Zavrieť

Porady

Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

  Rooibos
  <H4>POHODA rel. 7903 pre užívateľov verzie JANUÁR 2005 (release 7900)

  Upozornenie: tento update je určený pre aktualizáciu programu POHODA, release 7900 zo dňa 26.01.2005.
  V prípade, že ste užívateľom modulu POHODA KASA a budete inštalovať tento update (alebo máte nainštalovaný update 7901) k ekonomickému systému POHODA, je potrebné (kvôli vyrovnaniu verzií databáz) nainštalovať i update 7902 KASA.

  Venujte pozornosť návodu na použite tohto update !!!

  - Ak bol editovaný dlhodobý majetok (t.j. napr. ak sa menila odpisová skupina, spôsob odpisovania, prerušovali sa odpisy, zadával sa nový majetok a iné.), vo verzii 7900, 7901 a 7902, mohlo dôjsť k zmenám a nesprávnym výpočtom daňových odpisov na záložke "Daňové odpisy", a to nielen v tých majetkoch, ktoré boli editované. Aktualizácia 7903SK prepočítava daňové odpisy všetkých majetkov nanovo a porovnáva novo vypočítané hodnoty s hodnotami, ktoré sú uložené v databáze.
  Ak POHODA zistí rozdiely medzi tým čo je vypočítané vo vašej databáze na záložke "Daňové odpisy" a novým prepočtom, ktorý robí pri prevode do verzie 7903, upozorní na túto skutočnosť v súbore IMcheck.html.
  V prípade, že Vám k tejto problematike nebol doručený mailový spravodaj požiadajte technickú podporu (hotline@stormware.sk) o jeho zaslanie.
  - K uzávierke kurzových rozdielov bola doplnená tlačová zostava "Zoznam nesprávne zlikvidovaných dokladov".
  - Na výkazoch: Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Výkaz o príjmoch a výdavkoch a Výkaz o majetku a záväzkoch bola zmenená premenná pre políčko "Ulica" a "Číslo popisné". Upravaný bol aj export týchto hodnôt do formátu FDF.
  - Pri databázach s rokom < 2004 už program nehlási v globálnom nastavení žiadne problémy.
  - Ak je v cenových skupinách nastavený výpočet Pri zmene/marže/rabatu prepočítať nákupnú cenu, pri precenení zásob sa predajná i nákupná cena už vypočíta správne.
  - Je možné vymazávať položky interného dokladu.
  - V Personalistike bola aktualizovaná zostava "Potvrdenie zamestnávateľa o zamestnancovi na účely uplatnenia nároku na nemocenskú dávku".
  - bolo opravené správne nastavenie typu Interného dokladu v agende Peňažný denník v JU.
  - do "Výkazu o príjmoch a výdavkoch" správne ťahá i Interné doklady so závierkovými predkontáciami.
  - na tlačovej zostave "Kniha bank. výpisov" v agende Banka bolo opravené zoraďovanie položiek výpisu.
  - Homebanking - pri automatickom číslovaní položiek výpisov sa berie do úvahy i číslo účtu

