky termín, napr. o tom premlčaní. Ono je to tak, v bytovke sú vlastníci, ktorí papierom vôbec nerozumejú. Ja keď som tam bola, mne to nevadilo stráviť s dokladmi aj celý deň, aby som si to pekne odkontrolovala podľa denníka, lenže správca mi to neumožnil, len tliachal o tom, že ich upodozrievame a podobné blbosti a potom na mna vybalil to s tými 2000€. Takže to som povedala, že musia prísť vysvetliť a zatiaľ to za 3 mesiace nestihli. Jeden byt sa od vtedy predal, takže od nich euráče nedostanú a nový by boli hlúpi keby zaplatili ich starú chybu. Tak to jednoducho preúčtovali z fondu opráv do nájmu a je.
Najprv si treba ujasniť či v roku 2005 bolo doručené nesprávne, špatné vyúčtovanie, alebo za rok 2005 bolo doručené. Ak v roku 2005, tak bolo za rok 2004. Ak za rok 2005, tak mohlo byť doručené až v roku 2006.

To je v poriadku, že chceš zistiť o čo sa jedná. Ale, si vlastník bytu? Alebo len rodinný príslušník, niektorého vlastníka?

Písala si 145 000 Sk. Teda menej im naúčtovali, keď chcú doplatiť. Ale za čo, šiestim bytom. Teplo, voda, veď to je priemer na byt 24 166 Sk. A ako to, že teraz pýtajú len 60 000 Sk. teda 2 000 euro? Treba so správcom komunikovať písomne, nie len tak, ústne. Aby bol doklad, že vo veci nekonali, nevysvetlili príčinu.

A skús si naštudovať ten zákon 182/1993, povinnosti správcu. Ľahšie sa ti bude na správcu vyvíjať tlak, aby ti, alebo vám predložili doklady týkajúce sa toho, vraj omylu?

Tak to je to len také hala - bala.
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

Sito som dcera jedného s vlastníkov a bývala som tam do roku 12/2010. Ale aj napriek tomu, že ma správca pozná išla som tam radšej so susedou. V roku 2005 byty odkúpili. Vo vyúčtovaní za rok 2005 im naozaj vznikli preplatky približne 25.000 Sk. Nikto to neriešil, lebo to bol štartovací rok a hlavne sa tam kúri flagou, ktorá je drahá priblližne 100 SK za meterkubický. Výška úhrad sa nemenila ani v roku 2006 a preplatky boli minimálne alebo žiadne. Ja keď som kontrolovala vyúčtovania, ktorým nikto nerozumel kukla som len konečne a počiatočné stavy meračov vody a plynu /flaga/, ktoré sedeli aj koeficienty sedeli. Lenže mi sme nikdy nemali k dispozícii výšky faktúr hlavne za plyn. Keďže im excel nezrátal faktúry za január až marec tak im ušli faktúry za 140000Sk a tak vznikli preplatky 6-tim bytom. No a teraz zistili, že im to chýba ale už nie v tej výške ale len 2000€. Ako je to možné mi nevysvetlil, len povedal, že ak sú prostriedky na fonde tak to odúčtuje a hotovo. Mne je jasné všetko to, že vlastník môže ísť pozrieť, lenže oni tomu vôbec nerozumejú. Toho sa podľa mňa drží aj správca. Rozumiem aj že to niečo stojí, lenže ak nám to vráti 2000 € tak to za to stojí. Takže by som potrebovala vedieť, či správca zodpovedá za účtovné chyby či sa mu dajú zosobniť. Veď mu za to platia aby bolo všetko ok. Inak mu platia vlastne za nič, keď za to nezodpovedá a keď sa pomýli tak im to proste vezme.
0 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

A keby som to zastrešila pod toto:

(5) Správca zodpovedá vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome za všetky škody vzniknuté v dôsledku neplnenia alebo nedostatočného plnenia svojich povinností vyplývajúcich z tohto zákona alebo zo zmluvy o výkone správy.
0 0
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

Fond opráv by pokiaľ viem mal byť bankový účet. Ak teda ten nedoplatok 2.000 EUR odtiaľ odúčtuje, tak aj tých 2.000 EUR by malo fyzicky odísť na nejaký iný účet. Moja otázka je: Kam tie peniaze pôjdu, na koho účet?
Ak to ide na nejaký účet nejakému dodávateľovi, tak tam by mala byť aj nejaká faktúra a mohla by vstupovať do úvahy aj premlčacia doba - v občianskom zákonníku 3 roky !!!
S tou škodou je to také komplikovanejšie - príklad - správca zoberie z fondu opráv teraz 2000 EURi a nebude na plánovanú revíziu zariadenia. Dostanete za to pokutu od úradu a až táto pokuta je podľa mňa škoda, ktorú má zaplatiť správca, lebo zobral peniaze z fondu opráv a nezostalo na opravy, ktoré boli plánované a mal to správca vedieť. Skutočnosť, že niečo zle vypočíta a príde si neskôr na chybu a vy to musíte zaplatiť podľa mňa nie je podstatné iba ak by to spôsobilo napríklad finančné problémy vo forme úrokov z nutného úveru.
Aj napriek tomu, že som obhajoval čiastočne správcu, si nemyslím že sa k Vám chová korektne. Ešte stále nerozumiem, presne aká chyba sa stala, ale skôr mi to stále viac pripadá, že by to mohlo byť premlčané.
0 0
beroun beroun

beroun je offline (nepripojený) beroun

A ešte jedna vec, v zmluvách o výkone správy býva dohodnuté v akých čiastkach môže správca uhrádzať veci z fondu opráv sám, v akých čiastkach na to potrebuje súhlas zástupcu/ov vlastníkov a v akých čiastkach na to potrebuje súhlas vlastníkov. V zmluvách o výkone správy, ktoré som videl väčšinou správca pri sume 2.000 EUR potrebuje súhlas zástupcu alebo zástupcov vlastníkov. Ak Váš správca môže len tak sám uhradiť z účtu fondu opráv 2.000 EUR, tak máte podľa mňa zlú zmluvu o výkone správy. Vaša "smola" potom je, že ste ju ako vlastníci podpísali, a teda súhlasili s ňou a správca si robí na základe Vášho zvolenia s fondom opráv čo chce.
0 0
sito sito

sito je offline (nepripojený) sito

Takže, ak mali za rok 2005 preplatky 25 000, ktoré boli vlastne neoprávnene, mal správca právo si tieto vyrovnať v nasledujúcom roku, teda v roku 2006 a o tom vyrovnaní sa mali vlastníci dozvedieť do konca mája roku 2007.

Premlčacia doba

OZ, § 101


Pokiaľ nie je v ďalších ustanoveniach uvedené inak, premlčacia doba je trojročná a plynie odo dňa, keď sa právo mohlo vykonať po prvý raz.

V podstate by to už malo byť premlčané. A ak im za rok 2011 stiahli z FO 2 000 euro, tak neoprávnene. Správca v rozpore so zákonom, konal.

O tých 2 000 euro by sa bolo možné súdiť, aby ich správca vrátil späť na FO, jednoducho na to nemá právo!

Ale, čím, ako sa ten schodok, dlh postupne znižoval?

Ale z morálneho hľadiska, by mohli vlastníci s tým súhlasiť. Či nie?
1 0
ruza76 ruza76

ruza76 je offline (nepripojený) ruza76

No to by fakt mohli. Tí dôchodcovia chudáci radšej aj budú len aby po súdoch nechodili. Ale tí solventnejší nechcú ale tí sa zas do toho nevyznajú. Ale teraz vážne. Dobrá je otázka o tom záhadnom znížení. Platby za nájom aj fond posielajú na jeden účet. Predpokladám, že ho má analyticky rozdelený a tak chytil a interne to preúčtoval bez faktúry. V zmluve máme že môže konať do výšky 5000 SK. Ale aj tak si hradí ako príde. Takže to tiež porušuje. Myslím si, že aj s tou škodou v dôsledku neplnenia si povinností to môže byť rôzne vysvetlitelne /krásne slovo/. Napríklad ešte mám ten problém, že elektromer nebol prepísaný a ešte ani nieje, takže nám teraz pôvodný vlastník vyfakturoval za spoločné priestory 480€ asi za rok lebo tú faktúru mi tiež do ruky nedali. Ja som im povedala, že to treba prepísať a prehodiť istič nakoľko je tam zbytočne veľký atď. Za tri mesiace to nespravili. Takže nám zas vznikne škoda, lebo budeme platiť ako keby sme osvetlovali celú dedinu. Takže nekoná tak aby sme ušetrili tak vlastne koná proti nám.
1 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať