Zavrieť

Porady

Výplata mzdy za 01/2014 a požiadavka SP

Od 1. januára 2014 je zamestnávateľ povinný predkladať pobočke Sociálnej poisťovne Mesačný výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac už aj s UVEDENÍM dňa určeného na výplatu príjmov, ktoré sú vymeriavacím základom zamestnanca. Predložiť mesačný výkaz je povinný v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to v členení na jednotlivých zamestnancov a druhy poistenia. Na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne je zamestnávateľ povinný predkladať podklady na zistenie správnej sumy poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávateľ vo výkazoch určuje fyzickú osobu, ktorá plní povinnosti voči Sociálnej poisťovni.

Ak zamestnávateľ mení deň určený na výplatu príjmov zamestnancov, je povinný aj v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov uviesť zmenený deň určený na výplatu príjmov zamestnancov. Pri zmene dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancov mu však naďalej ostáva aj povinnosť oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni na Registračnom liste zamestnávateľa, a to do ôsmich dní od uskutočnenia zmeny.
Toto bol oznam uverejnený na stránke SP.

Ak som správne pochopila, v ten deň, kedy firma uhradí odvody z miezd, vtedy musí byť aj nahratý mes. výkaz? Doteraz sme to robili tak, že termín bol na reg. liste oznámený 30-eho, a do 30-eho mal čas zamestnávateľ uhradiť odvody a my nahrať výkaz. Inak povedané, keď robím mzdy pre 10 firiem a každý si určí po novom dátum na iný deň, budem stále sedieť pri počítači a nahrávať mes. výkazy?! Prosím, aký máte názor Vy?
Naposledy upravil Blanka Urbanová : 01.02.14 at 09:53
Usporiadat
Dáša_ Dáša_

Dáša_ je offline (nepripojený) Dáša_

no mňa na tom osobne zarazilo toto: "Ak zamestnávateľ mení deň určený na výplatu príjmov zamestnancov, je povinný aj v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov uviesť zmenený deň určený na výplatu príjmov zamestnancov. Pri zmene dňa určeného na výplatu príjmov zamestnancov mu však naďalej ostáva aj povinnosť oznámiť túto skutočnosť Sociálnej poisťovni na Registračnom liste zamestnávateľa, a to do ôsmich dní od uskutočnenia zmeny.
Toto bol oznam uverejnený na stránke SP."

V najprísnejšom som si to vyložia tak, že dátum mám určený na 30. - ak pustím výplaty 10., tak som zmenila termin vyplaty a musím to do 8 dní oznámiť. Alebo mi už zo všetkého trochu šibe....
0 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

Áno, ja som to tiež tak pochopila. Lenže, my robíme učto doma, externe. To znamená, že si budem s každým zamestnávateľom vyvolávať, kedy ide dať úhradu odvodov, aby som mala načas nahratý aj výkaz. A následne na reg. liste oznamovať zmenu!!! Alebo, napr. druhého porobím výplaty, s každým si dohodnem výplatný termín napr. desiateho, výkazy hneď druhého nahrám s výpl. termínom 10-eho/teda budú mať vSP skôr výkazy/ a podnikatelia musia 10-eho spraviť úhrady. Ak ich v ten termín nespravia, musím to do 8 dní oznámiť SP. Dúfam, že im nebude v SP vadiť, že tam budú mať skôr výkazy. Ale povedzte, je toto notmálne???? To už je šikana najhrubšieho zrna!!!!
No a keď oznámime zmenu termínu do SP, čo potom so zdrav. poisťovňou, tam máme nahlásené tiež 30-eho?!
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Blanka Urbanová
......
No a keď oznámime zmenu termínu do SP, čo potom so zdrav. poisťovňou, tam máme nahlásené tiež 30-eho?!
čím ďalej, tým je to horšie .... socka skoro každý mesiac dačo mení. Ja som šťastný človek, že po 25 rokoch analytika pre mzdový soft som povedala "a stačilo!"
Pamätáte: v časoch pred r. 1989 stačila jedna daňová tabuľka, toľko sme ju používali, až bola zodraná, ale čísla platili furt - mala daňové skupiny 3-10, o svojom človiečikovi sme vedeli, kam patrí, ale nič sa ROKY nemenilo! (teraz neplačem za zašlou dobou, len za tou jednoduchosťou)


A viem ja, kedy bude mať zamestnávateľ dosť peňazí na výplatu aj odvody pred 30.dňom?
Naposledy upravil Rozalka : 01.02.14 at 11:45
0 0
Pepa Pepa

Pepa je offline (nepripojený) Pepa

No asi ste si to zle vysvetlili - ak "pustíte" skôr výplaty neznamená to automaticky zmenu dňa určeného na výplatu príjmov. Deň určený na výplatu príjmov je buď v pracovnej zmluve alebo nejakom internom predpise zamestnávateľa. Asi tak ........
Naposledy upravil Pepa : 01.02.14 at 12:09
6 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

Napísala som dotaz na SP, ak príde odpoveď, prilepím ju.
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

§ 231/1/f/1 "...výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie za príslušný kalendárny mesiac v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie s uvedením dňa, ktorý je určený na výplatu príjmov, ..."

je tam uvedené "v lehote splatnosti ním odvádzaného poistného"
nie je tam uvedené "v deň výplaty"

takže, ak je deň určený na výplatu príjmov 30. tak či je výplata 2. alebo 15. alebo 30. - stále je to v lehote - či už pre zamestnanca alebo pre poisťovňu, nepostrehla som, že by bolo zákonom obmedzené dávať výplatu skôr ako je deň určený na výplatu

no a že chcú mať na tlačive uvedený deň určený na výplatu príjmov? - je to asi na automatickú kontrolu každého výkazu
2 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

