Zavrieť

Porady

Nezákonná dobrovoľná dražba nehnuteľnosti

brunod

brunod je offline (nepripojený) brunod

brunod
Zdravím, vie niekto poradiť, ako sa brániť pred nezákonnou dobrovoľnou dražbou spoločenstva, ktoré tvoria 4 vlastníci, kde nezákonne vymáhaná čiastka z roku 2006 je 2150€ a hodnota nehnuteľnosti je 230 000 €. Aj napriek upozorneniu a znesprístupneniu k obhliadke dražobnej spoločnosti, urobili ju na základe pôdorysu, vytíčili už obhliadku nehnuteľnosti a následnú dražbu. Ďakujem vopred za radu, na koho sa obrátiť a čo robiť, jedná sa tu podľa mňa o organizovanú skupinu.
4 komentárov     zbaliť
ivka70 Ten dlh je skutocny? Preco nie je 12 rokov zaplateny - prebieha k tomu nejake vymahanie?
brunod Bývame tu 22 rokov, sme tu 4 vlastníci, z toho 3 prišli noví, sú tu asi 3 roky, vytvorili nové spoločenstvo, lebo staré nebolo funkčné, neplnilo si funkciu spoločenstva, tak, že sme si sami financovali všetky výdaje okolo chodu domu a neplatili sme do spoločenstva, ktoré si neplnilo svoju funkciu a nikto tu nebýval okrem nás. Všetko robili plánovane, vyňali si zo starého účtu ,, dlžobu " , ktorá ak by aj bola dlžobou, je už dávno premlčaná od roku 2006. Všade sme to dokazovali, minulý rok nás vyzvali na zaplatenie, vysvetľovali sme, namietali, podkladali dôkazmi, obracali sme sa na súd, na políciu, ale zbytočne, nakoľko medzi nimi sú ľudia, ktorí sa bavia úžerníctvom, vedia presné praktiky a majú vplyvy na súdoch, prokuratúre a polícii.
buchač Hm...takže traja noví vlastníci chú mať poriadok v dome...ale jednému starému to vadí ?
Jeden starý vlastník má dlžobu, ktorú nezaplatil...to majú zaplatiť noví ???
brunod Upresnenie skutočností:

Keď sa zvolila za predsedníčku spoločenstva K. B., fyzicky nebola prítomná na schôdzi spoločenstva a všetko sa hralo ako divadlo, že ona bude formálne predsedníčkou, ale v skutočnosti bude jej otec A. B.. Preseda spoločenstva sa nedá žiadnou plnou mocou splnomocniť, aby vykonával funkciu predsedu spoločenstva.

K. B. sa nezúčastnila ani raz schôdze spoločenstva a nanajvýš, ani nežije v Košiciach.

Keď sme podali trestné oznámenie s rukolapnými dôkazmi, že sa jedná o podvod organizovanou skupinou, ktorá nie len že vykonštruovala pozdĺžnosť, ale v podvodníckom konaní a trestnej činnosti, ako je to pravidlom urobili množstvo chýb, čoho dôkazom je aj zápisnica zo schôdze spoločenstva zo dňa 19.5.2017, kde v uznesení v bode 4, na strane 2 tejto zápisnice, uznali moju pohľadávku voči spoločenstvu vo výške 800€ a týmto boli vyrovnané všetky moje pohľadávky voči spoločenstvu, čo sa aj uvádza v bode 5 uznesenia: ,, Zhromaždenie vlastníkov rozhodlo o zápočte pohľadávok pre P. F. vo výške 800€ a T. D. vo výške 800€ na najstaršie pohľadávky. Dnešným dňom považuje spoločenstvo za vysporiadané všetky pohľadávky členov spoločenstva vo vzťahu k spoločenstvu vzniknutých pred 19.5.2017,"
Táto zápisnica je dôkazom, že k dňu 19.5.2017 som nemala žiadne podĺžnosti voči spoločenstvu.

Dňa 24.5.2018 sa konala zhromaždenie spoločenstva, ktorú ako stále viedol A. B., ako predseda spoločenstva, ktorý ním nieje a nikdy nebol. V bode č.1 tejto schôdze sa uvádza : ,, Pán D. pripomienkoval bez predsedníčky a dvoch členov rady spoločenstva schôdza nie je uznášania schopná a nemá žiadny bod prečo by táto schôdza mala byť, nemá formálny charakter."

V bode č. 6 A. B. vystupuje ako predseda spoločenstva, kým nie je a nikdy nebol, že odstupuje ako predseda spoločenstva a písomný list o odstúpení podal p. K.

Takže v bode 6 jednoznačne K. B. odstúpila ako predsedníčka spoločenstva.

