Zavrieť

Porady

veronikasad Kto si prenajal auto? Ak szco, tak nie
Maryvas Áno, SZČO si prenajal auto od manželky. Ďakujem za odpoveď.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  <p>
  &sect; 19 ods. 2 pism e) v&yacute;davky (n&aacute;klady) daňovn&iacute;ka s pr&iacute;jmami podľa &sect; 6 ods. 1 a 2 vynaložen&eacute; v s&uacute;vislosti s činnosťou vykon&aacute;vanou v inom mieste, ako je miesto, v ktorom činnosť pravidelne vykon&aacute;va, najviac vo v&yacute;&scaron;ke, ak&aacute; je ustanoven&aacute; pre zamestnancov podľa osobitn&eacute;ho predpisu,87) a to na stravovanie okrem v&yacute;davku na stravu, ktor&aacute; bola poskytnut&aacute; ako nepeňažn&eacute; plnenie držiteľom [&sect; 9 ods. 2 p&iacute;sm. y)] poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ubytovanie, cestovn&eacute; dopravn&yacute;mi prostriedkami a nevyhnutn&eacute; v&yacute;davky spojen&eacute; s pobytom v tomto mieste; ak daňovn&iacute;k na cestovanie využije <span style="color:#ff0000;"><strong>vlastn&eacute;</strong></span> osobn&eacute; motorov&eacute; vozidlo nezahrnut&eacute; do obchodn&eacute;ho majetku, uplatn&iacute; v&yacute;davky (n&aacute;klady) 1. do v&yacute;&scaron;ky n&aacute;hrady za spotrebovan&eacute; pohonn&eacute; l&aacute;tky podľa cien platn&yacute;ch v čase ich n&aacute;kupu, a len, ak nebolo zahrnut&eacute; do obchodn&eacute;ho majetku v predch&aacute;dzaj&uacute;cich zdaňovac&iacute;ch obdobiach u tohto daňovn&iacute;ka, uplatn&iacute; aj v&yacute;davky (n&aacute;klady) do v&yacute;&scaron;ky z&aacute;kladnej n&aacute;hrady za každ&yacute; jeden km jazdy podľa osobitn&eacute;ho predpisu,87) alebo 2. vo forme pau&scaron;&aacute;lnych v&yacute;davkov do v&yacute;&scaron;ky 50 % z celkov&eacute;ho preuk&aacute;zan&eacute;ho n&aacute;kupu pohonn&yacute;ch l&aacute;tok za pr&iacute;slu&scaron;n&eacute; zdaňovacie obdobie primeran&eacute;ho počtu najazden&yacute;ch kilometrov podľa stavu tachometra na začiatku a na konci pr&iacute;slu&scaron;n&eacute;ho zdaňovacieho obdobia pre každ&eacute; motorov&eacute; vozidlo samostatne,</p>

  veronikasad je offline (nepripojený) veronikasad

  veronikasad
  V komentári k predchádzajúcej teme sa pýtaš na auto manželky. Ak ho máte v BSM, nepotrebuješ nájomnú zmluvu, môžeš si uplatňovať základnú sadzbu náhrady a spotrebu phm za najazdené km v súvislosti s podnikaním. Treba viesť knihu jazd

  Je možné pri prenajatom vozidle uplatniť aj základnú náhradu 0,183 eur za 1 km jazdy?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.