Takže: výpl. termín 30-eho, zamestnávateľ vyplatí mzdy 15-eho, uhradí odvody 15-eho, mne to následne oznámi, nahrám výkazy 20-eho s tým, že na výkaze uvediem dátum výplaty 15-eho . Teda musí súhlasiť dátum úhrady odvodov s dátumom vyplatenia mzdy. Bude to tak v poriadku? Ďakujem
Naposledy upravil Blanka Urbanová : 01.02.14 at 20:41
0 0
Jana Motyčková Jana Motyčková

Jana Motyčková je teraz online Jana Motyčková

Nebude. Na výkaze sa neuvádza deň výplaty, ale deň určený na výplatu. Viď odpoveď od Pepy. Ak termín určený na výplatu je 30. a výplata odíde 15-eho, na výkaze sa uvedie 30.
3 0
ingak ingak

ingak je offline (nepripojený) ingak

Aj keď zamestnancovi nebola vyplatená mzda, budem ho uvádzať s dátumom určeným na výplatu?
0 0
Rozalka Rozalka

Rozalka je offline (nepripojený) Rozalka

Spoluvlastníčka "Prvého nitrianskeho medveďária" ...viac
Pepa
No asi ste si to zle vysvetlili - ak "pustíte" skôr výplaty neznamená to automaticky zmenu dňa určeného na výplatu príjmov. Deň určený na výplatu príjmov je buď v pracovnej zmluve alebo nejakom internom predpise zamestnávateľa. Asi tak ........
Potom načo to písali?
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

ingak
Aj keď zamestnancovi nebola vyplatená mzda, budem ho uvádzať s dátumom určeným na výplatu?
Áno, veď to je deň určený na výplatu. Nemusí byť totožný s dňom skutočne vyplatenej mzdy. Takže aj keď nie je vyplatená, bude tam tento deň.
1 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

Telefonická informácia zo SP: Ten dátum ,ktorý je uvedený na reg. liste, musí byť uvedený aj na mes. výkaze, naozaj to nemá nič spoločné s dátumom, kedy bola skutočne mzda vyplatená,to ich vraj nezaujíma. Na otázku, čo týmto oznamom SP sledovala, odpoveď: My musíme klientov informovať, ale nedozvedela som sa o čom.
1 0
veronikasad veronikasad

veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

Blanka Urbanová
Telefonická informácia zo SP: Ten dátum ,ktorý je uvedený na reg. liste, musí byť uvedený aj na mes. výkaze, naozaj to nemá nič spoločné s dátumom, kedy bola skutočne mzda vyplatená,to ich vraj nezaujíma. Na otázku, čo týmto oznamom SP sledovala, odpoveď: My musíme klientov informovať, ale nedozvedela som sa o čom.
Veď informovali, že zmenu výplatného termínu treba do 8 dní nahlásiť na reg.liste zamestnávatela
0 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

TOTO JE PÍSOMNÁ ODPOVEĎ Z ÚSTREDIA SP:

Od 1. januára 2014 je povinnosť uvádzať výplatný termín aj na mesačných výkazov poistného a príspevkov (MVP). Povinnosť nahlasovať zmenu výplatného termínu RLZ zostala zachovaná aj naďalej, aj napriek jeho priebežnému vykazovaniu na MVP. Obidva údaje majú byť zhodné.

Ak máte v kolektívnej zmluve alebo v pracovných zmluvách zamestnancov uvedený výplatný termín 30., a výplaty spracujete napríklad 17., tak v Mesačnom výkaze poistného a príspevkov budete uvádzať výplatný termín 30.. Zmenu výplatného termínu by ste oznamovali len v prípade, že by ste zmenili výplatný termín v kolektívnej zmluve alebo v pracovných zmluvách zamestnancov a to do 8 dní.

P. Motyčková mala pravdu, deň určený na výplatu a deň výplaty sú dva rôzne pojmy.
4 0
adabirk adabirk

adabirk je offline (nepripojený) adabirk

Ešte mám takú otázku - keď je nahlásený deň určený na výplatu príjmov 30-tého a február má iba 28 dní ... deň určený na výplatu príjmov vo výkaze SP a aj ZP bude 28.02.2014 ?
0 0
Blanka Urbanová Blanka Urbanová

Blanka Urbanová je offline (nepripojený) Blanka Urbanová

Určite 28-eho!
0 0
darinabar darinabar

darinabar je offline (nepripojený) darinabar

ale ak mam na registracnom liste vyplatny termin napr. 15 a 15.je nedela tak na mesacnom vykaze oznacim termin 15 alebo 13 - cize piatok?dakujem za odpoved
0 0
tani17 tani17

tani17 je offline (nepripojený) tani17

Nie na vykaze bude termin 15-teho i ked moze byt odoslany uz 13-teho
0 0
Tweety Tweety

Tweety je offline (nepripojený) Tweety

darinabar
ale ak mam na registracnom liste vyplatny termin napr. 15 a 15.je nedela tak na mesacnom vykaze oznacim termin 15 alebo 13 - cize piatok?dakujem za odpoved
Netreba si mýliť pojem výplatný termín s dátumom skutočne vyplatených miezd. Hoci niekedy sú totožné.
0 0

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať