Zavrieť

Porady

Zamietnutý príspevok na bývanie

Požiadal som o príspevok na bývanie, avšak mi ho zamietli.
Citujem: "Opakovaným sociálnym zisťovaním nebolo preukázané, že menovaný skutočne býva v rodinnom dome, ktorého je nájomcom".

V skratke, že ma nikdy nezastihli doma. Je to podľa zákona dôvod na zamietnutie príspevku, keďže nie som PN a aktívne si hľadám prácu a chcel by som získať tento príspevok. Mám sedieť mesiac doma, aby mi ho priznali?

Resp. ktorý zákon upresňuje postup v správnom konaní pri posudzovaní nároku na daný príspevok.

Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  luja5 je offline (nepripojený) luja5

  luja5
  Postup v konaní upravuje osobitný zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a všeobecný predpis, ktorým je zákon č. 71/1967 Z. o správnom konaní. Osobitný zákon má prednosť pred všeobecným predpisom, t.j. ak je v osobitnom zákone určitý postup upravený inak, ako vo všeobecnom predpise, platí postup podľa osobitného zákona.

  Zákon č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi
  § 25
  (1) Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi dávkou a príspevkami sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, 30) ak tento zákon neustanovuje inak.
  (2) Na konanie o posúdení hmotnej núdze, zabezpečení základných životných podmienok a pomoci v hmotnej núdzi sa nevzťahujú ustanovenia § 18 ods. 3, § 33 ods. 2 a § 60 až 68 zákona o správnom konaní.
  -----------
  30) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z.z.

  Zamietnutý príspevok na bývanie

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.