Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
pracovny uraz

Pracovný úraz zamestnanca

Zákonník práce, § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

Zákonník práce, § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 198 Náhrada vecnej škody pri pracovnom úraze/chorobe z povolania

Zákonník práce, § 197 Kedy sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti

Zákonník práce, § 196 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ...

Zákonník práce, § 253 Prechodné ustanovenia (1.4.2002, náhrada za stratu na zárobku)

[ Populárne značky ]