Zavrieť

Porady

Mzdy a personalistika

Mzdy a personalistika Synonymá: PAMMzdové účtovníctvoMzdy

Presmerované z PAM
Rubrika Mzdy a personalistika zastrešuje širší záber otázok, ohľadne výpočtu miezd a odvodov, Zákonníka práce, administratívnej agendy pracovno-právnych vzťahov, personalistiky, motivácie zamestnancov a pod.
••• viac••• menej
1 0
Výzva na opravu výkazov, storno prihlášok (14.07.17)
Dobrý deň, klient mi práve preposlal list od zdrav. poisťovne UNION...V júni, júli a auguste 2016 bola na dohodu zamestnaná pani, ktorá je poberateľom invalidného dôchodku. Z-ľ o tom nevedel, takže...
1 1
Dobrovoľne nemocenské poistenie SZČO a materské dávky (Včera)
Dobrý deň, som SZČO od marca 2016 a zatiaľ mi nevznikla povinnosť platiť odvody do soc.poisťovne kvôli nízkej mzde z podnikania. Keďže by som chcela otehotnieť a mať nárok na materskú dávku, chcem si ...
2 0
Dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie a zamestnávateľ (13.02.13)
Novinkou v zákone o starobnom dôchodkovom sporení (tzv. druhý dôchodkový pilier) je možnosť dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie. Podľa zákona o dani z príjmov je od roku 2013 (až d...
1 2
Kolko hodin moze pracovat 71% ID? (Včera)
mam 71 percent invalidku, mozem pracovat na trvaly pracovny pomer na 8 hodin denne
9 0
Materské - ako si ho vylepšiť (20.10.06)
Som zamestnaná v pracovnom pomere od mája 2004. Môj plat sa pohybuje na úrovni 10000 až 12000 Sk mesačne. Na budúci rok by som chcela otehotnieť. Viem, že pri svojom plate budem mať pomerne nízke mate...
2 5
Ako dosiahnuť splátkový kalendár u exekútora (19.07.17)
Mám exekúciu, platby sú realizované zrážkami zo mzdy. Obrátila som sa so žiadosťou o možnosť splátkového kalendára. Exekútor ma v telefóne informoval, že s tým musí súhlasiť povinný v mojom prípade s...
22 0
Náhrada príjmu pri PN a nemocenské - zmeny k 1.1.2013 DRAK (04.01.13)
Od 1. januára 2013 dochádza k zmenám v nemocenských dávkach zamestnancov (§ 30 až 58 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení) a v zákone č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej...
1 0
Nárok na materskú (Včera)
Ahojte. Prosím poradíte mi ohľadom materskej? U môjho zamestnávateľa pracujem už 10 rokov. Od januára do júna 2017 som pracovala na dohodu (počas RD) a od júla som na plný úväzok. Zistila som, že som...
6 0
Exekučné zrážky - vyčíslenie sumy zrážky (25.12.06)
Aké sumy čistej mzdy nepodliehajú výkonu rozhodnutia do 30.6.2007? Ako sa tieto sumy zmenia od 1.7.2007?
1 0
Účasť na pohrebe švagra a platené voľno (20.07.17)
Dobrý deň, len pre istotu.. Má zamestnanec nárok na platené voľno (1 deň) z dôvodu, že sa zúčastnil pohrebu švagra? V spoločnej domácnosti spolu nežili.. Podľa mňa áno, len som si nie istá.. Ďak...
1 0
Dohoda o pracovnej činnosti a PN - zároveň nič neodpracované (20.07.17)
Mám taký problém. Uzatvorili sme so zamestnankyňou (bola v evidencii na úrade práce) dohodu o PČ od 26.6. (dohoda podpísaná 23.6.), pričom rovno od 26.6. išla na PN. My sme ju prihlásili na SP, keďže ...
1 0
Počet dní dovolenky a PN (20.07.17)
Zam-kyňa má ročný nárok na dovolenku 25 dní. Momentálne od polovice mája je PN. Pracovný pomer sa chystáme ukončiť vzájomnou dohodou ku 31.8.2017. Aký bude jej nárok na dovolenku? Má vplyv aj PN na po...
1 0
Priateľka je na materskej a v druhej práci je na trvaly pracovný pomer. (20.07.17)
Chcem sa informovať, že či sa dá ostať na materskej v prvej robote a v druhej robote čo ma na trvaly pracovný pomer, že či može ist na peenku.
1 0
podmienky DoBPŠ pre 16ročných - povinná školská dochádzka (19.07.17)
Dobrý deň prajem, ešte v júli chceme uzavrieť Dohodu o brigádnickej práci študenta . Síce v školskom roku 2016/2017 dovŕšila 16 rokov (apríl 2017) ale povinná školská dochádzka 10 rokov v tomto pr...
13 0
Zákonník práce, § 76 Odstupné DRAK (08.04.12)
Zmyslom odstupného je poskytnúť zamestnancovi určitú náhradu v prípade ukončenia pracovného pomeru z niektorých dôvodov. Poskytnutie odstupného nie je viazané na nárok zamestnanca na dávku v nezamestn...
Sleduj témy Mzdy a personalistika
na hlavnej stránke Porada.sk