Zavrieť

Porady

štátni zamestnanci

Prosím vás aký je rozdiel medzi týmto:
- štátna služba
- verejná správa
- štátna správa
Prosím dajte mi aspoň jeden príklad na zamestnanca ktorý kde pracuje.
Díky
Usporiadat
dari1 dari1

dari1 je offline (nepripojený) dari1

napriklad ministerstvo a všetky organizácie vykonávajúce riadenie štátu ako celok je štátna správa.
zamestnanci napr. ministerstva - odborníci sú väčšinou v štátnej službe, sekretárky, a pod. zamestnanci su vo vykone prace vo verejnom záujme (predtým verejná služba).
Verejná správa sú podľa mňa štátna správa plus spravovanie komunálnych záležitosti - obce, VUC-ky (obecné úrady, magistráty,..).
Nie je to podla knihy, iba laicky.
0 0
mirkoslav mirkoslav

mirkoslav je offline (nepripojený) mirkoslav

Štátna služba - § 2 zákona č. 312/2001 Z.z. o štátnej službe - teda je to plnenie úloh štátnej správy alebo vykonávanie štátnych záležitostí v rozsahu pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi, ktoré štátny zamestnnec vykonáva v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby, ak plnenie úloh zahŕňa riadenie, rozhodovanie, kontrolu, odbornú prípravu rozhodnutí, zákonov..... .
Verejná správa sa skladá zo štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy - ministerstvá a úrady a miestna štátna správa - obvodné úrady) a samosprávy (obce, vyššie územné celky)
Príklady zamestnancov:
štátna služba: každý úradník na ministerstve, ústredných orgánoch a obvodných úradoch
Verejná služba (práce vykonávané vo verejnom záujme) : učitelia, pracovníci na obciach a mestách okrem starostov a primátorov - to sú volene funkcie.
Týmto som sa zaoberal vo svojej diplomke, ak Vás to zaujíma tak tu: http://diplomovka.sme.sk/praca/3212/...nej-spravy.php
0 0
monyka monyka

monyka je offline (nepripojený) monyka

Prosím Vás "čestné prehlásenie o tom, že som zdravotne spôsobilá vykonávať štátnu službu" sa dávajú aj nieaké potvrdenia od lekára alebo len čestne prehlásim a podpíšem?
Ďík
0 0
wagner wagner

wagner je offline (nepripojený) wagner

Napíšeš si sama nadpis Čestné prehlásenie a potom text, že čestne prehlasuješ že si zdravotne spôsobolá na výkon funkcie xzy a podpíšeš.
0 0
28danco 28danco

28danco je offline (nepripojený) 28danco

Práca vo verejnom záujme je aj na ministerstve....lebo som pracoval na základe tohoto zákona 553.
0 0
namornik5 namornik5

namornik5 je offline (nepripojený) namornik5

muž
štátna správa -. napr. zamestnanec úradu práce
verejná správa - napr. zamestnanec samosprávy
štátna služba - hasič, policajt, vojak z povolania
0 0
najag najag

najag je offline (nepripojený) najag

Podla mna ziadny rozdiel, vacsine z nich sa nechce robit
0 0
misoft misoft

misoft je offline (nepripojený) misoft

najag
štátna správa -. napr. zamestnanec úradu práce
verejná správa - napr. zamestnanec samosprávy
Ak myslíš týchto, v tom súhlasím.
0 0
jankkam jankkam

jankkam je offline (nepripojený) jankkam

Dobrý deň.
Potrebovala by som zistiť či som zaradená správne do platovej triedy č. 7. Pracujem ako ekonómka obecného úradu. Som jedná pracovníčka, takže sa starám o všetko čo sa týka papierovania a vybavenia na obecnom úrade. Mám ekonomické vzdelanie a 27 ročnú prax. Nemala by som byť zaradená do pl. č. 8 ? Pozerala som si zákon ale neviem či som zaradená správne.
0 0
evittka evittka

evittka je offline (nepripojený) evittka

Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, či niekto nevie, ako prebieha výberové konanie na post laboranta na vysokú školu. Ďakujem.
0 0
adi11 adi11

adi11 je offline (nepripojený) adi11

evittka Pozri príspevok
Dobrý deň. Ja by som sa chcela spýtať, či niekto nevie, ako prebieha výberové konanie na post laboranta na vysokú školu. Ďakujem.
pozri vyberove konania http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=95
0 0
erika.ep erika.ep

erika.ep je offline (nepripojený) erika.ep

Chcela by som poprosiť o Vaše názory v otázke - či štátny zamestnanec môže byť jedným zo zakladateľov Občianskeho združenia. Ide mi o dodržanie §61 ods. 2 zákona č. 400/2009 o štátnej službe.
Vopred veľmi pekne ďakujem za názory.
0 0
suzvedava suzvedava

