Zavrieť

Porady

úrad práce - dohoda

Dobrý deň,

Rada by som sa spýtala aké su podmienky keď som registrovaná na úrade práce a mám možnosť pracovať na Dohodu cca 5 dni.
1) musím sa odhlásiť z úradu práce?
2) aké podmienky musím splniť do akej sumy môžem zarobiť a koľko hodín
3) aké odvody sa platia?
4) kde by som to našla všetko v zákone?

Dakujem pekne
Pravidlá a tipy
 • Každý móže napísať len 1 odpoveď. Neskor mozete svoju odpoveď vylepšiť.
 • Odpoveď má priniesť riešenie na otázku, vyvarujte sa hodnotenia otázky.
 • Odpoveď má byť viac o faktoch ako o názoroch.
Dalšie pravidla a tipy
  Ak potrebujete v otázke niečo upresniť, najskôr sa spýtajte na podrobnosti.
  Koncept slúži na uloženie rozpracovanej odpovede, koncept sa zobrazuje len Vám, až kým ho nezverejníte.
  Ak máte podobnú otázku, založte Novú otázku alebo Súvisiacu otázku.
  ❤ Buďte priateľskí ❤
  Sme súčasťou jednej komunity, ktorá si chce vzájomne pomáhať, rozdieľnosť je vítaná ak neubližuje!
  Usporiadať podľa času

  Andyke je offline (nepripojený) Andyke

  Andyke
  Maxim. mesačne 64 hodín
  3200 Sk mesačne môže zarobiť evidov. nezamestnaný na úrade
  práce.

  Andyke je offline (nepripojený) Andyke

  Andyke
  Zákon 389/2006 Z.z.
  o službách zamestnanosti

  § 6
  Uchádzač o zamestnanie


  (1) Zamestnanie na účely tohto zákona je vykonávanie zárobkovej činnosti zamestnancov podľa § 4, prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti samostatne zárobkovo činnou osobou podľa § 5 a vykonávanie slobodného povolania podľa osobitných predpisov.

  (2) Uchádzač o zamestnanie na účely tohto zákona je občan, ktorý môže pracovať, chce pracovať a hľadá zamestnanie a je vedený v evidencii uchádzačov o zamestnanie úradu (ďalej len "evidencia uchádzačov o zamestnanie") a ktorý

  a) nie je zamestnanec podľa § 4, ak tento zákon neustanovuje inak,

  b) neprevádzkuje ani nevykonáva samostatnú zárobkovú činnosť,

  c) nevykonáva zárobkovú činnosť v členskom štáte Európskej únie alebo v cudzine,

  d) vykonáva zárobkovú činnosť v rozsahu najviac 64 hodín mesačne a ktorého mzda alebo odmena za výkon tejto činnosti nepresahuje 3 200 Sk mesačne, pričom za zárobkovú činnosť sa považuje osobné vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu podľa osobitného predpisu5) alebo iného právneho vzťahu podľa osobitných predpisov;13a) skutočnosti o počte odpracovaných hodín a o výške mzdy alebo odmeny preukazuje uchádzač o zamestnanie na požiadanie úradu.
  ---
  Z dohody sa platí 19 % daň. Zamestnávateľ platí na úrazové a garančné
  poistenie do Soc. poisťovne.

  úrad práce - dohoda

  Porady, ktoré by vás mohli zaujímať

  Prihláste sa a sledujte len tie Porady, ktoré Vás zaujímajú.