Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
socialne poistenie

Zákon o sociálnom poistení, § 14 Osobný rozsah nemocenského poistenia

Zákon o sociálnom poistení, § 13 Dávky...

Zákon o sociálnom poistení, § 11 Platobná neschopnosť zamestnávateľa

Zákon o sociálnom poistení, § 11 Všeobecný vymeriavací základ

Zákon o sociálnom poistení, § 8 Pracovný úraz a choroba z povolania

Živnostník chce zamestnanť študenta na dohodu

Zákon o sociálnom poistení, § 7 Zamestnávateľ

Zákon o sociálnom poistení, § 6 Poistenec

Platia sa odvody z odmeny pri prvom odchode do dôchodku?

Zákon o sociálnom poistení, § 9 a 10 Nezaopatrené dieťa

Zákon o sociálnom poistení, § 1 a 2 Základné ustanovenia

Odvody a dane umelcov a autorov v r.2006

Dobrovoľné nemocenské poistenie

Materské - ako získať čo najvyššiu sumu

Materské

Zákon o sociálnom poistení, § 58 Nárok na nemocenské dávky z viacerých nem. poistení

Zákon o sociálnom poistení, § 57 Pravdepodobný denný vymeriavací základ

Zákon o sociálnom poistení, § 55 Denný vymeriavací základ

Zákon o sociálnom poistení, § 54 Rozhodujúce obdobie na zistenie denného vym. základu

Zákon o sociálnom poistení, § 48 až 53 Materské

Zákon o sociálnom poistení, § 44 až 47 Vyrovnávacia dávka

Zákon o sociálnom poistení, § 40 až 43 Poskytovanie a výška ošetrovného

Zákon o sociálnom poistení, § 39 Podmienky nároku na ošetrovné

Zákon o sociálnom poistení, § 36 až 38 Poskytovanie a výška nemocenského

Zákon o sociálnom poistení, § 32 Ochranná lehota

Zákon o sociálnom poistení, § 30 a 31 Všeobecné podmienky nároku na nemocenskú dávku

Zákon o sociálnom poistení, § 5 SZČO

Zákon o sociálnom poistení, § 4 Zamestnanec
Strana 11 z 11 PrváPrvá ... 234567891011

[ Populárne značky ]