  Nasledujúce zmeny obsahovala už verzia 7
  90
  2 zo dňa
  22.2.2005:
  - v interných dokladoch v JU už berie do priznania DPH aj interné doklady z obdobia 2005p
  .
  - vo výpočte výkazu o majetku a záväzkoch bola aplikovaná zmena znamienka kurzového rozdielu, v prípade, že sa jednalo o dobropisy
  .
  - doklady s predkontáciou "cPNpdph" a s členením DPH "UD", už vstupujú do priznania s kladným znamienkom
  .
  - Kniha bankových dokladov teraz už správne zobrazuje počiatočný stav ku konkrétnemu dátumu
  .
  - do výkazov pre zdravotné poisťovne bola doplnená hodnota pre ČPP a opravená hodnota pre "Popisné číslo"
  .
  - do výkazu pre sociálnu poisťovňu bolo doplnené políčko "Poistné na IP neplatí"
  .
  - opravený výpočet ročného zúčtovania, ak sa k typu "daňovník podpísal prehlásenie" vyplnilo obdobie len na niektoré mesiace, uplatnila sa len pomerná časť ročnej položky
  .
  - pri výpočte ročného zúčtovania program akceptuje nárok na už priznaný daňový bonus aj v prípade ak zdaniteľné príjmy daňovníka za celé zdaňovacie obdobie nedosiahli aspoň 6-násobok minimálnej mzdy. Pre úpravu ročného zúčtovania je potrebné ho znovu prepočítať a vytlačiť
  .
  - boli aktualizované texty číselníkov dodacích podmienok a druhov dopravy v module INTRASTAT. POZOR! Pre rok 2005 sa m
  enil aj číselník obchodných transakcií, preto je potrebné, aby ste druh obchodu spätne skontrolovali a prípadne správne doplnili
  .
  - homebanking - doplnená funkcia pre zasielanie viacerých príkazov na úhradu do súboru.
  - Boli doplnené nové výkazy pre všetky zdravotné poisťovne platné od 1.1.2005. "Mesačné výkazy preddavkov poistného" i nové tlačivá a to "Prílohy k mesačným výkazom". Aby sa na nových výkazoch vypĺňali všetky údaje, bola do Globálneho nastavenia/Mzdy 2 pridaná nová sekcia Zdravotné poistenie - Právna forma. Do políčka Popis vyplňte skratku alebo popis právnej formy Vašej spoločnosti. Do políčka Kód vyplňte číselný kód označujúci právnu formu, podľa číselníka, ktorý vydáva ŠÚ SR (napr. s.r.o. má kód 112, podnikateľ-fyzická osoba-nezapísaná v OR má kód 101, podnikateľ-fyzická osoba-zapísaná v OR má kód 102 ... apod.)
  - Aktualizovaná bola tlačová zostava "Potvrdenie o zaplatení dane".
  - Pri spracovaní ELDP sa VZ generuje úhrnnom v poslednom riadku roka, ktorý je zapísaný vo viacerých riadkoch.
  - V tlačovej zostave Hlavná kniha analyticky sa záznamy správne zoraďujú podľa časového obdobia.
  - U neplatiteľov DPH je vo formulári agendy Interné doklady už prístupné pole Čiastka pri nulovej sadzbe DPH.
  - V tlačových zostavách Inventúrny súpis s ocenením, Ocenenie skladu a Skladová karta sa už správne zobrazuje vážená nákupná cena, ak je počet zásoby na sklade rovný nule.
  - Opravený chybný prenos údajov medzi dokladmi (napr. pri vytváraní vydaných faktúr z prijatých objednávok).
  - Opravená likvidácia interného dokladu.
  - V agende Účetovné jednotky opravená funkčnosť uložených otázok.  </H4>

  Tita je offline (nepripojený) Tita

  Tita
  pred nedavnom som si sťahovala demoverziu pohody....hlavne kvoli mzdam....ako tam dostanem upgrady? to sa da len do zakupených verzii?....takže musim stiahnuť opať demoverziu ked sa niečo zmeni...a ona bude s novinkami?

  vopred dik

  Rooibos je offline (nepripojený) Rooibos

  Rooibos
  Tita,
  neviem ako je to s demo verziou.Da sa predpokladat, ze je bez up datu. Up date byva standartne min. 4 x do roka. Su v nom zahrnute legislativne zmeny a novinky v programe.

  nman je offline (nepripojený) nman

  nman
  Tita
  pred nedavnom som si sťahovala demoverziu pohody....hlavne kvoli mzdam....ako tam dostanem upgrady? to sa da len do zakupených verzii?....takže musim stiahnuť opať demoverziu ked sa niečo zmeni...a ona bude s novinkami?

  vopred dik
  ano da sa aj demoverzia updatnut presne tak ako ostra verzia len musis si presne pozriet cislo demoverzie a k tomu nahrat prislusny update

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.