Zavrieť

Porady

sociálny pedagóg vs. sociálny pracovník.

Dobrý deň. Vždy sa dodáva do práce najvyšší dosiahnutý stupeň VŠ.Teraz babo raď .. keď má človek 2.stupeń VŠ sociálna pedagogika a 1. stupeň sociálnej práce, môže pracovať ako asistent sociálneho pracovníka, keďže sociálny pedagóg nemôže pracovať ako asistent socialnej práce prípadne ako sociálny pracovník..? Vtedy sa môže oháňať 1. stupňom sociálnej práce?
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  avalik je offline (nepripojený) avalik

  avalik
  219/2014
  § 5

  (1) Kvalifikačný predpoklad na výkon odbornej činnosti

  a) sociálnym pracovníkom je získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca,

  b) asistentom sociálnej práce je získané vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca.

  (2) Osobitný kvalifikačný predpoklad na výkon špecializovanej odbornej činnosti je absolvovanie akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre príslušný špecializovaný odbor sociálnej práce.

  (3) Splnenie kvalifikačného predpokladu podľa

  a) odseku 1 písm. a) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia druhého stupňa v študijnom odbore sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu,2)

  b) odseku 1 písm. b) sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní vysokoškolského štúdia prvého stupňa v študijnom odbore sociálna práca vydaným príslušnou vysokou školou alebo doloženým rozhodnutím o uznaní dokladu o takom vzdelaní podľa osobitného predpisu.2)

  (4) Splnenie osobitného kvalifikačného predpokladu podľa odseku 2 sa preukazuje doloženým dokladom o absolvovaní akreditovaného špecializačného vzdelávacieho programu vydaným príslušnou vzdelávacou inštitúciou ďalšieho vzdelávania3) (ďalej len „vzdelávacia inštitúcia“) alebo doloženým rozhodnutím o uznaní osvedčenia, vysvedčenia alebo iného dokladu o absolvovaní špecializačného vzdelávacieho programu ustanoveného pre špecializovaný odbor sociálnej práce vydaného zahraničnou školou alebo iným oprávneným orgánom podľa právnych predpisov príslušného štátu.

  (5) Sústavu špecializovaných odborov sociálnej práce, špecializačné vzdelávacie programy podľa špecializovaných odborov sociálnej práce a štandardy špecializačných vzdelávacích programov ustanoví vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) nariadením.

  môže sa "oháňať" všetkými dokladmi, ktoré má k dispozícii,

  vzdelanie na 2. stupni VŠ neruší vzdelanie dosiahnuté v 1. stupni VŠ

  sociálny pedagóg vs. sociálny pracovník.

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.