Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
preddavky na dan

Zákon o dani z príjmov, § 36 Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane...

Dôchodca a nezdaniteľná čiastka

Nezdaniteľná časť na daňovníka je 335,47 € na mesiac

Preddavky na daň (SZČO) - ako sa správne vypočítajú?

Preddavky na daň - SZČO vo vysokom zisku v kombinácií so zamestnaním

Preddavky na daň - SZČO vo veľmi vysokom zisku v kombinácií so zamestnaním

Zákon o dani z príjmov, § 35 Vyberanie a platenie preddavkov na daň...zo záv. čin.

Preddavky na daň - príjem podľa § 8 zákona

Preddavky na daň - SZČO v miernom zisku v kombinácií so zamestnaním

Preddavky na daň - SZČO v strate v kombinácií so zamestnaním

Zákon o dani z príjmov, § 34 Platenie preddavkov na daň

[ Populárne značky ]