Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
skoda

Zákonník práce, § 186 Rozsah a spôsob náhrady škody

Zákonník práce, § 225 Dohody - zodpovednosť zamestnanca a zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 220 Plnenie pracovných úloh a priama súvislosť s ním

Zákonník práce, § 219 Nárok zamestnávateľa na náhradu škody voči tretím osobám

Zákonník práce, § 218 Pomerné obmedzenie zodpovednosti zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 217 Spôsob náhrady škody - zamestnávateľ

Zákonník práce, § 215 Zodpovednosť za škodu v niektorých osobitných prípadoch

Zákonník práce, § 198 Náhrada vecnej škody pri pracovnom úraze/chorobe z povolania

Zákonník práce, § 197 Kedy sa zamestnávateľ nemôže zbaviť zodpovednosti

Zákonník práce, § 196 Zbavenie sa zodpovednosti zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ...

Zákonník práce, § 194 Zodpovednosť zamestnávateľa pri odvracaní škody

Zákonník práce, § 193 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu na odložených veciach

Zákonník práce, § 192 Všeobecná zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

Zákonník práce, § 191 Právo zamestnávateľa požadovať od zamestnanca náhradu škody

Zákonník práce, § 189 Náhrada škody pri schodku, strate zverených predmetov...

Zákonník práce, § 188 Cena veci pri určení škody na veci

Zákonník práce, § 187 Pomerná časť náhrady škody podľa miery zavinenia

Zákonník práce, § 185 Zodpovednosť zamestnanca za stratu zverených predmetov

Zákonník práce, § 184 Inventarizácia pri dohode o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce, § 183 Zánik dohody o hmotnej zodpovednosti

Zákonník práce, § 182 Zodpovednosť zamestnanca za schodok na zverených hodnotách

Zákonník práce, § 181 Zodpovednosť zamestnanca, ktorý nezakročil pri hroziacej škode

Zákonník práce, § 180 Zodpovednosť za škodu zamestnanca s duševnou chorobou

Zákonník práce, § 179 Všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu

[ Populárne značky ]