Zavrieť

Porady

Odhlásenie mimo okres - FO - PO

Zdravím, auto sa predáva z FO na PO(s.r.o.) z okresu do okresu. Čo všetko je potrebné k úspešnému odhláseniu? Ďakujem
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Žabinka je offline (nepripojený) Žabinka

  Žabinka
  http://www.minv.sk/?odhlasenie-vozidla-ineho-okresu

  Pri odhlásení vozidla do iného okresu je držiteľ vozidla povinný predložiť:

  • vyplnená žiadosť s údajmi nového držiteľa,
  • osvedčenie o evidencii časť II alebo technický preukaz vozidla,
  • čipovú kartu osvedčenie o evidencii časť I, ak bolo vydané,
  • platný doklad totožnosti,
  • ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra alebo živnostenský list,
  • splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
  • v prípade, že o zmenu žiada držiteľ vozidla, ktorý nie je vlastníkom, je potrebný úradne overený súhlas vlastníka vozidla alebo úradné rozhodnutie,
  • potvrdenie o poistení zodpovenosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (povinné zmluvné poistenie)
  • písomné plnomocenstvo s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla.
   UPOZORNENIE: Povinnosť predloženia písomného plnomocenstva alebo dokladu o nadobudnutí vlastníckeho práva k vozidlu s osvedčeným podpisom neplatí, ak:
   a) je kupujúci vozidla (nový držiteľ) osobne prítomný na orgáne Policajného zboru,
   b) sa vozidlo prevádza na osobu blízku držiteľovi vozidla (príbuzný v priamom rade, ide o rodiča, prarodiča, potomka, súrodenca, manžela alebo manželku žiadateľa) alebo
   c) ak osoba, na ktorú sa držba vozidla previedla, zaslala orgánu Policajného zboru plnomocenstvo prostredníctvom elektronickej služby zavedenej na tento účel.

  Pristavenie vozidla ku kontrole nie je potrebné. Správny poplatok sa platí až pri prihlasovaní vozidla z iného okresu, odhlásenie vozidla je bez poplatku. V tomto prípade ostávajú na vozidle pripevnené tabuľky s evidenčným číslom.
  Michael Tarabik Ďakujem pekne, tieto informácie som na stránke minv.sk našiel aj sám, ale tu ide o prepis z FO na PO, sú tam nejaké špecifiká, najmä po novelizácii zákona z 1.1.2016, preto hladám radu ako nato.
  Žabinka prepis z FO na PO je predsa nepodstatný.. podstatné je dodržať postup pri odhlásení, to znamená správne vypísanie údajov nového držiteľa do žiadosti, a hlavne dodržať nový postup platný od 1.1.2016, červeným..
  to čo je na stránke minv.sk je jednoznačné, zrozumiteľné a presné..
  ak sa vozidlo odhlasuje na PO, tak to treba uviesť do žiadosti..

  Odhlásenie mimo okres - FO - PO

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.