Zavrieť

Porady

Ako zaúčtovať správne výkon správy bytu v s.r.o. vlastník bytu

Dobrý deň,
bola by som veľmi vďačná, ak sa najde niekto kto mi bude vedieť poradiť so zaúčtovaním s ktorým sa už dlho trápim.
Ako s.r.o. sme kúpili byt. Výkon správy nám robí firma Službyt Levice. Pošlú nám splátkový kalendár na rok 13 splátok. Posledná je na 01/ nasled. rok. V kalendári je rozdelená suma správ.poplatku a DPH, Služby spolu, Fond opráv, Poistné.
Ako mám zaúčtovať fond opráv? To nie je náklad ale kam to mám dať, alebo je? Nikde som nič podobné nenašla.
A ešte tie služby spolu účtujem na 518 ale na liste,kde stanovili cenu mi napísali, z čoho tá cena pozostáva a to Ústredné kúrenie, vodné a stočné a podobne. Účtujem to správne na 518, keď je na splátkovom Služby?

POMOC -
Ďakujem Hermuša
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  pilak Pozri príspevok
  ...Ako mám zaúčtovať fond opráv? To nie je náklad ale kam to mám dať, alebo je? Nikde som nič podobné nenašla...
  Opakujem - žial ani mne sa nepodarilo nič nájsť ohľadne účtovanie z pohľadu príjímajúcej s.r.o., ktorá dostane od správcu (dodávateľskú) faktúru na tvorbu fondu opráv.

  Ak viete link, poprosil by som. Ak nie je, ako to účtujete? (teda z pohľadu platiteľa príspevku na tvorbu fondu opráv)

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Nerobím tento typ účtovania.
  Možno by som postupovala spôsobom.
  Spl. kalendár sa skladá z viacerých častí:
  - zálohy energií by som dávala na 502
  - služby za správu na 518
  - fond opráv:
  Rezervy sú závazky s neurčitým časovým vymedzením alebo výškou. Rezerva na opravy DHM nemôžeme považovať za rezervu na účtovné účely.. Vylučujú to postupy účtvania 19 a 60/2 v nadvaznosti na par. 86/1/r-kt. mi hovorí, že rezervy tvorené podľa osobitného predpisu neuvedené v par. 19/8 sa účtujú podľa doterajších predpisov...............

  Od 1,1,2007 bola vylúčená tvorba rezerv na opravu DHM a zaviedol sa komponentný prístup pri tvorbe odpisového plánu,

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  ďakujem za reakciu,

  takže účtovanie
  502 - energie
  518 - správa
  548 - energie + správa (pokiaľ nie sú osobitne vyčíslené)

  ale položku tvorba fondu opráv ???

  rezervy na opravy sa netvoria účtovne

  betka Pozri príspevok
  Rezerva na opravy DHM nemôžeme považovať za rezervu na účtovné účely.. Vylučujú to postupy účtvania 19 a 60/2
  alebo sa môžu účtovať

  [quote=betka;793725...v nadvaznosti na par. 86/1/r-kt. mi hovorí, že rezervy tvorené podľa osobitného predpisu neuvedené v par. 19/8 sa účtujú podľa doterajších predpisov...[/quote]

  ale samozrejme iba ak ako nedaňové (pripočítateľná položka)

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  K tomuto som našla, radšej niečo odbornejšie:

  (18) Zákonná rezerva na opravu hmotného majetku sa mohla účtovať naposledy v roku 2003, ale v januári 2004 sa povinne zúčtovala s vlastným imaním (451/428); vyplýva to z prechodného ustanovenia § 86 ods. 1 písm. r/ Postupov účtovania. (Poznámka: Podľa § 52 ods. 9 ZDP sa takto zúčtovaná rezerva mimo účtovne dodaní podľa plánu opráv, najneskôr do konca roku 2008).

  19) Upozorňujeme na čiastočne odlišné postupy účtovania rezerv na majetok a na náklady (§ 19 ods. 3 a 8 Postupov účtovania). Na majetok, napr. na dlhodobý hmotný majetok sa účtuje tvorba rezervy súvzťažne s príslušným účtom majetku (účtovný predpis 042/323) a jej použitie v prospech príslušného účtu záväzkov (účtovný predpis 323/321). Pri rezerve na náklady sa účtuje tvorba rezervy na ťarchu príslušného účtu nákladov (napr. 5xx/323) a po prijatí nákladovej faktúry sa účtuje použitie rezervy v prospech príslušného účtu záväzkov (napr. 323/321); o prípadný rozdiel medzi skutočnosťou a odhadom sa upravia náklady (5xx/321, resp. 323/5xx).

  Stále sa mi zdá, že tie opravy sú akosi bokom, a nie sú vymedzené v par. 19 postupov, nemalo by sa zrejme o nich ani účtovať ako o rezerve.

  Skúsme to týmto spôsobom, možno tresnem kravinu, až Ti vlasy dupkom vstanú,

  Ak sa vytvorená rezerva na opravy zúčtovala s vlastným imaním 451/428. Teraz by sa zrejme nemala účtovať ako zákonná 451(keďže kedysi bola) a ani ako ostatná cez 459. (rezerva ako rezerva, či už zákonná alebo ostatná). Rezervy sú závazkom UJ. Z tohto mi vyplýva, že by sa opravy cez 323 a 459 nemali účtovať asi. Pozri ešte raz vymedzené rezervy.

  Kuk do par. 20/4/b postupov: Pri tvorbe odpisového plánu DHM sa zohľadňuje doba použiteľnosti.... pričom sa zohľadňuje očakávané fyzické opotrebenie majetku, kt závisí od bežných podmienok: plán opráv a údržby...

  Teraz kuk na par. 69 (tu sa mne osobne pči 555)
  a teda: 555/382-komplexné náklady budúcich období.

  382-KNBO- ide o náklady budúcich období (opravy) kt. sa sledujú vo vzťahu k určitému účelu.

  Čo nie sú kompl. náklady BO: vmedzuje 56/6.

  (Bisťu chlape, zopakovala som si opať postupy,).

  Určite ma niekto napomenie a opraví ma. Možno je to správne, možno nie. Prečítaj si par. kt som uviedla. Si dobrý analytik, možno získaš názor)

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  betka Pozri príspevok
  ..Stále sa mi zdá, že tie opravy sú akosi bokom, a nie sú vymedzené v par. 19 postupov, nemalo by sa zrejme o nich ani účtovať ako o rezerve...
  Aj ja to nejako tak citím...

  U SVB "Fond prevádzky, údržby a opráv slúži na úhradu plnení spojených s prevádzkou domu , bytov a na zabezpečenie údržby opráv, na zlepšenie spoločných častí, spoločných zariadení domu , pozemku" .

  Ale ako je to u podnikateľského subjektu - s.r.o., ktorý spravuje nebytové priestory a fakturuje ostatným okrem služieb i tvorbu fondu opráv?

  Ak vychádzam z účelu fondu opráv u SVB a obdobne to aplikujem i na s.r.o., tak mi vychádza, že u neho by to nemal byť výnos (chápem to ako akumuláciu finančných prostriedkov na budúce opravy); a vice-versa u mňa by to potom nemal byť náklad - ale potom čo ?

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Štefan, pozrie ete raz na súvislosť par., kt. Ti uvádzaam, čím ich viac čítam, tým som z nich.....:
  - rezervy: 26/3 (ZU)
  - postupy: 19/9, 60/2, 86/1/r
  - komponentný prístup pri tvorbe odpisového plánu
  - 20/4/b-

  KNBO sú blbosť, už neviem fakt z toho vyjsť.

  Dobrý link:
  http://www.porada.sk/t64278-komponen...e-majetku.html

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Nemôže to byť len nejaký dlhodobý preddavok na budúce opravy? Účtujeme len súvahovo.

  (4) Na účte 314 - Poskytnuté preddavky sa účtujú poskytnuté dlhodobé a krátkodobé preddavky dodávateľom, okrem preddavkov poskytnutých na dlhodobý majetok.

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  betka Pozri príspevok
  Nemôže to byť len nejaký dlhodobý preddavok na budúce opravy? Účtujeme len súvahovo.
  A ja k tomu inklinujem.
  Zatiaľ mám len fa (fakturujeme vám 1. služby spojené s prevádzkou budovy 2. fond opráv a rezerv), k zmluve som sa zatiaľ kvôli víkendu nedostal. Pozriem ako je dohodnuté vyúčtovanie fondu opráv a rezerv. Snáď budem múdrejší.
  Vďaka za ochotu. Štefan.

  ivako je offline (nepripojený) ivako

  ivako
  Záväzok z titulu preddavkov do fondu opráv 381/325 (321)
  Zaplatenie preddavku 325/221
  Zúčtovanie preddavkov do nákladov účtovného obdobia v rozsahu, v ktorom bol fond oprav použitý /na základe vyúčtovania správcu/ 511/381

  Použitie prostriedkov zaplatených do fondu budete vedieť až po predložení vyúčtovania použitia fondu, takže na nákladové účty by sa nemalo účtovať počas platenia preddavkov. Fond sa môže začať používať až v nasledujúcich účtovných obdobiach.

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  A účtovanie na strane dodávateľa (teda toho kto fond tvorí - resp. fakturuje jeho tvorbu)?

  Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

  Som kto som Jozef I
  ivako Pozri príspevok
  Záväzok z titulu preddavkov do fondu opráv 381/325 (321)
  Zaplatenie preddavku 325/221
  Zúčtovanie preddavkov do nákladov účtovného obdobia v rozsahu, v ktorom bol fond oprav použitý /na základe vyúčtovania správcu/ 511/381

  Použitie prostriedkov zaplatených do fondu budete vedieť až po predložení vyúčtovania použitia fondu, takže na nákladové účty by sa nemalo účtovať počas platenia preddavkov. Fond sa môže začať používať až v nasledujúcich účtovných obdobiach.
  Podľa mňa nemožno o fonde opráv účtovať ako o preddavku nakoľko fond opráv sa v podstate nevyúčtováva vlastníkom iba sú informovaný o tom kde a na čo sa použil a v akej výške. V prípade predaja bytu sa poskytnuté peniaze nevracujú t.j. to nemožno považovať za preddavok. Peniaze slúžia správcovi alebo spoločenstvu na údržbu spoločných častí a je na ľuďoch čo si dajú alebo nedajú z týchto peňazí spraviť. Sro by mala účtovať tieto peniaze do nákladov lebo vám nebudú vyúčtované ! Vo vyúčtovaní budete mať len to že z celkového balíka peňazí (fondu) sa minulo tolko a tolko ale nebudete vedieť aká časť z toho je vaša. Čiže do nákladov a to už by som nechal na uvážení sro či účet 518 alebo 511. Prikláňam sa k 518 nakoľko je to služba ktorú poskytuje správca a nikdy vám nebude z týchto peňazí nič opravované na Vašom byte ale použijú sa na opravu domu a spoločných častí.

  ivako je offline (nepripojený) ivako

  ivako
  Stefan2005 Pozri príspevok
  A účtovanie na strane dodávateľa (teda toho kto fond tvorí - resp. fakturuje jeho tvorbu)?
  Mám známu, ktorá účtuje v správcovskej firme a tvorbu účtuje na
  311(315)/413

  Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

  Som kto som Jozef I
  Stefan2005 Pozri príspevok
  A účtovanie na strane dodávateľa (teda toho kto fond tvorí - resp. fakturuje jeho tvorbu)?
  Predpokladám že správca si peniaze vo fonde podľa zákona vedie oddelene od svojich vlastných peňazí lebo to tak ukladá zákon. Peniaze vo fonde sú vlastníctvom všetkých vlastníkov bytov domu ktorý sa do neho skladali. Peniaze sa môžu použiť len na to čo si vlastníci schvália na zhromaždení. Peniaze z fondu nesmie správca použiť pre vlastnú potrebu.

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  Jozef I Pozri príspevok
  ... Sro by mala účtovať tieto peniaze do nákladov lebo vám nebudú vyúčtované ! ...
  toto je viac ako pravdepodobné...

  Jozef I Pozri príspevok
  Predpokladám že správca si peniaze vo fonde podľa zákona vedie oddelene od svojich vlastných peňazí lebo to tak ukladá zákon. Peniaze vo fonde sú vlastníctvom všetkých vlastníkov bytov domu ktorý sa do neho skladali. Peniaze sa môžu použiť len na to čo si vlastníci schvália na zhromaždení. Peniaze z fondu nesmie správca použiť pre vlastnú potrebu.

  Ale ako je to potom s daňovou uznateľnosťou výdavku ?

  Lebo prakticky tu potom prichádza k "vinkulácii" finančných prostriedkov (aj keď sprostredkovane správcovskou sro) - t.j. prevod finančných prostriedkov z jedného účtu na druhý...
  Výdavok môže vzniknúť o rok, niekoľko rokov, alebo nemusí vzniknúť vôbec.
  Vznikol mi vôbec náklad ? Je to daňovo obhájiteľné ?

  Jozef I je offline (nepripojený) Jozef I

  Som kto som Jozef I
  Stefan2005 Pozri príspevok
  Ale ako je to potom s daňovou uznateľnosťou výdavku ?

  Lebo prakticky tu potom prichádza k "vinkulácii" finančných prostriedkov (aj keď sprostredkovane správcovskou sro) - t.j. prevod finančných prostriedkov z jedného účtu na druhý...
  Výdavok môže vzniknúť o rok, niekoľko rokov, alebo nemusí vzniknúť vôbec.
  Vznikol mi vôbec náklad ? Je to daňovo obhájiteľné ?
  Áno, výdavok môže vzniknúť aj o niekoľko rokov ak si dom šetrí napr. na zeteplenie a čaká pokiaľ bude dostatok fin. prostriedkov. Daňovo uznateľné pre firmu sro. to určite je, lebo to ukladá zákon o Vlastníctve bytov a nebytových priestorov ako povinnosť prispievať do "Fondu údržby a opráv" každému vlastníkovy bytu a nebytového priestoru.
  Trochu to pritiahnem za vlasy ak to prirovnám napr. k nejakej dani napr. cestnej ktorá sa neskôr "hádam" používa na opravu našich komunikácii po ktorých všetci jazdíme. Tiež nevieme kedy a v akej miere sa tieto nazbierané prostriedky použijú.

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  ivako Pozri príspevok
  Záväzok z titulu preddavkov do fondu opráv 381/325 (321)
  Zaplatenie preddavku 325/221
  Zúčtovanie preddavkov do nákladov účtovného obdobia v rozsahu, v ktorom bol fond oprav použitý /na základe vyúčtovania správcu/ 511/381

  Použitie prostriedkov zaplatených do fondu budete vedieť až po predložení vyúčtovania použitia fondu, takže na nákladové účty by sa nemalo účtovať počas platenia preddavkov. Fond sa môže začať používať až v nasledujúcich účtovných obdobiach.
  Predpokladom účtovania časového rozlíšenia je, že je známy nielen vecný obsah, ale aj suma a obdobie, ktorého sa týka.

  V tomto prípade ale pravidelne (mesačne) prispievam na tvorbu fondu opráv - môžem príspievať x-rokov, a pretože neviem kedy a či vôbec bude jeho čerpanie, nezdá sa mi metodicky správne účtovanie na účtoch časového rozlíšenia.
  Skôr by som bol za účtovanie na účtoch dlhodobých záväzkov, alebo (ako spomínal Jozef I) , keď aj tak nepríde k vyúčtovaniu, tak potom do nákladov - 51x; hoci nevyúčtovanie nepokladám za správne.

  Jozef I má pravdu v tom, že tie prostriedky musia byť na osobitnom účte.

  Citujem z jedného stanoviska DRSR:

  " Z § 8, 8a a 8b zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov vyplýva, že správca pre vlastníkov bytov na základe zmluvy o výkone správy zabezpečuje správu bytového domu. Správca zriaďuje osobitný účet pre každý spravovaný dom, na ktorom sú zhromaždené finančné prostriedky vlastníkov bytov a z týchto prostriedkov, ktoré nie sú majetkom správcu, sú hradené všetky plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov (energie a pod.) a všetky plnenia spojené s prevádzkou, údržbou a opravou domu. Finančné prostriedky zhromaždené od vlastníkov bytov nie sú príjmami správcu (správca finančné prostriedky spravuje), a preto tieto príjmy sa nezapočítavajú do obratu správcu na účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 zákona o DPH.
  Odmena správcu za výkon správy (ako ekonomickej činnosti ) je príjmom, ktorý sa započítava do obratu na účely registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa § 4 citovaného zákona."

  potom mi nesedí ani účtovanie u správcu 311/413 - veď to nie sú jeho prostriedky a teda ani jeho fond. Aj tu by mi skôr sa žiadal záväzkový účet.

  Možná sa mýlim, ale táto otázka nie je ešte moc publikovaná (nenašiel som k nej nič relevatné). Na dôvažok nejedná sa o bytový podnik, SVB ani byty ale o vzťah medzi dvoma s.r.o. a čiste nebytové priestory....

  betka je offline (nepripojený) betka

  betka
  Skúsme ísť na túto problematiku ešte raz. A rozmýšľajme tak, ako by sme nepoznali zákony.

  Poďme cez JU. Zaplatím spoločnosti. Mám v ruke spl. kalendár. Kde by som to asi zaúčtovala? Osobne do VOZD. Ide o môj výdavok na zabez. udržanie a dosiahnutie príjmov, pretože je nevyhnutný na správu tohto bytu a činnosť spoločnosti s využívaním bytu, či už prenájmu bytu alebo poskytovanie bytu zamestnancovi za odplatu....

  A v PU. Budem účtovať výsledkovo. Asi ano, keďže pôjde určite o náklady, či už teraz alebo v budúcnosti. (píšete v príspevkoch, že sa mi tieto prostriedky nevrátia)
  Budem účtovať na 511, alebo 548. 511 mi jasne hovorí o prvotných nákladoch za externé služby. Externé služby mi neboli ešte dodané.

  Na 548 sa účtujú ostatné náklady na hospodársku činnosť, kt. sa týkajú hospod. činnosti UJ. (napr. príspevky PO). Ide o nejaký príspevok? Som povinná platiť SBD. Podľa mňa ano. Nemôžem si povedať, vietečo, ja Vám tento fond "údržby a opráv nebudem platiť". Čo sa stane? Som povinná, či nie som?

  ZDP: mi hovorí: Daňovým výdavkom je výdavok na zab. udrž. a dosihnutie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka.....(par.2/i)

  Par. 19/2 je vdavok, kt. je dańovník povinný uhradiť podľa osobitných predpisov: (odkaz na 84-tu som nenašla).
  Ale daňovník je ešte povinný na mnoho ďalších výdavkov, kt. spadaju do 19/2/a, pričom nejde o úhrady podľa par.21/2/a-výdavky sa nkčného charakteru.
  Výdavkami 19/2/a sú povinná tvorba SF, exekučné náklady, koncesionarske poplatky, zákonné poistenie, peňažná zábezpeka, náhrada škody spôsobená prevádzkovou činnosťou.........

  Ide o povinný výdavok, kt. by spadal do tejto 19/2/a.???

  Stefan2005 je offline (nepripojený) Stefan2005

  ! Stefan2005
  Tak najprv niečo zo zákona 182/1993 o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, týkajúce sa predmetu nižšieuvedenej diskusie (mal som sa skôr pozrieť do tohoto zákona):

  "§ 8
  (1) Správcom môže byť právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, ktorá má v predmete podnikania alebo v predmete činnosti správu a údržbu bytového fondu.
  (3) Správca je povinný viesť samostatné analytické účty osobitne za každý dom, ktorý spravuje. Prostriedky získané z úhrad za plnenia od vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome a prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv (ďalej len "majetok vlastníkov") musí správca viesť oddelene od účtov správcu v banke, a to osobitne pre každý spravovaný dom. Majetok vlastníkov nie je súčasťou majetku správcu. Majetok vlastníkov nesmie správca použiť na krytie alebo úhradu záväzkov, ktoré bezprostredne nesúvisia s činnosťou spojenou so správou domu. Správca nesmie využiť majetok vlastníkov vo vlastný prospech alebo v prospech tretích osôb.

  § 8a
  (2) Správca je povinný najneskôr do 31. mája nasledujúceho roka predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcej sa domu, najmä o finančnom hospodárení domu, o stave spoločných častí domu a spoločných zariadení domu, ako aj o iných významných skutočnostiach, ktoré súvisia so správou domu. Zároveň je povinný vykonať vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv, úhrad za plnenia rozúčtované na jednotlivé byty a nebytové priestory v dome.
  (3) Ak správca nepredloží vlastníkom bytov a nebytových priestorov v dome správu o svojej činnosti za predchádzajúci rok týkajúcu sa domu a vyúčtovanie použitia fondu prevádzky, údržby a opráv a úhrad za plnenia v lehote podľa odseku 2, nemá až do ich predloženia nárok na platby za správu.

  § 10
  (1) Vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome sú povinní v súlade so zmluvou o spoločenstve alebo so zmluvou o výkone správy poukazovať preddavky mesačne vopred do fondu prevádzky, údržby a opráv, a to od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po vklade10) vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. Výšku preddavku do fondu prevádzky, údržby a opráv určia vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome spravidla vždy na jeden rok vopred tak, aby sa pokryli predpokladané náklady na prevádzku, údržbu a opravy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a priľahlého
  pozemku, ako aj výdavky na obnovu, modernizáciu a rekonštrukciu domu.....
  (6) Úhrady za plnenia sú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome povinní mesačne vopred uhrádzať na účet domu v banke."


  Na základe vyššie uvedeného mi vychádza, že vlastník bytového-nebytového priestoru poukazuje preddavky, ktoré musia byť vyúčtované. Problém je v tom, že vyúčtovanie je povinný urobiť správca do 31.5. nasledujúceho roka. Účtovanie na strane poskytovateľa platby by teda mohlo byť:

  a)
  - mesačne poukazané platby účtovať ako poskytnuté preddavky
  - koncom roka účtovať o rezerve na nevyfakturované dodávky a služby
  - pri vyúčtovaní rozpustiť rezervu a zúčtovať poskytnuté preddavky

  b)
  pretože správca predkladá vždy na bežný rok kalkulácie platieb (t.j. vo výške predpokladaných nákladov) je podľa môjho názoru i možné účtovať mesačne tieto platby do nákladov (502,511,518) a koncom roka tvoriť rezervu iba na rozdiel medzi zaúčtovanými nákladmi a očakávaným vyúčtovaním (vhodné pre zabudlivejších - rozdiel nebude taký veľký).

  V tejto súvislosti by som spomenul i usmernenie č. 2752/2002-72 (finanančnom spravodajcovi č. 5/2002), v zmysle ktorého dôvodom na podanie dodatočného daňového priznania nie je najmä:

  "a) konečné vyúčtovanie rôznych preddavkových platieb (napr. voda, elektrina, plyn) , platených v predchádzajúcom zdaňovacom období, ktorých konečné vyúčtovanie bolo vykonané v bežnom zdaňovacom období,".

  Prípadné vylepšenia uvítam. Štefan.

  Ildigo je offline (nepripojený) Ildigo

  Ildigo
  Prebrala som účtovníctvo uprostred roka. S.r.o. vlastník bytovky, v ktorej sú byty v podnájme a aj byty odkúpené. Správca bytov dáva pre s.r.o. každý mesiac predpis platieb za byty.
  Kolegyňa predomnou to účtovala takto:
  predpis nájomného 315/602
  predpis záloh za energie /teplo,voda,el.energia a ďalšie/ 315/324
  predpis fondu opráv 315/325
  Prijaté fa za energie 315AÚ/321
  Ročné zúčtovanie-predpis pre byty 324/315AÚ /podľa druhu energií/
  Ku koncu min. roka netvorila žiadne rezervy. Prosím vás poraďte mi, či to takto môže byť. Nemôžem sa jej ani opýtať, lebo už je ktovie kde a ešte som sa s takým účtovaním nestretla a ani nikde nemôžem ohľadom toho nič konkrétne nájsť.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.