Nastavte si sledovanie aktualít z DRAKa na email.  
urazove poistenie

Zamestnanec na PN má príjem. Platí poistné na zdravotné poistenie?

Zmena stanoviska SP - obecné komisie

Zvýšenie dôchodkov k 1.1.2014

Zvýšenie dôchodkov k 1.1.2013

Zákon o sociálnom poistení, § 16 a 17 Osobný rozsah úrazového poistenia

Zákonník práce, § 195 Zodpovednosť zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze ...

Aké budú sadzby poistného na úrazové poistenie po 1.januári 2007?

Novela zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení, účinná od 1. januára 2007

Minimálny VZ na úrazové a garančné poistenie v prípade dohody o vykonaní práce

Zákon o sociálnom poistení, § 24 Vznik a zánik úrazového poistenia

[ Populárne značky ]