Dňa 30.5.2018 K. B., 7 dní po odstúpení z funkcie predsedu spoločenstva zneužíva pečiatku spoločenstva a dňa 30.5.2018 sa falšuje plnomocenstvo pre dražobnú spoločnosť FINLEGAL services s.r.o., kde K. B. údajne dňa 30.5.2018 neoprávnene podpísala plnú moc a ošetrila pečiatkou spoločenstva a toho istého dňa 30.5.2018 údajne podpísal v Bratislave aj konateľ uvedenej dražobnej spoločnosti JUDr, Marek P., konateľ, čo je nemožné, aby bola plná moc podpísaná v ten istý deň v Košiciach a v Bratislave.

V tejto plnej moci bola pečiatka spoločenstva zneužitá a plná moc bola podpísaná neoprávnenou osobou, nakoľko K. B. už 7 dní nebola predsedníčkou spoločenstva.

Dňa 5.11.2018 som prevzala list od dražobnej spoločnosti FINLEGAL services, s.r.o. v ktorom sa nachádzalo oznámenie o dražbe, ktoré je viac než zrejmé podvodnícke a falšované a to tak, údajné podpisovanie od K. B. bolo urobené v Prahe dňa 24.10.2018, ale tento krát, bez použitia pečiatky spoločenstva a na počudovanie sa toho istého dňa 24.10.2018 bola podpísaná v Bratislave.

Podpis K. B. bol osvedčený notárkou JUDr. Janou B., notárkou v Prahe.

Znova falšuje, podpisuje listinu neoprávnená osoba K. B., ktorá nemala žiadne oprávnenie na takýto úkon.

Do dnešného dňa spoločenstvo nemá predsedu a schôdzu zvoláva rada spoločenstva. Dôkazom je aj pozvánka na deň 12.10.2018, ktorú zvolávala rada spoločenstva, kde v bode 6 je voľba predsedu spoločenstva. Taktiež rada spoločenstva zvolala schôdzu na deň 13.11.2018, kde v bode 5, je voľba predsedu spoločenstva.

Napriek všetkým týmto rukolapným a listinným dôkazom, že sa jedná o organizovanú skupinu a trestný čin podvodu na cudzom majetku, orgány činné v trestnom konaní, prokuratúra, ktorá by v každom právnom štáte vyšetrila či sa trestný čin stal a ako a trestne by stíhal vinníkov. Tu v Košiciach orgány činné v trestnom konaní tejto organizovanej skupine prekrývajú a obhajujú ich ako keby boli ich osobnými advokátkmi a nie orgánmi činnými v trestnom konaní.

Orgány činné v trestnom konaní, prokurátor Okresnej prokuratúry Košice I, mi vo svojom uznesení radí, aby som svoj majetok mal sám chrániť, čo som ja pochopil, že musím sa riadne ozbrojiť a chrániť svoj majetok, nakoľko orgány činné v trestnom konaní a prokuratúra nechcú postupovať podľa zákona o prokuratúre.

Podľa môjho názoru, všetko poukazuje, že sú orgány činné v trestnom konaní a prokurátori skorumpovaní, nakoľko všetko poukazuje a nesie znaky korupčného správania.

Ďakujem za reagovanie.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času
  Mária27

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Pozri § 3 ods. 6 zákona:

  Dražiť nemožno nehnuteľné veci, ak hodnota pohľadávky bez jej príslušenstva zabezpečenej záložným právom ku dňu oznámenia o začatí výkonu záložného práva neprevyšuje 2 000 eur.
  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...2/527/20170201
  brunod Práve preto ju navýšili - vykonštruovali o 150 €, nakoľko jeden z vlastníikov je úžerník, tak vie ako na to. Ďakujem za radu
  draik

  draik je offline (nepripojený) draik

  draik
  Jednak môžte podať návrh na vydanie neodkladného opatrenia spočívajúceho v zákaze výkonu záložného práva, jednak po dražbe zákon umožňuje v určenej lehote podať žalobu o neplatnosť dražby.
  brunod Ďakujem za radu. Nakoľko sa jedná o organizovanú skupinu, spoločenstvo zahrňa spolu 6 vlastníkov bytov v dome a jeden z nich je policajt úžerník, ktorý to riadi, nemáme žiadne slovo ani na schôdzach spoločenstva. Podali sme trestné oznámenie na organizovanú skupinu, ale či to prejde, to nevieme, lebo zo skúseností sa nám nepodarilo na polícii nič dosiahnuť. Zaslali sme aj žiadosť na Ministerstvo spravodlivosti na sekciu pre dohľad nad dražobnými spoločnosťami, nakoľko aj dražobnú spoločnosť sme informovali o nezákonných postupoch dražby, ale zbytočne . . . . aj tak Vám veľmi pekne ďakujeme za radu . . .

  Nezákonná dobrovoľná dražba nehnuteľnosti

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.