Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Dovolenka počas MD a RD krátenie (Dnes)
0 odpovedí Otázka od Matves Mzdy a personalistika Dovolenka PN
Dobrý deň, chcela by som Vás poprosiť o radu. Momentálne som stále na RD. Som doma od roku 2014, budem konkrétna - od 1.1.2014 do 7.1.2014 som bola v práci, vyčerpala som si 1 deň z dovolenky za kalen...
0 0
Návšteva lekára ako prekážky v práci v kocke DRAK (07.01.07)
Medzi prekážky v práci sa zaraďuje aj vyšetrenie alebo ošetrenie zamestnanca v zdravotníckom zariadení Podľa § 141 ods.2 písm. a) Zákonníka práce zamestnávateľ je povinný poskytnúť zamestnancovi pra...
1 0
Môžem čerpať novú dovolenku pred nástupom na MD? (Dnes)
Som učiteľka a mám PP na dobu určitú do 31.8.2019, v apríli nastupujem na MD a chcela by som sa informovať či môžem začať v januári čerpať novú dovolenku, budem ju mať skrátenú na 30dní. Zamestnávateľ...
13 0
Otec na materskej? DRAK (03.05.14)
Okrem matky dieťaťa môžu materské, ako jednu z dávok nemocenského poistenia, čerpať aj iné osoby. Stanovuje to § 49 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Zmyslom tohto ustanovenia je najmä ...
14 0
Zákonník práce, § 76 Odstupné DRAK (08.04.12)
Zmyslom odstupného je poskytnúť zamestnancovi určitú náhradu v prípade ukončenia pracovného pomeru z niektorých dôvodov. Poskytnutie odstupného nie je viazané na nárok zamestnanca na dávku v nezamestn...
1 0
Aké príplatky použiť pri práci vo sviatok v sobotu a bude to nadčas? (Dnes)
0 odpovedí Otázka od dobronika Mzdy a personalistika
Zamestnanci budú pracovať výnimočne v sobotu, ktorá je zároveň sviatkom a bude to pre nich nadčas. Použijem príplatky a zvýhodnenia: 100%+25%+25% súčasne? V pracovnom poriadku máme, že aj sobotné zvýh...
10 0
Podmienky pre nárok na dávku v nezamestnanosti od 1.1.2018 DRAK (31.10.17)
Novela zákona o sociálnom poistení prijatá 19.10.2017 ( po podpísaní prezidentom a zverejnení v Zbierke zákonov) upravuje (zjednodušuje) podmienky pre vznik nároku na dávku v nezamestnanosti od 1.1.20...
1 0
Účtovanie stravovanie zamestnancov vo vlastnom zariadení (Dnes)
Ako mám postupovať pri účtovaní stravovania vo vlastnom zariadení, keď si zamestnanci doplácajú časť ceny jedla zrážkou zo mzdy: Cena jedla bez DPH po kalkulácii je 5 EUR. Príspevok zamestnávateľa ...
1 0
Nemyslíte, že tabuľkové platy (v prípade, že z-teľ sa riadi Zákonníkom práce) odporujú §119a Zákonníka práce? (Dnes)
0 odpovedí Otázka od Letko Mzdy a personalistika
Ak sa riadi zamestnávateľ Zákonníkom práce, nemal by mať tabuľkové platy, pretože odporujú §119a - Mzda za rovnakú prácu a za prácu rovnakej hodnoty. Myslíte si, že je môj výrok správny?
1 0
Dohoda o pracovnej činnosti - sviatok (Včera)
Dobrý deň, má zamestnanec na dohodu o pracovnej činnosti nárok na náhradu príjmu za sviatok? Alebo to má ako neodpracovaný deň, za ktorý nedostane odmenu? Ďakujem.
8 0
Zmeny v odmeňovaní vo verejnej službe 2019 DRAK (19.09.18)
Zmeny v zákone 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme od 1.1.2019 V NR SR je pripravovaná novela zákona 553/2003 Z.z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo...
1 0
Výkon funkcie člena volebnej komisie - účasť na školení (Včera)
0 odpovedí Otázka od londay Mzdy a personalistika Odvody
Dobrý deň, zamestnanec sa zúčastnil školenia predsedov a zapisovateľov okr. a miestnych volebných komisií.Ako zamestnávateľ sme mu vyplatili náhradu mzdy ktorú si budeme refundovať u obce ktorá ho na ...
1 0
úhrada mzdy zamestnávateľovi (Včera)
0 odpovedí Otázka od durcan Právo Mzdy a personalistika
Chcem podať návrh, aby zamestnávateľom bola z Komory uhradená ušlá mzda za cca 10 alebo 20 dní neprítomnosti pracovníka v práci z dôvodu, že sa zúčastní rokovania komory. Právnička komory mi odpísala,...
1 0
Vaše želania na vypracovanie otázok - pokračovanie (14.09.17)
Táto téma je pokračovaním siahodlhej témy http://www.porada.sk/t37548-vase-zelania-na-vypracovanie-otazok.html , ktorá už spôsobovala technické výpadky. Nové otázky môžete zadávať naďalej v tejto té...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk