Zavrieť

Porady

ELDZ

Ako to bude tohto roku - do kedy predložiť SP ELDZ za rok 2004.
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  jarkra je offline (nepripojený) jarkra

  jarkra
  Mne sa zdá, ze ELDZ sa na SP predkladá už len pri skončení pracovného pomeru, inak nie. (a to do 3 dní po skončení pracovného pomeru)

  sylva je offline (nepripojený) sylva

  sylva
  Ester, ja si myslím, že ELDP sa predkladá už len pri ukončení pracovného pomeru zamestnanca a pri odchode zamestnanca do starob.dôchodku. Ináč nie. Mám pocit, že to už v poradách kdesi bolo. Treba pozrieť.

  Valika je offline (nepripojený) Valika

  ekonomka Valika
  ELDZ ostávajú vyplnené vo firme ale ako ich vyplniť v PC? Neviem si s tým rady.Alebo ich vyplniť strojom? Tlačivá mám zo SP.

  Bubika je offline (nepripojený) Bubika

  Bubika
  Myslím, že SP upustila od vypisovania ELDZ len písacím strojom a umožňuje to aj ručne. Ak však chcete tlačivá pre SP vypisovať v PC, treba si na ich stránke stiahnuť tlačivá SP - www.socpoist.sk spolu s Adobe Reader 6.0 CE (alebo vyššiu verziu), ktorý tam tiež majú. Prostredníctvom tohto programu sa ich tlačivá dajú vypisovať v PC, ale keďže je to len program na čítanie, nedá sa to uložiť. Tlačivá SP už boli rozoberané na Porade, pozrite si link

  http://www.porada.sk/showthread.php?...ht=tla%E8iv%E1
  Takže zatiaľ ručne stručne vypísané uložiť vo firme a pri odchode zamestnanca vypísať v PC , vytlačiť a odoslať.

  janaGT je offline (nepripojený) janaGT

  janaGT
  Valika
  ELDZ ostávajú vyplnené vo firme ale ako ich vyplniť v PC? Neviem si s tým rady.Alebo ich vyplniť strojom? Tlačivá mám zo SP.
  Takže ELDZ vyplníte za rok 2004, ale necháte si ich založené vo firme? Alebo vyplníte ho až keď bude zamestnanec odchádzať sumárne napr, za rok 2004 a 2005 - ak by odchádzal v 2005?

  Paula je offline (nepripojený) Paula

  Paula
  Každý rok má svoj riadok a radšej čím skôr dať 2004 zamestnancovi podpísať. Môže sa stať, že skončí prac.pomer a bude problém ho nájsť (mala som prípad taký).

  jarkra je offline (nepripojený) jarkra

  jarkra
  Chcem sa spýtať k tomu podpisovaniu zamestnancami. Ako to riešite? U nás sa totiž tohto roku vystriedalo niekoľko zamestnancov. Problém je v tom, že pracujú na pracovisku v inom meste a ja to jednoducho do 3 dní nijako nemôžem stihnúť. Dávate zamestnancom podpisovať aj prázdne riadky? Myslím na rok dopredu, nie celý výkaz.

  Má niekto skúsenosti s tým, že mu zamestnanec nepodpísal ELDP a hneď odišiel do zahraničia? Čo mám robiť v takom prípade?

  Fajdy je offline (nepripojený) Fajdy

  Fajdy
  Na SP mi povedali, že podpis zamestnanca na ELDZ pre nich nie je dôležitý. Musí byť pečiatka zamestnávateľa a podpis.

  deha je offline (nepripojený) deha

  deha
  Vyjadrenie zo SP-ústredie:
  Bratislava 13. apríla 2004
  <O:p></O:p>

  <O:p></O:p>

  <O:p></O:p>


  <O:p></O:p>

  Na Váš list z 30. marca 2004, ktorým žiadate o stanovisko ohľadom termínu na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia, konkrétne v lehote do troch dní od skončenia pracovného pomeru a zabezpečenia jeho podpísania zamestnancom, pre ktorého sa vedie, oznamujeme nasledovné:

  Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov ukladá zamestnávateľom povinnosti pri vykonávaní dôchodkového poistenia zamestnancov, ktorí sú k nim v pracovnom pomere alebo v obdobnom inom pracovnom vzťahu. Ide o povinnosť viesť o svojich zamestnancoch evidenciu na účely sociálneho poistenia a predložiť túto evidenciu pobočke Sociálnej poisťovne do troch dní od uplatnenia nároku na dávku alebo od skončenia pracovného pomeru alebo iného právneho vzťahu k zamestnávateľovi [§ 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z.].<O:p></O:p>

  Pokiaľ ide o lehotu na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia, zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov konkrétne takúto lehotu nestanovuje, i keď v súvislosti s ustanovením § 231 ods. 1 písm. j) zákona č. 461/2003 Z. z. možno konštatovať, že sa vzťahuje aj na predkladanie evidenčného listu dôchodkového poistenia. V praxi však nie je možné túto lehotu dodržať z dôvodov, ktoré v liste uvádzate a preto je logické, že evidenčný list dôchodkového poistenia môžete predložiť, resp. odoslať príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne až po termíne konečného mzdového vyúčtovania, ktoré nasleduje po skončení zamestnania alebo po termíne vyúčtovania mzdy za kalendárny mesiac, v ktorom si zamestnanec uplatnil nárok na dôchodok. <O:p></O:p>

  K problematike podpísania evidenčného listu dôchodkového poistenia zamestnancom, za ktorého bol vyplnený uvádzame, že v prípade dodatočného zápisu údajov až po skončení zamestnania, pričom zákon č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov neukladá povinnosť priebežného zápisu údajov za uplynulý kalendárny rok, v takom prípade je možné odoslať evidenčný list dôchodkového poistenia bez podpisu zamestnanca.<O:p></O:p>

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.