Zavrieť

Porady

Môže zrážková voda stekať z miestnej komunikácie na súkromný pozemok?

Cez náš pozemok a takisto ďalších našich susedov je vytvorený rigol, do ktorého steká nevsiaknutá dažďová voda z miestnej komunikácie - obecnej ulice, ktorá je vyasfaltovaná a vlastníkom je obec. Verejnú kanalizáciu v dedine nemáme. Problémy máme v čase väčších dažďov. Vtedy voda nestačí odtekať a zaplavuje nám záhrady. Obec sa nehrnie situáciu riešiť. Ako by sme to mali riešiť my, keď sused je obec? Na koho sa treba obrátiť ? Ktoré zákony to riešia ?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Mária27 je offline (nepripojený) Mária27

  Mária27
  § 10 ods. 2 zákona https://www.slov-lex.sk/pravne-predp...1/135/20230101

  (2)
  Vlastníci, správcovia alebo užívatelia nehnuteľností v susedstve diaľnice, cesty alebo miestnej cesty musia dovoliť, aby príslušný cestný správny orgán urobil na ich pozemkoch potrebné opatrenia na zabránenie zosuvu skál a pôdy, pádu kamenia a stromov a na umožnenie odtoku vody, ak toto nebezpečenstvo vznikne výstavbou alebo prevádzkou diaľnice, cesty alebo miestnej cesty alebo prírodnými vplyvmi; ak však toto nebezpečenstvo vznikne z konania vlastníkov, správcov alebo užívateľov susedných nehnuteľností, sú povinní urobiť na dotknutých pozemkoch potrebné opatrenia vlastným nákladom.

  Obec to musí zariadiť, npr. priekopou.
  jslancik otázka je, s čím bude tuto hornad2 viac stotožnený. buď bude musieť umožniť obci spraviť na jeho pozemku "opatrenie" na umožnenie odtoku vody (samozrejme niečo najlacnejšie na úkor vzhľadu), alebo strpí príležitostný potôčik cez svoj pozemok...
  majkii Citované ustanovenie platí na ochranu diaľnic, ciest a miestnych ciest, tu sa jedná podľa mňa o občianskoprávny spor, pretože voda z povrchového odtoku z miestnej cesty nemôže byť odvádzaná na susedné pozemky, kde spôsobuje škodu na majetku súkromných vlastníkov. Obec ako vlastník miestnej cesty musí urobiť také technické opatrenia, aby nedochádzalo k neprimeranému zásahu do vlastníckeho práva susedných nehnuteľností.
  Identický prípad prehrala obec Skalité, keď vyústila vody z povrchového odtoku miestnej cesty na súkromné pozemky. Citujem z nálezu Ústavného súdu https://www.ustavnysud.sk/ussr-intra...20452_2016.pdf

  "Prvostupňový súd správne poukazuje na zásah do vlastníckeho práva, ktorým je aj odvedenie vody zo zbernej šachty cez odvodňovacie potrubie na pozemky navrhovateľa, a to v takom rozsahu, že dochádza k ich znehodnocovaniu.
  Vzhľadom na dôvody uvedené v odvolaní má odvolací súd za to, že v tomto prípade je daná právomoc súdu, nakoľko sa prejednáva spor vyplývajúci z občianskoprávnych vzťahov, ktoré sú upravené v Občianskom zákonníku (§ 126 OZ)."

  Môže zrážková voda stekať z miestnej komunikácie na súkromný pozemok?

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.