Zavrieť

Porady

70 rokov po smrti: Zanikli autorské práva alebo patria vydavateľovi?

Zdravím,

ako je to s autorským právom po 70 rokoch od smrti spisovateľa? Je držiteľom práv na jeho dielo vydavateľstvo, ktoré jeho dielo vydalo, alebo autorské právo v tomto prípade zaniklo?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  Pozri autorský zákon

  https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...5/185/20190101

  § 9 Voľné dielo
  (1) Dielo sa stane voľným, ak
  a) uplynie doba trvania majetkových práv podľa § 32,
  b) autor nemá dedičov alebo ak dedičia odmietnu dedičstvo prijať, a to aj pred uplynutím doby trvania majetkových práv podľa § 32.
  (2) Dielo, ktoré sa stalo voľným, možno voľne použiť.
  (3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie sú dotknuté ustanovenia § 13 ods. 3 a § 60.

  V § 32 sú majetkové práva, osobnostné práva zanikajú smrťou autora.

  Vydavateľstvo môže mať len výhradnú alebo nevýhradnú licenciu - to je záväzkové právo (od § 65).
  Podľa § 71 Prechod licencie a zánik licencie:
  (1) Zánikom právnickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na jej právneho nástupcu; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na právneho nástupcu vylúčiť.
  (2) Smrťou fyzickej osoby, ktorej bola udelená licencia, prechádzajú práva a povinnosti z licenčnej zmluvy na dedičov; licenčná zmluva môže takýto prechod práv a povinností na dedičov vylúčiť.
  (3) Ak niet právneho nástupcu podľa odseku 1 alebo dedičov podľa odseku 2, licencia zaniká.

  70 rokov po smrti: Zanikli autorské práva alebo patria vydavateľovi?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.