Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
skoncenie pracovneho pomeru

Zákonník práce, § 76a Odchodné

Zákonník práce, § 59 Skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 68 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnávateľ

Zákonník práce, § 71 Skončenie pracovného pomeru dohodnutého na určitú dobu

Zákonník práce, § 63 Výpoveď daná zamestnávateľom

Zákonník práce, § 62 Výpovedná doba

Zákonník práce, § 76 Odstupné

Zákonník práce, § 60 Dohoda o skončení pracovného pomeru

Zákonník práce, § 73 Hromadné prepúšťanie

Zákonník práce, § 75 Pracovný posudok a potvrdenie o zamestnaní

Zákonník práce, § 72 Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Príjem z neplatne skončeného zamestnania - poistné

Zákonník práce, § 66 Zákaz výpovede zdravotne postihnutí

Zákonník práce, § 69 Okamžité skončenie pracovného pomeru zamestnanec

Zákonník práce, § 172 Mladistvý zamestnanec - ukončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 29a Prechod práv a povinností, skončenie pracovného pomeru

Zákonník práce, § 80 Neplatné skončenie pracovného pomeru dohodou

Zákonník práce, § 79 Neplatné skončenie pracovného pomeru,následky pre zamestnávateľa

Zákonník práce, § 78 Neplatné skončenie pracovného pomeru, následky pre zamestnanca

Zákonník práce, § 77 Nároky z neplatného skončenia pracovného pomeru

Zákonník práce, § 70 Okamžité skončenie pracovného pomeru obsah a forma

Zákonník práce, § 67 Výpoveď daná zamestnancom

Zákonník práce, § 64 Zákaz výpovede

Zákonník práce, § 61 Výpoveď

[ Populárne značky ]