Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
rocne zuctovanie dane

Ročné zúčtovanie zamestnanca, ktorý si chce "dodaniť" dohody zdanené zrážkou

Ročné zúčtovanie dane za rok 2009

Nezdaniteľné časti základu dane v DPFO (RZD) za rok 2007

Vlastný príjem manželky - príspevok za opatrovanie

Invalidný dôchodca - ročné zúčtovanie dane, nárok na daňový bonus

Hlásenie o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti za rok 2009

Zníženie základu dane zdravotníckych pracovníkov

Ročné zúčtovanie dane za rok 2009 (tlačivo)

Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania za rok 2009

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2009

Tlačivá na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2009

Daňové priznanie a ročné zúčtovanie dane za rok 2009 - študenti

Nezdaniteľná časť príspevky na DDS, ÚS, ŽP za rok 2009

Nezdaniteľná časť na manželku za rok 2009

Milionárska daň pre rok 2009

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri ročnom zúčtovaní dane za rok 2009

Daňové priznanie a ročné zúčtovanie dane za rok 2009

Ročné zúčtovanie dane zamestnanca, ktorý mal aj príjmy z úrokov

Dokedy musí zamestnávateľ vrátiť zamestnancovi preplatok z ročného zúčtovania dane?

Žiadosť o ročné zúčtovanie - návod ako vyplniť tlačivo

Ročné zúčtovanie dane - návod ako vyplniť tlačivo

Potvrdenie o príjmoch FO zo závislej činnosti za rok 2008

Tlačivá na ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti za rok 2008

Povinnosti mzdovej účtovníčky pri uzatvorení roka z pohľadu zákona o dani z príjmov

Nezdaniteľná časť na daňovníka - poberateľ výsluhového dôchodku zo zahraničia

Nezdaniteľné časti základu dane v DPFO (RZD) za rok 2008

Podliehajú dani z príjmov dávky a náhrady vyplácané podľa zákona č.461/2003 Z.z.?

Daňový bonus - dodatočné vyplatenie, avšak nízky príjem

Ročné zúčtovanie dane - konateľ s preplatkom z ročného zúčtovania poistného

Poukázanie 2% zaplatenej dane
Strana 4 z 6 PrváPrvá 123456 PoslednáPosledná

[ Populárne značky ]