suzvedava je offline (nepripojený) suzvedava

Záleží na skutočnosti, či bude mať štátny zamestnanec z daného združenia príjmy, ktoré podliehajú zdaneniu podľa zákona o dani z príjmov. V prípade ak pôjde o činnosť, ktorá nebude honorovaná by to nemal byť problém.
0 0
kvet kvet

kvet je offline (nepripojený) kvet

Štátny zamestnanec môže byť zakladateľom občianskeho združenia. Členom riadiaceho, kontrolného alebo dozorného orgánu tohto občianskeho združenia môže byť len za podmienky:
a) má predchádzajúci písomný súhlas služobného úradu a
b) nesmie od občianskeho združenia poberať žiadnu odmenu, iný príjem alebo ďalšiu výhodu.
0 0
Reve Reve

Reve je offline (nepripojený) Reve

jankkam Pozri príspevok
Dobrý deň.
Potrebovala by som zistiť či som zaradená správne do platovej triedy č. 7. Pracujem ako ekonómka obecného úradu. Som jedná pracovníčka, takže sa starám o všetko čo sa týka papierovania a vybavenia na obecnom úrade. Mám ekonomické vzdelanie a 27 ročnú prax. Nemala by som byť zaradená do pl. č. 8 ? Pozerala som si zákon ale neviem či som zaradená správne.
Zdravím,
zaraďovanie do tried je podľa najnáročnejšej činnosti, ktorú ako ekonómka musíte vykonávať. Presne podľa katalógu prác - ak samozrejme to dané pracovné miesto nemá presne špecifikovanú triedu - ale akonáhle vykonáva čo len jednu činnosť z vyššej triedy je nárok na vyššiu triedu. Je to zložité - čo je to ekonomické vzdelanie _ SEŠ alebo VŠE (či OA alebo EU)?? to je tiež dôležité.... reve
0 0
erika.ep erika.ep

erika.ep je offline (nepripojený) erika.ep

Chcela by som si overiť, či štátny zamestnanec môže byť správcom bytového fondu, pričom z tejto funkcie mu plynú oficiálne príjmy . Myslím si že to zákon povoľuje v zmysle § 61 ods. 3 "......... činnosť v orgánoch spoločenstva bytov a nebytových priestorov". Nie som si istá len v tom, či je to napriek tomu, že z toho plynú ja zdaniteľné príjmy. Ďakujme vopred za názory.
0 0
jazumalu jazumalu

jazumalu je offline (nepripojený) jazumalu

Dobry den, citam si vas prispevok, lebo idem na pohovor na inspektorat prace a dostala som naucit sa zakon o statnej sprave aj o vykone prace vo verejnom zaujme. chapem to spravne, ze praca na inspektorate je praca vo verejnom zaujem? Taktiez aj praca na Narodnom inspektorate prace? Avsak praca na Ministerstve prace, soc. veci a rodiny, ktory tiez vykonava inspekciu prace, je statnou sluzbou? Za odpoved dakujem!
0 0
avalik avalik

avalik je offline (nepripojený) avalik

jazumalu Pozri príspevok
Dobry den, citam si vas prispevok, lebo idem na pohovor na inspektorat prace a dostala som naucit sa zakon o statnej sprave aj o vykone prace vo verejnom zaujme. chapem to spravne, ze praca na inspektorate je praca vo verejnom zaujem? Taktiez aj praca na Narodnom inspektorate prace? Avsak praca na Ministerstve prace, soc. veci a rodiny, ktory tiez vykonava inspekciu prace, je statnou sluzbou? Za odpoved dakujem!

zákon o štátnej správe? ... dáš aj číslo zákona?

na jednom pracovisku môžu byť štátni zamestnanci, zamestnanci pri výkone práce vo verejnom záujme ale aj zamestnanci podľa zakonníka práce


400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
§ 5

Štátna služba

(1) Štátna služba na účely tohto zákona je činnosť, ktorou štátny zamestnanec v rozsahu ustanovenom týmto zákonom alebo osobitným predpisom plní úlohy štátneho orgánu pri vykonávaní štátnej správy alebo plní úlohy pri vykonávaní štátnych záležitostí8) v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby alebo bez určenia odboru štátnej služby a ktorá zahŕňaa) riadenie, b) rozhodovanie,

c) kontrolu, dozor alebo inšpekciu, d) vnútorný audit alebo vládny audit,

e) odbornú prípravu rozhodnutí,9)f) právne zastupovanie,
g) odbornú prípravu návrhov zákonov, ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov alebo medzinárodných zmlúv vrátane odborných činností súvisiacich s ich prerokúvaním, schvaľovaním a podpisovaním, ako aj odborných činností súvisiacich s vrátením zákonov prezidentom,

h) odbornú prípravu koncepčných dokumentov a strategických dokumentov alebo i) odbornú prípravu podkladov na vykonávanie štátnych záležitostí.

(2) Plnenie úloh pri vykonávaní štátnych záležitostí na účely tohto zákona je činnosť vykonávaná štátnym zamestnancom

a) výlučne v štátnom záujme v súvislosti s plnením úloh 1. štátneho orgánu,10)

2. služobného úradu pre štátny orgán,11) b) ktorou utvára podmienky na riadne vykonávanie súdnictva12) alebo

c) ktorou plní úlohy osobného úradu podľa tohto zákona. (3) Služobný úrad na účely odseku 1 vypracuje opisy činností štátnozamestnaneckých miest.

(4) Štátna služba na účely tohto zákona je aj výkon práce v aktivite krízového manažmentu mimo územia Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu.12a)

§ 6

Štátny zamestnanec

(1) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je fyzická osoba, ktorá v štátnozamestnaneckom pomere vykonáva štátnu službu v služobnom úrade v príslušnom odbore štátnej služby.
(2) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá je odborníkom plniacim úlohy pre člena vlády, prezidenta, predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, podpredsedu Národnej rady Slovenskej republiky alebo sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky (ďalej len „odborník ústavného činiteľa“). Odborník ústavného činiteľa vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby. (3) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe

a) zvolenia do funkcie Národnou radou Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,13) b) vymenovania do funkcie podľa tohto zákona alebo podľa osobitného predpisu14)

1. prezidentom, 2. vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
3. predsedom Národnej rady Slovenskej republiky, 4. predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky.

(4) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec poverený prezidentom výkonom funkcie (ďalej len „veľvyslanec“). (5) Štátny zamestnanec podľa odsekov 3 a 4 okrem inšpektora Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky je na účely tohto zákona štátny zamestnanec vo verejnej funkcii. Štátny zamestnanec vo verejnej funkcii vykonáva štátnu službu bez určenia odboru štátnej služby.

(6) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj štatutárny orgán, ktorý je do tejto funkcie vymenovaný podľa osobitného predpisu,15) ak nejde o štátneho zamestnanca podľa odseku 3. (7) Štátny zamestnanec na účely tohto zákona je aj fyzická osoba, ktorá vykonáva štátnu službu v služobnom úrade na základe vyslania podľa osobitného predpisu;16) na tohto štátneho zamestnanca sa nevzťahujú ustanovenia § 16, § 19 až 23 a § 28.

(8) Na odborníka ústavného činiteľa sa nevzťahujú ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f), § 22, § 23 a § 80. (9) Na štátneho zamestnanca vo verejnej funkcii sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1, § 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80. Na veľvyslanca sa nevzťahujú aj ustanovenia § 53 ods. 4, § 83 ods. 4 a § 104 ods. 5.

(10) Na štátneho zamestnanca podľa odseku 6 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 23, § 27, § 28, § 46 ods. 1, § 47 až 51, § 52 ods. 1, § 55 až 57 a § 80, ak osobitný predpis neustanovuje inak.


552/2003 Z. z.Zákon o výkone práce vo verejnom záujme

§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov

(1) Zamestnanec podľa tohto zákona je fyzická osoba, ktorá je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi uvedenému v § 1 ods. 2 pri výkone práce vo verejnom záujme, ako aj štatutárny orgán, ktorý je v pracovnoprávnom vzťahu k zamestnávateľovi.

(2) Verejný záujem podľa tohto zákona je záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo väčšine občanov. U zamestnancov zamestnávateľa, ktorými sú právnické osoby podľa § 1 ods. 2 písm. c), výkon práce vo verejnom záujme je aj plnenie povinností zamestnancov v záujme týchto právnických osôb podľa Obchodného zákonníka.

§ 1

(2) Tento zákon sa vzťahuje na zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme k zamestnávateľom, ktorými sú
a) štátne orgány, obce, vyššie územné celky a právnické osoby, ktorým zákon zveruje právomoc rozhodovať o právach a povinnostiach fyzických osôb alebo právnických osôb v oblasti verejnej správy,
b) právnické osoby zriadené zákonom a právnické osoby zriadené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom podľa osobitného zákona,1) c) právnické osoby založené štátnym orgánom, Fondom národného majetku Slovenskej republiky, obcou alebo vyšším územným celkom, ak majetková účasť alebo súčet majetkovej účasti štátu, Fondu národného majetku Slovenskej republiky, obce alebo vyššieho územného celku je viac ako 67 %,

d) iné právnické osoby založené štátnym orgánom, obcou alebo vyšším územným celkom, u ktorých väčšinu členov riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov navrhuje štátny orgán, obec alebo vyšší územný celok.
0 0
jazumalu jazumalu

jazumalu je offline (nepripojený) jazumalu

Dakujem za odpoved. jasne, bol to zakon o st. sluzbe, nie o st. sprave, trochu som to poplietla.
0 0
Načítať ďalšie

Sleduj porady, ktoré by vás mohli zaujímať