Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
prekazky v praci

Zákonník práce, § 142 Prekážky na strane zamestnávateľa

Prekážky v práci - pružný pracovný čas

Zákonník práce, § 141 Dôležité osobné prekážky v práci

Návšteva lekára ako prekážky v práci v kocke

Zákonník práce, § 137 Dôvody všeobecného záujmu pri prekážkach v práci

Prekážky v práci - ako ovplyvňujú nároky zamestnanca na dovolenku?

Minimálna mzda a dovolenka, sviatok, nadčas, P

Zákonník práce, § 136 Prekážky z dôvodov všeobecného záujmu

Zákonník práce, § 159 Ďalšie povinnosti zamestnávateľov voči zamestnancom so ZPS

Prekážky v práci - prerušenie sociálneho poistenia

Prekážky v práci - sprevádzanie rodinného príslušníka

Prekážky v práci - kedy je nárok na náhradu mzdy a pod.?

Zákonník práce, § 141a Dočasné prerušenie výkonu práce

Dovolenka - môže zamestnávateľ určiť jej čerpanie na čas trvania prekážok v práci?

Prekážky v práci na strane zamestnanca - kedy je nárok na voľno s náhradou mzdy?

Prekážky v práci - náhrada mzdy 60%

Sprevádzanie prváčika a nárok na poskytnutie voľna s náhradou mzdy

Zákonník práce, § 252g Prechodné ustanovenia (1.9.2011)

Zákonník práce, § 252c Prechodné ustanovenia (1.3.2009)

Zákonník práce, § 157 Návrat zamestnanca do práce po skončení prekážok v práci

Zákonník práce, § 144 Spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Zákonník práce, § 143 Prekážky v práci pri pružnom pracovnom čase

Zákonník práce, § 140 Zvyšovanie kvalifikácie

Zákonník práce, § 139 Náhrada mzdy pri plnení brannej povinnosti...

Zákonník práce, § 138a Prekážka v práci z dôvodu dobrovoľníckej činnosti

Zákonník práce, § 138 Náhrada mzdy pri prekážkach z dôvodov všeobecného záujmu

Prekážky v práci - postup zamestnanca

Krízový balíček: Zmeny v zákone o účtovníctve, dani z príjmov, o zamestnanosti

Prekážky v práci na strane zamestnávateľa

Prekážky v práci - kedy je nárok na voľno bez náhrady mzdy?
Strana 1 z 2 12 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]